Eda Merisalu

6.01.1955
+372 7 313 313
+372 51 76 801
eda.merisalu@emu.ee
Haridus
1992 – Kaunase Meditsiiniakadeemia, meditsiiniteaduste doktor, patofüsioloogia (neuroendokrinoloogia).
1980 – 1985 TRÜ Arstiteaduskond, spordimeditsiin, ravi-rehabilitatsiooniarst.
1974 – 1977 TRÜ Kehakultuuriteaduskond, suusatamise osakond, treener-õpetaja.
1963 – 1974 Elva Keskkool
Teenistuskäik
1976 – 1977 TRÜ Kehakultuuri teaduskond, suusaspordi kateedri laborant.
1977 – 1980 Rakvere Laste- ja Noorte Spordikooli treener, Rakvere III Keskkooli õpetaja
1980 – 1982 TRÜ Arstiteaduskond, spordimeditsiini üliõpilane; 0,5 kohta üldrühmade kehalise kasvatuse õppejõud TRÜ Kehakultuuriteaduskonnas.
1985 – 1990 TRÜ ÜMPI Elutegevuse hormonaalse regulatsiooni labor, vanemlaborant.
1986 – 1987 lapsehoolduspuhkus.
1990 – 1993 TÜ ÜMPI Adaptatsiooni ja antropoloogia labori teadur.
1993 – 1995 lapsehoolduspuhkus.
1995 – 1996 TÜ Tervishoiu instituut, keskkonna- ja töötervise õppetooli assistent.
1996 – 1999 TÜ Tervishoiu instituut, keskkonna- ja töötervise õppetooli erakorraline dotsent
1999 – 2014 TÜ Tervishoiu instituudi keskkonna- ja töötervishoiu dotsent.
2014 – 2017 Eesti Maaülikool, Tehnikainstituut, töötehnoloogia ja ergonoomika dotsent
2017 - Eesti Maaülikool, Tehnikainstituut, ergonoomika professor
Admistratiivne kogemus
• Retsensent rahvusvaheliste ajakirjade juures: Journal of Clinical Health Promotion and Journal of Agronomy Research.
• Töötervishoiu ekspert Euroopa Komisjoni juures (2011-2012). Koostatud 2 maa ülevaate raportit: 1) kutsehaiguste diagnoosimine Eestis ja 2) Eesti töötervishoiu poliitika ja strateegia 2007-2012.
• Töötervishoiu- ja tööohutuse Balti mere 16. koostöövõrgustiku aastaaruande-nõupidamise korraldamine. Teadusettekannete sessiooni koordinaator: Tervishoiutöötajate kutseriskid ja nende ennetamine. Tartu, 30.09.-01.10.2010.
• Ekspert (2009–2010) Ernst & Young Baltic AS projekti juures „Töötervishoiu ja tööohutuse seadusega tööandjatele kaasnevate kulude analüüs“
• EMÜ ergonoomika magistriõppe programmijuht
• Töötervishoiuarst-residentide vastuvõtu- ja lõpueksami komisjoni liige.
• Eesti Töötervishoiuarstide Seltsi (ETTAS) liige.
• Rahvusvahelise Töötervishoiu Komisjoni (International Committee of Occupational health, ICOH)liige ja rahvussekretär.
• Eesti Ergonoomika Seltsi liige (ErgoEst)
• Tervist edendavate haiglate (TEH) nõukogu liige.

