Kristel Pappel

6.11.1961
00372 56 649031
kristel.pappel@gmail.com

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.2015–...    Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Professor (0,75)
01.09.2015–...    Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Doktoriõppe keskuse juhataja (0,25)
01.01.2013–31.12.2014    Viini ülikool, Teatri-, filmi- ja meediateaduse instituut, külalisõppejõud
01.09.2012–31.08.2015    Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Professor (1,00)
01.01.2011–31.12.2012    Viini ülikool, Teatri-, filmi- ja meediateaduse instituut, külalisõppejõud
01.09.2004–31.08.2012    Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Dotsent (1,00)
01.09.1995–31.08.2004    Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Lektor (1,00)
01.09.1984–31.08.1995    Tallinna Muusikakeskkool, Õpetaja (1,00)
 
 
Haridustee
1999–2004    Eesti Muusikaakadeemia, doktoriõpingud, filosoofiadoktor (muusikateadus)
1993–1995    Eesti Muusikaakadeemia, magistriõpingud, Magister Artium
1985–1989    Tallinna Konservatoorium, diplom muusikateaduse erialal
1980–1985    Tallinna Konservatoorium, diplom viiiuli erialal
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2016−...    Kultuuriteaduste ja kunstide doktorikooli nõukogu liige
2016−...    Berliin, Teaduste Akadeemia, konverentsi "Kotzebue-Gespräch V" organiseerimine, 7.10.2016
2016−...    Seminari "Verdi ja Eesti" organiseerimine, 12.10.2016
2012−...    Opera on the Move in the Nordic Countries during the Long 19th Century (rahvusvaheline uurimisgrupp, Helsingi Kunstide Ülikool)
2012−...    Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia doktorinõukogu kaasesimees
2010−...    Gesellschaft für Theatergeschichte, Berlin, liige, jooksev organisatsiooniline tegevus
2006−...    Project on European Theatre Systems (rahvusvaheline uurimisgrupp, Groningen/Bern), liige
1994−...    Eesti Teatriuurijate Ühendus, liige
1994−...    Thalia Germanica (saksa teatri uurijate ühendus), teaduslik kolleegium, liige
1992−...    Eesti Muusikateaduse Selts, liige
1992−...    Eesti Arnold Schönbergi Ühing, juhatuses 1992-1995
2015−2015    Tallinn ja Kõue, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia; Berliin/Brandenburgi Teaduste Akadeemia, konverentsi "Kotzebue-Gespräch IV" organiseerimine. 4. ja 5.09.2015.
2014−2014    Berliin, Teaduste Akadeemia, konverentsi "Kotzebue-Gespräch III" organiseerimine. 10.10.2014
2014−2014    Leipzigi ülikool, teatriteaduse instituut, kollokviumi "Provokation und Bestätigung: Kolloquium in Gedenken an Prof.Dr.h.c. Joachim Herz (1924-2010)", Bibliotheca Albertina, 14.06.2014.
2013−2013    Tallinn ja Kõue, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia; Berliin/Brandenburgi Teaduste Akadeemia, konverentsi "Kotzebue-Gespräch II" organiseerimine. 13. ja 14.09.2013
2012−2012    Berliin, Teaduste Akadeemia, konverentsi "Kotzebue-Gespräch I" organiseerimine. 6.10.2012
 
