Tiit Hennoste

12.08.1953
737 6163
tiit.hennoste@ut.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2016–31.08.2017    Tartu Ülikool, humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, Eesti ja üldkeeleteaduse instituut, eesti keele vanemteadur (1,00)
01.09.2014–31.12.2015    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Eesti ja üldkeeleteaduse instituut, eesti keele vanemteadur (1,00)
01.01.2012–31.08.2014    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Eesti ja üldkeeleteaduse instituut, arvutilingvistika teadur (1,00)
12.04.2011–31.12.2011    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Eesti ja üldkeeleteaduse instituut, arvutilingvistika teadur (1,00)
01.01.2009–11.04.2011    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Eesti ja üldkeeleteaduse instituut, arvutilingvistika teadur (1,00)
01.08.2008–31.12.2008    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Eesti ja üldkeeleteaduse instituut, erakorraline teadur (1,00)
2008–2013    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Eesti ja üldkeeleteaduse instituut, Suulise ja arvutisuhtluse labor, Teadur (1,00)
01.01.2008–31.07.2008    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Eesti ja üldkeeleteaduse instituut, erakorraline teadur (0,10)
01.09.2005–31.12.2007    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Eesti ja üldkeeleteaduse instituut, eesti keele teadur (0,10)
01.09.2004–31.08.2005    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Eesti ja üldkeeleteaduse instituut, eesti keele teadur (0,10)
01.01.2004–31.12.2008    Helsingi ülikool, soome-ugri osakond, ülikoolilektor
1996–2004    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Eesti ja üldkeeleteaduse instituut, Eesti keele osakond, Eesti keele õppetool, Teadur (1,00)
01.01.1992–31.12.1996    Helsingi ülikool, soome-ugri osakond, lektor
1987–1992    Tartu Ülikool, Õpetaja (1,00)
 
 
Haridustee
1976–1982    Tartu ülikool, eesti filoloogia
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
1989−1993    Tartu ülikool, eesti keele labori juhataja
 
 
Loometöö
Interaktiivne näitus eesti keelest Muuseum näitab keelt. Eesti Rahva Muuseum 2010. Kuraator ;
Keelekatel. Püsinäitus Eesti Rahva Muuseumis. Valminud 2016. Kuraator;
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
puudub;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2016, Tiit Hennoste, Selge sõnumi auhind 2016 õpikule "Eesti keele allkeeled"
2013, Tiit Hennoste, Tartu ülikooli aumärk
2012, Tiit Hennoste, Eesti Kultuurkapital, Kirjanduse sihtkapitali artikli aastapreemia: Elu ja kirjanduse piiril. Suhtlemine Oskar Lutsu “Kevades”
2011, Tiit Hennoste, Loomingu Raamatukogu aastapreemia: Kommikoer ja pommikoer. Üksteist lugu eesti ajakirjandusest.
2004, Tiit Hennoste, Teater Muusika Kino teatriartiklite aastapreemia: Kõneldud näidend ja suuline keel
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.6. Filoloogia ja lingvistika; CERCS ERIALA: H350 Keeleteadus; PÕHISUUND: suhtluslingvistika, suulise eesti keele ja suhtluse uurimine, vestlusanalüüs, kirjanduslik lingvistika, suulise keele korpusanalüüs ja korpuslingvistika
 
 
Lisainfo
ajakiri Keel ja Kirjandus, toimetuskolleegiumi liige
ajakiri Oma Keel, toimetuskolleegiumi liige
Loomingu Raamatukogu, toimetuskolleegiumi liige
Centre for Avant-Garde Studies, University of Iceland, member of Advisitory Board
ajakiri Akadeemia, toimetuskolleegiumi liige
Journalismfund.eu, uuriva ajakirjanduse stipendiume jagava žürii liige 2009-2015

Lõppenud projektid

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
2.1.
2016
3.1.
2016
6.3.
2016
1.2.
2014
1.3.
2014
1.3.
2014
1.3.
2014
1.1.
2013
1.2.
2013
2.3.
2013
5.2.
2013
6.2.
2013
6.3.
2013
1.1.
2012
1.2.
2012
1.3.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
5.2.
2012
6.3.
2012
1.1.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
6.3.
2011
3.1.
2010
3.1.
2010
3.4.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
6.3.
2010
6.6.
2010
6.6.
2010
6.6.
2010
1.1.
2009
1.2.
2009
1.2.
2009
2.2.
2009
3.1.
2009
3.2.
2009
6.6.
2009
3.2.
2008
3.4.
2008
6.2.
2008
6.6.
2008
1.2.
2007
5.2.
2007
1.1.
2006
1.1.
2006
3.2.
2006
3.4.
2006
3.4.
2006
1.1.
2005
3.4.
2005
3.4.
2005
3.4.
2005
1.2.
2004
2.2.
2004
3.4.
2004
3.4.
2004
3.4.
2004
1.1.
2003
1.2.
2003
3.4.
2003
2.2.
2002
3.2.
2002
3.2.
2002
3.5.
2002
1.3.
2001
3.2.
2001
3.4.
2001
3.4.
2001
1.2.
2000
1.3.
2000
1.3.
2000
1.3.
2000
1.3.
2000
1.3.
2000
1.3.
2000
1.3.
2000
1.3.
2000
3.2.
2000
3.2.
2000
3.2.
2000
1.2.
1999
1.2.
1999
1.3.
1999
1.2.
1998
5.2.
0