Projektide juhtimine
1. ETF grant nr. 2969, 1997-2000: Eesti õpetajate psühhosotsiaalne töökeskkond ja tervis. Projektijuht: E. Merisalu. Avaldatud 20 publikatsiooni, sh rahvusvaheliste konverentside teesid ja ettekanded.
2. Norra Teadusnõukogu stipendium 1998-2000. Eesti-Norra võrdlusuuring “Eesti-Norra õpetajate tööstress ja tervis” Uuringu tulemustest esitatud 4 rahvusvahelised teesid ja suulised ettekanded.
3. RTAN projekt nr. 254: Tööstress ja selle juhtimine Eesti üldhariduskoolides; Eesti õpetajate tööstressi uuringu tulemuste tutvustamine koolijuhtide teabepäevadel kõikides Eesti maakondades. Projekti tulemustest esitatud Raport aruandekonverentsil “Tervisedendus 1999”. Pärnu, 2000. Eesti Haigekassa aastapreemia.
4. RTAN projekt nr. 453, 2001 a. Stressijuhtimisprogrammide rakendamine suhtlevates ametites (haridus, meditsiin). 6 teabepäeva meditsiiniõdedele jaõpetajatele. Seminaridel tutvustati tööstressi uuringute tulemusi kolmes maakonnas (Läänemaa, Hiiumaa ja Võru).
5. Tervisekaitsealane projekt “Õppekoormuse reguleerimine Eesti üldhariduskoolides”, 1999-2000. Projekti juht: A. Järviste; ekspert: Eda Merisalu. Tulemuste põhjal töötati välja SM määrus nr 36 (RTL 2001, 43, 602), viim muudet. 11.12.2009, nr 94, (RTL 2009, 96, 1437), jõust 01.01.2010. Uuringutulemustest avaldatud raamat.
6. RTAN tervisedenduslik projekt “Elukeskkond ja tervis” 2001, projektijuht A. Saava; ekspert E. Merisalu. Raamatute teabeseeria raames kirjutatud teabematerjal: Jäätmed ja tervis.
7. Eesti Tervishoiujuhtide Kolleegiumi (ETJK) poolt läbiviidud ning Kanada Valitsuse ja AEF rahastatud ning projekt “Tööstress ja tervishoiusüsteemi reformid” (2001-2002). R. Lepnurm, K. Põlluste, M. Kaarna, E. Merisalu. Tulemustest esitatud 3 ettekannet ja teesid (TEH aastaonverentsil 2002; EOH21: Quo vadis?, Tartu; ja ISQUAConf. Pariis, 2002).
8. EU Project on the Nordic Federation of Construction and Woodworking Trade Unions. Social dialogue and OHS’ in the Baltic States and Poland. Country coordinator: E. Merisalu.
I phase: 2004-2005: OH&S in construction, forestry and woodworking industries. Epidemiology and an interview study. Estonia, Latvia, Lithuania and Poland.
II phase: 2005-2006: Training and intervention at the work places of construction, forestry and woodworking industries. Estonia, Latvia, Lithuania and Poland.
9. ETUC project of Implementation of the framework agreement on work-related stress. 2005-2006. Country coordinator E. Merisalu. (16 Euroopa riiki)
10. Leonardo da Vinci Community Vocational Training Action Programme: The development of Occupational Health and Safety (OH&S) training program 2004-2006 LV/04/B/F/PP-172.012. (4 EU riiki). Country coordinator.
11. Leonardo da Vinci Community Vocational Training Action Programme: The development of professional educational standard, quality criteria and training tools package on safe work with asbestos 2005-2007 (n 2005 – LV 04/B/F/PP -172.015) (9 riiki). Country coordinator E. Merisalu.
12. Est-Fin twinning project 2005- 2007: Managing Occupational Risks Related to Asbestos. Member of the Project Steering Committee E. Merisalu. Coordinator of training of trainers in Estonia.
13. COST A34: Gender and well-being: integration between work, family and public policies 2005-2009. (19 European countries). Project coordinator: Department of Contemporary History Faculty of Geography and History University of Barcelona. Country coordinator: E. Merisalu.
14. CUPID - Cultural and psychosocial influences on disability. Reference nr. CF/03/05. International study of the prevalence of musculo-skeletal diseases among nurses, office workers and guardianships. Data comparison of 19 countries. The COLT Foundation: Southampton University, 2008-2010. Country coordinator of the project: E. Merisalu.
15. Greifswaldi Ülikooli poolt finantseeritud koostööprojekt 2008-2009: Cultural differences in subjective life: stress perception, sense of purpose of life and burnout in Estonian, Polish and German College students. Projekti Eesti koordinaator E. Merisalu.
16. Tudengiuurimus „Õppimise mõju tudengite tervisele 2006-2007“. Projekt viidi läbi TÜ valikaines Uurimismeetodid rahvatervises arstiteaduskonna tudengite initsiatiivil. Juhendaja: E. Merisalu.
17. Kaitseministeeriumi rahastatud projekt 2008-2009: Kaadrikaitseväelaste töökeskkond ja tervis. SARTH.08.179. Riskianalüüsi läbiviimine ja terviseriskide hindamine vastavalt väeosade spetsiifikale. Riskihindamise juhendmaterjali väljatöötamine ja hindamismetoodika juurutamine väeosades.
18. Eesti Haigekassa poolt finantseerimisel projekt 2009: Tervise edendamine koolieelsetes õppeasutustes. Projekt: Lasteaiaõpetajate tööstress ja tervis. Koordinaator: TAI. Juhendaja: E. Merisalu. Teostaja TÜ RT magistriõppe üliõpilane: T. Taavet.
19. TEH tellimusprojektid: Tervise edendamine töökohal. Haiglate rahulolu-uuringud 2003-2009.
20. Tervist edendavate haiglate enesehindamise auditeerimine. Auditeerimise raport 2010, 2013.
21. Arvutiseeritud kognitiiv-käitumusliku teraapia arendus ja testimine. 01.02.-15.03.2010. Kood: TÜ Innovatsiooni fond. Projektijuht: Merisalu E.
22. Leonardo da Vinci Community Vocational Training Action Programme: Health Reporting Training Project (Nov. 2010-2012) Project Leader Afroditi Veloudaki, Institute of Preventive Medicine, Environmental & Occupational Health – Prolepsis, Greece. Country coordinator: Merisalu E.
23. VC/2010/0395: Report on the current situation in relation to occupational diseases’ system in EU Member States and EFTA/EEA countries, in particular relative to Commission Recommendation 2003/670/EC concerning the European Schedule of Occupational Diseases and gathering of data on relevant related aspects (2011). Country coordinators: Merisalu E, Pille V.
24. European Strategy for Safety and Health at Work (2007-2012) for the European Commission, DG for Employment, Social Policies and Inclusion. National Report 2012. Project manager: COWI, Denmark. Country coordinator: Merisalu E.
25. EWA: European Workplace and Alcohol (2011-2012). Project manager: Lidia Segura (Hispaania). Sub-coordination: Kauppinen K, Merisalu E.
26. Eesti Kaitseministeeriumi projekt 2012-2015 (LARTH12146): Riskihindamine ja riskijuhtimine tegevteenistujate hulgas. Teadusjuht: Merisalu E.Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.2014–...    Eesti Maaülikool, tehnikainstituut, ergonoomika ja töötehnoloogia dotsent (1,00)
01.09.2009–31.08.2014    Tartu Ülikool, Arstiteaduskond, Tervishoiu instituut, töötervishoiu dotsent (1,00)
2009–2014    Tartu Ülikool, Arstiteaduskond, Tervishoiu instituut, Keskkonna- ja töötervishoiu õppetool, töötervishoiu dotsent (1,00)
01.09.2004–31.08.2009    Tartu Ülikool, Arstiteaduskond, Tervishoiu instituut, töötervishoiu dotsent (1,00)
01.09.1997–01.09.2009    Tartu Ülikool, Arstiteaduskond, Dotsent (1,00)
1997–2006    Tartu Ülikool, Arstiteaduskond, Dotsent (1,00)
1995–1997    Tartu Ülikool, Arstiteaduskond, Assistent (1,00)
1985–1995    Tartu Ülikool, Arstiteaduskond, Teadur (1,00)
 
 
Haridustee
1973–...    1973 Elva Keskkool, 1977 TÜ Kehakultuuriteaduskond; 1985 TÜ Arstiteaduskond, Spordimeditsiini osakond, arst; 1995 meditsiinidoktor, Kaunase Meditsiini Akadeemia, Leedu
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2013−2015    Rahvusvaheline Töötervishoiu Komitee (ICOH), Eesti sekretär
1997−2017    Töötervishoiuarst-residentide õppeprogrammi väljatöötamine ja kohandamine Euroopa standardile (2003-2005); Töötervishoiuarst-residentide üldjuhendamine 1900-2005; 2006-2017 töötervishoiuarst-residentide õpprtsüklite "Töötervishoiu teooria" ja "Töötervishoiu praktika" läbiviimine. 2014-2017 ergonoomika õppeprogrammi juht Eesti Maaülikooli Tehnika instituudis, FT ja ergonoomika osakonnas. Perioodil 1997-2017 juhtinud ja koordineerinud kokku 24 rahvusvahelist ja Eesti-sisest projekti; Keskkonna- ja töötervishoiu õppetooli hoidja 2005-2014; Eesti Maaülikooli Tehnikainstituudi FT ja ergonoomika osakonna juhataja 2015-2017..
 