 
Loometöö
Tallinna Filharmoonia kontserdisari "Portree", kontserdi "Schumann" sõnalise osa koostamine ja ettekandmine, 20.02.2014;
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
Teadussidemed järgnevate ülikoolidega: Tartu Ülikool (prof. Anneli Saro), Universität Wien (prof. Isolde Schmid-Reiter), Universität Göttingen (prof. Andreas Waczkat), Dresdeni Muusikakõrgkooli Muusikateaduse Instituut (prof. dr. Michael Heinemann). Teadussidemed Berliin-Brandenburgi Teaduste Akadeemia uurimisgrupiga "Berliner Klassik" (prof. dr. Conrad Wiedemann). Osalemine uurimisgruppides: STEP = Project on European Theatre Systems (rahvusvaheline uurimisgrupp, Groningen/Bern), International research group in the Project on European Theatre Systems, Groningen/Bern; Opera on the Move in the Nordic Countries during the Long 19th Century (Helsingi Kunstide Ülikool). ;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2016, Kristel Pappel, Eesti Vabariigi Valgetähe teenetemärk (IV klass)
2012, Kristel Pappel, Eesti Kultuurkapitali Helikunsti Sihtkapitali aastapreemia
2004, Kristel Pappel, Eesti Kultuurkapitali Helikunsti Sihtkapitali aastapreemia
1996, Kristel Pappel, TEMPUSe stipendium uurimistegevuseks Bayreuthi ülikooli Muusikateatri Uurimisinstituudis
1996, Kristel Pappel, Eesti Kultuurkapitali Helikunsti Sihtkapitali väike aastapreemia
1994, Kristel Pappel, Lüübeki linna uurimisstipendium
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.5. Kunstiteadus; CERCS ERIALA: H320 Musikoloogia ; PÕHISUUND: Muusikateadus (eesti muusikalugu, muusikateater Eestis, saksa teater Eestis, muusikateatri teoreetilised küsimused)
 
 
Lisainfo
Teaduslikud ettekanded välismaal ja Eestis 2013:
Berliin, Eesti Vabariigi saatkonna akadeemiliste ettekannete (“Akademische Vorträge”) sari, loeng “Joachim Herz und Estland”, 22.04.2013.
Berliin, Saksa Ajaloomuuseum (Deutsches Historisches Museum), ettekanne “Der Fliegende Holländer von Joachim Herz”, 4.05.2013.
Leipzigi ülikool, Grassi-muuseum, Wagneri-kongress, 19.-25.05.2013, ettekanne “Wagner-Rezeption in Estland”, 24.05.2013.
Viinistu, Eesti Lavastajate Liidu suvekool, seminar lavastamisest muusikateatris, 6.-8.08.2013.
Talllinn ja Kõue, rahvusvaheline konverents “Kotzebue-Gespräch II”, 13.-14.09.2013, ettekanne “Kotzebue als Theaterdirektor in Reval”, 14.09.2014.
Usedom, muusikafestival, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ja Eesti Vabariigi saatkonna Berliinis koostöö, Kotzebue-matinee “Wie Beethoven nach Estland kam”, 3.10.2013.
Usedom, muusikafestival, ettekanne “Wagner in Estland”, 2. 10.2013.
Helsingi, Sibelius-Akadeemia, konverents “Richard Wagner and the North” 8.-9.11.2013, ettekanne “Performance of Wagner´s operas and theatre practice in a nineteenth-century city theatre”, 8.11.2013.
Tallinn, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Eesti Muusikateaduse Seltsi Karl Leichteri päev, sissejuhatav ettekanne Joachim Herzi filmile “Lendav hollandlane”, 18.11.2013.
Peterburi, Vene Kunstide Ajaloo Instituut, konverents “Peterburi ja rahvuslikud kultuurid”, ettekanne “Matthäus-Passion in Reval und in St. Peterburg”, 20.11.2013.
Darmstadt, baltisaksa kultuuri konverents Mare Balticum, ettekanne “Chorbewegung und Politik in Estland”, 23.11.2013.
London, Barbicani keskus, ettekanne “Joachim Herz, The Flying Dutchman”, 7.12.2013.
Teaduslikud ettekanded välismaal 2012:
Göttingeni ülikool, soome-ugri seminar. Estnische Geschichte als Opernstoff (Jüri Reinveres “Puhdistus” (2012) nach dem Erfolgsroman von Sofi Oksanen. 3.07.2012
Göttingeni ülikool, muusikateaduse seminar. Estnisches Musiktheater und nationale Identität – Erkki-Sven Tüürs “Wallenberg” (2001). 4.07.2012
Stockholm, XVI Nordic Musicological Congress, 7.-10.08.2012. Wagner and Wallenberg – Opera and Ideology in Estonia. 8.08.2012
Berlin, Teaduste Akadeemia, Kotzebue-Gespräch I. Vom Liebhabertheater zu einer ständigen Bühne; Prozesse im Theaterleben Revals mit und ohne Kotzebue. 6.10.2012

