Anu Masso

25.01.1977
55664578
anu.masso@ut.ee
0000-0002-3134-950X

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2015–31.12.2017    EU FP7 Marie Curie teadur, Sotsioloogia õppetool, ETH Zürich
01.11.2016–31.08.2017    Tartu Ülikool, sotsiaalteaduste valdkond, Ühiskonnateaduste instituut, meediauuringute vanemteadur (0,20)
01.01.2016–31.10.2016    Tartu Ülikool, sotsiaalteaduste valdkond, Ühiskonnateaduste instituut, meediauuringute vanemteadur (0,20)
01.09.2015–31.12.2015    Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Ühiskonnateaduste instituut, meediauuringute vanemteadur (0,20)
01.09.2014–31.08.2015    Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Ühiskonnateaduste instituut, meediauuringute vanemteadur (0,15)
01.01.2014–31.08.2014    Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Ühiskonnateaduste instituut, meediauuringute vanemteadur (1,00)
01.09.2011–31.12.2013    Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Ajakirjanduse, kommunikatsiooni- ja infoteaduste instituut, meediauuringute vanemteadur (1,00)
01.01.2010–31.08.2011    Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Ajakirjanduse, kommunikatsiooni- ja infoteaduste instituut, meediauuringute lektor (1,00)
01.09.2009–31.12.2009    Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Ajakirjanduse ja kommunikatsiooni osakond, meediauuringute lektor (1,00)
02.02.2009–31.08.2009    Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Ajakirjanduse ja kommunikatsiooni osakond, meediauuringute lektor (1,00)
01.09.2008–01.02.2009    Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Ajakirjanduse ja kommunikatsiooni osakond, meediauuringute lektor (0,30)
01.01.2007–31.08.2008    Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Ajakirjanduse ja kommunikatsiooni osakond, meediauuringute lektor (1,00)
01.09.2005–31.12.2006    Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Ajakirjanduse ja kommunikatsiooni osakond, meediauuringute lektor (0,75)
01.01.2001–31.12.2004    Tartu Linnavalitsus, hariduosakond, peaspetsialist õppesuundade alal
01.01.1999–31.12.2000    Eesti Politseiamet, analüüsi- ja arengubüroo, analüüsitalitus, vanemspetsialist analüüsi alal
 