 
Loometöö
Perioodil 1991-2017 publitseeritud kokku 208 publikatsiooni: ISI Web Sci 1.1 artikleid –26, ISI Web Sci 1.2 artikleid – 12, artikleid teistes rahvusvahelistes ajakirjades – 5; artiklid kohalikes ajakirjades – 13; Kokku täismahus teadusartikleid – 56. Monograafiaid - 8, õppevahendeid - 16, toimetatud konverentsi kogumikke – 2, projektiraporteid – 12, konverentsiteese ja ettekandeid - 104, ajaleheartikleid - 10; Press: 7 raadio- ja 2 TV-intervjuud.;
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
1995-2017 juhendatud : 3 doktoritööd; 25 magistritööd, 13 bakalaureusetööd, 10 diplomitööd ja 5 kursusetööd. Kokku juhendatud 56 teadustööd. Juhendamisel: 4 doktoritööd ja 6 magistritööd.;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2016, Eda Merisalu, Haridus ja Teadusministeeriumi tänukiri üliõpilaste teadustööde riiklikul konkursil magistriõppe astmes I preemia pälvinud konkursitöö juhendamise eest – K. Hiir „Masinõmblejate luu-lihaskonna vaevuste levimus, funktsionaalne seisund ja töövõime enne ning pärast sekkumistegevusi“ terviseuuringute valdkonnas.
1999, Eda Merisalu, SM RTAN aastapreemia projekti eest “Stressi juhtimine Eesti üldhariduskoolides”
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.8. Keskkonnaseisundit ja keskkonnakaitset hõlmavad uuringud; CERCS ERIALA: T270 Keskkonnatehnoloogia, reostuskontroll; PÕHISUUND: Töötervishoid
VALDKOND: 3. Terviseuuringud; 3.10. Keskkonna- ja töötervishoid; CERCS ERIALA: B690 Töötervishoid; PÕHISUUND: Töötervishoid, Tööstressi ja läbipõlemise uuringud teenindavates ametites; Terviseriskide hindamine töö- ja elukeskkonnas., Töötervishoid, ergonoomika
VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.14. Tootmistehnika ja tootmisjuhtimine; CERCS ERIALA: T500 Tööohutustehnoloogia ; PÕHISUUND: Ergonoomika
 
 
Lisainfo
2016 – Sotsiaalministeeriumi aastapreemia K. Hiirele juhendatud magistritöö eest – „Masinõmblejate luu-lihaskonna vaevuste levimus, funktsionaalne seisund ja töövõime enne ning pärast sekkumistegevusi“ – SM teemadel üliõpilaste teadustööde konkursil.
2005 – Haridus- ja Teadusministeeriumi tunnustus juhendatud magistritöö eest – Monika Jürgenson „Plii toime neurogeneesile ja käitumisele: eksperimentaaluuring“, diplom Bio- ja keskkonna-teaduste valdkonnas.
1999 – III preemia Eesti üliõpilaste teadustööde konkursil bakalaureusetööde hulgas juhendatud uurimuse eest – Merle Varik „Ülemõdede tööstress ja tervis“.
1998 – III preemia TÜ Arstiteaduskonna aastakonverentsil esitatud uurimistöö eest: Kristina Kohv – „Kiirgusosakonna töötajate terviseriskid“ (juhendaja E. Merisalu).
1997 – III preemia TÜ Arstiteaduskonna üliõpilaste konverentsil esitatud uurimistöö eest – Pille Saar „Tööstress õdede hulgas“ (juhendaja E. Merisalu).

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.2.
2016
2.4.
2016
5.2.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.3.
2015
3.4.
2015
3.4.
2015
5.2.
2015
6.3.
2015
1.1.
2014
1.2.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
1.1.
2012
2.2.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
1.1.
2011
1.3.
2011
3.4.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
1.2.
2010
1.2.
2010
1.2.
2010
1.3.
2010
3.4.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
6.3.
2010
6.3.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
5.1.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
6.3.
2009
6.3.
2009
1.1.
2008
5.1.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
6.2.
2008
6.2.
2008
6.3.
2008
1.1.
2007
1.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
6.2.
2007
6.2.
2007
6.6.
2007
1.3.
2006
1.3.
2006
5.2.
2006
6.3.
2006
6.6.
2006
1.1.
2005
5.2.
2005
6.7.
2005
1.3.
2002
5.2.
2002
5.2.
2002
6.2.
2002
6.2.
2002
5.2.
2000
5.2.
2000
5.2.
2000
6.2.
2000
6.2.
2000
6.2.
1999
6.4.
1999
1.3.
1998
2.2.
1998
4.2.
1998
6.4.
1998
1.1.
1997
6.2.
1997
6.2.
1997
1.2.
1996
1.2.
1994
5.2.
1994
2.3.
1992
6.2.
1992