Teaduslikud ettekanded välismaal 2011:
Carl-Schirren-Gesellschaft, 23. Baltisches Seminar, Musik im Baltikum. Das Revaler Musiktheater am Anfang des 20. Jahrhunderts. 12.11.2011
Carl-Schirren-Gesellschaft, 23. Baltisches Seminar, Musik im Baltikum. Johann Sebastian Bach und die Verteidigung des deutschsprachigen Kulturraumes. 12.11.2011
Richard-Wagner-Verband/ Oper Leipzig. "Der Ring des Nibelungen" in der Inszenierung von Joachim Herz 1975-1977. 19.06.2011
Teaduslikud ettekanded välismaal 2010:
Viini ülikool, teatri-, filmi- ja meediateaduse instituut. "Der fliegende Holländer" als Opernfilm. 30.11.2010
Teaduslikud ettekanded välismaal 2014:
Zürichi ülikool, muusikateaduse instituut, konverents Russische Musik in Westeuropa 1867-1917. Ideen -- Funktionen -- Transfers", 23.-25.05.2014, ettekanne "Deutschbalten als Vermittler russischer Musik nach Deutschland", 24.05.2014.
Berliin, Teaduste Akadeemia, "Kotzebue-Gespräch III", ettekanne "Kotzebue, das Theaterrepertoire in Reval und die musikästhetischen Diskussionen seiner Zeit". 10.10.2014.
Viini ülikool, teatri-, filmi- ja meediateaduste instituut, avalik loeng "Drama,Libretto, Fassungen unter der Lupe eines Regisseurs: Joachim Herz (1924-2010) inszeniert Puccinis "Madama Butterly". 31.10.2014.
DVD-väljaande ettevalmistamine Joachim Herzi ooperfilmist “Der fliegende Hollländer” (DEFA 1964), mille andis pärast restaureerimist välja DEFA fond (DEFA Stiftung).
August von Kotzebue tegevusele Tallinnas pühendatud mälestustahvli avamine 13.09.2013.
Teaduslikud ettekanded välismaal ja Eestis 2015:
Tallinn, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia.44th Baltic Musicological Conference: Urban Musical Life in Northern European Common Cultural Space.Städtisches Musikleben im gemeinsamen Kulturraum des nördlichen Europa. 5.-7.02.2015, ettekanne "Opernaufführungen der Wandertruppen im Reval um 1800: performative Aspekte", 7.02.2015.
Heidelberg, Teaduste Akadeemia, konverents "Baltisch-deutsche Kulturbeziehungen", 4.-7.05.2015, ettekanne "Deutsches Theater in Tallinn als Vermittler der Grand Opéra", 6.05.2015.
August von Kotzebue (1761-1819) in Tallinn (Reval) und in Berlin
Tallinn, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia; Kõue mõis. IV. Kotzebue-Gespräch/Kotzebue-kõnelused IV, 4.-5.09.2015, ettekanne "Kotzebue und die Musikpflege auf seinen Landgütern", 5.09.2015.
Vilnius, Lithuanian Musicological Society, Lithuanian State Opera, konverents "In the Scope of French Opera", 16.-18.10.2015, ettekanne "French opera in Estonia: transfer from Germany, influence of Russia", 17.10.2015.

Viini ülikool, Teatri-, Filmi- ja Meediainstituut, külalisloeng "Sentas Traum. Richard Wagners der fliegende Holländer in der Verfilmung von Joachim Herz", 15.12.2015.

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
3.1.
2016
3.1.
2016
4.1.
2016
3.1.
2015
3.2.
2015
1.2.
2014
1.2.
2013
3.2.
2013
3.2.
2013
4.1.
2013
1.3.
2012
3.2.
2012
4.1.
2012
2.2.
2011
3.2.
2011
3.1.
2010
3.1.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
4.1.
2010
4.1.
2010
3.1.
2009
3.2.
2009
3.2.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
3.2.
2007
3.2.
2007
3.2.
2007
5.1.
2007
3.2.
2005
3.3.
2004
2.3.
2003
3.4.
2003
5.1.
2002
3.4.
1998
3.1.
1997
2.2.
1996
3.1.
1996
3.1.
1994

