Airi Värnik

26.10.1939
6516550
56215580
varnik.airi@gmail.com

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.2015–...    Tallinna Ülikool, Loodus- ja terviseteaduste instituut, Professor (0,25)
01.01.1998–...    Tartu Ülikooli Sotsiaal-ja Haridusteaduskond; külalisprofessor (psühhiaatria)
1993–...    Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut, juhatuse liige ja juhtivteadur (0,75)
2007–2015    Tallinna Ülikool, Sotsiaaltöö Instituut, Professor (0,25)
01.01.2005–31.12.2010    Stockholm Karolinska Institute (NASP); külalisprofessor (psühhiaatria, suitsidoloogia)
01.01.2003–31.12.2005    Stockholm Karolinska Institute (NASP); Olof Palme professuur (suitsidoloogia)
01.01.1970–31.12.1993    Tallinna Psühhiaatriahaigla; psühhiaater
01.01.1967–31.12.1969    Tartu Ülikooli Psühhiaatriakliiniku kliiniline ordinatuur; kliiniline ordinaator
01.01.1964–31.12.1967    Jämejala Psühhiaatriahaigla; psühhiaater
 
 
Haridustee
1995–1997    Stockholm, Karolinska Instituut, doktorantuur
1970–1973    Leningrad, Behterevi-nimeline psühhoneuroloogia Instituut, kaugõppe aspirantuur
1967–1969    TÜ Psühhiaatriakliiniku kliiniline ordinatuur
1958–1965    TÜ arstiteaduskond, ravi eriala
1947–1958    Tartu 3. Keskkool (kuldmedaliga)
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2015−...    Tallinna Ülikool, käitumis- ja neuroteaduste tippkeskus
2011−...    Tallinna Ülikool, akadeemilise komisjoni liige
2010−...    Rahvusvaheline Suitsiidipreventsiooni Assotsiatsioon (IASP), suitsiidide registreerimise riiklike süsteemide arendamise töörühm, ase-eesistuja
2010−...    Tartu Ülikooli käitumis-, sotsiaal- ja terviseteaduste doktorikool, töögrupi liige
2010−...    Tallinna Ülikooli Kirjastuse toimetuskolleegiumi liige ja komisjoni Vita Salubris esinaine
2006−...    Tervise Arengu Instituut, Teadusnõukogu liige
2004−...    Teadusajakiri “Archives of Suicide Research” (1.1), toimetuskollegiumi ja eetikakomitee liige
2001−...    Eesti Käitumis- ja Terviseteaduste Keskuse Nõukogu liige
2000−...    Rahvusvahelise Suitsiidiuuringute Akadeemia, täisliige
2015−2016    16. Euroopa suitsiidi ja suitsiidi preventsiooni sümpoosium (ESSSB 16), teadusnõukogu liige
2013−2013    Rahvusvaheline Sümpoosium ’Meedia ja Suitsiid: interdistsiplinaarne ja globaalne perspektiiv’, 11-12 aprill 2013, Stockholm; eesistuja
2013−2014    22. Euroopa Psühhiaatria Kongress – EPA 2014 Münhen Euroopa Psühhiaatrite Assotsiatsiooni Teadusprogrammi Konsultatiivkomitee liige
2012−2014    !5.Euroopa suitsiidi ja suitsiidi preventsiooni sümpoosium (ESSSB15) 27-30.08 2014,Tallinn, president
2011−2014    Teadusajakirja Nordic Journal of Psychiatry (1.1) Assotsieerunud toimetaja
2011−2013    Tallinna Ülikooli Sotsiaaltöö Instituudi doktoriõppekava nõukogu liige
2010−2012    Sotsiaalministeeeriumi Rahvastiku tervise arengukava 2009–2020 juhtkomitee liige
2007−2008    Rahvusvahelise Suitsiidiuuringute Akadeemia peasekretäri nominent
2006−2006    WHO/Euro rahvusvahelise ekpertkomisjoni liige
2003−2006    EV Presidendi Akadeemiline Nõukogu, sisejulgeoleku komisjoni liige
2001−2003    INSS (International Network for Suicide Survivals), president
2000−2006    WHO/EURO Network for Suicide Research and Prevention, juhtgrupi liige ja kirjastusgrupi juht
1989−1993    Tervishoiu Ministeerium, Suitsidoloogia uurimisgrupi asutaja ja juht
1987−1993    Tervishoiu Ministeerium; mittekoosseisuline kohtupsühhiaatria peaekspert
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
Oponeeritud Tartu Ülikooli arstiteaduskonnas kolm doktoriväitekirja: Toomas Marandi (1998), Heli Tähepõld (2006), Pille Ööpik (2007); Kiiev, Ukraina Sotsiaal- ja Kohtupsühhiaatria Uurimisinstituut, Galina Piliagina (2004); St. Peterburg, Behterevi-nimeline Psühhoneuroloogia Instituut, Irina Rõbnikova (2002);
Teadus- ja erialaorganisatsioonide liikmelisus

2003 - ... Maailma Bioloogilise Psühhiaatria Assotsiatsioon, liige
2002 - ... Euroopa Psühhiaatria Assotsiatsioon, liige
2002 - ... International Academy of Suicide Research (IASR), täisliige ja eetikagrupi liige
1995 - ... Karolinska Instituut (NASP), uurimisgrupi liige
1995 - ... MTÜ Eluliin (telefoniline kriisiabi), asutajaliige
1994 - ... Maailma Psühhiaatria Assotsiatsioon, liige
1993 - ... Rahvusvaheline Suitsiidipreventsiooni Assotsiatsioon (IASP), Eesti esindaja
1990 - ... Eesti Demograafia Assotsiatsioon, liige
1990 - ... Eesti Psühhiaatrite Selts (EPS), asutajaliige ja auliige
1989 - ... Eesti Arstide Liit (EAL), asutajaliige
1988 - ... Usaldustelefon, asutajaliige

