Madis Arukask

20.03.1969
737 5227
madis.arukask@ut.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.2015–31.12.2015    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut, eesti ja võrdleva rahvaluule vanemteadur (0,50)
01.09.2014–31.12.2015    Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia, kultuuriuuringute teadur (0,25)
01.09.2012–31.08.2015    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut, eesti ja võrdleva rahvaluule vanemteadur (0,50)
01.09.2011–31.08.2014    Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia, kultuuriuuringute teadur (0,25)
01.09.2011–31.08.2012    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Eesti ja üldkeeleteaduse instituut, eesti keele ja kultuuri muukeelsetele dotsent (0,75)
2009–2009    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Eesti ja üldkeeleteaduse instituut, Eesti keele (võõrkeelena) osakond, Teadur (1,00)
2006–2011    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Eesti ja soome-ugri keeleteaduse osakond, eesti keel ja kultuur muukeelsetele dotsent (1,00)
26.08.2005–06.03.2006    Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia, teadusnõukogu esimees (1,00)
01.01.2005–31.12.2006    TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, teadus- ja loomenõukogu esimees
01.01.2001–31.12.2005    Viljandi Kultuuriakadeemia, arendusprorektor
01.01.2000–31.12.2004    Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakond
01.01.2000–31.12.2001    Viljandi Kultuurikolledž, üldkateedri juhataja
01.01.1995–31.12.2000    Eesti Keele Instituudi usundirühm, teadur
 
 
Haridustee
1998–2003    Tartu Ülikool, doktoriõpe eesti ja võrdleva rahvaluule erialal
1996–1998    Tartu Ülikool, magistriõpe eesti ja võrdleva rahvaluule erialal
1990–1996    Tartu Ülikool, bakalaureuseõpe eesti ja soome-ugri filoloogia erialal
1976–1987    Pärnu IV Keskkool
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2015−...    Fenno-Ugria asutuse juhatuse esimees
2009−...    Akadeemilise Usundiloo Seltsi president
2009−...    International Society for Folk Narrative Research liige
2008−...    International Association for the History of Religions liige
2007−...    Emakeele Seltsi liige
2006−...    European Association for the Study of Religions liige
1996−...    Folklore Fellows Society liige
1996−...    Akadeemilise Rahvaluule Seltsi liige
2006−2009    Akadeemilise Usundiloo Seltsi liige
2005−2015    Fenno-Ugria asutuse juhatuse liige
 
 
Loometöö
Raud-Ants;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2012, Madis Arukask, Eesti folkloristika aastapreemia
1998, Madis Arukask, preemia Eesti Teaduste Akadeemia noorteadlaste teadustööde konkursil
1996, Madis Arukask, II preemia Eesti Teaduste Akadeemia noorteadlaste teadustööde konkursil
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.4. Kultuuriuuringud; CERCS ERIALA: H400 Folkloristika; PÕHISUUND: Läänemeresoome rahvaste rahvausund Eesti kultuuriprotsessid
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.6. Filoloogia ja lingvistika; PÕHISUUND: Rahvausund; mentaalsed protsessid rahvakultuuris

Lõppenud projektid

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2017
1.2.
2016
3.2.
2016
4.1.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
6.7.
2016
6.8.
2016
6.8.
2016
6.8.
2016
3.2.
2015
4.1.
2015
4.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
6.9.
2015
1.3.
2014
3.2.
2014
3.2.
2014
3.4.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
3.2.
2013
4.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
6.3.
2013
6.5.
2013
6.6.
2013
1.2.
2012
3.1.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
3.4.
2012
3.4.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
6.6.
2012
1.1.
2011
1.2.
2011
1.3.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.4.
2011
3.4.
2011
4.1.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
6.6.
2011
1.2.
2010
5.2.
2010
6.3.
2010
6.7.
2010
1.1.
2009
1.2.
2009
1.2.
2009
1.3.
2009
4.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
6.6.
2009
6.6.
2009
3.2.
2008
6.3.
2008
6.6.
2008
6.6.
2008
6.7.
2008
3.2.
2007
3.2.
2007
3.2.
2007
3.2.
2007
3.5.
2007
4.2.
2007
6.7.
2007
6.7.
2007
6.7.
2007
5.2.
2006
6.7.
2006
5.2.
2005
1.2.
2004
1.2.
2004
2.3.
2003
3.2.
2003
1.2.
2002
3.1.
2002
3.2.
2002
6.7.
2002
3.2.
2001
6.7.
2001
3.2.
2000
3.2.
2000
1.2.
1999
3.2.
1999
3.4.
1999
3.5.
1999
5.2.
1999
1.2.
1998
1.2.
1998
3.5.
1998