Kristel Pappel

6.11.1961
00372 56 649031
kristel.pappel@gmail.com

Career

Institution and position
01.09.2015–...    Estonian Academy of Music and Theatre, Head of Centre for Doctoral Studies (0,75)
01.09.2015–...    Estonian Academy of Music and Theatre, Head of Centre for Doctoral Studies (0,25)
01.01.2013–31.12.2014    University of Vienna, Institute of Theatre, Film and Media Studies, Guest Professor
01.09.2012–31.08.2015    Estonian Academy of Music and Theatre, Professor (1,00)
01.01.2011–31.12.2012    University of Vienna, Institute of Theatre, Film and Media Studies, Guest Associate Professor
01.09.2004–31.08.2012    Estonian Academy of Music and Theatre, Associate Professor (1,00)
01.09.1995–31.08.2004    Estonian Academy of Music and Theatre, Lecturer (1,00)
01.09.1984–31.08.1995    Tallinn Music High School, Teacher (1,00)
 
 
Education
1999–2004    Estonian Academy of Music, Doctoral Studies, Doctor of Philosophy, Musicology
1993–1995    Estonian Academy of Music, Master Studies, Magister Artium, Musicology
1985–1989    Tallinn Conservatory, Diploma Studies, Musicology
1980–1985    Tallinn Conservatory, Diploma Studies, Violinist
 
 
R&D related managerial and administrative work
2016−...    Member of the Council of Graduate School of Culture Studies and Arts
2016−...    Berlin, Akademie der Wissenschaften, conference "Kotzebue-Gespräch V", organization, 7.10.2016
2016−...    Seminar "Verdi and Estonia", organization, 12.10.2016
2012−...    Opera on the Move in the Nordic Countries during the Long 19th Century (member of international research group, Helsinki University of the Arts)
2012−...    Estonian Academy of Music and Theatre, Doctoral Council, co-chair
2010−...    Member of Gesellschaft für Theatergeschichte, Berlin
2006−...    Member of international research group in the Project on European Theatre Systems, Groningen/Bern
1994−...    Member of the Estonian Theatrological Society
1994−...    Member of the Academic Board of Thalia Germanica (Researcersh of the German-speaking theatre)
1992−...    Member of the Estonian Musicological Society
1992−...    Member of the Board of the Estonian Arnold Schönberg Society (1992-1995)
2015−2015    Tallinn and Kau, Estonian Academy of Music and Theatre; Berlin, Akademie der Wissenschaften, conference "Kotzebue-Gespräch IV", organization. 4.-5.09.2015.
2014−2014    Berlin, Akademie der Wissenschaften,conference "Kotzebue-Gespräch III", organization. 10.10.2014
2014−2014    Leipzig, University, Institut für Theaterwissenschaft, colloquium "Provokation und Bestätigung: Kolloquium in Gedenken an Prof.Dr.h.c. Joachim Herz (1924-2010)", Bibliotheca Albertina, 14.06.2014.
2013−2013    Tallinn und Kau, Estonian Academy of Music and Theatre; Berlin, Akademie der Wissenschaften, conference "Kotzebue-Gespräch II", organization. 13.-14.09.2013
2012−2012    Berlin, Akademie der Wissenschaften, conference "Kotzebue-Gespräch I", organization. 6.10.2012.
 
 
Creative work
Tallinn Philharmonia, concert cycle "Portrait", concert "Schumann", text and comments, 20.02.2014;
 
 
Additional career information
Collaboration in Estonia: Tartu University (Prof. Anneli Saro).International collaboration: Universität Göttingen (Prof. Dr. Andreas Waczkat), Hochschule für Musik Dresden, Institut für Musikwissenschaft (Prof. Dr. Michael Heinemann), Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, Arbeitsgruppe "Berliner Klassik" (Prof. Dr. Conrad Wiedemann). International research groups: The Project on European Theatre Systems, Groningen/Bern;
Opera on the Move in the Nordic Countries during the Long 19th Century, Helsinki University of the Arts).;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2016, Kristel Pappel, Order of White Star (Estonian Republic), 4th class
2012, Kristel Pappel, Annual Award of the Eesti Kultuurkapital, Helikunst (Estonian Cultural Foundation, Art Music)
2004, Kristel Pappel, Annual Award of the Eesti Kultuurkapital, Helikunst (Estonian Cultural Foundation, Art Music)
1996, Kristel Pappel, Scholarship of TEMPUS for research work at the University of Bayreuth, Forschungsinstitut für Musiktheater
1996, Kristel Pappel, Annual Small Award of the Eesti Kultuurkapital, Helikunst (Estonian Cultural Foundation, Art Music)
1994, Kristel Pappel, Research scholarship of the city Lubeck
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.5. Aesthetics and Arts Research; CERCS SPECIALTY: H320 Musicology ; SPECIALITY: Musicology (Estonian music history, music theatre in Estonia, German theatre in Estonia, theoretical approaches to the music theatre)
 