Käimasolevad projektid

2012-2014 rahvatervise projekt ACTION-FOR-HEALTH
2007-2013 EK 7RP projekt ROAMER (A Roadmap for Mental Health and Wellbeing in Europe) No 282526 WP 7 (Public Mental Health) ekspert
2011-2014 EK rahvatervise projekt PREDI-NU (Preventing Depression and Improving Awareness through Networking in the EU)
2010 - 2012 EK rahvatervise projekt SUPREME (Suicide Prevention by Internet and Media Based Mental Health Promotion), juhtkomitee liige ja kohalik koordinaator
2010 - 2012 EK 7RP projekt WE-STAY (Working in Europe to Stop Truancy Among Youth), kohalik koordinaator
2010 - 2012 EK rahvatervise projekt, MHPHands (Mental Health Promotion Handbooks), juhtkomitee liige ja kohalik koordinaator
2008 - 2012 EK 7RP projekt OSPI-Europe (Optimised suicide prevention programs and their implementation in Europe), juhtkomitee liige ja kohalik koordinaator

Lõppenud projektid

2009 - 2011 EK 7RP projekt SEYLE (Saving and Empowering Young Lives in Europe), juhtkomitee liige ja kohalik koordinaator, kirjastuskomitee liige
2010 - 2011 EK Leonardo da Vinci projekt T-MHP (Training for Mental Health Promotion), juhtkomitee liige ja kohalik koordinaator
2008 - 2009 Kaitseministeeriumi grant 386/0807, Vägivaldse käitumise etioloogia eks-kaitseväelase poolt toimepandud mõrvaja suitsiidijuhtumi psühho-sotsiaalse süvaanalüüsi näitel, võimalused preventsiooniks ning avalikkuse hoiak, grandi hoidja
2007 - 2009 EK 6RP projekt ProMenPol (Promoting and pretecting mental health: supporting policy through integration of research, current approaches and prectice), juhtgrupi liige
2006 - 2008 ETF Grant 6799, Alkoholi roll suitsiidiprotsessis ja suitsidaalse käitumise preventsioonis, grandi hoidja
2006 - 2007 Rahvusvaheline projekt "Depression in Family Doctors Praxis", kohalik koordinaator
2005 - 2010 EK rahvatervise projekt MONSUE (Monitoring Suicidal Behavior in Europe), juhtgrupi liige ja kohalik koordinaator
2005 - 2006 EK rahvatervise projekt EMIP (Implementation of Mental Health Promotion and Prevention Policies and Strategies in EU Member States and Applicant Countries), kohalik koordinaator
2004 - 2008 EK rahvatervise projekt EAAD (European Alliance Against Depression), juhtgrupi liige ja kohalik koordinaator
2004 - 2007 EK rahvatervise projekt IMHPA (Implementing Mental Health Promotion Action), juhtgrupi liige ja kohalik koordinaator
2004 - 2005 American Foundation of Suicide Prevention (AFSP) rahvusvaheline projekt Estimation of World-wide Suicide Preventsion Strategies, komisjoni liige
2003 - 2005 ETF grant 5349, Alkohol ja uimastid siirdeühiskonna sotsiaalsete riskiteguritena välditavate surmade ja suitsidaalse käitumise preventsioonis, grandi looja
2000 - 2006 Ülemaailmne uuring WHO SUPRE-MISS, ekspert ja nõustaja

Rahvusvaheliste konverentside korraldamine

2011 - 2012 14. Euroopa Suitsiidi ja Suitsidaalse käitumise Sümpoosium, Tel-Aviv, Iisrael, 2012, teadusnõukogu liige
2010 - 2010 Rahvusvaheline konverents, organiseeritud ERSI, IIASA ja SCOHOST`I poolt "Developing an Evidence Base on Social and Public Health Determinants of Suicide in Eastern Europe, the CIS, and the Baltic Countries, Tallinn 2010, Eestipoolne konverentsiomitee juht
2007 - 2009 IASP (International Association for Suicide Prevention) World Congress, 27-31 October 2009, Montevideo, Uruguai, teaduskomitee liige
2007 - 2008 World Psychiatric Association & WONCA thematic conference "Depression and other common mental health disorders in primary care", Granada, Hispaania, 2008, teaduskomitee liige
2006 - 2007 Euroopa Vaimse tervise Konverents "Joining forces Europe for prevention and promotion in mental health", Barcelona, Hispaania, 2007, konverentsi komitee liige
2003 - 2005 Rahvusvahelise Suitsiidide Preventsiooni Assotsiatsiooni XXIII Maailmakongress, Durban, Lõuna-Aafrika, 2005, rahvusvahelise teaduskomitee liige
2003 - 2004 10. Euroopa Suitsiidide ja Suitsidaalse Käitumise Sümpoosium, Kopenhaagen, Taani, 2004, teaduskomitee liige
2001 - 2003 Rahvusvahelise Suitsiidide Preventsioonide Assotsiatsiooni XXII Maailmakongress, Stockholm, Rootsi, 2003, rahvusvahelise teaduskomitee liige;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2013, Airi Värnik, Rahvusvahelise suitsiidi preventsiooni assotsiatsiooni (IASP) presidendi nominent Karolinska Instituudi poolt
2012, Airi Värnik, Euroopa Psühhiaatrite kongressi 2012 (Prahas) parima posteri auhind: "Noorukite depressiooni levik Euroopas", autorid: Balazs, J.; Miklósi, M.; Keresztény, A.; Apter, A.; Bobes, J.; Brunner, R.; Corcoran, P.; Cosman, D.; Haring. C; et al.
2012, Airi Värnik, Riigi teaduspreemia pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest ("elutööpreemia") - nominent
2011, Airi Värnik, Telefoniline kriisiabi "Eluliin", auliige
2010, Airi Värnik, Eesti Psühhiaatrite Seltsi auliige
2010, Airi Värnik, Eesti Teaduste Akadeeemia akadeemikukandidaat arstiteaduses
2009, Airi Värnik, Riigi teaduspreemia arstiteaduses - nominent Tallinna Ülikooli poolt
2008, Airi Värnik, Eesti Arstide Liidu aumärgi kavaler (tunnistus nr 17)
2005, Airi Värnik, Eesti Punase Risti I klassi teenetemärk
2003, Airi Värnik, EV välisminitri tänukiri silmapaistva töö eest WHO eskperdina
2003, Airi Värnik, The Marquis Who’s Who aastaraamatu listis väljapaistvate saavutuste eest erialal ja ühiskonnas
2003, Airi Värnik, Rootsi Teadusnõukogu, Olof Palme professuur Karolinska Instituudis 2003-2005
2002, Airi Värnik, International Academy for Suicide Research (IASR) täisliige
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.11. Sotsiaalteadused; PÕHISUUND: Ühiskonnateadused ja kultuur, Sotsiaalteadused (suitsidoloogia, sotsiaalpsühhiaatria)
VALDKOND: 3. Terviseuuringud; 3.6. Rahvatervishoid; PÕHISUUND: Vaimse tervise edendamine, suitsidoloogia, sotsiaalpsühhiaatria
VALDKOND: 3. Terviseuuringud; 3.6. Rahvatervishoid; CERCS ERIALA: B680 Rahvatervishoid, epidemioloogia
 