Eda Merisalu

6.01.1955
+372 7 313 313
+372 51 76 801
eda.merisalu@emu.ee
Educational history
1973 Elva Secondary School,
1977 Faculty of Physical Education, University of Tartu; teacher of physical education, ski trainer,
1985 Faculty of Medicine, University of Tartu, MD.
1995 Kaunas Medical Academy, Lithuania – Diploma of Doctor of Medical Sciences, pathophysiology (neuroendocrinology).
The title of doctoral thesis: Hormonal response to brain injury in man. Tartu, 1992, 186 pp (Engl)
The title of autoreferate: Dynamics of hormonal changes in patients with brain injury. Tartu, 1992, 32 pp (Russ)
Employment and professional experience
1974 – 1977 studies in the Department of Physical Education, University of Tartu
1977 – 1980 ski-trainer of the Rakvere Children Sport School and teacher of physical education in the Rakvere 3rd Secondary School
1980 – 1985 studies in the Department of Sport Medicine, Faculty of Medicine, University of Tartu
1985 – 1990 laboratory assistant, Department of General and Molecular Pathology, University of Tartu
1991 – 1995 reaseacher, Department of General and Molecular Pathology, University of Tartu
1995 – 1997 assistant-lecturer, Department of Public Health, University of Tartu
1997 – 2014 associate professor, Department of Public Health, University of Tartu
2014 – 2017 associate professor, Department of Husbandry Engineering and Ergonomics, Institute of Technology, Estonian University of Life Sciences
2017 - Institute of Technology, Estonian University of Life Sciences.
Administrative experience
Reviewer of BMC Musculoskeletal Disorders
• Reviewer of Journal of Clinical Health Promotion.
• Reviewer of Journal of Agronomy Research.
• Expert on Occupational Health, National Health Board, Ministry of Social Affairs.
• Expert in European Commission (2011-2012). National reports: 1) Diagnostics of occupational diseases in Estonia, and 2) Politics and strategy of occupational health in Estonia 2007-2012.
• Member of the Baltic Sea Network on Occupational Health and Safety. Organising of the 16th Annual Meeting in Tartu, 30.09.-01.10.2010.
• Expert of Occupational Health. Ernst & Young Baltic AS; Cost-effectiveness of implementation of Occupational Health in Estonian enterprises, 2009-2010.
• Expert of employees, representative of Estonian Trade Union Committee. Social Dialogue: Stress at Work. ETUC, Brussel, 2003-2006.
Project leading
1. National study 2012-2015 (LARTH12146): Risk assessment and risk management among military personnel. Estonian Defence Ministry and Estonian Defence Forces. Project leader: Hans Orru; Research management: Merisalu E.
2. European Strategy for Safety and Health at Work (2007-2012) for the European Commission, DG for Employment, Social Policies and Inclusion. National Report 2012. Project manager: COWI, Denmark. Country coordinator: Merisalu E.
3. EWA: European Workplace and Alcohol (2011-2012). Project manager: Lidia Segura (Hispaania). Sub-coordination: Kauppinen K, Merisalu E.
4. VC/2010/0395: Report on the current situation in relation to occupational diseases’ system in EU Member States and EFTA/EEA countries, in particular relative to Commission Recommendation 2003/670/EC concerning the European Schedule of Occupational Diseases and gathering of data on relevant related aspects (2011). Country coordinators: Merisalu E, Pille V.
5. Leonardo da Vinci Community Vocational Training Action Programme: Health Reporting Training Project (Nov. 2010-2012) Project Leader Afroditi Veloudaki, Institute of Preventive Medicine, Environmental & Occupational Health – Prolepsis, Greece. Country coordinator: Merisalu E.
6. Development and testing of computerised cognitive therapy. 01.02.-15.03.2010. Code: Innovation Foundation of Tartu University. Project leader: Merisalu E.
7. CUPID 2008-2011: Cultural and psychosocial influences on disability. Reference nr. CF/03/05. International study of the prevalence of musculo-skeletal diseases among nurses, office workers and guardianships. The COLT Foundation: Southampton University, 2008-2011. (19 countries) Project leader prof. David Coggon. Country coorinator: Merisalu E.
8. Research project funded by Greifswald University 2008-2009: Cultural differences in subjective life: stress perception, sense of purpose of life and burnout in Estonian, Polish and German College students. Project coordinator prof. Ulrich Wiesmann. Country coordinator: Merisalu E. (applied continuing fund from Greifswald University in 2010-2012)
9. Project of the Defence Ministry SARTH.08.179. (2008-2009) Work environment and health of military personnel. Project manager: Merisalu E.
10. COST A34: Gender and well-being: integration between work, family and public policies 2005-2009. Department of Contemporary History Faculty of Geography and History University of Barcelona, prof. Christina Bodeiras. (15 Europ countries) Country coordinator: Merisalu E.
11. Leonardo da Vinci Community Vocational Training Action Programme: The development of professional educational standard, quality criteria and training tools package on safe work with asbestos 2005-2007 (n 2005 – LV 04/B/F/PP -172.015) (9 riiki). Country coordinator: Merisalu E.
12. Leonardo da Vinci Community Vocational Training Action Programme: The development of Occupational Health and Safety (OH&S) training program 2004-2006 LV/04/B/F/PP-172.012. (4 riiki). Project Leader dr Ivars Vanadzins. Country coordinator: Merisalu E.
13. ETUC project of Implementation of the framework agreement on work-related stress. 2005-2006. Country coordinator: Merisalu E. (16 European countries)
14. EU Project on the Nordic Federation of Construction and Woodworking Trade Unions. Social dialogue and Occupational Health and Safety (OH&S) in the Baltic States and Poland (2004-2006). Country coordinator: Merisalu E.
I phase: 2004-2005: OH&S in construction, forestry and woodworking industries. Epidemiology and an interview study. Estonia, Latvia, Lithuania and Poland
II phase: 2005-2006. Training and intervention at the work places of construction, forestry and woodworking industries. Estonia, Latvia, Lithuania and Poland.
15. RTAN Health Promotion project 2001: Work stress management among human service occupations (education, medicine). Project manager: Merisalu E.
16. RTAN Health Promotion Project no.254 (1999-2000) Work stress management in the Estonian comprehensive schools. Project manager Merisalu E. Annual Prize 2000.
17. Scholarship of Norwegian Scientific Council (1998-2000) Work stress among Estonian and Norwegian teachers: a comparison study. Project manager: Merisalu E.
18. Estonian Scientific Foundation Grant no. 2969 (1997-2000): Psychosocial work environment and health among Estonian teachers. Project manager: Merisalu E.

Career

Institution and occupation
01.09.2014–...    Estonian University of Life Sciences, Institute of Technology, Associate professor, ergonomics and work technolgy (1,00)
01.09.2009–31.08.2014    University of Tartu, Faculty of Medicine, Department of Public Health, Associate Professor in Occupational Health (1,00)
2009–2014    University of Tartu, Faculty of Medicine, Department of Public Health, Chair of Environmental and Occupational Health, töötervishoiu dotsent (1,00)
01.09.2004–31.08.2009    University of Tartu, Faculty of Medicine, Department of Public Health, Associate Professor (1,00)
01.09.1997–01.09.2009    University of Tartu, Faculty of Medicine, Associate Professor (1,00)
1997–2006    University of Tartu, Faculty of Medicine, Associate Professor (1,00)
1995–1997    University of Tartu, Faculty of Medicine, Assistant (1,00)
1985–1995    University of Tartu, Faculty of Medicine, Researcher (1,00)
 
 
Education
1973–...    1973 Elva Secondary School; 1977 Department of Physical Education, trainer-theacher; University of Tartu; 1985 Department of Sport Medicine, Faculty of Medicine, University of Tartu, MD; 1992/1995 Doctor of Medical Sciences (pathophysiology), Kaunas Medical Academy, Lithuania.
 
