Jüri Engelbrecht

1.08.1939
6204160
50 58 177
je@ioc.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2008–31.03.2016    Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Küberneetika Instituut, Juhtivteadur (1,00)
2005–2008    Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Küberneetika Instituut, Erakorraline juhtivteadur (1,00)
01.01.2004–31.12.2014    Eesti Teaduste Akadeemia asepresident
1994–2014    Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Küberneetika Instituut, osakonna juhataja
01.01.1994–31.12.2004    Eesti Teaduste Akadeemia president
01.01.1992–31.08.2016    Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Mehaanikainstituut, Rakendusmehaanika õppetool, Professor (0,20)
01.01.1989–31.12.1994    Eesti TA Küberneetika Instituut, teadusala asedirektor
01.01.1986–31.12.1989    Eesti TA Küberneetika Instituut, osakonnajuhataja
1984–31.12.1991    Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Mehaanikainstituut, Rakendusmehaanika õppetool, Professor (0,25)
01.01.1969–31.12.1986    Eesti TA Küberneetika Instituut, vanemteadur
1968–1969    Tallinna Tehnikaülikool, Vanemõpetaja (1,00)
1967–1968    Tallinna Tehnikaülikool, Assistent (1,00)
1965–1967    Tallinna Tehnikaülikool, aspirant (1,00)
1963–1965    Tallinna Tehnikaülikool, stažöör (1,00)
 
 
Haridustee
1965–1967    aspirantuur, Tallinna Tehnikaülikool
1957–1962    kõrgem, Tallinna Tehnikaülikool,
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2013−...    WAAS juhtkomitee liige
2011−2015    Eesti Teaduse Tippkeskuste Nõukogu - esimees
2006−2011    ALLEA president,
2004−2014    Eesti Teaduste Akadeemia asepresident
2001−2006    Euromech nõuandva kogu esimees,
1999−2001    ISIMM nõukogu liige
1998−2011    ESF nõukogu liige,
1997−2003    Teaduskompetentsi Nõukogu esimees ,
1996−2008    IUTAM laekur (alates 2004), büroo, peaassamblee ja kongressikomitee liige
1996−2004    Säästva arengu komisjoni liige (peaministri juures)
1995−2004    ICSU peaassamblee liige,
1995−2000    Euromech juhatuse liige
1995−2004    Riigi teaduspreemiate komisjoni esimees
1994−2004    Eesti Teaduste Akaadeemia president
1994−2004    Teadus ja Arendusnõukogu liige
1992−2010    Vabariigi Presidendi Akadeemilise Nõukogu liige
1991−2008    Eesti Mehaanika Rahvusliku Komitee esimees,
1986−1991    Euromech juhatuse liige

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2015, Jüri Engelbrecht, Riiklik teaduspreemia pika-ajalise teadus- ja arendustöö eest
2010, Jüri Engelbrecht, Lissaboni Teaduste Akadeemia - liige
2010, Jüri Engelbrecht, World Academy of Arts and Sciences WAAS - liige
2008, Jüri Engelbrecht, Riigi teaduspreemia uurimuste tsükli „ Molekulaarne süsteemne bioenergeetika” eest
2008, Jüri Engelbrecht, Soome Teaduste Akadeemia medal
2008, Jüri Engelbrecht, Belgia Kuningriigi Leopold II ordeni komandör
2007, Jüri Engelbrecht, Eesti Vabariigi Riigivapi III klassi teenetemärk
2007, Jüri Engelbrecht, Bulgaaria Teaduste Akadeemia , välisliige
2005, Jüri Engelbrecht, Poola Vabariigi Teeneteordeni Rüütlirist
2005, Jüri Engelbrecht, Eesti Teaduste Akadeemia Nikolai Alumäe nimeline medal
2005, Jüri Engelbrecht, Bulgaaria Teaduste Akadeemia Marin Drinovi medal
2004, Jüri Engelbrecht, Academia Europea, liige
2004, Jüri Engelbrecht, Haridus-ja Teadusministeeriumi teenetemärk nr1
2003, Jüri Engelbrecht, Akadeemiliste Palmide Ordeni rüütlimärk, Prantsusmaa
2003, Jüri Engelbrecht, Eesti Loodusuurijate Seltsi auliige
2002, Jüri Engelbrecht, Tallinna Tehnikaülikooli suur medal "Mente et Manu"
2001, Jüri Engelbrecht, Lõvi Rüütelkonna Komandöri Suurrist, Soome
2001, Jüri Engelbrecht, Ülemaailmne Innovatsiooni Fond, liige
2000, Jüri Engelbrecht, Balti akadeemiate medal
2000, Jüri Engelbrecht, Eesti Teadusliku Seltsi Rootsis auliige
1999, Jüri Engelbrecht, Eesti Teaduste Akadeemia medal
1999, Jüri Engelbrecht, Eesti Vabariigi Riigivapi IV klassi teenetemärk
1999, Jüri Engelbrecht, Budapesti Tehnikaülikooli audoktor (Dr. h.c.)
1999, Jüri Engelbrecht, Tallinna Tehnikaülikooli väike medal "Mente et Manu"
1998, Jüri Engelbrecht, Ungari Teaduste Akadeemia, auliige
1998, Jüri Engelbrecht, Göteborgi Kuningliku Teadus- ja Kunstiühingu välisliige
1996, Jüri Engelbrecht, Läti Teaduste Akadeemia, välisliige
1996, Jüri Engelbrecht, Euroopa Teaduste ja Kunstide Akadeemia liige
1996, Jüri Engelbrecht, New York'i Teaduste Akadeemia, liige
1995, Jüri Engelbrecht, Soome Valge Roosi aumärk
1993, Jüri Engelbrecht, A. von Humboldti teaduspreemia
1992, Jüri Engelbrecht, Eesti teaduspreemia
1992, Jüri Engelbrecht, Riigi teaduspreemia
1987, Jüri Engelbrecht, Accademia Peloritana dei Pericolanti, välisliige
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.10. Füüsika
VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.10. Füüsika; CERCS ERIALA: P190 Matemaatiline ja üldine teoreetiline füüsika, klassikaline mehaanika, kvantmehaanika, relatiivsus, gravitatsioon, statistiline füüsika, termodünaamika; PÕHISUUND: matemaatiline füüsika, biomehaanika, solitoonika, komplekssüsteemid
 