 
Lisainfo
meditsiiniteaduste kandidaat (psühhiaatria) - Leningradi Behterevi-nimeline Psühhoneuroloogia Instituut, 1973

Lõppenud projektid

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
3.1.
2016
5.2.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
2.5.
2015
3.3.
2015
3.3.
2015
5.2.
2015
6.2.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
4.2.
2014
5.2.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
4.1.
2013
5.2.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
3.1.
2012
5.1.
2012
5.1.
2012
5.2.
2012
6.3.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
4.1.
2010
5.1.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.3.
2009
3.1.
2009
3.1.
2009
3.1.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.3.
2008
4.2.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
6.6.
2008
1.1.
2007
1.3.
2007
5.1.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
1.2.
2006
1.3.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2005
3.2.
2005
5.2.
2005
1.2.
2004
1.3.
2004
1.3.
2004
1.3.
2004
3.1.
2004
3.1.
2004
3.1.
2004
5.2.
2004
5.2.
2004
5.2.
2004
5.2.
2004
6.2.
2004
6.7.
2004
1.1.
2003
1.2.
2003
3.2.
2003
3.2.
2003
3.2.
2003
3.2.
2003
4.2.
2003
5.2.
2003
5.2.
2003
5.2.
2003
5.2.
2003
6.6.
2003
3.2.
2002
3.2.
2002
3.2.
2002
3.4.
2002
5.2.
2002
5.2.
2002
5.2.
2002
6.6.
2002
1.1.
2001
1.1.
2001
1.1.
2001
1.3.
2001
3.2.
2001
3.4.
2001
5.2.
2001
5.2.
2001
5.2.
2001
5.2.
2001
5.2.
2001
1.3.
2000
5.2.
2000
5.2.
2000
5.2.
2000
1.2.
1999
5.2.
1999
5.2.
1999
1.1.
1998
1.1.
1998
1.1.
1998
1.1.
1998
1.1.
1998
1.1.
1998
1.2.
1998
3.1.
1997
3.2.
1996
1.1.
1994
1.1.
1994
1.1.
1994
1.2.
1993
1.1.
1992
1.1.
1991

Airi Värnik

26.10.1939
6516550
56215580
varnik.airi@gmail.com

Career

Institution and occupation
01.09.2015–...    Tallinn University, School of Natural Sciences and Health, Professor (0,25)
01.01.1998–...    University of Tartu Faculty of Social Sciences and Education; Visiting Professor (psychiatry)
1993–...    Estonian-Swedish Mental Health and Suicidology Institute, Management Board Member and Principal Investigator (0,75)
2007–2015    Tallinn University, Institute of Social Work, Professor (0,25)
01.01.2005–31.12.2010    Stockholm Karolinska Institute; Visiting Professor (Psychiatry, Suicidology)
01.01.2003–31.12.2005    Karolinska Institute (NASP); Olof Palme Professorship (Suicidology)
01.01.1970–31.12.1993    Tallinn Psychiatric Hospital; psychiatrist
01.01.1967–31.12.1969    Psychiatric Clinic of Tartu University; clinical ordinator
01.01.1964–31.12.1967    Jämejala Psychiatric Hospital; psychiatrist
 
 
Education
1995–1997    Stockholm Karolinska Institute, doctoral studies
1970–1973    Leningrad Bechterev Psycho-Neurological Institute, aspiranture
1967–1969    Psychiatric Clinic of Tartu University, clinical ordinature
1958–1965    University of Tartu, Medical faculty
1947–1958    3. Highschool of Tartu (with gold medal)
 
 
R&D related managerial and administrative work
2015−...    Tallinn University, Center of Excellence in Behavioral and Neuroscience
2011−...    Tallinn University, member of Academic Council
2010−...    International Association for Suicide Prevention (IASP), Task Force on National Systems for Certifying Suicidal Deaths, co-chair
2010−...    PhD school for behaviour, social and health sciences of the University of Tartu
2010−...    Editorial Board of Tallinn University, the chair of commission Vita Salubris
2006−...    National Institute for Health Development, member of Scientific Council
2004−...    Journal “Archives of Suicide Research” (1.1), member of the Editorial Board and ethics committee
2001−...    Centre of Behavioural and Health Sciences, member of Board
2000−...    International Academy of Suicide Research, a full member
2015−2016    16 th European Syposium on Suicide and Suicide Behaviour (ESSSB 16), Member of Scientific Committee
2013−2013    International Symposium ’Media and Suicide: an interdisciplinary and global perspective’, April 11–12th 2013, Stockholm; chair
2013−2014    22nd European Congress of Psychiatry – EPA 2014 Munich Congress The Advisory Scientific Programme Committee (ASPC) of the European Psychiatric Association, member
2012−2014    15th European Symposium on Suicide and Suicidal Behaviour (ESSSB15), President
2011−2014    Nordic Journal of Psychiatry, Accociate editor
2011−2013    Tallinn University, Institute of Social Work, the council member of the doctoral program
2010−2012    Ministry of Social Affairs Public health development plan, Member of committee
2007−2008    International Academy for Suicide Research, nominee for general secretary
2006−2006    Member of international expert commission
2003−2006    Academic Council of Estonian President, member of commission
2001−2003    INSS (International Network for Suicide Survivals), president
2000−2006    WHO/Euro Network for Suicide Research and Prevention, member of steering group and chair of publication group
1989−1993    The Ministry of Health, the founder and leader of the research group of Suicidology
1987−1993    Ministry of Health; chief expert of forensic psychiatry
 
 
Additional career information
Three opposed doctoral dissertations at the Tartu University: Toomas Marandi (1998), Heli Tähepõld (2006), Pille Ööpik (2007); Kyev, Ukrainian Research Institute on Social and Forensic Psychiatry, Galina Piliagina (2004); St. Petersburg, Bechterev Psycho-Neurological Institute, Irina Rõbnikova (2002);
Membership of scientific and professional organizations