 
Haridustee
2001–...    Õpingud Kopenhaageni Ülikoolis magistriõpingute raames
2000–...    Õpingud Uppsala Ülikoolis magistriõpingute raames
10.08.2015–31.07.2017    Visiting Researcher, Marie Curie Individual Fellowship, Chair of Sociology/Chair of Social Networks, ETH Zürich, Switzerland
2004–2005    Õpingud Viini Ülikoolis doktoriõpingute raames
2003–2008    Tartu Ülikool, ajakirjanduse ja kommunikatsiooni instituut, doktoriõpingud
1999–2002    Tallinna Pedagoogikaülikool, sotsioloogia osakond, magistriõpingud
1995–1999    Tartu Ülikool, sotsioloogia osakond, bakalaureuseõpingud
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2012−...    Association of Americal Geographers, liige
2012−...    European Communication Research and Education Association, liige
2010−...    Tartu Ülikooli inimuuringute eetika komitee liige
2009−...    European Sociological Association, liige
2009−...    Eesti Rahvusraamatukogu teadusnõukogu liige
2011−2012    Osalus projektis "Kooli õppekava arendamine ja rakendamine (KÕK)" (NSHHI11806, Euroopa Sotsiaalfondi programm Eduko)
2010−2012    Osalus rahvusvahelises projektis „Growing Inequalities' Impacts“ (FP/-SSH-2009-A).
2008−2011    Osalus põhitäitjana projektis "Vene laps venekeelse üldhariduskooli eestikeelses õppes" (SHTHT07261)
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
ONGOING RESEARCH
* Masso, Anu; Davidov, Eldad. TV Exposure and Attitudes toward Immigration in Europe in a Cross-Country Perspective. Study based on European Social Survey data collected in 2014 in 21 European countries.
* Masso, Anu; Silm, Siiri; Ahas, Rein. Generational Differences in Spatial Mobility: Study of Activity Spaces with Mobile Phone Data. Study based on mobile phone data collected in 2014.
* Kalmus, Veronika; *Masso, Anu; Opermann, Signe; Täht, Karin. Mobile Time as a Blessing or a Curse: Perceptions of Smartphone Use and Personal / Social Time Among Generation Groups in Estonia. Study based on territorially representative survey conducted in 2014 in Estonia.
* Vihalemm, Peeter; Masso, Anu; Opermann, Signe (Editors), Handbook of European Social Transformation, Routledge. Handbook including 24 chapters on various aspects of social transformation will be published in 2017.
* Tammpuu, Piia; Masso, Anu. Creating a ‘Digital Nation’: Estonian e-Residency and the Use of Digital Identity for Nation Branding. Study based on discourse analysis of political documents and news media in Estonia in 2014-2015.
* Masso, Anu; Männiste, Maris; Siibak, Andra. Big Data Methods and Methodology: Prospect for Innovations or Stuck in Traditions? Study based on systematic literature analysis of peer-reviewed articles that have used social media big data as empirical bases and published in 2012-2016. ;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2013, Anu Masso, Quality award for the online course “Quantitative research methods with SPSS” (HITSA Innovation Centre, Estonia)
2012, Anu Masso, Sihtasutus Archimedes, ETF DORA stipendium „Noorteadlaste osalemine rahvusvahelises teadmisteringluses"
2011, Anu Masso, Sihtasutus Archimedes, ETF DORA stipendium „Noorteadlaste osalemine rahvusvahelises teadmisteringluses"
2010, Anu Masso, Sihtasutus Archimedes, ETF DORA stipendium „Noorteadlaste osalemine rahvusvahelises teadmisteringluses"
2010, Anu Masso, Supervision award (Bachelor thesis of Eliis Vennik, Estonian Research Council)
2009, Anu Masso, Sihtasutus Archimedes, üliõpilaste teadustööde konkurss, diplom konkursitöö „Personaalse sotsiaalse ruumi loomise eripärad siirdeühiskonnas” eest.
2009, Anu Masso, Doctoral thesis diploma award (Estonian Research Council)
2004, Anu Masso, Austria Valitsuse stipendium õpinguteks Viini Ülikoolis doktoriõpingute raames
2002, Anu Masso, Tallinna Pedagoogikaülikooli sotiaalteaduskonna parim magistritöö, 2002. aastal
2001, Anu Masso, Taani Valitsuse stipendium õpinguteks Kopenhaageni Ülikoolis magistriõpingute raames
2000, Anu Masso, Rootsi Instituudi Visby programmi stipendium õpinguteks Uppsala Ülikoolis magistriõpingute raames
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.11. Sotsiaalteadused; PÕHISUUND: Sotsiaalne ruum, geo-kultuuriline mobiilsus, identiteedid, uurimismeetodid sotsiaalteadustes
 
 
Lisainfo
Retsenseerinud järgmiste ajakirjade artikleid: European Societies, Journal of Ethnic and Migration Studies, Journal of Baltic Studies, Spaces and Flows: An International Journal of Urban and Extraurban Studies, Journal of Interdisciplinary Social Sciences, The International Journal of Environmental, Cultural, Economic, and Social Sustainability, The International Journal of the Humanities jne.
METHODOLOGICAL COMPETENCIES
Quantitative:
Survey method, Classification (cluster- and factor analysis, multidimensional scaling), Modeling (linear- and logistic regression, multilevel modeling), Multivariate methods (ANOVA), Social network analysis, Analysis software (SPSS, Stata, MLwiN, Tableau, R)
Qualitative:
Interview method (individual and group interview, online interview), Textual analysis (qualitative and quantitative), Computer assisted qualitative data analysis methods (MAXQDA, ATLAS.ti, NVivo)
Mixed methods:
Q-methodology (PQMethod), Saaty Analytic Hierarchy Process, Delphi method, Sentiment analysis (SentiStrength), Comparative approach, Grounded theory (qualitative and quantitative)