 
Lisainfo
tehnikakandidaat, füüsika-matemaatikadoktor
1962 ehitusinseneri diplom, TTÜ
1968 tehnikakandidaat mehaanika erialal, TTÜ
1981 füüsika-matemaatikadoktor pideva keskkonna mehaanika alal, Ukraina Teaduste Akadeemia, Kiiev
1999 Budapesti Tehnikaülikooli audoktor

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.2.
2015
2.1.
2015
3.4.
2015
5.2.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
6.4.
2015
6.6.
2015
6.7.
2015
6.8.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
3.4.
2014
5.2.
2014
6.3.
2014
6.6.
2014
6.6.
2014
6.7.
2014
6.8.
2014
6.9.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.2.
2013
3.1.
2013
4.1.
2013
4.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
6.3.
2013
6.6.
2013
6.6.
2013
6.6.
2013
6.6.
2013
6.6.
2013
6.6.
2013
6.6.
2013
6.6.
2013
6.6.
2013
6.6.
2013
6.7.
2013
6.7.
2013
6.7.
2013
6.7.
2013
6.7.
2013
6.7.
2013
6.7.
2013
6.8.
2013
6.8.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
3.1.
2012
3.4.
2012
3.4.
2012
6.6.
2012
6.6.
2012
6.6.
2012
6.6.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.2.
2011
2.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.4.
2011
4.2.
2011
6.3.
2011
6.7.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
3.1.
2010
3.1.
2010
6.3.
2010
6.4.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
3.1.
2009
3.1.
2009
3.1.
2009
3.1.
2009
3.1.
2009
3.1.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
6.7.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.2.
2008
2.1.
2008
3.1.
2008
3.1.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
6.6.
2008
6.7.
2008
6.7.
2008
6.7.
2008
6.7.
2008
6.7.
2008
6.7.
2008
6.7.
2008
6.8.
2008
6.8.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
3.1.
2007
3.1.
2007
3.1.
2007
3.1.
2007
3.2.
2007
4.1.
2007
5.1.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
6.3.
2007
6.6.
2007
6.8.
2007
6.8.
2007
6.8.
2007
1.1.
2006
1.1.
2006
3.1.
2006
3.1.
2006
3.1.
2006
3.4.
2006
3.4.
2006
3.4.
2006
3.4.
2006
4.2.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
6.3.
2006
6.6.
2006
6.6.
2006
6.6.
2006
6.6.
2006
6.6.
2006
6.6.
2006
6.7.
2006
6.7.
2006
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2005
3.4.
2005
3.4.
2005
3.4.
2005
4.1.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
1.1.
2004
3.1.
2004
3.1.
2004
5.2.
2004
6.7.
2004
6.7.
2004
1.1.
2003
1.1.
2003
1.1.
2003
1.1.
2003
1.1.
2003
1.2.
2003
1.2.
2003
1.2.
2003
3.1.
2003
3.1.
2003
3.2.
2003
3.2.
2003
4.1.
2003
6.3.
2003
6.7.
2003
1.1.
2002
1.1.
2002
1.1.
2002
1.2.
2002
3.1.
2002
4.2.
2002
5.2.
2002
6.3.
2002
1.1.
2001
3.1.
2001
4.1.
2001
4.1.
2001
5.2.
2001