Madis Arukask

20.03.1969
737 5227
madis.arukask@ut.ee

Career

Institution and occupation
01.09.2016–...    University of Tartu, Faculty of Arts and Humanities, Institute of Estonian and General Linguistics, Associate Professor of Estonian Language and Culture for Non-Estonians (0,25)
01.01.2016–31.08.2018    University of Tartu, Faculty of Arts and Humanities, Institute of Cultural Research and Arts, Senior Research Fellow in Estonian and Comparative Folklore (0,50)
01.09.2016–31.08.2017    University of Tartu, Faculty of Arts and Humanities, Viljandi Culture Academy, Research Fellow (0,25)
01.01.2016–31.08.2016    University of Tartu, Faculty of Arts and Humanities, Institute of Estonian and General Linguistics, Associate Professor of Estonian Language and Culture for Non-Estonians (0,25)
01.01.2016–31.08.2016    University of Tartu, Faculty of Arts and Humanities, Viljandi Culture Academy, Research Fellow (0,25)
01.09.2015–31.12.2015    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Culture Studies and Arts, Senior Research Fellow in Estonian and Comparative Folklore (0,50)
01.09.2014–31.12.2015    University of Tartu, Viljandi Culture Academy, University of Tartu, Research Fellow (0,25)
01.09.2012–31.08.2015    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Culture Studies and Arts, Senior Research Fellow in Estonian and Comparative Folklore (0,50)
01.09.2011–31.08.2014    University of Tartu, Viljandi Culture Academy, University of Tartu, Research Fellow (0,25)
01.09.2011–31.08.2012    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Estonian and General Linguistics, Associate Professor of Estonian Language and Culture for Non-Estonians (0,75)
2009–2009    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Estonian and General Linguistics, Department of Estonian as a Foreign Language, Researcher (1,00)
2006–2011    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Department of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, eesti keel ja kultuur muukeelsetele dotsent (1,00)
26.08.2005–06.03.2006    University of Tartu, Viljandi Culture Academy, University of Tartu, Chairman (1,00)
01.01.2005–31.12.2006    Other staff
01.01.2001–31.12.2005    Other staff
01.01.2000–31.12.2004    Other staff
01.01.2000–31.12.2001    Other staff
01.01.1995–31.12.2000    Other staff
 
 
Education
1998–2003   
1996–1998   
1990–1996   
1976–1987   
 
 
R&D related managerial and administrative work
2015−...    The Fenno-Ugria Foundation, chairman of the board
2009−...    The Estonian Society for the Study of Religions, president
2009−...    International Society for Folk Narrative Researc, member
2008−...    International Association for the History of Religions, member
2007−...    Society of Estonian Mother Tongue, member
2006−...    European Association for the Study of Religions, member
1996−...    Folklore Fellows Society, member
1996−...    The Estonain Academic Folklore Society, member
2006−2009    The Estonian Society for the Study of Religions, member
2005−2015    The Fenno-Ugria Foundation, member of the board
 