Lõppenud projektid

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2017
3.1.
2017
3.1.
2017
3.2.
2017
3.2.
2017
3.2.
2017
3.2.
2017
3.2.
2017
3.2.
2017
3.2.
2016
3.2.
2016
1.1.
2015
2.3.
2015
6.2.
2015
6.2.
2015
1.1.
2014
1.2.
2014
1.2.
2014
3.1.
2014
6.2.
2014
6.2.
2014
1.2.
2013
1.2.
2013
1.2.
2012
1.2.
2012
2.5.
2012
3.3.
2012
3.3.
2012
3.3.
2012
3.3.
2012
6.7.
2012
1.1.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
1.2.
2010
3.1.
2010
3.2.
2010
3.3.
2010
1.1.
2009
1.2.
2009
1.3.
2009
2.2.
2009
3.2.
2009
3.3.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
2.3.
2008
1.1.
2007
1.2.
2007
1.2.
2007
5.2.
2006
3.2.
2005
3.2.
2005
3.2.
2004
3.2.
2004
1.1.
2003
1.2.
2003
1.3.
2003
3.2.
2003
3.2.
2003
1.2.
2002
3.2.
2002
6.7.
2002

Anu Masso

25.01.1977
55664578
anu.masso@ut.ee
0000-0002-3134-950X

Career

Institution and occupation
01.01.2015–31.12.2017    EU FP7 Marie Curie researcher, Chair of Sociology, ETH Zürich
01.11.2016–31.08.2017    University of Tartu, Faculty of Social Sciences, Institute of Social Studies, Senior Research Fellow in Media Studies (0,20)
01.01.2016–31.10.2016    University of Tartu, Faculty of Social Sciences, Institute of Social Studies, Senior Research Fellow in Media Studies (0,20)
01.09.2015–31.12.2015    University of Tartu, Faculty of Social Sciences and Education, Institute of Social Studies, Senior Research Fellow in Media Studies (0,20)
01.09.2014–31.08.2015    University of Tartu, Faculty of Social Sciences and Education, Institute of Social Studies, Senior Research Fellow in Media Studies (0,15)
01.01.2014–31.08.2014    University of Tartu, Faculty of Social Sciences and Education, Institute of Social Studies, Senior Research Fellow (1,00)
01.09.2011–31.12.2013    University of Tartu, Faculty of Social Sciences and Education, The Institute of Journalism, Communication and Information Studies, Senior Research Fellow (1,00)
01.01.2010–31.08.2011    University of Tartu, Faculty of Social Sciences and Education, The Institute of Journalism, Communication and Information Studies, Lecturer in Media Studies (1,00)
01.09.2009–31.12.2009    University of Tartu, Faculty of Social Sciences and Education, Department of Journalism and Communication, Lecturer (1,00)
02.02.2009–31.08.2009    University of Tartu, Faculty of Social Sciences and Education, Department of Journalism and Communication, Lecturer (1,00)
01.09.2008–01.02.2009    University of Tartu, Faculty of Social Sciences and Education, Department of Journalism and Communication, Lecturer (0,30)
01.01.2007–31.08.2008    University of Tartu, Faculty of Social Sciences and Education, Department of Journalism and Communication, Lecturer (1,00)
01.09.2005–31.12.2006    University of Tartu, Faculty of Social Sciences and Education, Department of Journalism and Communication, Lecturer (0,75)
01.01.2001–31.12.2004    Tartu City Government, Department of Education, chief specialist on study directions
01.01.1999–31.12.2000    Estonian Police Board, Bureau for Analysis and Development, Analysis Service, senior specialist on analysis
 
 
Education
2001–...    Visiting graduate study (Master’s level) at University of Copenhagen, Denmark
2000–...    Visiting graduate study (Master’s level) at Uppsala University, Sweden
10.08.2015–31.07.2017    Visiting Researcher, Marie Curie Individual Fellowship, Chair of Sociology/Chair of Social Networks, ETH Zürich, Switzerland
2004–2005    Visiting graduate study (Doctoral level) at University of Vienna and Institute for Advanced Studies, Austria
2003–2008    University of Tartu, Institute of Journalism and Communication, PhD studies
1999–2002    Tallinn Pedagogical University, Department of Sociology, Graduate study (Master's level)
1995–1999    University of Tartu, Department of Sociology, Undergraduate study
 