6.6.
2001
6.8.
2001
1.1.
2000
1.1.
2000
1.1.
2000
1.1.
2000
1.1.
2000
3.1.
2000
3.1.
2000
5.1.
2000
5.2.
2000
1.1.
1999
1.2.
1999
1.2.
1999
3.1.
1999
3.1.
1999
3.1.
1999
3.1.
1999
3.2.
1999
3.4.
1999
4.1.
1999
4.2.
1999
6.2.
1999
1.1.
1998
3.1.
1998
3.4.
1998
1.2.
1997
1.2.
1997
2.1.
1997
3.4.
1997
4.1.
1997
1.1.
1996
1.1.
1996
1.1.
1996
4.1.
1996
1.1.
1995
1.1.
1995
1.2.
1995
1.2.
1995
3.1.
1995
4.1.
1995
6.6.
1995
1.1.
1994
1.1.
1994
1.2.
1994
1.2.
1994
3.1.
1994
4.1.
1994
4.1.
1994
1.2.
1993
1.2.
1993
1.2.
1993
1.2.
1993
2.2.
1993
3.1.
1993
3.2.
1993
6.3.
1993
1.1.
1992
1.1.
1992
1.1.
1992
1.1.
1992
1.1.
1992
1.2.
1992
1.2.
1992
3.5.
1992
4.2.
1992
6.3.
1992
6.8.
1992
1.1.
1991
1.3.
1991
2.1.
1991
3.1.
1991
3.4.
1991
3.4.
1991
3.4.
1991
1.1.
1990
1.2.
1990
3.1.
1990
4.1.
1990
1.1.
1989
1.1.
1989
3.1.
1989
3.1.
1989
4.1.
1989
4.1.
1989
4.1.
1989
6.8.
1989
1.1.
1988
1.2.
1988
4.1.
1988
6.8.
1988
1.1.
1987
1.1.
1987
1.1.
1987
1.1.
1987
3.4.
1987
1.1.
1986
1.1.
1986
1.1.
1986
1.1.
1986
1.2.
1986
1.1.
1985
1.1.
1985
1.1.
1984
1.1.
1984
2.1.
1983
1.1.
1981
1.1.
1981
1.1.
1981
1.2.
1981
3.4.
1981
1.1.
1980
1.1.
1980
1.1.
1980
1.1.
1979
1.2.
1979
1.1.
1977
1.1.
1977
1.1.
1977
1.1.
1975
1.1.
1972

Jüri Engelbrecht

1.08.1939
6204160
50 58 177
je@ioc.ee

Career

Institution and position
Sidney Sussex College Cambridge, Fellow,
2005–2008    Tallinn University of Technology , Institute of Cybernetics at TUT, Extraordinary Research Professor (1,00)
01.01.1994–31.12.2004    Estonian Academy of Sciences, President
01.01.1992–31.08.2016    Tallinn University of Technology , Faculty of Civil Engineering, Department of Mechanics, Chair of Applied Mechanics, Tallinn Technical University, Professor, (0,20)
01.01.1989–31.12.1994    Institute of Cybernetics of Estonian Academy of Sciences, Deputy Director
01.01.1986–31.12.1989    Institute of Cybernetics of Estonian Academy of Sciences, head of department
1984–31.12.1991    Tallinn University of Technology , Faculty of Civil Engineering, Department of Mechanics, Chair of Applied Mechanics, Professor (0,25)
01.01.1969–31.12.1986    Institute of Cybernetics of Estonian Academy of Sciences, senior researcher
1968–1969    Tallinn University of Technology , Senior Teacher (1,00)
1967–1968    Tallinn University of Technology , Assistant (1,00)
1965–1967    Tallinn University of Technology , Post-graduate scholarship (1,00)
1963–1965    Tallinn University of Technology , Other staff (1,00)
 
 
Education
1965–1967    Tallinn Technical University, Post-graduate scholarship
1957–1962    Tallinn Technical University, Diploma in Engineering
 