2003 - ... World Association of Biological Psychiatry, member
2002 - ... European Psychiatric Association, member
2002 - ... International Academy of Suicide Research (IASR), full member and member of the ethics group
1995 - ... Karolinska Institute (NASP), member of the research group
1995 - ... MTÜ Lifeline (telephone helpline), founder
1994 - ... World Psychiatric Association, member
1993 - ... International Association for Suicide Prevention (IASP), representative of Estonia
1990 - ... Estonian Association of Demographics, member
1990 - ... Estonian Psychiatric Association (EPS), founding member
1989 - ... Estonian Medical Association (EAL), founding member
1988 - ... Helpline, founder

Ongoing projects

2012-2014 EK Agency for Health and Consumers ACTION-FOR-HEALTH
2007-2013 EK 7RP project ROAMER (A Roadmap for Mental Health and Wellbeing in Europe) No 282526 WP 7 (Public Mental Health) expert
2011-2014 - EK Health Programme project PREDI-NU (Preventing Depression and Improving Awareness through Networking in the EU)
2010 - 2012 EK public health project SUPREME (Suicide Prevention by Internet and Media Based Mental Health Promotion), member of the Steering Committee and national coordinator
2010 - 2012 EK 7RP project WE-STAY (Working in Europe to Stop Truancy Among Youth), national coordinaator
2010 - 2012 EK public health project, MHPHands (Mental Health Promotion Handbooks), member of the Steering Committee and national coordinator
2008 - 2012 EK 7RP project OSPI-Europe (Optimised suicide prevention programs and their implementation in Europe), member of the Steering Committee and national coordinator

Finished projects

2009 - 2011 EK 7RP project SEYLE (Saving and Empowering Young Lives in Europe), member of the Steering Committee and national coordinator, member of the Publishers Committee
2010 - 2011 EK Leonardo da Vinci project T-MHP (Training for Mental Health Promotion), member of the Steering Committee and national coordinator
2008 - 2009 Grant of the Ministry of Defence 386/0807, Vägivaldse käitumise etioloogia eks-kaitseväelase poolt toimepandud mõrvaja suitsiidijuhtumi psühho-sotsiaalse süvaanalüüsi näitel, võimalused preventsiooniks ning avalikkuse hoiak, grant holder
2007 - 2009 EK 6RP project ProMenPol (Promoting and pretecting mental health: supporting policy through integration of research, current approaches and prectice), member of the leader group
2006 - 2008 ETF Grant 6799, The role of alcohol in prevention of suicidal behavior and suicidal process, grant holder
2006 - 2007 International project "Depression in Family Doctors Praxis", national coordinator
2005 - 2010 EK publiv health project MONSUE (Monitoring Suicidal Behavior in Europe), member of the Steering Committee and national coordinator
2005 - 2006 EK public health project EMIP (Implementation of Mental Health Promotion and Prevention Policies and Strategies in EU Member States and Applicant Countries), national coordinator
2004 - 2008 EK public health project EAAD (European Alliance Against Depression), member of the Steering Committee and national coordinator
2004 - 2007 EK public health project IMHPA (Implementing Mental Health Promotion Action), member of the Steering Committee and national coordinator
2004 - 2005 American Foundation of Suicide Prevention (AFSP) international project Estimation of World-wide Suicide Preventsion Strategies, member of Commission
2003 - 2005 ETF grant 5349, Alcohol and drugs as a social risk factors in transition-period in prevention of death and suicidal behavior, grant creator
2000 - 2006 Global survey WHO SUPRE-MISS, expert and consultant

Organising international conferences

2011 - 2012 14. European Symposium on Suicide and Suicidal Behaviour, Tel-Aviv, Iisrael, 2012, member of the Scientific Council
2010 - 2010 International conference, organised by ERSI, IIASA and SCOHOST "Developing an Evidence Base on Social and Public Health Determinants of Suicide in Eastern Europe, the CIS, and the Baltic Countries, Tallinn 2010, national leader of the Conference Steering Committee
2007 - 2009 IASP (International Association for Suicide Prevention) World Congress, 27-31 October 2009, Montevideo, Uruguai, Member of the Scientific Committee
2007 - 2008 World Psychiatric Association & WONCA thematic conference "Depression and other common mental health disorders in primary care", Granada, Spain, 2008, member of the Scientific Committee
2006 - 2007 European Mental Health Conference "Joining forces Europe for prevention and promotion in mental health", Barcelona, Spain, 2007, member of the Conference Committee
2003 - 2005 International Association for Suicide Prevention XXIII World Congress, Durban, Lõuna-Aafrika, 2005, member of international scientific committee
2003 - 2004 10. European Symposium on Suicide and Suicidal Behaviour, Kopenhaagen, Taani, 2004, teaduskomitee liige
2001 - 2003 International Association for Suicide Prevention XXIII World Congress, Stockholm, Rootsi, 2003, member of international scientific committee;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2013, Airi Värnik, President of The IASP (International Association for Suicide Prevention) - nominent
2012, Airi Värnik, European Psychiatric Association 2012 (Prague) Best Poster Award "Prevalence of Adolescent Depression in Europe", authors: Balazs, J.; Miklósi, M.; Keresztény, A.; Apter, A.; Bobes, J.; Brunner, R.; Corcoran, P.; Cosman, D.; Haring. C; et al.
2012, Airi Värnik, State Science Award in effective long-term research and development ("lifetime achievement award") - nominee
2011, Airi Värnik, Lifeline
2010, Airi Värnik, Honorary member of Estonian Psychiatric Association
2010, Airi Värnik, Estonian Academy of Science - nominent for academician in medical sciences
2009, Airi Värnik, State Award in Medical Science - nominent
2008, Airi Värnik, Honorary member of Estonian Medical Association (certificate No 17)
2005, Airi Värnik, The First Class Order of Estonian Red Cross
2003, Airi Värnik, letter of thanks from Estonian Foreign Minister for the work as an expert in WHO
2003, Airi Värnik, listed in “The Marquis Who’s Who” annuals for outstanding achievements
2003, Airi Värnik, Swedish Research Council, Olof Palme Professorship at Karolinska Institute 2003-2005
2002, Airi Värnik, International Academy for Suicide Research (IASR) full member
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.11. Social Sciences; SPECIALITY: Culture and Society, Social Sciences (suicidology, social psychiatry)
FIELD OF RESEARCH: 3. Health; 3.6. Public Health Science; SPECIALITY: Promotion of Mental Health, Suicidology, Social Psychiatry
FIELD OF RESEARCH: 3. Health; 3.6. Public Health Science; CERCS SPECIALTY: B680 Public health, epidemiology
 