 
R&D related managerial and administrative work
2013−2015    ICOH, International Commission of Occupational Health, secretary of Estonia
1997−2017    Completing of the training program for the Occupational Health Physician (OHP) residents' and adapting it to the European standard in 2003-2005; Coordinator of postgraduate training of Occupational Health physicians in Estonia 1000-2005; 2006-2017 supervising of the training cycles for OHP physician-residents "Theory of Occupational Health" and "Practice of Occupational Health". 1. 2014-2017. Responsible for development of the Master training program on Ergonomics. Dept of Husbandry Engineering and Ergonomics, Institute of Technology, Estonian University of Life Sciences. In total 24 international and local projects have managed and coordinated in 1997-2017. Head of the Chair of Env&Occ Health 2005-2014. Head of the Department of Husbandry Engineering and Ergonomics, Institute of Technology, Estonian University of Life Sciences.
 
 
Creative work
In 1991-2017 in total 208 publications: ISI Web Sci 1.1 articles –26, ISI Web Sci 1.2 – 11, the articles in the other international journals – 5; the articles in the local journals – 13; Research articles in total – 54.
Monographies - 8, teaching aids - 16, editoring of conference abstract books – 2, the project reports and drafts – 12, conference abstracts and presentations - 103, the articles in the national newspapers - 10; Press: 7 radio-interviews, 2 TV-interviews.
;
 
 
Additional career information
In total supervised 56 research works: 3 Doktoral thesis (under supervision 4), 25 Master thesis (under supervision 6), 13 Bachelor thesis, 10 Diploma works, 5 course works.;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2016, Eda Merisalu, Certificate of the Ministry of Science and Education for the supervised Master Thesis on Health Sciences: Kadi Hiir - Prevalence of musculoskeletal disorders, functional status and work ability before and after intervention among sewing machine operators (MSc)- the 1st prize.
1999, Eda Merisalu, Annual Prize of the Board of Public Health Development, Min Soc Affairs for leading the project “Work stress management in the Estonian comprehensive schools”, 2000
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.8. Research relating to the State of the Environment and to Environmental Protection; CERCS SPECIALTY: T270 Environmental technology, pollution control ; SPECIALITY: Occupational Health
FIELD OF RESEARCH: 3. Health; 3.10. Occupational and Environmental Medicine; CERCS SPECIALTY: B690 Occupational health, industrial medicine ; SPECIALITY: Occupational Health, Studies on work stress and burnout among service personnel; Health impact assessment in living and work environment., Occupational health, ergonomics
FIELD OF RESEARCH: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.14. Industrial Engineering and Management; CERCS SPECIALTY: T500 Safety technology ; SPECIALITY: Ergonomics
 
 
Additional information
2016 – the prize of the Ministry of Social Affairs for the supervised Master Thesis: Kadi Hiir - Prevalence of musculoskeletal disorders, functional status and work ability before and after intervention among sewing machine operators (MSc);
2005 – Diploma of the Ministry of Education and Science for the Master Thesis on Biology, Environmental and Medical sciences: Monika Jürgenson – Effect of lead exposure on the behaviour and neurogenesis in the brain: an experimental study (MPH) (Co-supervisor);
1999 - 3rd prize of Estonian Republic for the Scientific Papers of Bachelor Thesis:
Merle Varik – Work stress and health among head nurses (Bach Nurs Sci) (Supervisor)
1998 - 3rd prize in the Scientific Students’ Conference of the Faculty of Medicine, University of Tartu: Kristina Kohv – Health risks in the Radiation Departments (Bach Nurs Sci) (Supervisor);
1997 - 3rd prize in the Student Scientific Conference of the Faculty of Medicine, University of Tartu: Pille Saar – Work stress among nurses (Bach Nurs Sci) (Supervisor).