 
R&D related managerial and administrative work
2001−2006    Euromech – convener of the Advisory Board
1999−2001    ISIMM – Council, member
1996−2008    IUTAM – member of the General Assembly, Congress Committee and the Bureau, since 2004 Treasurer
1996−2004    Science Competence Council at Ministry of Education, chairman
1995−2004    ICSU – General Assembly, member
1995−2000    Euromech – member of the Council
1994−2004    Estonian Academy of Sciences, president
1994−2004    Estonian Science and Development Council, member
1991−2008    Estonian National Committee for Mechanics, chairman
1986−1991    Euromech – member of the Council

Qualifications

 
 
Honours & awards
2010, Jüri Engelbrecht, Lisbon Academy of SCiences -fellow
2010, Jüri Engelbrecht, World Academy of Arts and Sciences WAAS - fellow
2008, Jüri Engelbrecht, 2008, Yearly Award, Biosciences and Environment; National Science Award
2008, Jüri Engelbrecht, Medal, Finnish Academy of Sciences
2008, Jüri Engelbrecht, Commandeur de l'ordere de Leopold II, Belgium
2007, Jüri Engelbrecht, Order of the National Coat of the Arms, 3rd Class
2007, Jüri Engelbrecht, Bulgarian Academy of Sciences, foreign member
2005, Jüri Engelbrecht, Order of Merit of Republic of Poland
2005, Jüri Engelbrecht, Nikolai Alumäe Medal in informatics and engineering of Estonian Academy of Sciences
2005, Jüri Engelbrecht, Marin Drinov Medal of the Bulgarian Academy of Sciences
2004, Jüri Engelbrecht, Academia Europea, fellow
2004, Jüri Engelbrecht, Medal of Merit of the Estonian Ministry of Education and Science no 1
2003, Jüri Engelbrecht, Les Palmes Academiques, France
2003, Jüri Engelbrecht, Estonian Naturalists' Society, honorary member
2002, Jüri Engelbrecht, Great Medal "Mente et manu", Tallinn University of Technology
2001, Jüri Engelbrecht, Lion Order Commander Grand Cross, Finland
2001, Jüri Engelbrecht, World Innovation Foundation, fellow
2000, Jüri Engelbrecht, Medal of the Baltic Academies of Sciences
2000, Jüri Engelbrecht, Estonian Scientific Society in Sweden, honorary member
1999, Jüri Engelbrecht, Medal of the Estonian Academy of Sciences
1999, Jüri Engelbrecht, Order of the National Coat of the Arms 4th Class
1999, Jüri Engelbrecht, Doctor honoris causa , Budapest Technical Unversity
1999, Jüri Engelbrecht, Small Medal "Mente et manu", Tallinn University of Technology
1998, Jüri Engelbrecht, Hungarian Academy of Sciences, honourable member
1998, Jüri Engelbrecht, Gothenburg Royal Society of Sciences and Arts, foreign member
1996, Jüri Engelbrecht, Latvian Academy of Sciences, foreign member
1996, Jüri Engelbrecht, Academia Scientiarum et Artium Europaea, active member
1996, Jüri Engelbrecht, New York Academy of Sciences
1995, Jüri Engelbrecht, White Rose Comm. Finland
1992, Jüri Engelbrecht, Estonian Science Prize
1992, Jüri Engelbrecht, National Science Prize
1987, Jüri Engelbrecht, Accademia Peloritana dei Pericolanti, foreign member
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.10. Physics and Technical Physics
 
 
Additional information
Phd, DSc
1962 - Diploma in Engineering Tallinn Technical University
1968 - Cand Sc (PhD) in Mechanics, Tallinn Technical University
1981 - DSc, Math. Phys. in Continuum Mechanics, Ukrainian Academy of Sciences, Kiev
1999 - Dr. h. c. from Budapest Technical University