 
Creative work
;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2012, Madis Arukask, Yearly prize of Estonian folkloristics
1998, Madis Arukask, prize of Estonian Academy of Sciences on the contest for young scolars
1996, Madis Arukask, II prize of Estonian Academy of Sciences on the contest for young scolars
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.4. Cultures Research; CERCS SPECIALTY: H400 Folklore
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.6. Philology and Linguistics
 
 

Completed projects

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2017
1.2.
2016
3.2.
2016
4.1.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
6.7.
2016
6.8.
2016
6.8.
2016
6.8.
2016
3.2.
2015
4.1.
2015
4.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
6.9.
2015
1.3.
2014
3.2.
2014
3.2.
2014
3.4.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
3.2.
2013
4.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
6.3.
2013
6.5.
2013
6.6.
2013
1.2.
2012
3.1.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
3.4.
2012
3.4.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
6.6.
2012
1.1.
2011
1.2.
2011
1.3.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.4.
2011
3.4.
2011
4.1.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
6.6.
2011
1.2.
2010
5.2.
2010
6.3.
2010
6.7.
2010
1.1.
2009
1.2.
2009
1.2.
2009
1.3.
2009
4.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
6.6.
2009
6.6.
2009
3.2.
2008
6.3.
2008
6.6.
2008
6.6.
2008
6.7.
2008
3.2.
2007
3.2.
2007
3.2.
2007
3.2.
2007
3.5.
2007
4.2.
2007
6.7.
2007
6.7.
2007
6.7.
2007
5.2.
2006
6.7.
2006
5.2.
2005
1.2.
2004
1.2.
2004
2.3.
2003
3.2.
2003
1.2.
2002
3.1.
2002
3.2.
2002
6.7.
2002
3.2.
2001
6.7.
2001
3.2.
2000
3.2.
2000
1.2.
1999
3.2.
1999
3.4.
1999
3.5.
1999
5.2.
1999
1.2.
1998
1.2.
1998
3.5.
1998
  • Leitud 25 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
MUUSFLEE082522009. a Põhjamaade mitmekeelsust käsitleva rahvusvahelise konverentsi „10th Nordic Conference on Bilingualism“ korraldamine26.10.200928.10.2009Madis ArukaskTartu Ülikool6 391,16 EUR
MUULP2VK05177Antropoloogilise dokumentaalfilmi "Põhjavepslaste identiteet kaasajal" tootmine04.07.200530.09.2005Madis ArukaskTartu Ülikool894,76 EUR
MUUSP2VK05178Antropoloogilise dokumentaalfilmi "Põhjavepslaste identiteet kaasajal" tootmine21.06.200501.09.2005Madis ArukaskTartu Ülikool1 278,23 EUR
MUUSP2VK05214Antropoloogilise dokumentaalfilmi "Põhjavepslaste identiteet kaasajal" tootmine27.10.200501.03.2006Madis ArukaskTartu Ülikool2 556,47 EUR
MUUSFLEE08113Eesti keele ja kultuuri õppe video- ja audiovood.01.07.200831.12.2008Madis ArukaskTartu Ülikool4 059,99 EUR
MUULFLEE06168Eesti keele kui emakeele õpetaja täienduskoolitus23.08.200605.02.2007Madis ArukaskTartu Ülikool14 841,82 EUR
ETFETF6009Eesti rahvusidentiteedi kujunemine ja muutumine 19. - 21. sajandil. Identiteedimehhanismide toime kultuuriliste protsesside mõjurina01.01.200431.12.2006Madis ArukaskTartu Ülikool, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia20 060,74 EUR
MUULFLEE06066Eestikeelse õppe ja õppevara arendamine muukeelsetes kutsekoolides01.05.200630.05.2008Madis ArukaskTartu Ülikool31 317,54 EUR