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.2.
2016
2.4.
2016
5.2.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.3.
2015
3.4.
2015
3.4.
2015
5.2.
2015
6.3.
2015
1.1.
2014
1.2.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
1.1.
2012
2.2.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
1.1.
2011
1.3.
2011
3.4.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
1.2.
2010
1.2.
2010
1.2.
2010
1.3.
2010
3.4.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
6.3.
2010
6.3.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
5.1.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
6.3.
2009
6.3.
2009
1.1.
2008
5.1.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
6.2.
2008
6.2.
2008
6.3.
2008
1.1.
2007
1.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
6.2.
2007
6.2.
2007
6.6.
2007
1.3.
2006
1.3.
2006
5.2.
2006
6.3.
2006
6.6.
2006
1.1.
2005
5.2.
2005
6.7.
2005
1.3.
2002
5.2.
2002
5.2.
2002
6.2.
2002
6.2.
2002
5.2.
2000
5.2.
2000
5.2.
2000
6.2.
2000
6.2.
2000
6.2.
1999
6.4.
1999
1.3.
1998
2.2.
1998
4.2.
1998
6.4.
1998
1.1.
1997
6.2.
1997
6.2.
1997
1.2.
1996
1.2.
1994
5.2.
1994
2.3.
1992
6.2.
1992
  • Leitud 8 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
MUULARTHArvutiseeritud kognitiiv-käitumusliku teraapia arendus ja testimine (Innovatsiooniosak)01.02.201001.06.2010Eda MerisaluTartu Ülikool6 391,16 EUR
MUUV170044TIFT (480/2016 )Better prevention, identification and reporting of work-related and occupational diseases and emerging risks01.01.201701.01.2018Eda MerisaluEesti Maaülikool, tehnikainstituut0,00 EUR
MUULARSK12178Eesti Tervist Edendavate Haiglate ja Terviseteenuste (TEH) võrgustiku liikmeshaiglate välishindamine, valdkonnas „Tervise edendamise rakendamine haiglas"08.10.201229.11.2012Kaja PõllusteTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Arstiteaduskond, Sisekliinik3 090,00 EUR
MUULARTH12146Kaadrikaitseväelaste terviseriskide hindamine ja juhtimine01.09.201219.12.2016Hans OrruTartu Ülikool, Arstiteaduskond, Tervishoiu instituut; Tartu Ülikool, meditsiiniteaduste valdkond, Peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut356 490,00 EUR
MUUSARTH08159Kaadrikaitseväelaste töökeskkond ja tervis01.01.200811.05.2009Eda MerisaluTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Arstiteaduskond, Tervishoiu instituut70 961,30 EUR
MUU8T160061TIFTRuumi tehisvalgustuse mõju tööviljakusele01.01.201630.06.2017Triinu SirgeEesti Maaülikool, tehnikainstituut12 332,00 EUR
MUUV170045TIFT (CA16123)Safety Culture and Risk Management in Agriculture 17.03.201716.03.2021Eda MerisaluEesti Maaülikool, tehnikainstituut0,00 EUR
MUU8-2/T15080TIFTSubjektiivse vaimse tervise, stressi ja läbipõlemise kultuurilised erinevused Eesti ja Saksa meditsiiniüliõpilastel20.07.201515.12.2015Eda MerisaluEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, tehnikainstituut1 675,00 EUR
  • Leitud 108 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Vargas-Prada S, Coggon D, Ntani G, Walker-Bone K, Palmer KT, Felli VE, Harari R, Barrero LH, Felknor SA, Gimeno D, Cattrell A, Bonzini M, Solidaki E, Merisalu E, Habib RR, Sadeghian F, Kadir MM, Warnakulasuriya SSP, Matsudaira K, Nyantumbu B, Sim MR, Harcombe H, Cox K, Sarquis LMM, Marziale MH, Harari F, Freire R, Harari N, Monroy MV, Quintana LA, Rojas M, Harris EC, Serra C, Martinez JM, Delclos G, Benavides FG, Carugno M, Ferrario MM, Pesatori AC, Chatzi L, Bitsios P, Kogevinas M, Oha K, Freimann T, Sadeghian A, Peiris-John RJ, Sathiakumr N, Wickremasinghe AR, Yoshimura N, Kelsall HL, Hoe VCW, Urquhart DM, Derrett S, McBride D, Herbison P, Gray A, Vega EJS. (2016). Descriptive Epidemiology of Somatising Tendency: Findings from the CUPID Study. PlosOne, 11(4): e0153748.10.1371/journal.pone.0153748.1.1.
Coggon, David; Ntani, Georgia; Walker-Bone, Karen; Palmer, Keith TDM; Felli, Vanda E; Harari, Raul; Barrero, Lope H; Felknor, Sarah A; Gimeno, David; Cattrell, Anna; Vargas-Prada, Sergio; Bonzini, Matteo; Solidaki, Eleni; Merisalu, Eda; Habib, Rima R; Sadeghian, Farideh; Kadir, M Masood; Warnakulasuriya, Sudath SP; Matsudaira, Ko; Nyantumbu, Busisiwe ... Vega, Eduardo J. Salazar (2016). Epidemiological Differences Between Localised and Non-localised Low Back Pain. Spine, online.10.1097/BRS.0000000000001956.1.1.
Merisalu, E.; Hiir, K., Männaste, M.; Traumann, A. (2016). Individual and job related risk factors for musculoskeletal pain among sewing machine operators. Agronomy Research, 14 (4), 1417−1426.1.1.
Merisalu, E., Hiir, K., Männaste, M., Traumann, A. (2016). Individual and job related risk factors for musculoskeletal pain among sewing machine operators. Occupational and Environmental Medicine, 73: EPICOH 2016: Occupational Health: Think Globally, Act Locally. September 4–7, 2016. Barcelona: BMJ Publishing Group Ltd, A71. (1; A71).10.1136/oemed-2016-103951.192.1.1.
Merisalu, Eda; Animägi, Liina; Oha, Kristel; Freimann, Tiina; Sirk, Tuuli (2016). Job-Specific Factors and Prevalence of Multiple and Disabling Musculoskeletal Pain Among Office Workers, Nurses, and Caregivers in Estonia. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences Section B Natural Exact and Applied Sciences , 70 (5), 286−293.10.1515/prolas-2016-0044.1.1.
Indermitte, E.; Orru, H.; Merisalu, E. (2016). Self-reported health status and occupational exposures among military personnel in Estonia. Occupational and Environmental Medicine, 73: EPICOH 2016: Occupational Health: Think Globally, Act Locally. Barcelona, September 4–7, 2016. UK: BMJ Publishing Group Ltd, A234. (1).10.1136/oemed-2016-103951.650.1.1.