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
2.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.2.
2011
6.3.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
3.1.
2010
3.1.
2010
6.3.
2010
6.4.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
3.1.
2009
3.1.
2009
3.1.
2009
3.1.
2009
3.1.
2009
3.1.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
6.7.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.2.
2008
2.1.
2008
3.1.
2008
3.1.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
6.7.
2008
6.7.
2008
6.7.
2008
6.7.
2008
6.7.
2008
6.7.
2008
6.7.
2008
6.8.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
3.1.
2007
3.1.
2007
3.1.
2007
3.1.
2007
3.2.
2007
4.1.
2007
5.1.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
6.3.
2007
6.6.
2007
6.8.
2007
1.1.
2006
1.1.
2006
3.1.
2006
3.1.
2006
3.1.
2006
3.4.
2006
3.4.
2006
3.4.
2006
3.4.
2006
4.2.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
6.3.
2006
6.6.
2006
6.6.
2006
6.6.
2006
6.6.
2006
6.6.
2006
6.7.
2006
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2005
3.4.
2005
3.4.
2005
3.4.
2005
4.1.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
1.1.
2004
3.1.
2004
3.1.
2004
5.2.
2004
6.7.
2004
6.7.
2004
1.1.
2003
1.1.
2003
1.1.
2003
1.1.
2003
1.1.
2003
1.2.
2003
1.2.
2003
1.2.
2003
3.1.
2003
3.1.
2003
3.2.
2003
3.2.
2003
4.1.
2003
6.3.
2003
1.1.
2002
1.1.
2002
1.1.
2002
1.2.
2002
3.1.
2002
4.2.
2002
6.3.
2002
1.1.
2001
3.1.
2001
4.1.
2001
4.1.
2001
5.2.
2001
6.6.
2001
6.8.
2001
1.1.
2000
1.1.
2000
1.1.
2000
1.1.
2000
3.1.
2000
3.1.
2000
5.1.
2000
1.1.
1999
1.2.
1999
1.2.
1999
3.1.
1999
3.1.
1999
3.1.
1999
3.2.
1999
3.4.
1999
4.1.
1999
4.2.
1999
6.2.
1999
1.1.
1998
3.1.
1998
3.4.
1998
1.2.
1997
1.2.
1997
2.1.
1997
3.4.
1997
4.1.
1997
1.1.
1996
1.1.
1996
1.1.
1996
4.1.
1996
1.1.
1995
1.1.
1995
1.2.
1995
1.2.
1995
3.1.
1995
4.1.
1995
6.6.
1995
1.1.
1994
1.1.
1994
1.2.
1994
1.2.
1994
3.1.
1994
4.1.
1994
4.1.
1994
1.2.
1993
1.2.
1993
1.2.
1993
1.2.
1993
2.2.
1993
3.1.
1993
3.2.
1993
6.3.
1993
1.1.
1992
1.1.
1992
1.1.
1992
1.1.
1992
1.1.
1992
1.2.
1992
1.2.
1992
3.5.
1992
4.2.
1992
6.3.
1992
1.1.
1991
1.3.
1991
2.1.
1991
3.1.
1991
3.4.
1991
3.4.
1991
3.4.
1991
1.2.
1990
3.1.
1990
1.1.
1989
1.1.
1989
1.1.
1988
1.2.
1988
4.1.
1988
6.8.
1988
1.1.
1987
1.1.
1987
1.1.
1987
3.4.
1987
1.1.
1986
1.1.
1986
1.2.
1986
1.1.
1985
1.1.
1984
1.1.
1984
2.1.
1983
1.1.
1981
1.2.
1981
3.4.
1981
1.2.
1979
  • Leitud 14 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
MUUNE02 (MTKD-CT-2004-013909)Eesti ja Norra teaduskeskuste koostõõ matemaatika ja selle rakenduste alal CENS-CMA01.05.200530.04.2009Jüri EngelbrechtTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Küberneetika Instituut873 570,10 EUR
IUTIUT33-24Lainelevi komplekssetes keskkondades ja rakendused01.01.201531.12.2020Andrus SalupereTallinna Tehnikaülikool, TTÜ Küberneetika Instituut; Tallinna Tehnikaülikool, Loodusteaduskond, Küberneetika instituut240 000,00 EUR
ETFETF5765Lainelevi numbriline analüüs faasihüppepiiridega materjalides01.01.200431.12.2006Arkadi BerezovskiTallinna Tehnikaülikool, TTÜ Küberneetika Instituut17 614,80 EUR
ETFETF7037MITMEMASTAABILINE DÜNAAMIKA MIKROSTRUKTUURIGA TAHKISTES01.01.200731.12.2010Arkadi BerezovskiTallinna Tehnikaülikool, TTÜ Küberneetika Instituut42 540,62 EUR
ETFETF6018Mittehomogeensete ja mikrostruktuuriga materjalide identifitseerimise pöördülesanded01.01.200531.12.2008Jaan JannoTallinna Tehnikaülikool, TTÜ Küberneetika Instituut34 576,96 EUR
SFSF0140077s08Mittelineaarne dünaamika ja komplekssüsteemid01.01.200831.12.2013Jüri EngelbrechtTallinna Tehnikaülikool, TTÜ Küberneetika Instituut1 825 683,65 EUR