ETFETF9271Etnilisus, rahvusloome ja rahvuspoliitika Venemaal nõukogude ajal ja tänapäeval soome-ugri rahvaste näitel01.01.201231.12.2015Ergo-Hart VästrikTartu Ülikool, Filosoofiateaduskond57 600,00 EUR
MUUMFLEE07026Europodians: Language courses for mobile technologies.31.10.200630.09.2009Madis ArukaskTartu Ülikool12 021,53 EUR
SFSF0180139s08Folkloor ja ühiskond: pärimusmälu, loovus, rakendused01.01.200831.12.2012Ülo ValkTartu Ülikool, Filosoofiateaduskond258 706,97 EUR
EKRMEKRM08-108Hiied Eesti maatundmise allikana. Interaktiivne õppevahend Eesti ajaloo, kultuuri ja kaasaja tundmaõppimiseks ning populariseerimiseks.01.01.200831.12.2008Madis ArukaskTartu Ülikool, Filosoofiateaduskond4 154,26 EUR
MUULFLEE07081Intergratsioon Eesti ühiskonnas 2000-2007; Hankekonkursi "Klassiõpetajate täkendkoolitus" (HP07EET001) lähteülesanne.01.05.200731.12.2007Madis ArukaskTartu Ülikool18 470,47 EUR
MUUSFLEE07146Keelepraktika korraldamine Saaremaal01.07.200731.08.2007Madis ArukaskTartu Ülikool958,67 EUR
MUUSFLEE07147Kesk-Vepsa ekspeditsioon28.06.200731.08.2007Madis ArukaskTartu Ülikool1 278,23 EUR
MUUMFLEE08036LANQUA: Language Network for Quality Assurance.01.10.200730.10.2010Madis ArukaskTartu Ülikool3 322,00 EUR
MUUPFLEE10904Läänemeresoomlaste ja komide pärimus ja keel vene kontaktide valguses01.01.201531.12.2015Madis ArukaskTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Eesti ja üldkeeleteaduse instituut7 000,00 EUR
IUTIUT2-43Traditsioon, loovus ja ühiskond: vähemused ja alternatiivsed diskursused01.01.201331.12.2018Ülo ValkTartu Ülikool, humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut532 500,00 EUR
EKKTTEKKTT06-8Veebipõhine interaktiivne keeleõpe ja selleks vajalikud ressursid01.01.200631.12.2010Kristiina PraakliTartu Ülikool, Filosoofiateaduskond59 828,98 EUR
EKKMEKKM09-135Veebipõhised ressursid ja keeleõppelahendused muukeelsetele01.01.200931.12.2013Madis ArukaskTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond23 606,36 EUR
EKKMEKKM14-361Veebipõhised ressursid ja keeleõppelahendused muukeelsetele 201.01.201431.12.2018Madis ArukaskTartu Ülikool, humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, Filosoofia ja semiootika instituut9 914,00 EUR
ETFETF7385Vepsa pärimuskultuur: etnokultuuriline tervikpilt läbi isikukesksete pärimustekstide01.01.200831.12.2011Madis ArukaskTartu Ülikool, Filosoofiateaduskond44 044,00 EUR
MUUSFLEE08092Värska valla setode eululugude kogumine.09.05.200830.10.2008Madis ArukaskTartu Ülikool1 853,44 EUR
MUUSFLEE08092/1Värska valla setode eululugude talletamine07.04.200920.01.2010Madis ArukaskTartu Ülikool958,67 EUR
MUUSFLEE10195Võõrkeeleõpetajate täienduskoolituskursus „Kultuur ja keel. Kultuuriteadlikkus" + Eesti keele õpiku tõlge.30.12.201015.12.2011Madis ArukaskTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Eesti ja üldkeeleteaduse instituut7 797,22 EUR
  • Leitud 116 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Arukask, Madis (2017). Animistlik kõnelemine puudega kahe läänemeresoome näite põhjal. Kristiina Praakli, Tõnu Tender, Valter Lang (Toim.). Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Keele kõrgendikud. Pühendusteos professor Birute Klaas-Langi 60. sünnipäevaks (21−39). Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.10.12697/jeful.2017.8.1.02.1.1.