Freimann, Tiina; Pääsuke, Mati; Merisalu, Eda (2016). Work-Related Psychosocial Factors and Mental Health Problems Associated with Musculoskeletal Pain in Nurses: A Cross-Sectional Study. Pain research and management, online.10.1155/2016/9361016.1.1.
Traumann, A.; Tint, P.; Merisalu, E. (2016). Occupational exposure determination and improvement of MPS-production quality in the garment industry. Materials, Methods & Technologies, 10, 650−656.1.2.
Merisalu, Eda (2016). Töötervishoid. Ohutegurid töökeskkonnas. Terviseriskide hindamine ja juhtimine. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.2.4.
Merisalu, E.; Hiir, K.; Männaste, M.; Traumann, A. (2016). Prevalence and localization of musculoskeletal pain in sewing operators. 5.2.
Freimann, T.; Merisalu, E.; Pääsuke, M. (2015). Effects of a home-exercise therapy programme on cervical and lumbar range of motion and musculoskeletal pain among nurses: a quasi-experimental study. BMC Sports Science, Medicine & Rehabilitation, 7 (1), 31−37.10.1186/s13102-015-0025-6.1.1.
Merisalu, Eda; Vähi, Mare; Kinnas, Siim; Oja, Margit; Sarapuu, Karin; Novikov, Oleg; Pärnapuu, Margus; Indermitte, Ene; Lea, Kersti; Orru, Hans (2015). Job specific factors, demographic parameters and musculo-skeletal disorders among military personnel depending on type of service. Agronomy Research, 13 (3), 775−785.1.1.
Freimann, Tiina; Merisalu, Eda (2015). Work-related psychosocial risk factors and mental health problems amongst nurses at a university hospital in Estonia: A cross-sectional study. Scandinavian Journal of Public Health, 43 (5), 447−452.10.1177/1403494815579477.1.1.
Merisalu, E.; Põlluste, K. (2015). Psychosocial factors at work and job satisfaction among health care workers in the Regional Hospital of Estonia. 4th International Conference and Exhibition on Occupational Health & Safety. Toronto, August 24-25, 2015. Occup Med Health Aff,. (3; 4).10.4172/2329-6879.S1.023(dx.doi.org/10.4172/2329-6879.S1.023).1.3.
Merisalu, E.; Jõgeva, R.; Indermitte, E.; Oja, M.; Kinnas, S.; Grossthal, T.; Pindus, M.; Orru, H. (2015). Noise exposure of military vehicles used by military personnel for training and transportation. Abstract Book.31st International Congress on Occupational Health. Global harmony for Occupational Health: Bridge the World. Seoul, 31.05-05.06.2015. USB: 31st International Congress on Occupational Health. Global harmony for Occupational Health: Bridge the World. Seoul, 31.05-05.06.2015.. 3.4.
Merisalu, E.; Wiesmann, U.; Plötz, U.; Vähi, M. (2015). Relaionships between stress, burnout, mood, motivation and health amongst medical students in Estonia. In: Abstract Book. ICOH 31st International Congress on Occupational Health. Global Harmony for Occupational Health: Bridge the World. Seoul, 2015.ICOH 31st International Congress on Occupational Health. Global Harmony for Occupational Health: Bridge the World. Seoul, May 31-June 5, 2015. 3.4.
Merisalu, E.; Vähi, M.; Kinnas, S.; Oja, M.; Sarapuu, K.; Novikov, O.; Pärnapuu, M.; Indermitte, M.; Orru, H. (2015). Character of work and musculoskeletal disorders among military personnel. In: Abstract Book. 6th International Conference on Bioengineering. Tartu, May 7-8, 2015. USB.6th International Conference on Bioengineering. Tartu, May 7-8, 2015.. Tartu.5.2.
Tint, P.; Merisalu, E.; Järvis, M:; Reinhold, K. (2015). Training of occupational health personnel in Estonia. Barents Newsletter on Occupational Health and Safety, 18 (2), 44−47.6.3.
Merisalu, Eda; Männik, Georg; Põlluste, Kaja (2014). Quality management and job related factors predicting satisfaction of dental clinic staff in Estonia. Stomatologija, Baltic Dental and Maxillofacial Journal, 16 (4), 144−152.1.1.
Merisalu, Eda; Plötz, Ulrike; Wiesmann, Ulrich; Ilves, Merli; Vähi, Mare (2014). Arstiüliõpilaste stress, läbipõlemine ja tervis kolmel esimesel õppeaastal. Eesti Arst, 93 (10), 561−569.1.2.
Coggon, D.; Ntani, G.; Palmer, KT.; Felli, VE.; Harari, R.; Barrero, LH.; Felknor, SA.; Gimeno, D.; Cattrell, A.; Serra, C.; Bonzini, M.; Solidaki, E.; Merisalu, E.; Habib, RR.; Sadeghian, F.; Masood, Kadir M.; Warnakulasuriya, SS.; Matsudaira, K.; Nyantumbu, B.; Sim, MR. ... Gray, A. (2013). Disabling musculoskeletal pain in working populations: Is it the job, the person, or the culture? Pain, 154 (6), 856−863.10.1016/j.pain.2013.02.008.1.1.
Coggon, D; Ntani, G; Palmer, KT; Felli, VE; Harari, R; Barrero, LH; Felknor, SA; Gimeno, D; Cattrell, A; Vargas-Prada, S; Bonzini, M; Solidaki, E; Merisalu, E; Habib, RR; Sadeghian, F; Masood Kadir, M; Warnakulasuriya, SS; Matsudaira, K; Nyantumbu, B; Sim, MR ... Gray, A. (2013). Patterns of multisite pain and associations with risk factors. Pain, 154 (9), 1769−1777.10.1016/j.pain.2013.05.039.1.1.
Freimann, Tiina; Coggon, David; Merisalu, Eda; Animägi, Liina; Pääsuke, Mati (2013). Risk factors for musculoskeletal pain amongst nurses in Estonia: a cross-sectional study. BMC Musculoskeletal Disorders, 14, Article 334.10.1186/1471-2474-14-334.1.1.
Oha, K; Pille, V; Merisalu, E; Pääsuke, M. (2013). Assessment of trapezius muscle parameters among sitting and standing workers. EPICOH 2013 : Improving the Impact : 18-21 June 2013 Utrecht, The Netherlands. Selected Abstracts: The 23rd International Conference on Epidemiology in Occupational Health, Utrecht, 18-21 June 2013. The Scientific Committee on Epidemiology in Occupational Health (EPICOH), 70.5.2.
Freimann, Tiina; Lünekund, Kätlin; Merisalu, Eda. (2013). Associations of the psychosocial work environment factors with the mental health disorders in nursing profession. Occupational and Environmental Medicine, 70: 23rd Conference on Epidemiology in Occupational Health EPICOH 2013: Improving the Impact June 18–21, 2013, Utrecht, The Netherlands. Occupational and Environmental Medicine : British Med Journal Publ Group, 70:A18 . (Issue Suppl 1).10.1136/oemed-2013-101717.53.5.2.