 
Additional information
Conference presentations and academic lectures (abroad and in Estonia):
Berlin, Estnische Botschaft, Akademische Vorträge, lecture “Joachim Herz und Estland”, 22.04.2013.
Berlin, Deutsches Historisches Museum, presentation “Der Fliegende Holländer von Joachim Herz”, 4.05.2013.
Leipzig, University, Grassi museum, Wagner congress, 19.-25.05.2013, presentation “Wagner-Rezeption in Estland”, 24.05.2013.
Viinistu, seminar for theatre directors, "Staging in the musical theatre", 6.-8.08.2013.
Talllinn and Kau, International conference “Kotzebue-Gespräch II”, 13.-14.09.2013, presentation “Kotzebue als Theaterdirektor in Reval”, 14.09.2014.
Usedom, music festival, Estonian Academy of Music and Theatre and Estonian Embassy Berlin, lecture “Wie Beethoven nach Estland kam”, 3.10.2013.
Usedom, music festival, presentation “Wagner in Estland”, 2. 10.2013.
Helsingi, Sibelius-Academy, conference “Richard Wagner and the North” 8.-9.11.2013, presentation “Performance of Wagner´s operas and theatre practice in a nineteenth-century city theatre”, 8.11.2013.
Tallinn, Estonian Academy of Music and Theatre, Estonian Musicological Society, Karl Leichter Day, introduction to film of Joachim Herz "The Flying Dutchman", 18.11.2013.
St. Petersburg, Institut of Russian Arts History, conference "St. Petersburg and the national cultures", presentation “Matthäus-Passion in Reval und in St. Peterburg”, 20.11.2013.
Darmstadt, Baltic-German conference Mare Balticum, presentation “Chorbewegung und Politik in Estland”, 23.11.2013.
London, Barbican centre, presentation “Joachim Herz, The Flying Dutchman”, 7.12.2013.
Conference presentations and academic lectures (abroad) 2012:
Universität Göttingen, Finnisch-ugrisches Seminar. Estnische Geschichte als Opernstoff (Jüri Reinveres “Puhdistus” (2012) nach dem Erfolgsroman von Sofi Oksanen. 3.07.2012
Göttingeni ülikool, Musikwissenschaftliches Seminar. Estnisches Musiktheater und nationale Identität – Erkki-Sven Tüürs “Wallenberg” (2001). 4.07.2012
Stockholm, XVI Nordic Musicological Congress, 7.-10.08.2012. Wagner and Wallenberg – Opera and Ideology in Estonia. 8.08.2012
Berlin, Akademie der Wissenschaften. Kotzebue-Gespräch I. Vom Liebhabertheater zu einer ständigen Bühne; Prozesse im Theaterleben Revals mit und ohne Kotzebue. 6.10.2012