 
Additional information
cand of med sciences (psychiatry)- Leningrad: Bechterev Psycho-Neurological Institute, 1973

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
3.1.
2016
5.2.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
2.5.
2015
3.3.
2015
3.3.
2015
5.2.
2015
6.2.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
4.2.
2014
5.2.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
4.1.
2013
5.2.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
3.1.
2012
5.1.
2012
5.1.
2012
5.2.
2012
6.3.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
4.1.
2010
5.1.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.3.
2009
3.1.
2009
3.1.
2009
3.1.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.3.
2008
4.2.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
6.6.
2008
1.1.
2007
1.3.
2007
5.1.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
1.2.
2006
1.3.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2005
3.2.
2005
5.2.
2005
1.2.
2004
1.3.
2004
1.3.
2004
1.3.
2004
3.1.
2004
3.1.
2004
3.1.
2004
5.2.
2004
5.2.
2004
5.2.
2004
5.2.
2004
6.2.
2004
6.7.
2004
1.1.
2003
1.2.
2003
3.2.
2003
3.2.
2003
3.2.
2003
3.2.
2003
4.2.
2003
5.2.
2003
5.2.
2003
5.2.
2003
5.2.
2003
6.6.
2003
3.2.
2002
3.2.
2002
3.2.
2002
3.4.
2002
5.2.
2002
5.2.
2002
5.2.
2002
6.6.
2002
1.1.
2001
1.1.
2001
1.1.
2001
1.3.
2001
3.2.
2001
3.4.
2001
5.2.
2001
5.2.
2001
5.2.
2001
5.2.
2001
5.2.
2001
1.3.
2000
5.2.
2000
5.2.
2000
5.2.
2000
1.2.
1999
5.2.
1999
5.2.
1999
1.1.
1998
1.1.
1998
1.1.
1998
1.1.
1998
1.1.
1998
1.1.
1998
1.2.
1998
3.1.
1997
3.2.
1996
1.1.
1994
1.1.
1994
1.1.
1994
1.2.
1993
1.1.
1992
1.1.
1991
  • Leitud 25 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
MUUKA/9214"Tervise ilmajaam - koolitused kogukondadele"01.07.201431.12.2015Marju MedarTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Haapsalu Kolledz; Tallinna Ülikool, Terviseteaduste ja Spordi Instituut; Tallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut; Tallinna Ülikool, Sotsiaaltöö Instituut; Tallinna Ülikool, Kommunikatsiooni Instituut181 192,50 EUR
ETFETF6799Alkoholi roll suitsiidiprotsessis ja suitsidaalse käitumise preventsioonis01.01.200631.12.2008Airi VärnikEesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut34 512,30 EUR
MUU2-2.1/6034AppsTerv - Veebipõhised rakendused vaimse tervise heaks01.01.201431.12.2015Airi VärnikEesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut232 241,72 EUR
MUU20101214Depressiooni ennetamine ja teadlikkuse tõstmine võrgustikutöö kaudu (PREDI-NU)01.09.201131.08.2014Airi VärnikEesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut92 306,00 EUR
MUU2003301Edenduslike ja preventiivsete vaimse tervise strateegiate rakendamine Euroopa Liidu liikmesriikides ning kandidaatmaades (EMIP)01.07.200430.09.2006Airi VärnikEesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut23 092,36 EUR
MUU2003317Eesti Depressioonivabaks (EAAD I)15.04.200431.12.2005Airi VärnikEesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut98 865,62 EUR
MUU2005323Eesti Depressioonivabaks (EAAD II)01.01.200630.09.2008Airi VärnikEesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut90 118,00 EUR
ETFETF7132Eesti taasiseseisvusperioodi suitsiiditrend: Millised on seosed sotsiaalsete, poliitiliste, majanduslike ja rahvatervise indikaatoritega?01.01.200731.12.2009Kairi KõlvesEesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut33 030,55 EUR
MUU241542Euroopa noorte hulgas koolipuudumiste vähendamine (WE-STAY)01.05.201030.04.2013Airi VärnikEesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut232 360,00 EUR
MUU2004112Euroopa platvorm vaimse tervise edendamiseks (IMPHA)01.01.200531.12.2007Airi VärnikEesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut5 622,32 EUR
1.1.7.4.156437Kiusamine koolis01.02.201531.05.2015Airi VärnikEesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut12 966,00 EUR
MUU2009 [LLP/LdV/TOI/2009/IRL-502Koolitusprogramm vaimse tervise edendamiseks (T-MHP)01.10.200930.10.2011Airi VärnikEesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut27 288,00 EUR
1.1.7.1.9.6-4/5982Laste ja noorte vaimse tervise olukorra ja sekkumisvõimaluste kaardistamine Eestis01.12.201331.05.2015Airi VärnikEesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut60 000,00 EUR
MUUMasterMindMasterMind (Vaimse tervisega seotud häirete haldamine uuenduslike tehnoloogiate ja teenuste abil - telemeditsiin vaimsele tervisele)10.02.201528.02.2017Airi VärnikEesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut43 760,00 EUR
MUU223138Optimeeritud suitsiidipreventsiooni programmid ja nende rakendamine Euroopas (OSPI-Europe)01.10.200831.03.2013Airi VärnikEesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut200 928,00 EUR
MUU'044406 (044406)Poliitika, teaduse ja praktika ühendamine vaimse tervise edendamiseks ja kaitseks (ProMenPol)01.01.200731.12.2009Airi VärnikEesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut24 800,00 EUR