Siragusa, L. and Arukask, M. (2017). Reflecting "the field:" two Vepsian villages and three researchers. Sibirica, 16 (1), 75−105.10.3167/sib.2017.160104.1.1.
Arukask, Madis (2017). Sorcery, holiness, the third sex – the role of herdsman in Finnic and North Russian folk culture. In: Daniel Sävborg, Ülo Valk (Ed.). Storied and Supernatural Places. Studies in Spatial and Social Dimensions of Folklore and Sagas (xx−xx). Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. (Studia Fennica Folkloristica) [ilmumas].3.1.
Arukask, Madis (2017). Folkloori talletamine ja talletajad. Kästik, Helen; Metsvahi, Merili (Toim.). Folkloristlikud välitööd. Kõrgkooliõpik. [Tekstide autorid: Arukask, Madis; Jaago, Tiiu; Järv, Risto; Metsvahi, Merili; Pilt, Maili; Seljamaa, Elo-Hanna; Siim, Pihla Maria; Västrik, Ergo-Hart] (12−28). Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.3.2.
Arukask, Madis (2017). Omakultuur osaluses ja distantsis. Sissejuhatuseks sellele raamatule. Kadri Steinbach (Toim.). Omakultuurist ja oma kultuurist (9−17). Viljandi: Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia.3.2.
Arukask, Madis (2017). Tunded, kehakogemus ja meeled. Kästik, Helen; Metsvahi, Merili (Toim.). Folkloristlikud välitööd. Kõrgkooliõpik. [Tekstide autorid: Arukask, Madis; Jaago, Tiiu; Järv, Risto; Metsvahi, Merili; Pilt, Maili; Seljamaa, Elo-Hanna; Siim, Pihla Maria; Västrik, Ergo-Hart] (280−294). Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.3.2.
Arukask, Madis (2017). Kaks raamatut vepsa rahvausust ja etnograafiast. Mäetagused, 66, 185−190.10.7592/MT2017.66.6.8.
Arukask, Madis (2016). Vepsa-põhjavene karjusekultuur – rollid, tabud ja seksuaalsus parasvöötme metsavööndi traditsioonilises ühiskonnas. Madis Arukask (Toim.). Uurimusi vepsa rahvausust (13−88). Tartu: Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus. (Sator: Artikleid usundi- ja kombeloost).10.7592/Sator.2016.16.arukask.1.2.
Arukask, Madis (2016). Lemmelehest taaskord. Ühe seto mütoloogilise regilaulu usundilis-kombestikulisest tagapõhjast. Helen Kästik, Eva Saar (Toim.). Pühendusteos Paul Hagule. TÜ Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringute keskuse aastaraamat (47−71). Tartu, Värska: Tartu Ülikooli Kirjastus. (Setumaa kogumik ; 7).3.2.
Arukask, Madis (2016). Uurimusi vepsa rahvausust. Sator: Artikleid usundi- ja kombeloost, 16. Madis Arukask (Toim.). Uurimusi vepsa rahvausust. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus. (Sator: Artikleid usundi- ja kombeloost).10.7592/Sator.2016.16.4.1.
Arukask, Madis (2016). Kultuuriliselt konstrueeritud sugu vepsa karjusemaagias. Konvõrents „20 läänemeresoome sügiskonverentsi Võrus“. Teesivihik (8).Võru, 27.–29.10.2016. 5.2.
Arukask, Madis Saar, Eva (2016). Vepsa üleskirjutatud loitsud – suulise kultuuri kirjalikud representatsioonid. Szilard Tibor Toth (Toim.). Folklore and Written Traditionas of the Finno-Ugric Peoples (41−42).The Day of Agricola Conference, Narva, 8.-9.04.2016. Narva: University of Tartu.5.2.