 
R&D related managerial and administrative work
2012−...    Association of Americal Geographers, member
2012−...    European Communication Research and Education Association, member
2010−...    Member of the Research Ethics Committee of the University of Tartu
2009−...    European Sociological Association, member
2009−...    Member of Research Council, National Library of Estonia
2011−2012    Participation as methodological advisor in project "School curriculum development and implemenation" (SHHI11806, program Eduko, European Social Fund)
2010−2012    Participation as inversigator in project „Growing Inequalities' Impacts“ (FP/-SSH-2009-A).
2008−2011    Participation as investigator in project "Russian Child in Estonian general education school" (SHTHT07261)
 
 
Additional career information
ONGOING RESEARCH
* Masso, Anu; Davidov, Eldad. TV Exposure and Attitudes toward Immigration in Europe in a Cross-Country Perspective. Study based on European Social Survey data collected in 2014 in 21 European countries.
* Masso, Anu; Silm, Siiri; Ahas, Rein. Generational Differences in Spatial Mobility: Study of Activity Spaces with Mobile Phone Data. Study based on mobile phone data collected in 2014.
* Kalmus, Veronika; *Masso, Anu; Opermann, Signe; Täht, Karin. Mobile Time as a Blessing or a Curse: Perceptions of Smartphone Use and Personal / Social Time Among Generation Groups in Estonia. Study based on territorially representative survey conducted in 2014 in Estonia.
* Vihalemm, Peeter; Masso, Anu; Opermann, Signe (Editors), Handbook of European Social Transformation, Routledge. Handbook including 24 chapters on various aspects of social transformation will be published in 2017.
* Tammpuu, Piia; Masso, Anu. Creating a ‘Digital Nation’: Estonian e-Residency and the Use of Digital Identity for Nation Branding. Study based on discourse analysis of political documents and news media in Estonia in 2014-2015.
* Masso, Anu; Männiste, Maris; Siibak, Andra. Big Data Methods and Methodology: Prospect for Innovations or Stuck in Traditions? Study based on systematic literature analysis of peer-reviewed articles that have used social media big data as empirical bases and published in 2012-2016.
;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2013, Anu Masso, Quality award for the online course “Quantitative research methods with SPSS” (HITSA Innovation Centre, Estonia)
2012, Anu Masso, Foundation Archimedes, DORA 8 scholarship for participation in conferences.
2011, Anu Masso, Foundation Archimedes, DORA 8 scholarship for participation in conferences.
2010, Anu Masso, Foundation Archimedes, DORA 8 scholarship for participation in conferences.
2010, Anu Masso, Supervision award (Bachelor thesis of Eliis Vennik, Estonian Research Council)
2009, Anu Masso, Archimedes Foundation, science contest, diploma for the thesis "Constitution of personal social space in a transition society"d graduation, SA Archimedes
2009, Anu Masso, Doctoral thesis diploma award (Estonian Research Council)
2004, Anu Masso, Scholarship of Austrian Government for visiting graduate study (Doctoral level) at University of Vienna, Austria
2002, Anu Masso, Best Master best thesis award (Faculty of Social Sciences, Tallinn University, Estonia)
2001, Anu Masso, Scholarship of Danish Government for visiting graduate study (Master’s level) at University of Copenhagen, Denmark
2000, Anu Masso, Scholarship of Swedish Institute’s Visby program for visiting graduate study (Master’s level) at Uppsala University, Sweden
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.11. Social Sciences; SPECIALITY: Social space, geo-cultural mobility, construction of identities, research methods in social sciences
 