SFSF0942706s06Sotsiaalmajanduslikust ning psühhosotsiaalsest keskkonnast ja mittetervislikust käitumisest tingitud tervisehäirete kujunemise põhjuslikud mehhanismid01.01.200631.12.2011Toomas VeidebaumTervise Arengu Instituut645 493,32 EUR
MUU20091219Suitsiidide ennetamine Interneti abil ja meedial põhinev vaimse tervise edendamine (SUPREME)01.09.201031.08.2013Airi VärnikEesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut64 130,00 EUR
MUU2003135Suitsiidikatsete monitooring Euroopas (MONSUE)01.01.200501.06.2010Airi VärnikEesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut38 153,00 EUR
MUU223091Säästame ja võimestame noori elusid Euroopas: tervise edendamine läbi riski- ja ennasthävitava käitumise ennetamise (SEYLE)01.01.200931.12.2011Airi VärnikEesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut200 749,00 EUR
MUUTIKKTervise ilmajaam - koolitused kogukondadele01.07.201431.12.2015Airi VärnikEesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut5 935,00 EUR
MUU20111205Tervisealase ebavõrdsuse vähendamine: tegevuskavade ja struktuurifondide ettevalmistus (ACTION FOR HEALTH)15.06.201214.06.2014Airi VärnikEesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut30 000,00 EUR
MUUF/1515 (TLÜ senati teaduskomisjoni istungi protokoll 20.04.2015 nr 9)TLÜ käitumis- ja neuroteaduste tippkeskus 01.05.201531.12.2020Ruth ShimmoTallinna Ülikool, Matemaatika ja Loodusteaduste Instituut23 000,00 EUR
MUU20122202Vaimne tervis ja heaolu (MH-WB)01.02.201331.01.2016Airi VärnikEesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut16 260,00 EUR
MUU20091213Vaimse tervise edendamise käsiraamatud (MHPHands)01.03.201028.02.2013Airi VärnikEesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut66 588,00 EUR
  • Leitud 180 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Hökby, S.; Hadlaczky, G.; Westerlund, J.; Wasserman, D.; Balazs, J.; Germanavicius, A.; Machín, N.; Meszaros, G.; Sarchiapone, M.; Värnik, A.; Varnik, P.; Westerlund, M.; Carli, V. (2016). Are Mental Health Effects of Internet Use Attributable to the Web-Based Content or Perceived Consequences of Usage? A Longitudinal Study of European Adolescents. JMIR Mental Health, 3 (3), e31.10.2196/mental.5925.1.1.
Brunstein Klomek, A.; Snir, A.; Apter, A.; Carli, V.; Wasserman, C.; Hadlaczky, G.; Hoven, CW.; Sarchiapone, M.; Balazs, J.; Bobes, J.; Brunner, R.; Corcoran, P.; Cosman, D.; Haring, C.; Kahn, JP.; Kaess, M.; Postuvan, V.; Sisask, M.; Tubiana, A.; Varnik, A. ... Wasserman, D. (2016). Association between victimization by bullying and direct self injurious behavior among adolescence in Europe: a ten-country study. European Child & Adolescent Psychiatry, 25, 1183−1193.10.1007/s00787-016-0840-7.1.1.
Wu, J., Kasearu, K., Värnik, A., Tooding, L.-M., Trommsdorff, G. (2016). Associations between quality of relationships and life satisfaction of older mothers in Estonia, Germany, Russia and China. Ageing and Society, 36 (06), 1272−1294.10.1017/S0144686X15000355.1.1.
Kaess, M.; Parzer, P.; Brunner, R.; Koenig, J.; Durkee, T.; Carli, V.; Wasserman, C.; Hoven, C.W.; Sarchiapone, M.; Bobes, J.; Cosman, D.; Värnik, A.; Resch, F.; Wasserman, D. (2016). Pathological Internet Use Is on the Rise Among European Adolescents. Journal of Adolescent Health, 59 (2), 236−239.10.1016/j.jadohealth.2016.04.009.1.1.
Burón, P.; Jimenez-Trevino, L.; Saiz, P.A.; García-Portilla, M.P.; Corcoran, P.; Carli, V.; Fekete, S.; Hadlaczky, G.; Hegerl, U.; Michel, K.; Sarchiapone, M.; Temnik, S.; Värnik, A.; Verbanck, P.; Wasserman, D.; Schmidtke, A.; Bobes, J. (2016). Reasons for Attempted Suicide in Europe: Prevalence, Associated Factors, and Risk of Repetition. Archives of Suicide Research, 20 (1), 45−58.10.1080/13811118.2015.1004481.1.1.
Wasserman, D.; Värnik, A. (2016). Perestroika in the former USSR: history's most effective suicide-preventive programme for men. In: Danuta Wasserman (Ed.). Suicide: An unnecessary death (347−352). Oxford: Oxford University Press.10.1093/med/9780198717393.001.0001.3.1.
Hegerl, U.; Arensman, E.; van Audenhove, C.; Baader, T.; Gusmão, R.; Ibelshäuser, A.; Merali, Z.; Rummel-Kluge, C.; Peréz Sola, V.; Pycha, R.; Värnik, A.; Székely, A. (2016). Community-based 4-level approach: Background, implementation and evidence for efficacy. 33. EUROPEAN PSYCHIATRY, S31−S32./10.1016/j.eurpsy.2016.01.858.5.2.
Cotter, P.; Kaess, M.; Corcoran, P.; Parzer, P.; Brunner, R.; Keeley, H.; Carli, V.; Wasserman, C.; Hoven, C.; Sarchiapone, M.; Apter, A.; Balazs, J.; Bobes, J.; Cosman, D.; Haring, C.; Kahn, J-P.; Resch, F.; Postuvan, V.; Värnik, A.; Wasserman, D. (2015). Help-seeking behaviour following school-based screening for current suicidality among European adolescents. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 50 (6), 973−982.DOI10.1007/s00127-015-1016-3.1.1.