Arukask, Madis (2016). Where Do the Shepherd Dwell? In: Wild or Domesticated – Uncanny in Historical and Contemporary Perspectives to Mind. Interdisciplinary conference, Helsinki, 20.–22.09.2016 (n−n).5.2.
Arukask, Madis (2016). Vadja aabitsa lugu (dokumentaalfilm). .6.7.
Arukask, Madis (2016). Eessõna. Madis Arukask (Toim.). Uurimusi vepsa rahvausust (7−12). Tartu: Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus. (Sator: Artikleid usundi- ja kombeloost).10.7592/Sator.2016.16.6.8.
Arukask, Madis (2016). Ilmus järjekordne udmurdi rahvalaulude väljaanne. Mäetagused. Elektrooniline ajakiri, 63, 177−179.6.8.
Arukask, Madis (2016). Yet Another Collection of Udmurt Folksongs. Folklore. Electronic Journal of Folklore, 65, 179−182.6.8.
Arukask, Madis (2015). Saateks. Rahvaluule detailne maailm. Madis Arukask (Toim.). Üleaedsed (7−12). Tartu: Ilmamaa.3.2.
Sutrop, Urmas (editor in Chief), Arukask, Madis (guest editor); Saar, Eva (guest editor) (2015). Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics; Special issue. Papers from the conference "Finnic Languages, Cultures, and Genius Loci". In: .. Tartu: University of Tartu Press.4.1.
Salve, Kristi (2015). Üleaedsed. Tartu: Ilmamaa.4.2.
Arukask. Madis (2015). Physical Contact with the Dead in Finnic Burial Practices. In: LIFE HERE AND HEREAFTER: BELIEFS AND PRACTICES. Abstracts (22−23).5.2.
Arukask, Madis (2015). The personal rituals in forest of Finnic gatherers. In: .Eleventh Conference on Hunting and Gathering Societies. September 7-11, 2015, Vienna. 5.2.
Arukask, Madis (2015). Written national epics of the Finnic peoples as (heroic-)epical projects. 6.5.2.
Arukask, Madis (2015). Loomisest ja selle-eelsest rahvaluuleteaduslikult. Keel ja Kirjandus, 667−670.6.9.
Arukask, Madis (2014). Kütt, karjus ja teadja teel mere poole. Mõningaid aspekte eurooplaseks saamisest läbi varasema rahvausu ja soorollide prisma. Vikerkaar, 67−78.1.3.
  • Leitud 8 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
Meditatsiooni ehk süvakaemuse vajalikkusest pilliõpetusesLangsepp, RahomagistrikraadMadis Arukask; Neeme PunderKaitstud2015Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia
Pohoronno-pominal'naja obrjadnost' udmurtov i narodov pribaltijsko-finskoj gruppyAnisimov, NikolaydoktorikraadMadis ArukaskJuhendamiselTartu Ülikool
Popmuusika ja subkultuurid eri rahvusest noorte ühendajatena EestisZamahhova, ElviramagistrikraadMadis ArukaskKaitstud2009Tartu Ülikool
Pöördumise eripärad Tallinna eesti ja vene koolide õpilaste seasGoborova, MariamagistrikraadMadis ArukaskKaitstud2007Tartu Ülikool
Setu rahvakultuur ja selle õpetamine vene õppekeelega põhikooli III astme klassidesFeldman, OlgamagistrikraadTiina Kikerpill; Madis ArukaskKaitstud2007Tartu Ülikool
Sportlane kui tähenduste otsija ja looja: autoetnograafiline sissevaade pikamaajooksja vaimsusesseAlla, RaivodoktorikraadAin Riistan; Madis ArukaskJuhendamiselTartu Ülikool, Usuteaduskond
Udmurtskii detskii folklorTroshkina, OlgadoktorikraadMadis ArukaskJuhendamiselTartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut, Eesti ja võrdleva rahvaluule osakond
Venekeelsete gümnaasiumiõpilaste etnokultuuriline päritolu ja selle teadvustamineBlinova, JuliamagistrikraadMadis ArukaskKaitstud2009Tartu Ülikool