Conference presentations and academic lectures (abroad) 2011:
Carl-Schirren-Gesellschaft, 23. Baltisches Seminar, Musik im Baltikum. Das Revaler Musiktheater am Anfang des 20. Jahrhunderts. 12.11.2011
Carl-Schirren-Gesellschaft, 23. Baltisches Seminar, Musik im Baltikum. Johann Sebastian Bach und die Verteidigung des deutschsprachigen Kulturraumes. 12.11.2011
Richard-Wagner-Verband/ Oper Leipzig. "Der Ring des Nibelungen" in der Inszenierung von Joachim Herz 1975-1977. 19.06.2011
2010:
University of Vienna, Institut of Theatre, Film and Media Studies. "Der fliegende Holländer" als Opernfilm. 30.11.2010
Conference presentations and academic lectures (abroad) 2014:
Zurich, University, Institut für Musikwissenschaft, conference "Russische Musik in Westeuropa 1867-1917. Ideen -- Funktionen -- Transfers", 23.-25.05.2014, presentation "Deutschbalten als Vermittler russischer Musik nach Deutschland", 24.05.2014.
Berlin, Akademie der Wissenschaften, "Kotzebue-Gespräch III", presentation "Kotzebue, das Theaterrepertoire in Reval und die musikästhetischen Diskussionen seiner Zeit". 10.10.2014.
Vienna, University, Institut für Theater-, Film- und Medienwissenschaft, academic lecture "Drama,Libretto, Fassungen unter der Lupe eines Regisseurs: Joachim Herz (1924-2010) inszeniert Puccinis "Madama Butterly". 31.10.2014.
Preparation of the DVD-publication: Joachim Herz, "Der fiegende Holländer" (DEFA 1964), restored 2013.
Memory plate for August von Kotzebue, Tallinn, opening ceremony 13.09.2013.
Conference presentations and academic lectures (abroad and in Estonia) 2015:
Tallinn, Estonian Academy of Music and Theatre. 44th Baltic Musicological Conference: Urban Musical Life in Northern European Common Cultural Space. Städtisches Musikleben im gemeinsamen Kulturraum des nördlichen Europa. 5.-7.02.2015. "Opernaufführungen der Wandertruppen im Reval um 1800: performative Aspekte", 7.02.2015.
Heidelberger Akademie der Wissenschaften, conference "Baltisch-deutsche Kulturbeziehungen", 4.-7.05.2015. "Deutsches Theater in Tallinn als Vermittler der Grand Opéra", 6.05.2015.
Tallinn, Estonian Academy of Music and Theatre; Kõue mainor, conference "August von Kotzebue (1761-1819) in Tallinn (Reval) und in Berlin. IV. Kotzebue-Gespräch/Kotzebue-kõnelused IV", 4.-5.09.2015. "Kotzebue und die Musikpflege auf seinen Landgütern", 5.09.2015.
Vilnius, Lithuanian Musicological Society, Lithuanian State Opera, conference "In the Scope of French Opera", 16.-18.10.2015. "French opera in Estonia: transfer from Germany, influence of Russia", 17.10.2015.
Universität Wien, Institut für Theater-, Film- und Medienwissenschaft. Academic lecture "Sentas Traum. Richard Wagners der fliegende Holländer in der Verfilmung von Joachim Herz", 15.12.2015.

