Neeme Kahusk

22.08.1963
737 6143
neeme.kahusk@ut.ee
B-kategooria liiklusvahendi juhtimisõigus alates 1981, A-kategooria liiklusvahendi juhtimisõigus alates 2011

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2008–...    Tartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond, Arvutiteaduse instituut, Keeletehnoloogia õppetool, keeletehnoloogia teadur (1,00)
1986 - 1989 Agrotööstuskompleksi juhtimise kõrgem kool, metoodik
1989 - 1992 Tartu Linnamuuseum, teadur
1992 - 1994 AS Artifex, konsultant
1994 - 1997 Tallinna Pedagoogikaülikool, Kognitiivsete neuroteaduste labor, teadur
1997 - 1998 Tiigrihüppe sihtasutus, tarkvaraspetsialist
Alates 1999 Tartu Ülikool, arvutilingvistika teadur
01.01.2008–31.08.2008    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Eesti ja üldkeeleteaduse instituut, erakorraline teadur (1,00)
01.01.2006–31.12.2007    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Eesti ja üldkeeleteaduse instituut, arvutilingvistika teadur (1,00)
 
 
Haridustee
Tartu 2. keskkool, 1981
Tartu Ülikool, psühholoogia, 1986
Tallinna Pedagoogikaülikool, psühholoogia magistratuur, 2001
2002–2006    Doktoriõpingud Tallinna Ülikoolis alates 2002
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
"AHHAA" teadusnõukogu liige
2007−2008    Neljanda Ülemaailmse WordNeti konverentsi programmikomitee liige

Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.6. Filoloogia ja lingvistika
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.8. Psühholoogia
VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.6. Arvutiteadused
 
 
Lisainfo
teadusmagister psühholoogias Tallinna Pedagoogikaülikool, 2001

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
5.2.
2015
5.2.
2014
3.1.
2013
3.4.
2013
3.4.
2012
3.4.
2012
3.1.
2010
3.1.
2010
3.1.
2010
3.1.
2010
3.4.
2010
3.4.
2008
3.4.
2008
6.3.
2008
3.1.
2007
5.2.
2007
1.3.
2006
3.2.
2006
3.2.
2005
3.2.
2004
3.2.
2002
3.4.
2002
3.4.
2002
3.4.
2002
3.4.
2002
3.4.
2001
3.2.
2000
3.2.
2000
1.1.
1999
1.1.
1998
1.1.
1997
5.1.
1996

Neeme Kahusk

22.08.1963
737 6143
neeme.kahusk@ut.ee

Career

Institution and occupation
2008–...    University of Tartu, Faculty of Mathematics and Computer Science, Institute of Computer Science, Chair of Language Technology, keeletehnoloogia teadur (1,00)
1986 - 1989 In-Service Training School for Agricultural Executives, assistant
1989 - 1992 Tartu Town Museum, researcher
1992 - 1994 Artifex Ltd., consultant
1994 - 1997 Tallinn Pedagogical University, Laboratory of Cognitive Neurosciences, reseacher
1997 - 1998 Tiger Leap Foundation, software specialist
Since 1999 University of Tartu, Research Group of
Computational Linguistics, reseacher
01.01.2008–31.08.2008    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Estonian and General Linguistics, Research Fellow extraordinarius (1,00)
01.01.2006–31.12.2007    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Estonian and General Linguistics, Research Fellow (1,00)
 
 
Education
Tartu Secondary School No. 2, 1981
University of Tarty, Psychology, 1986
Tallinn Pedagogical University, M.Sc in psychology, 2001
2002–2006    Postrgaduate studies at Tallinn University since 2002
 
 
R&D related managerial and administrative work
Member of "AHHAA" scientific council
2007−2008    Pgrogramm Commitee member of the Fourth Global WordNet Conference

Qualifications

 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.6. Philology and Linguistics
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.8. Psychology
FIELD OF RESEARCH: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.6. Computer Sciences
 
 
Additional information
M.Sc. in psychology Tallinn Pedagogical University, 2001

Publications

Category
Year
Publication
 
5.2.
2015
5.2.
2014
3.1.
2013
3.4.
2013
3.4.
2012
3.4.
2012
3.1.
2010
3.1.
2010
3.1.
2010
3.1.
2010
3.4.
2010
3.4.
2008
3.4.
2008
6.3.
2008
3.1.
2007
5.2.
2007
1.3.
2006
3.2.
2006
3.2.
2005
3.2.
2004
3.2.
2002
3.4.
2002
3.4.
2002
3.4.
2002
3.4.
2002
3.4.
2001
3.2.
2000
3.2.
2000
1.1.
1999
1.1.
1998
1.1.
1997
5.1.
1996