  • Leitud 31 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
15- ja 16-aastaste Tartu keskkoolitütarlaste kehaehitusest ja toitumisestLoolaid, Kerstimagistrikraad (teaduskraad)Helje Kaarma; Eda MerisaluKaitstud2000Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Molekulaar- ja Rakubioloogia Instituut, Arengubioloogia õppetool
Autoklaaside tootmisettevõtte töötajate töökeskkond, funktsionaalne seisund ja ohutuskäitumineAnnika TennokesemagistrikraadMati Pääsuke; Siim Ansberg; Eda MerisaluKaitstud2015Eesti Maaülikool, tehnikainstituut
Bussijuhtide töökeskkond, funktsionaalne seisund ja tugi-liikumisaparaadi vaevusedRauno MüürseppmagistrikraadMati Pääsuke; Eda Merisalu; Boris ReppoKaitstud2015Eesti Maaülikool, tehnikainstituut
Eesti patoloogialaborite töökeskkonna riskide ja töötajate terviseseisundi hindamineMonika HaavamagistrikraadEda MerisaluKaitstud2007Tartu Ülikool, Arstiteaduskond, Tervishoiu instituut
Elektroonikatööstuse töökohtade ergodisain ja ülekoormusvigastuste ennetamineKerttu JuhansondoktorikraadEda MerisaluJuhendamiselEesti Maaülikool
Exposure to particulate matter and the related health impacts in major Estonian citiesOrru, HansdoktorikraadBertil Forsberg; Eda Merisalu; Marko KaasikKaitstud2009Umea Ülikool, Rahvatervise, Kliinilise Meditsiini, Töö- ja Keskkonnatervishoiu Osakond
Kemikaalidest tuleneva riski hindamine plasttoodete tehase trükitsehhisKarit KikasmagistrikraadEda Merisalu; Ada TraumannKaitstud2015Eesti Maaülikool
Klaasipuhuja töökeskkond ja töövõimeNautras, ArlesmagistrikraadBoris Reppo; Eda MerisaluKaitstud2015Eesti Maaülikool, tehnikainstituut, Farmitehnika ja ergonoomika
Klientide rahulolu elukorraldusega Tartu maakonna nelja üldhooldekodu näitelVarik, MerlemagistrikraadEda Merisalu; Riina KiikKaitstud2003Tartu Ülikool
Kontoritöötajate füüsiline töökoormatus ja läbipõlemineOha, KristelmagistrikraadEda Merisalu; Viljo ViljasooKaitstud2009Eesti Maaülikool, tehnikainstituut
Korduvate viskeliigutuste mõju ülajäseme funktsionaalsele seisundile sportlikul treeningul Ergo TammmagistrikraadMati Pääsuke; Eda Merisalu; Teet MeeritsKaitstud2016Eesti Maaülikool, tehnikainstituut, Farmitehnika ja ergonoomika
Kutsekiiritusele eksponeeritud töötajate kiiritusdooside ja tervisekäitumise hindamine ning kiirguskaitsealane seadusandlusMärs, JanellemagistrikraadEda Merisalu; Mare LintropKaitstud2006Tartu Ülikool, Arstiteaduskond
Kütteturba kaevandamise ja kasutamisega seotud terviseriskidOrru, HansmagistrikraadMarko Kaasik; Eda MerisaluKaitstud2005Tartu Ülikool, Arstiteaduskond, Tervishoiu instituut
Masinõmblejate individuaalsed ja tööst tulenevad tegurid, luu-lihasvaevused ning tugiliikumisaparaadi funktsionaalne seisund enne ja pärast sekkumistMona MännastemagistrikraadEda MerisaluKaitstud2016Eesti Maaülikool
Masinõmblejate luu-lihaskonna vaevuste levimus, funktsionaalne seisund ja töövõime enne ning pärast sekkumistegevusiKadi HiirmagistrikraadEda MerisaluKaitstud2016Eesti Maaülikool
Mootorsõidukis kasutatava laste turvavarustuse koolituse vajalikkus EestisElen Pabomagistrikraad (teaduskraad)Eda MerisaluKaitstud2016Eesti Maaülikool
Musculoskeletal pain among nurses: prevalence, risk factors, and interventionFreimann, TiinadoktorikraadMati Pääsuke; Eda MerisaluKaitstud2017Tartu Ülikool, meditsiiniteaduste valdkond, Sporditeaduste ja füsioteraapia instituut
Müomeetriliste parameetrite diagnostilisest informatiivsusest töötervishoiu meditsiinilises uuringusToomla, Theamagistrikraad (teaduskraad)Eda Merisalu; Arved VainKaitstud2005Tartu Ülikool, Füüsika-keemiateaduskond
Occupational health problems of Latvian road building workers created by ergonomical risks Zenija RojadoktorikraadEda Merisalu; Maija EgliteKaitstud2005Riia Stradinsi Ülikool
Operatsiooniõdede töö ja tervise uuringLass, RenatemagistrikraadMati Pääsuke; Eda MerisaluKaitstud2014Tartu Ülikool, Kehakultuuriteaduskond, Spordibioloogia ja füsioteraapia instituut
Patseintide ja nende lähedaste vägivald õdede vastu Eesti piirkondlike ja keskhaiglate erakorralise meditsiini osakondades – õdede vaatekohadTürkson, MaiemagistrikraadEda Merisalu; Janne PühvelKaitstud2017Tartu Ülikool, meditsiiniteaduste valdkond, Peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut
Patsiendi rahulolu hindamise roll haigla kvaliteedijuhtimissüsteemi arendamisel erakorralise meditsiini osakonna näitelFilippov, MarismagistrikraadEda Merisalu; Kaja PõllusteKaitstud2011Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Riigiteaduste instituut
Plii toime käitumisele ja aju neurogeneesile. EksperimentaaluuringJürgenson, Monikamagistrikraad (teaduskraad)Eda Merisalu; Aleksandr ŽarkovskiKaitstud2005Tartu Ülikool, Arstiteaduskond, Tervishoiu instituut, Keskkonna- ja töötervishoiu õppetool
Stressijuhtimisprogrammi tõhusus töökohasRoots, EwamagistrikraadEda MerisaluKaitstud2007Tartu Ülikool, Arstiteaduskond, Tervishoiu instituut
Tartu aeroobika- ja rühmatreeningsaalide sisekliima kvaliteet ja treenerite terviseseisundRaimla, RiinmagistrikraadEda MerisaluKaitstud2015Eesti Maaülikool
  • Leitud 1 kirjet
AutoridPealkiriAsutus
Eda MerisaluTöökohtade ergonoomikaline hindamineEesti Maaülikool
  • Leitud 1 kirjet
PealkiriValdkondKontaktisikAsutus
COST projekt CA 16123. Ohutuskultuur ja riskijuhtimine põllumajanduses.1. Bio- ja keskkonnateadused, 1.6. Põllumajandusteadus; 3. Terviseuuringud, 3.10. Keskkonna- ja töötervishoid; 4. Loodusteadused ja tehnika, 4.14. Tootmistehnika ja tootmisjuhtimineEda MerisaluEesti Maaülikool, tehnikainstituut