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
3.1.
2016
3.1.
2016
4.1.
2016
3.1.
2015
3.2.
2015
1.2.
2014
1.2.
2013
3.2.
2013
3.2.
2013
4.1.
2013
1.3.
2012
3.2.
2012
4.1.
2012
2.2.
2011
3.2.
2011
3.1.
2010
3.1.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
4.1.
2010
4.1.
2010
3.1.
2009
3.2.
2009
3.2.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
3.2.
2007
3.2.
2007
3.2.
2007
5.1.
2007
3.2.
2005
3.3.
2004
2.3.
2003
3.4.
2003
5.1.
2002
3.4.
1998
3.1.
1997
2.2.
1996
3.1.
1996
3.1.
1994
  • Leitud 9 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
SFSF0150004s07Eesti muusikakultuuri struktuur, ajalooline kujunemine ja areng tänapäeval01.01.200731.12.2012Jaan RossEesti Muusika- ja Teatriakadeemia399 793,32 EUR
EKKMEKKM09-105Eesti muusikalugu01.01.200931.12.2013Urve LippusEesti Muusika- ja Teatriakadeemia31 521,77 EUR
ETFETF6689Eesti teatrisüsteemid: struktuurid, produktsioon ja retseptsioon01.01.200615.07.2010Anneli SaroTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond28 214,50 EUR
MUULUP1Helilooming ja improvisatsioon 21. sajandil01.01.2014Kristel PappelEesti Muusika- ja Teatriakadeemia30 000,00 EUR
ETFETF9469Muusika Eesti linnakultuuris 17.–18. sajandil Põhja-Euroopa kontekstis01.01.201231.12.2015Toomas SiitanEesti Muusika- ja Teatriakadeemia36 000,00 EUR
IUTIUT12-1Muusika performatiivsed aspektid01.01.201331.12.2018Jaan RossEesti Muusika- ja Teatriakadeemia340 000,00 EUR
ETFETF6858Muusikaelu 19. sajandi Eestis01.01.200631.12.2008Toomas SiitanEesti Muusika- ja Teatriakadeemia23 008,20 EUR
MUULUP2Ruumi loomise strateegiad kaasaegses teatris01.09.201631.08.2021Madli PestiEesti Muusika- ja Teatriakadeemia30 000,00 EUR
SFSF0152156s02Uute analüüsimeetodite rakendamine eesti muusikaloo ja muusika uurimisel01.01.200231.12.2006Jaan RossEesti Muusika- ja Teatriakadeemia139 966,51 EUR
  • Leitud 41 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Pappel, Kristel (2016). Deutsches Theater in Reval (Tallinn) als Vermittler der Grand Opéra. . Baltisch-deutsche Kulturbeziehungen in der frühen Neuzeit. Medien-Institutionen-Akteure (?−?). Heidelberg: Winter Universitätsverlag. (Akademiekonferenzen) [ilmumas].3.1.
Pappel, Kristel; Heinmaa, Heidi (2016). Kotzebue als Förderer der professionellen Bühne in Reval. Klaus Gerlach, Harry Liivrand, Kristel Pappel. August von Kotzebue im estnisch-deutschen Dialog (25−45). Hannover: Wehrhahn Verlag; Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften. (Berliner Klassik; 22).3.1.
Gerlach, Klaus; Liivrand, Harry; Pappel, Kristel (Editors) (2016). August von Kotzebue im estnisch-deutschen Dialog. Hannover: Wehrhahn Verlag; Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften.4.1.
Pappel, Kristel (2015). Zur szenischen und musikalischen Aufführungspraxis von Opern am Revaler/Tallinner Stadttheater im 19. Jahrhundert. Textbücher, Regiebücher und Klavierauszüge als Quelle. Paul S. Ulrich, Gunilla Dahlberg, Horst Fassel. Im Spiegel der Theatergeschichte. Deutschsprachiges Theater im Wechsel von Raum und Zeit (183−197). Berlin: LIT Verlag. (Thalia Germanica; 15).3.1.
Pappel, Kristel; Karulin, Ott. (2015). Ähmastuvad piirid. Ott Karulin, Kristel Pappel (Toim.). Teatrielu 2014 (13−42). Eesti Teatriliit, Eesti Teatri Agentuur.3.2.
Pappel, Kristel; Siitan, Toomas (2014). „Uut ülestõusmist saksa vaimule ...”: Bachi Matteuse passiooni esmaesitustest Tallinnas ja Peterburis 19. sajandi ühiskondlike muutuste taustal. Res musica, 6, 76−99.1.2.
Pappel, Kristel; Saro, Anneli (2013). Jüri Reinvere ooper “Puhastus” kultuuri-, teatri- ja muusikateaduslikus perspektiivis. Res musica, 5, 144−157.1.2.
Pappel, Kristel (2013). Muusikateatri uurimisest teatriteaduse paradigmas. Anneli Saro; Ele Süvalep; Arne Merilai (Toim.). Eesti teatriteaduse perspektiivid (112−132). Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus. (Studia litteraria Estonica; 13).3.2.
(2013). Wagner -- ein bekannter Fremder. Wagner-Rezeption in Estland. Helmut Loos. Richard Wagner. Persönlichkeit, Werk und Wirkung (377−385). Leipzig: SAX-Verlag. (Leipziger Beiträge zur Wagner-Forschung; Sonderband).3.2.