 
Additional information
Served as reviewer for a number of journals, including European Societies, Journal of Ethnic and Migration Studies, Journal of Baltic Studies, Spaces and Flows: An International Journal of Urban and Extraurban Studies, Journal of Interdisciplinary Social Sciences, The International Journal of Environmental, Cultural, Economic, and Social Sustainability, The International Journal of the Humanities, etc.
METHODOLOGICAL COMPETENCIES
Quantitative:
Survey method, Classification (cluster- and factor analysis, multidimensional scaling), Modeling (linear- and logistic regression, multilevel modeling), Multivariate methods (ANOVA), Social network analysis, Analysis software (SPSS, Stata, MLwiN, Tableau, R)
Qualitative:
Interview method (individual and group interview, online interview), Textual analysis (qualitative and quantitative), Computer assisted qualitative data analysis methods (MAXQDA, ATLAS.ti, NVivo)
Mixed methods:
Q-methodology (PQMethod), Saaty Analytic Hierarchy Process, Delphi method, Sentiment analysis (SentiStrength), Comparative approach, Grounded theory (qualitative and quantitative)

Completed projects

Dissertations under supervision

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2017
3.1.
2017
3.1.
2017
3.2.
2017
3.2.
2017
3.2.
2017
3.2.
2017
3.2.
2017
3.2.
2017
3.2.
2016
3.2.
2016
1.1.
2015
2.3.
2015
6.2.
2015
6.2.
2015
1.1.
2014
1.2.
2014
1.2.
2014
3.1.
2014
6.2.
2014
6.2.
2014
1.2.
2013
1.2.
2013
1.2.
2012
1.2.
2012
2.5.
2012
3.3.
2012
3.3.
2012
3.3.
2012
3.3.
2012
6.7.
2012
1.1.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
1.2.
2010
3.1.
2010
3.2.
2010
3.3.
2010
1.1.
2009
1.2.
2009
1.3.
2009
2.2.
2009
3.2.
2009
3.3.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
2.3.
2008
1.1.
2007
1.2.
2007
1.2.
2007
5.2.
2006
3.2.
2005
3.2.
2005
3.2.
2004
3.2.
2004
1.1.
2003
1.2.
2003
1.3.
2003
3.2.
2003
3.2.
2003
1.2.
2002
3.2.
2002
6.7.
2002
  • Leitud 12 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
MUUSSHUH15108Eesti elanikkonna hoiakud kolmandatest riikidest uussisserändajate suhtes Euroopa Sotsiaaluuringu andmetes01.09.201530.04.2016Mai BeilmannTartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Ühiskonnateaduste instituut; Tartu Ülikool, sotsiaalteaduste valdkond, Ühiskonnateaduste instituut18 810,00 EUR
SFSF0180017s07Eesti kui kujunev info- ja tarbimisühiskond: sotsiaalne jätkusuutlikkus ja elukvaliteet01.01.200731.12.2012Peeter VihalemmTartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond365 894,98 EUR
ETFETF8347KOLLEKTIIVSED IDENTITEEDID EESTIS MUUTUNUD RAHVUSLIK-POLIITILISES JA MAJANDUSLIKUS KONTEKSTIS01.01.201031.12.2013Triin VihalemmTartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond50 616,51 EUR
MUUNSHHI11806Kooli õppekava arendamine ja rakendamine (KÕK)01.10.201130.09.2012Pille KõivTartu Ülikool10 825,00 EUR
SFSF0180002s07Kultuurikommunikatsiooni komplekssus ja kultuuriuurimise metodoloogilised väljakutsed01.01.200731.12.2012Halliki Harro-LoitTartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond319 294,75 EUR
ETFETF5854Meedia Eesti avalikkuse kujundamisel ja avalikkus Eesti meedias 1954 - 200401.01.200431.12.2007Maarja LõhmusTartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond24 677,41 EUR
ETFETF9308Meedia ja kommunikatsiooni geograafiad siirdeühiskonnas01.01.201230.06.2017Anu MassoTartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond48 000,00 EUR