MUUSF320200s98Mittelineaarne dünaamika ja pingeanalüüs01.01.199831.12.2002Jüri EngelbrechtTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Küberneetika Instituut241 074,74 EUR
SFSF0322521s03Mittelineaarne dünaamika ja pingeanalüüs01.01.200331.12.2007Jüri EngelbrechtTallinna Tehnikaülikool, TTÜ Küberneetika Instituut839 671,24 EUR
TKTK124Mittelineaarsete protsesside analüüsi keskus01.01.201131.12.2015Jüri EngelbrechtTallinna Tehnikaülikool, TTÜ Küberneetika Instituut; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut2 729 927,47 EUR
ETFETF8702MULTIMASTAAPNE DEFORMATSIOONILAINETE ANALÜÜS MIKROSTRUKTUURIGA MATERJALIDES01.01.201131.12.2014Arkadi BerezovskiTallinna Tehnikaülikool, TTÜ Küberneetika Instituut60 480,00 EUR
MUUG3739 (ETF3739)Müokardiumi hapnikuvarustuse ja kontraktsiooni fraktaalne mudel01.01.199931.12.2001Jaan KaldaTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Küberneetika Instituut13 549,27 EUR
ETFETF7728Pöördülesanded keerukate omadustega materjalide identifitseerimisel01.01.200931.12.2012Jaan JannoTallinna Tehnikaülikool, TTÜ Küberneetika Instituut44 999,60 EUR
MUUG4704 (ETF4704)Südame isheemia matemaatiline modelleerimine01.01.200131.12.2003Jüri EngelbrechtTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Küberneetika Instituut33 042,32 EUR
APSF0140077s08APVäikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0140077s08 raames01.01.201031.12.2011Jüri EngelbrechtTallinna Tehnikaülikool, TTÜ Küberneetika Instituut63 911,65 EUR
  • Leitud 363 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Tamm, Kert; Peets, Tanel; Engelbrecht, Jüri; Kartofelev, Dmitri (2017). Negative group velocity in solids. Wave Motion, 71, 127−138.<a href='http://doi.org/10.1016/j.wavemoti.2016.04.010' target='_blank'>10.1016/j.wavemoti.2016.04.010</a>.1.1.
Engelbrecht, Jüri; Tamm, Kert; Peets, Tanel (2017). On solutions of Boussinesq-type equation with displacement-dependent nonlinearities: the case of biomembranes. Philosophical Magazine, 97 (12), 967−987.<a href='http://doi.org/10.1080/14786435.2017.1283070' target='_blank'>10.1080/14786435.2017.1283070</a>.1.1.
Peets, Tanel; Tamm, Kert; Engelbrecht, Jüri (2017). On the role of nonlinearities in the Boussinesq-type wave equations. Wave Motion, 71, 113−119.<a href='http://doi.org/10.1016/j.wavemoti.2016.04.003' target='_blank'>10.1016/j.wavemoti.2016.04.003</a>.1.1.
Engelbrecht, Jüri; Peets, Tanel; Tamm, Kert (2017). Solitons modelled by Boussinesq-type equations. Mechanics Research Communications, x.<a href='http://doi.org/10.1016/j.mechrescom.2017.05.008' target='_blank'>10.1016/j.mechrescom.2017.05.008</a> [ilmumas].1.1.
Engelbrecht, Jüri (2017). Euroopa teadusuuringute nõukogust. Horisont, 51 (3), 6.6.6.
Engelbrecht, Jüri (2017). Akadeemilised mõtisklused. Tartu: Ilmamaa.6.7.
Pastrone, Franco; Enghelbrecht, Jüri (2016). Nonlinear waves and solitons in complex solids. Mathematics and Mechanics of Solids, 21 (1), 52−59.<a href='http://doi.org/10.1177/1081286515572245' target='_blank'>10.1177/1081286515572245</a>.1.1.
Rendón de la Torre, Stephanie; Kalda, Jaan; Kitt, Robert; Engelbrecht, Jüri (2016). On the topologic structure of economic complex networks: Empirical evidence from large scale payment network of Estonia. Chaos, Solitons &amp; Fractals, 90, 18−27.<a href='http://doi.org/10.1016/j.chaos.2016.01.018' target='_blank'>10.1016/j.chaos.2016.01.018</a>.1.1.
Berezovski, A.; Engelbrecht, J. (2016). Single slit diffraction: from optics to elasticity. Wave Motion, 60, 35−43.<a href='http://doi.org/10.1016/j.wavemoti.2015.09.002' target='_blank'>10.1016/j.wavemoti.2015.09.002</a>.1.1.