Kasahara-Kiritani, M.; Hadlaczky, G.; Westerlund, M.; Carli, V.; Wasserman, C.; Apter, A.; Balazs, J.; Bobes, J.; Brunner, R.; McMahon, E.M.; Cosman, D.; Farkas, L.; Haring, C.; Kaess, M.; Kahn, J-P.; Keeley, H.; Nemes, B.; Mars Bitenc, U.; Postuvan, V.; Saiz, P. ... Wasserman, D. (2015). Reading Books and Watching Films as a Protective Factor against Suicidal Ideation. International Journal of Environmental Research and Public Health, 12, 15937−15942.10.3390/ijerph121215032.1.1.
Forsman, Anna K.; Wahlbeck, Kristian; Aaro, Leif Edvard; Alonso, Jordi; Barry, Margaret M.; Brunn, Matthias; Cardoso, Graca; Cattan, Mima; De Girolamo, Giovanni; Eberhard-Gran, Malin; Evans-Lacko, Sara; Fiorillo, Andrea; Hansson, Lars; Haro, Josep Maria; Hazo, Jean-Baptiste; Hegerl, Ulrich; Katschnig, Heinz; Knappe, Susanne; Luciano, Mario; Miret, Marta ... Varnik, Airi (2015). Research priorities for public mental health in Europe: recommendations of the ROAMER project. European Journal of Public Health, 25 (2), 249−254.10.1093/eurpub/cku232.1.1.
Wasserman, D.; Hoven, CW.; Wasserman, C.; Wall, M.; Eisenberg, R.; Hadlaczky, G.; Kelleher, I.; Sarchiapone, M.; Apter, A.; Balazs, J.; Bobes, J.; Brunner, R.; Corcoran, P.; Cosman, D.; Guillemin, F.; Haring, C.; Iosue, M.; Kaess, M.; Kahn, JP.; Keeley, H. ... Carli, V. (2015). School-based suicide prevention programmes: the SEYLE cluster-randomised, controlled trial. Lancet, 385 (9977), 1536−1544.10.1016/S0140-6736(14)61213-7.1.1.
Yur’yev, Andriy; Yur'yeva, Lyudmyla; Värnik, Peeter; Lumiste, Kaur; Värnik, Airi (2015). The Complex Impact of Risk and Protective Factors on Suicide Mortality: A Study of the Ukrainian General Population. Archives of Suicide Research, 19 (2), 249−259.10.1080/13811118.2015.1004471.1.1.
Mergl, R.; Koburger, N.; Heinrichs, K.; Székely, A.; Tóth, MD.; Coyne, J.; Quintão, S.; Arensman, E.; Coffey, C.; Maxwell, M.; Värnik, A.; van Audenhove, C.; McDaid, D.; Sarchiapone, M.; Schmidtke, A.; Genz, A.; Gusmão, R.; Hegerl, U. (2015). What are reasons for the large gender differences in the lethality of suicidal acts? An epidemiological analysis in four European countries. PLoS ONE, 10 (7), e0129062.10.1371/journal.pone.0129062.1.1.
Mark, Lauraliisa; Sisask, Merike; Vaikma, Joosep; Värnik, Peeter; Värnik, Airi (2015). Kiusamine koolis: uuringu raport. 1−45.2.5.
Medar, Marju; Alas,Maie; Kaal,Esta; Leek-Ambur, Hele; Leino, Mare; Mitendorf, Airi; Sisask, Merike; Soonik,Mart; Tampere, Kaja; Vaask, Sirje; Värnik, Airi (2015). TERVISE EDENDAMINE JA SÕLTUVUSAINETE TARVITAMISE ENNETAMINE JUHEND KOGUKONDADE TERVISEPROJEKTIDE PLANEERIMISEKS. 3.3.
Medar,Marju; Alas, Maie; Kaal,Esta; Leek-Ambur, Hele; Leino, Mare; Mitendorf, Airi; Sisask,Merike; Soonik,Mart; Tampere,Kaja; Vaask, Sirje; Värnik Airi (2015). TERVISE EDENDAMINE JA SÕLTUVUSAINETE TARVITAMISE ENNETAMINE JUHEND KOGUKONDADE TERVISEPROJEKTIDE PLANEERIMISEKS. 3.3.
Sisask, Merike; Mark, Lauraliisa; Värnik, Peeter; Vaikma Joosep; Värnik, Airi (2015). AppsTerv – Web-based applications for mental health. European Journal of Public Health, 25 (SUPP/3), N/A.10.1093/eurpub/ckv175.125.5.2.
Tall, Karmel (2015). Nõustamise alused veebipõhisele nõustajale. 1−45.6.2.
Carli, V.; Hoven, C.W.; Wasserman, C.; Chiesa, F.; Guffanti, G.; Sarchiapone, M.; Apter, A.; Balazs, J.; Brunner, R.; Corcoran, P.; Cosman, D.; Haring, C.; Iosue, M.; Kaess, M.; Kahn, J.P.; Keeley, H.; Postuvan, V; Saiz, P.; Värnik, A.; Wasserman, D. (2014). A newly identified group of adolescents at "invisible" risk for psychopathology and suicidal behavior: findings from the SEYLE study. World Psychiatry, 13 (1), 78−86.10.1002/wps.20088.1.1.
Rüütel, E.; Sisask, M.; Värnik, A.; Värnik, P.; Carli, V.; Wasserman, C.; Hoven, C.W.; Sarchiapone, M.; Apter, A.; Balazs, J.; Bobes, J.; Brunner, R.; Corcoran, P.; Cosman, D.; Haring, C.; Iosue, M.; Kaess, M.; Kahn, J-P.; Poštuvan, V.; Sáiz, P.A. ... Wasserman, D. (2014). Alcohol Consumption Patterns among Adolescents are Related to Family Structure and Exposure to Drunkenness within the Family: Results from the SEYLE Project. International Journal of Environmental Research and Public Health, 11 (12), 12700−12715.10.3390/ijerph111212700.1.1.
Brunner, Romuald; Kaess, Michael; Parzer, Peter; Fischer, Gloria; Carli, Vladimir; Hoven, Christina W; Wasserman, Camilla; Sarchiapone, Marco; Resch, Franz; Apter, Alan; Balazs, Judith; Barzilay, Shira; Bobes, Julio; Corcoran, Paul; Cosmanm, Doina; Haring, Christian; Iosuec, Miriam; Kahn, Jean-Pierre; Keeley, Helen; Meszaros, Gergely ... Wasserman, Danuta. (2014). Life-time prevalence and psychosocial correlates of adolescent direct self-injurious behavior: A comparative study of findings in 11 European countries. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 55 (4), 337−348.10.1111/jcpp.12166.1.1.
Bursztein Lipsicas, C.; Mäkinen, I.H.; Wasserman, D.; Apter, A.; Kerkhof, A.; Michel, K.; Renberg, E.S.; van Heeringen, K.; Värnik, A.; Schmidke, A. (2014). Repetition of Attempted Suicide Among Immigrants in Europe. The Canadian Journal of Psychiatry, 59 (10), 539−547.1.1.