ETFETF5845Muutuvad kollektiivsed identiteedid Eesti liikumisel globaalsesse ruumi01.01.200431.12.2007Triin VihalemmTartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond39 755,37 EUR
IUTIUT20-38Sotsiaalse ja personaalse aja kiirenemine infoühiskonnas: vahendatud kommunikatsiooni praktikad ja mõjud01.01.201431.12.2019Veronika KalmusTartu Ülikool, sotsiaalteaduste valdkond, Ühiskonnateaduste instituut383 200,00 EUR
MUUSSHHI12207TTervisedenduse tulemuslikkus Eesti koolides (TerVE kool)01.09.201228.02.2015Margus TõnissaarTartu Ülikool138 449,96 EUR
MUUSHTHT07261Uuring "Vene laps venekeelse üldhariduskooli eestikeelses õppes"01.01.200831.12.2011Katrin KelloTartu Ülikool186 798,09 EUR
MUUSSHZU10194Õpetajate IKT kasutusaktiivsuse mõju õpilaste tehnoloogia teadlikule kasutusoskusele13.12.201020.12.2013Pille Pruulmann-VengerfeldtTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Ajakirjanduse, kommunikatsiooni- ja infoteaduste instituut36 164,47 EUR
  • Leitud 65 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Tammpuu, Piia; Masso, Anu (2017). "‘Welcome to the virtual state’: The Estonian e-residency and digitalised state as a commodity". European Journal of Cultural Studies, x−x [ilmumas].1.1.
Lauristin, Marju; Masso, Anu; Opermann, Signe (2017). Introduction: Mapping European Social Transformations. In: Vihalemm, P., Masso, A., Opermann, S. (Ed.). Research Companion of European Social Transformations (x−x). Routledge [ilmumas].3.1.
Vihalemm, Peeter; Masso, Anu; Opermann, Signe (2017). Research Companion of European Social Transformations. In: Research Companion of European Social Transformations (x−x). Routledge [ilmumas].3.1.
Masso, Anu; Opermann, Signe (2017). Eesti ruumiline avanemine: geograafilised kontaktid, kultuurilised distantsid ja väljarände soovid. Vihalemm, P.; Lauristin, M.; Kalmus, V.; Vihalemm, T.; Keller, M. (Toim.). Eesti ühiskond kiirenevas ajas: Eesti elaviku muutumine 2002-2014 uuringu Mina. Maailm. Meedia tulemuste põhjal (499−523). Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus. (Studia societatis et communicationis; 2).sotsioloogia/00000012120.3.2.
Lauristin, M.; Kalmus, V.; Keller, M.; Kiisel, M.; Masso, A.; Opermann, S.; Vihalemm, P.; Vihalemm, T. (2017). Kokkuvõte: Eesti ühiskonda kujundavad protsessid ja tulevikuarengud. Peeter Vihalemm, Marju Lauristin, Veronika Kalmus, Triin Vihalemm. (Toim.). Eesti ühiskond kiirenevas ajas: elaviku muutumine Eestis 2002-2014 Mina. Maailm. Meedia tulemuste põhjal (699−721). Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.3.2.
Vihalemm, Peeter; Masso, Anu (2017). Mina. Maailm. Meedia metoodikast. Peeter Vihalemm, Marju Lauristin, Veronika Kalmus ja Triin Vihalemm. TÜ Kirjastus. (Toim.). Eesti ühiskond kiirenevas ajas: elaviku muutumine Eestis 2002-2014 Mina. Maailm. Meedia tulemuste põhjal. (96−109). Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus [ilmumas].3.2.
Kalmus, Veronika; Masso, Anu; Lauristin, Marju (2017). Põlvkondade eristumine muutuvas ühiskonnas. Vihalemm, P., Lauristin, M., Vihalemm, T., Kalmus, V. (Toim.). Eesti ühiskond kiirenevas ajas: Eesti elaviku muutumine 2002-2014 uuringu Mina. Maailm. Meedia tulemuste põhjal (x−x). Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus. (Studia societatis et communicationis; 2) [ilmumas].3.2.