Engelbrecht, Jüri; Berezovski, Arkadi; Peets, Tanel; Tamm, Kert (2016). Interaction of deformation waves with internal structures in solids. <i>24th International Congress of Theoretical and Applied Mechanics, ICTAM 2016 : Montreal, Canada, August 21-26, 2016, Book of Papers.</i> IUTAM, 2236−2237.3.4.
Engelbrecht, Jüri (2015). Complexity in engineering and natural sciences. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences, 64 (3), 249−255.<a href='http://doi.org/10.3176/proc.2015.3.07' target='_blank'>10.3176/proc.2015.3.07</a>.1.1.
Engelbrecht, Jüri; Kutser, Mati (2015). Legacy of Nikolai Alumäe: theory of shells. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences, 64 (2), 139−145.<a href='http://doi.org/10.3176/proc.2015.2.02' target='_blank'>10.3176/proc.2015.2.02</a>.1.1.
Engelbrecht, Jüri; Tamm, Kert; Peets, Tanel (2015). On mathematical modelling of solitary pulses in cylindrical biomembranes. Biomechanics and Modeling in Mechanobiology, 14 (1), 159−167.<a href='http://dx.doi.org/10.1007/s10237-014-0596-2' target='_blank'>10.1007/s10237-014-0596-2</a>.1.1.
Berezovski, A.; Engelbrecht, J.; Berezovski, M. (2015). Pattern formation of elastic waves and energy localization due to elastic gratings. International Journal of Mechanical Sciences, 101-102, 137−144.<a href='http://doi.org/10.1016/j.ijmecsci.2015.07.027' target='_blank'>10.1016/j.ijmecsci.2015.07.027</a>.1.1.
Engelbrecht, Jüri; Berezovski, Arkadi (2015). Reflections on mathematical models of deformation waves in elastic microstructured solids. Mathematics and Mechanics of Complex Systems, 3 (1), 43−82.<a href='http://doi.org/10.2140/memocs.2015.3.43' target='_blank'>10.2140/memocs.2015.3.43</a>.1.2.
Engelbrecht, Jüri (2015). Questions about elastic waves. Cham: Springer.<a href='http://doi.org/10.1007/978-3-319-14791-8' target='_blank'>10.1007/978-3-319-14791-8</a>.2.1.
Peets, Tanel; Tamm, Kert; Engelbrecht, Jüri (2015). Numerical investigation of mechanical waves in biomembranes. <i>Conference Proceedings of the YIC GACM 2015 : 3rd ECCOMAS Young Investigators Conference, 6th GACM Colloquium, July 20-23, 2015, Aachen, Germany.</i> Ed. Elgeti, Stefanie; Simon, Jaan-Willem. RWTH Aachen University, 1−4.3.4.
Peets, Tanel; Tamm, Kert; Engelbrecht, Jüri (2015). Mechanical waves in biomembranes. <i>Book of Abstracts : The Ninth IMACS International Conference on Nonlinear Evolution Equations and Wave Phenomena: Computation and Theory, Athens, Georgia, April 1-4, 2015.</i> Ed. Biondini, Gino; Taha, Thiab. Athens, Georgia: University of Georgia, 29.5.2.
Engelbrecht, Jüri (2015). Kuidas saab südamelihas energiat? : CENSi südamelabor. Energia ülekanne südamerakkudes. Engelbrecht, Jüri; Kändler, Tiit (Toim.). Keeruka maailma võlu (71−73).. [Tallinn]: Tallinna Tehnikaülikooli Küberneetika Instituut.6.3.
Engelbrecht, Jüri (2015). Lained tahkistes : Lainevõrrandid. Materjalide sisestruktuur. Hierarhiline lainevõrrand. Engelbrecht, Jüri; Kändler, Tiit (Toim.). Keeruka maailma võlu (17−21).. [Tallinn]: Tallinna Tehnikaülikooli Küberneetika Instituut.6.3.
Engelbrecht, Jüri; Janno, Jaan (2015). Lained vaatavad materjali sisse : Otsene ülesanne ja pöördülesanne. Solitonid luurajateks. Ultraheli. Kohtuvad lained. Engelbrecht, Jüri; Kändler, Tiit (Toim.). Keeruka maailma võlu (45−46).. [Tallinn]: Tallinna Tehnikaülikooli Küberneetika Instituut.6.3.
Engelbrecht, Jüri (2015). Mida sellest arvata? : Teadusvaldkondade sünergia. Edu ja kestvus. Engelbrecht, Jüri; Kändler, Tiit (Toim.). Keeruka maailma võlu (95−97).. [Tallinn]: Tallinna Tehnikaülikooli Küberneetika Instituut.6.3.
Engelbrecht, Jüri (2015). Saateks. Engelbrecht, Jüri; Kändler, Tiit (Toim.). Keeruka maailma võlu (5).. [Tallinn]: Tallinna Tehnikaülikooli Küberneetika Instituut.6.3.