Tiit Hennoste

12.08.1953
737 6163
tiit.hennoste@ut.ee

Career

Institution and occupation
01.01.2016–31.08.2017    University of Tartu, Faculty of Arts and Humanities, Institute of Estonian and General Linguistics, Senior Research Fellow in Estonian Language (1,00)
01.09.2014–31.12.2015    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Estonian and General Linguistics, Senior Research Fellow in Estonian Language (1,00)
01.01.2012–31.08.2014    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Estonian and General Linguistics, Research Fellow in Computer Linguistics (1,00)
12.04.2011–31.12.2011    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Estonian and General Linguistics, Research Fellow in Computer Linguistics (1,00)
01.01.2009–11.04.2011    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Estonian and General Linguistics, Research Fellow in Computer Linguistics (1,00)
01.08.2008–31.12.2008    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Estonian and General Linguistics, Research Fellow extraordinarius (1,00)
2008–2013    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Estonian and General Linguistics, Laboratory of Spoken and Computer Mediated Communication, Researcher (1,00)
01.01.2008–31.07.2008    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Estonian and General Linguistics, Research Fellow extraordinarius (0,10)
01.09.2005–31.12.2007    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Estonian and General Linguistics, Research Fellow (0,10)
01.09.2004–31.08.2005    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Estonian and General Linguistics, Research Fellow (0,10)
01.01.2004–31.12.2008    University of Helsinki, Department of Finno-ugric studies, university lecturer
1996–2004    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Estonian and General Linguistics, Department of Estonian, Chair of Estonian Language, Researcher (1,00)
01.01.1992–31.12.1996    University of Helsinki, Department of Finno-ugric studies, lecturer
1987–1992    University of Tartu, Teacher (1,00)
 
 
Education
1976–1982    University of Tartu, Estonian philology
 
 
R&D related managerial and administrative work
1989−1993    head of the laboratory of Estonian language, University of Tartu
 
 
Creative work
Interactive exhibition Museum shows language/tongue. Estonian National Museum 2010. Curator;
;
 
 
Additional career information
;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2016, Tiit Hennoste, annual Clear Communication award for the textbook Varieties of Estonian Language (authors Tiit Hennoste and Karl Pajusalu)
2013, Tiit Hennoste, badge of honour of the University of Tartu.
2012, Tiit Hennoste, The Cultural Endowment of Estonia annual award for the best article: On the border of the life and literature. Interaction in the novel Kevade by Oskar Luts.
2011, Tiit Hennoste, Loomingu Raamatukogu annual award for the best original book: Bomb dog and Candy dog. Eleven stories on Estonian journalism
2004, Tiit Hennoste, journal Teater Muusika Kino annual award for the best article on theater: Spoken play and spoken language
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.6. Philology and Linguistics; CERCS SPECIALTY: H350 Linguistics ; SPECIALITY: interactional linguistics, studies of spoken estonian, conversation analysis, literary linguistics, corpus linguistics and corpus analysis of spoken language
 
 
Additional information
journal Keel ja Kirjandus, member of Advisitory Board
journal Oma Keel, member of Advisitory Board
Loomingu Raamatukogu, member of Advisitory Board
Centre for Avant-Garde Studies, University of Iceland, member of Advisitory Board
journal Akadeemia, member of Advisitory Board
Journalismfund.eu, member of jury 2009-2015

Completed projects

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
2.1.
2016
3.1.
2016
6.3.
2016
1.2.
2014
1.3.
2014
1.3.
2014
1.3.
2014
1.1.
2013
1.2.
2013
2.3.
2013
5.2.
2013
6.2.
2013
6.3.
2013
1.1.
2012
1.2.
2012
1.3.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
5.2.
2012
6.3.
2012
1.1.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
6.3.
2011
3.1.
2010
3.1.
2010
3.4.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
6.3.
2010
6.6.
2010
6.6.
2010
6.6.
2010
1.1.
2009
1.2.
2009
1.2.
2009
2.2.
2009
3.1.
2009
3.2.
2009
6.6.
2009
3.2.
2008
3.4.
2008
6.2.
2008
6.6.
2008
1.2.
2007
5.2.
2007
1.1.
2006
1.1.
2006
3.2.
2006
3.4.
2006
3.4.
2006
1.1.
2005
3.4.
2005
3.4.
2005
3.4.
2005
1.2.
2004
2.2.
2004
3.4.
2004
3.4.
2004
3.4.
2004
1.1.
2003
1.2.
2003
3.4.
2003
2.2.
2002
3.2.
2002
3.2.
2002
3.5.
2002
1.3.
2001
3.2.
2001
3.4.
2001
3.4.
2001
1.2.
2000
1.3.
2000
1.3.
2000
1.3.
2000
1.3.
2000
1.3.
2000
1.3.
2000
1.3.
2000
1.3.
2000
3.2.
2000
3.2.
2000
3.2.
2000
1.2.
1999
1.2.
1999
1.3.
1999
1.2.
1998
5.2.
0