Lauristin, M.; Vihalemm, P.; Kalmus, V.; Keller, M.; Kiisel, M.; Masso, A.; Opermann, S.; Seppel, K.; Vihalemm, T. (2017). Teoreetiline hoovõtt: ühiskond ja elavik. Vihalemm, P.; Lauristin, M.; Kalmus, V.; Vihalemm, T. (Toim.). Eesti ühiskond kiirenevas ajas: elaviku muutumine Eestis 2002-2014 Mina. Maailm. Meedia tulemuste põhjal (1−29). Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.3.2.
Masso, Anu; Selart, Ene (2017). The construction of ‘other’ through private stories: the travelogues of Estonian seamen about Japan in Estonian newspapers during the second half of the 19th century. In: Approaches to Culture Theory 6 (x−x). Tartu: Tartu University Press. (Approaches to Culture Theory; 6) [ilmumas].3.2.
Masso, Anu; Ainsaar, Mare; Beilmann, Mai; Roots, Ave (2016). Metoodika. Ainsaar, Mare; Beilmann, Mai (Toim.). Eesti elanikkonna hoiakud kolmandatest riikidest sisserändajate suhtes Euroopa Sotsiaaluuringu andmetes. Uuringu aruanne (10−15). Tartu: Tartu Ülikool.3.2.
Ainsaar, Mare; Asser, Kristi; Beilmann, Mai; Rämmer, Andu; Nahkur, Oliver; Masso, Anu (2016). Teooriad hoiakute seletamiseks sisserändajate suhtes. Ainsaar, Mare; Beilmann, Mai (Toim.). Eesti elanikkonna hoiakud kolmandatest riikidest sisserändajate suhtes Euroopa Sotsiaaluuringu andmetes. Uuringu aruanne (5−9). Tartu: Tartu Ülikool.3.2.
Soll, Maie; Salvet, Sander; Masso, Anu (2015). Changes in language policy in Estonia: Self-descriptions of Russian-speaking students. Trames : Journal of the Humanities and Social Sciences, 19 (3), 221−247.10.3176/tr.2015.3.02.1.1.
Soll, Maie (2015). The Ethnic Identity of Russian-speaking Students in Estonia in the Context of Educational Change. (Doktoritöö, Tartu Ülikool). Tartu Ülikooli Kirjastus.2.3.
Kalmus, Veronika; Masso, Anu; Linno, Merle (2015). Kvalitatiivne sisuanalüüs. 6.2.
Rootalu, K., Kalmus, V., Masso, A., Vihalemm, T. (2015). Sotsiaalse analüüsi meetodite ja metodoloogia õpibaas. 6.2.
Masso, Anu; Soll, Maie (2014). Change in Language of Instruction in Russian Medium Schools: Multilevel Analysis of Attitudes and Language Proficiency. Journal of Baltic Studies, 45 (4), 517−544.10.1080/01629778.2014.937818.1.1.
Masso, Anu; Opermann, Signe; Eljand, Viivika (2014). Changes in personal social space in a transition society. Social Space / Przestrzeń Społeczna, 1−37.1.2.
Soll, Maie; Salvet, Sander; Masso, Anu (2014). Õppekeele roll Eesti venekeelsete õpilaste etnokultuurilise identiteedi kujunemisel. Eesti Haridusteaduste Ajakiri, 2 (2), 200−236.10.12697/eha.2014.2.2.08.1.2.
Masso, J.; Espenberg, K.; Masso, A.; Nierina, I.; Philips, K. (2014). “Between Economic Growth and Social Justice: Different Inequality Dynamics in the Baltic States. In: B. Nolan, W. Salverda, D. Checchi, I. Marx, A. McKnight, I. G. Toth, H. va de Werfhorst (Ed.). Changing Inequalities and Societal Impacts in Rich Countries. Thirty Countries’ Experiences (113−151).. Oxford University Press.3.1.
Masso, Anu; Salvet, Sander; Lepik, Krista (2014). Kvaliatiivse analüüsi tarkvara. Sotsiaalse analüüsi meetodite ja metodoloogia õpibaas.6.2.
Masso, Anu; Salvet, Sander; Lepik, Krista (2014). Kvaliatiivse analüüsi tarkvara. Sotsiaalse analüüsi meetodite ja metodoloogia õpibaas.6.2.
Kalmus, Veronika; Masso, Anu; Lauristin, Marju (2013). Preferences in media use and perception of inter-generational differences among age groups in Estonia: A cultural approach to media generations. Northern Lights: Film & Media Studies Yearbook, 11 (1), 15−34.10.1386/nl.11.1.15_1.1.2.
Masso, Anu; Kello, Katrin; Jakobson, Valeria (2013). Üleminek eestikeelsele gümnaasiumiõppele: vilistlaste seisukohtade Q-metodoloogiline diskursusanalüüs. Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat, 9, 161−179.10.5128/ERYa9.11.1.2.