Engelbrecht, Jüri (2015). Sissejuhatus CENSi teemadesse : CENS. Mittelineaarsus. Interdistsiplinaarsus. Engelbrecht, Jüri; Kändler, Tiit (Toim.). Keeruka maailma võlu (11−15).. [Tallinn]: Tallinna Tehnikaülikooli Küberneetika Instituut.6.3.
Engelbrecht, Jüri (2015). Solitoni mitu nägu : Kanalilaine. Solitoni avastamine. Mitmekesine maailm. Engelbrecht, Jüri; Kändler, Tiit (Toim.). Keeruka maailma võlu (23−29).. [Tallinn]: Tallinna Tehnikaülikooli Küberneetika Instituut.6.3.
  • Leitud 19 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
An analytical model for a nearfield of an ultrasonic transducer using evolution equationsMati Feldmannmagistrikraad (teaduskraad)Jüri EngelbrechtKaitstud1992Tallinna Tehnikaülikool
Analysis and 3D visualisation of Microstructured materials on custom-built Virtual Reality environment - doktorikraadHeiko Herrmann; Jüri EngelbrechtKaitstud2015Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Küberneetika Instituut
Direct and inverse problems for models of microstructure of Mindlin typeSertakov, IvandoktorikraadJaan Janno; Jüri EngelbrechtJuhendamiselTallinna Tehnikaülikool, TTÜ Küberneetika Instituut
Dispersion analysis of wave motion in microstructured materialsTanel PeetsdoktorikraadJüri EngelbrechtKaitstud2011Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Küberneetika Instituut
Dispersioon mikrostruktuursetes materjalides - magistrikraad (teaduskraad)Jüri EngelbrechtKaitstud2006Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Küberneetika Instituut
Lainelevi dispersiooniga mittekonservatiivses keskkonnas - magistrikraad (teaduskraad)Jüri EngelbrechtKaitstud1997Tallinna Tehnikaülikool
Lainelevi dissipatiivsetes mikrostruktuuriga keskkondadesTarvo SillatmagistrikraadJüri EngelbrechtKaitstud1999Tallinna Tehnikaülikool
Lainelevi modelleerimine mikrostruktuuriga materjalides - magistrikraad (teaduskraad)Jüri EngelbrechtKaitstud2006Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond
Mitmiksolitonide vastastikmõjud ja laineharjade pöördülesanne - doktorikraadJüri Engelbrecht; Embrecht van GroesenKaitstud2001Tallinna Tehnikaülikool
Mittelineaarse tasapolariseeritud põiklainete evolutsioon elastses poolruumisUrmas ValdekdoktorikraadJüri EngelbrechtKaitstud1989Eesti TA Küberneetika Instituut
Mittelineaarsed lained dispersiooniga keskkonnasTõnu PeipmandoktorikraadJüri EngelbrechtKaitstud1984Tallinna Tehnikaülikool
Modelling of electrical activation of the myocardium - magistrikraad (teaduskraad)Jüri EngelbrechtKaitstud1997Tallinna Tehnikaülikool
Nonlinear dynamics in modelling cardiac arrhythmiasOlav KongasdoktorikraadJüri EngelbrechtKaitstud1998Tallinna Tehnikaülikool
Nonlinear oscillations in modelling of heart dynamicsOlav Kongasmagistrikraad (teaduskraad)Jüri EngelbrechtKaitstud1993Tallinna Tehnikaülikool
Numerical simulation of elastic wave propagation in layered nonlinear media - magistrikraad (teaduskraad)Jüri EngelbrechtKaitstud2006Tallinna Tehnikaülikool
Numerical Simulation of Wave Propagation in Heterogeneous and Microstructured Materials - doktorikraadJüri EngelbrechtKaitstud2010Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Küberneetika Instituut
Südamelihase mehanoenergeetika modelleerimine - doktorikraadJüri EngelbrechtKaitstud2001Tallinna Tehnikaülikool
Wave Propagation in Microstructured Solids: Solitary and Periodic Waves - doktorikraadAndrus Salupere; Jüri EngelbrechtKaitstud2010Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Küberneetika Instituut
Ühe- ja kahemõõtmeline ehhoentsefalograafia peaaju haiguste diagnoosimiselAndres EllamaadoktorikraadJüri EngelbrechtKaitstud1973Tartu Ülikool