Carli, V.; Mandelli, L.; Zaninotto, L.; Iosue, M.; Hadlaczky, G.; Wasserman, D.; Hegerl, U.; Värnik, A.; Reisch, T.; Pfuhlmann, B.; Maloney, J.; Scmidtke, A.; Serretti, A.; Sarchiapone, M. (2014). Serious suicidal behaviors: Socio-demographic and clinical features in a multinational, multicenter sample. Nordic Journal of Psychiatry, 68 (1), 44−52.10.3109/08039488.2013.767934.1.1.
Wu, Jing; Värnik, Airi; Tooding, Liina-Mai; Värnik, Peeter; Kasearu, Kairi (2014). Suicide among older people in relation to their subjective and objective well-being in different European regions. European Journal of Ageing, 11 (2), 131−140.10.1007/s10433-013-0297-1.1.1.
Sisask, M.; Värnik, P.; Värnik, A.; Apter, A.; Balazs, J.; Balint, M.; Bobes, J.; Brunner, R.; Corcoran, P.; Cosman, D.; Feldman, D.; Haring, C.; Kahn, J.-P.; Poštuvan, V.; Tubiana, A.; Sarchiapone, M.; Wasserman, C.; Carli, V.; Hoven, C.V.; Wasserman, D. (2014). Teacher satisfaction with school and psychological well-being affects their readiness to help children with mental health problems. Health Education Journal, 73 (4), 382−393.10.1177/0017896913485742.1.1.
  • Leitud 21 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
Addiction as a Multidimensional Psychosocial Phenomenon Among YouthRüütel, ErikdoktorikraadMerike Sisask; Airi VärnikJuhendamiselTallinna Ülikool, Sotsiaaltöö Instituut
Depressiivsete ja suitsidaalsete kooliõpilaste riskikäitumisest ja riskikäitumise seostestMark, LauraliisadoktorikraadAiri Värnik; Merike SisaskJuhendamiselTallinna Ülikool, Sotsiaaltöö Instituut
Depressiivsete ja suitsidaalsete kooliõpilaste seksuaalkäitumisest (Üliõpilaste 2008/2009 õppeaasta teadustööde üleülikoolilise konkursi I preemia sotsiaalteaduste valdkonnas)Mark, LauraliisamagistrikraadAiri VärnikKaitstud2009Tallinna Ülikool, Sotsiaaltöö Instituut
Dimension-specific impact of social exclusion on suicide mortality in EuropeYuryev, AndriydoktorikraadAiri Värnik; Lauri LeppikKaitstud2012Tallinna Ülikool, Sotsiaaltöö Instituut
Eesti õpetajate teadlikkus uimastitest ja narkopreventsioonist ning seda mõjutavad faktoridLiiger, MaremagistrikraadEne Lausvee; Airi VärnikKaitstud2006Tallinna Ülikool
Estonians’ and Russian minority’s suicides and suicide risk factors: studies on aggregate and individual levelKõlves, KairidoktorikraadAiri VärnikKaitstud2006Tartu Ülikool
European Older Adults' Well-Being and Suicide in the Societal and Family ContextJing WudoktorikraadAiri Värnik; Kairi KasearuKaitstud2014Tallinna Ülikool, Sotsiaaltöö Instituut
Kaotuse mõju ja leinanõustamineTall, KarmeldoktorikraadAiri VärnikJuhendamiselTallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut
Kooliõpilaste alkoholi tarvitamine perekonna kontekstis (Tallinna Ülikooli 2010/2011 õppeaasta teadustööde üleülikoolilise konkursi III preemia terviseteaduste valdkonnas)Malken, MariliismagistrikraadAiri VärnikKaitstud2011Tallinna Ülikool, Sotsiaaltöö Instituut
Kunstiteraapia harjutustel põhinev meetod enese-kaastunde arendamiseks ja suitsidiaalse käitumise vähendamiseksKatrin TibarmagistrikraadEha Rüütel; Airi VärnikKaitstud2015Tallinna Ülikool, Kunstide Instituut, Kunstiteraapiate osakond
Nii vaikseks kõik on jäänud? Suicide and the pastors in Viljandi deaneryAgnes Kaarenojamagistrikraad (teaduskraad)Airi Värnik; Hannu SorriKaitstud2007Helsingi Ülikool
Noorukite vaimse tervise seos muusika eelistusegaKukk, LiinamagistrikraadAiri Värnik; Algi SammKaitstud2009Tallinna Ülikool, Sotsiaaltöö Instituut
Perearstipraksise sidusus vaimse tervise häiretega patsientide puhulMuru, EdamagistrikraadAiri Värnik; Merike SisaskKaitstud2008Tallinna Ülikool, Sotsiaaltöö Instituut
Sotsiaalne integratsioon ja elusündmused suitsiidiprotsessisKõlves, KairimagistrikraadAiri VärnikKaitstud2001Tartu Ülikool
Suicide among external causes of death in the Baltic States 1970-2004Palo, Enemagistrikraad (teaduskraad)Airi VärnikKaitstud2006Tartu Ülikool, Arstiteaduskond
Suitsidaalsus ühiskonnas ning suitsiidikatse sotsiaal-demograafilised, meditsiinilised ja psüühilised mõjuridSisask, Merikemagistrikraad (teaduskraad)Airi VärnikKaitstud2005Tartu Ülikool, Arstiteaduskond, Tervishoiu instituut
Suitsiidikatsega seonduvad psühholoogilised, somaatilised ja sotsiaalsed aspektidMargit RiitmagistrikraadAiri VärnikKaitstud2006Audentese Ülikool
Suitsiidisurma lein ja suitsiidiohvri lähedaste grupitöö mudel sotsiaaltöösTall, KarmelmagistrikraadAiri VärnikKaitstud2003Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond
The relationship between perceived poor family communication and suicidal ideation among adolescents in EstoniaSamm, AlgidoktorikraadAiri Värnik; Liina-Mai ToodingKaitstud2012Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika instituut
The social construction and subjective meaning of attempted suicideMerike SisaskdoktorikraadAiri Värnik; Mikko Kari LagerspetzKaitstud2011Tallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut
Üksilduse tõlgendusest ning selle seosed lähima suhtevõrgustikuga noorte seasMerle KarkmagistrikraadMerike Sisask; Airi VärnikKaitstud2011Tallinna Ülikool, Sotsiaaltöö Instituut