Masso, Anu (2012). Linguistic Diversity in Practice. Educational Achievement in Estonia. The International Journal of the Humanities, 9 (9), 63−82.1.2.
Kello, Katrin; Masso, Anu (2012). The Spatial Foci of History Teaching: Individual Views of Estonian History Teachers. Spaces and Flows: An International Journal of Urban and ExtraUrban Studies., 2 (4), 31−48.1.2.
  • Leitud 13 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
Välja- ja tagasirände representatsioon Postimehes ja Eesti Päevalehes 2008. ja 2012. aastalRosin, HelismagistrikraadAnu MassoKaitstud2013Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Ajakirjanduse, kommunikatsiooni- ja infoteaduste instituut
Eesti ajakirjandus geograafilise ja kultuuripildi avardajana 20. sajandi esimesel poolelSelart, EnedoktorikraadAnu Masso; Ene KõresaarJuhendamiselTartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Ajakirjanduse, kommunikatsiooni- ja infoteaduste instituut
Eesti venekeelsete noorte etno-kultuurilise identiteedi tõlgendusviisid õppekeele kontekstisSalvet, SandermagistrikraadAnu MassoKaitstud2014Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Ühiskonnateaduste instituut
Kvantitatiivsed meediauuringud: Mina.Maailm.Meedia uuringu skaalade tõlgendamine eesti- ja venekeelsete noorte hulgasTustanovskaja, JelizavetamagistrikraadAnu MassoKaitstud2014Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Ühiskonnateaduste instituut
Küsimuste konstrueerimine ajakirjanduslikus intervjuusEljand, ViivikadoktorikraadAnu Masso; Halliki Harro-LoitJuhendamiselTartu Ülikool
Metaforer i tidningstexter beträffande estniska flyktingar under andra världskrigets slutskede i dagstidningar "Dagens Nyheter" och "Svenska Dagbladet" Tuvikene, Üllemagistrikraad (teaduskraad)Anu MassoKaitstud2008Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Maailma keelte ja kultuuride kolledž, Germaani-romaani filoloogia osakond
Privacy in the Context of Big Data: Individual Interpretations and Methodological ChallengesMänniste, MarisdoktorikraadAnu Masso; Andra SiibakJuhendamiselTartu Ülikool, sotsiaalteaduste valdkond, Ühiskonnateaduste instituut
Shaping identities through the spatio-temporal fusion: the case study of KaliningradGadioli, GinevramagistrikraadAnu Masso; Heiko PääboKaitstud2013Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli Euroopa Kolledž
The Ethnic Identity of Russian-speaking Students in Estonia in the Context of Educational ChangeSoll, MaiedoktorikraadAnu MassoKaitstud2015Tartu Ülikool
Transition to Estonian-language instruction in Estonia: interpretations and actions of the teachers of Russian-medium schoolsJim SeltenrijchmagistrikraadAnu Masso; Katrin KelloKaitstud2014Tartu Ülikool
Transnatsionaalse avaliku sfääri roll Euroopa sotsiaalses integratsioonisTammpuu, PiiadoktorikraadAnu Masso; Marju LauristinJuhendamiselTartu Ülikool, sotsiaalteaduste valdkond, Ühiskonnateaduste instituut
Virtuaalsete etniliste kogukondade konstrueerimine uue meedia kaudu väljarände kontekstisSalvet, SanderdoktorikraadAnu MassoJuhendamiselTartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Ajakirjanduse, kommunikatsiooni- ja infoteaduste instituut
Värbamine ja valik sihtasutuses Noored Kooli Vennik, EliismagistrikraadAnu MassoKaitstud2012Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Ajakirjanduse, kommunikatsiooni- ja infoteaduste instituut