(2013). Res musica 5. Tallinn: Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia.4.1.
Pappel, Kristel (2012). Die Meistersinger von Nürnberg und Wagenrs Netzwerk in den Ostseeprovinzen Russlands. Musicorum, 12, 191−202.1.3.
Pappel, Kristel (2012). Performative Elements and Sources. Verdi and Wagner in a Nineteenth-century City Theatre. In: Sivuoja, Anne; Ander Owe; Broman-Kananen, Ulla-Britta; Hesselager, Jens (Ed.). Opera on the Move in the Nordic Counties during the Long 19th Century (250−270). Helsinki: Sibelius Academy. (Docmus Research Publications; 4).3.2.
Herz, Joachim (2012). Oper mit Herz. Das Musiktheater des Joachim Herz. Bd. III. Musiktheater in der Gegenwart. Köln: Dohr.4.1.
Herz, Joachim (2011). Oper mit Herz. Das Musiktheater des Joachim Herz. Bd. II. Zwischen Romantik und Realismus. Köln: Dohr.2.2.
Pappel, Kristel (2011). Der deutschbaltische Literatenstand und die städtische Musikkultur im 19. Jahrhundert. Helmut Loos. Musik -- Stadt. Traditionen und Perspektiven urbaner Musikkulturen. Bd. 1. Traditionen städtischer Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa (33−44). Leipzig: Gudrun Schröder.3.2.
Pappel, Kristel (2010). Das Musiktheater Richard Wagners und die deutschbaltische Identitätsfindung. Toomas Siitan, Kristel Pappel, Anu Sõõro. Musikleben des 19. Jahrhunderts im nördlichen Europa. Strukturen und Prozesse/19th-Century Musical Life in Northern Europe. Structure and Processes (81−110). Hildesheim, Zürich, New York: Georg Olms Verlag. (Studien und Materialien zur Musikwissenschaft; Bd. 60).3.1.
Siitan, Toomas; Pappel, Kristel; Sõõro, Anu (2010). Vorwort. Siitan, Toomas; Pappel, Kristel; Sõõro, Anu. Musikleben des 19. Jahrhunderts im nördlichen Europa: Strukturen und Prozesse (7−9). Hildesheim: Georg Olms Verlag. (Studien und Materialien zur Musikwissenschaft; 60).3.1.
Pappel, Kristel (2010). Der Ring des Nibelungen im Baltikum. Schmid-Reiter, Isolde. Richard Wagners Der Ring des Nibelungen. Europäische Traditionen und Paradigmen (141−150). Regensburg: ConBrio. (Schriften der Europäischen Musiktheater-Akademie; 8).3.2.
(2010). Helju Taugi mõttemaailm. Inna Kivi (Toim.). Muusikast võlutud. Helju Tauk (472−482). Tartu: Ilmamaa.3.2.
(2010). Tallinna Saksa Teater eri kultuuride ristumispunktis. Paaver, Ene (Toim.). Eesti Draamateatri maja 100/Das Gebäude des estnischen Schauspiels 100 Jahre (101−154). Tallinn: eesti Draamateater.3.2.
Siitan, Toomas; Pappel, Kristel; Sõõro, Anu (2010). Musikleben des 19. Jahrhunderts im nördlichen Europa: Strukturen und Prozesse. Hildesheim: Georg Olms Verlag.4.1.
Heinemann, Michael; Pappel, Kristel (ed.) (2010). Oper mit Herz. Das Musiktheater des Joachim Herz. Von der Barockoper bis zum Musikdrama. Köln: Dohr Verlag.4.1.
Pappel, K. (2009). National Identity Embedded in an International Art Form: The Role of Opera in Estonian Culture. In: Hans van Maanen, Andreas Kotte, Anneli Saro (Ed.). Global Changes -- Local Stages (125−145). Amsterdam, New York: Rodopi . (Themes in Theatre. Collective Approaches in Theater and Performance; 5).3.1.
Kristel, Pappel (2009). Tõlgitsushorisondid ja ooper. Ott Karulin (Toim.). Teatrielu 2008 (211−230). Tallinn: Eesti Teatriliit.3.2.
Saro, A.; Pappel, K. (2008). Eesti teater: oma ja võõras. Undusk, R. (Toim.). Rahvuskultuur ja tema teised (125−138). Tallinn: Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus. (Collegium litterarum; 22).3.2.
  • Leitud 23 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
"She" -- preparation process of the role in the opera "La voix humaine" by PoulencGéraldine Julie CasanovadoktorikraadKristel Pappel; Madli PestiJuhendamiselEesti Muusika- ja Teatriakadeemia
Ansamblimängu probleemid kahe klaveri muusikas: Chopin, Schumann, LisztKai RatasseppdoktorikraadKristel PappelKaitstud2007Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
Arvuti kasutamine muusikaõpetusesAller, SvenmagistrikraadKristel PappelKaitstud1999Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
August Krüger ja Linnakapell Tallinna muusikaelus 19. sajandi teisel poolelTriin Vallastemagistrikraad (teaduskraad)Kristel PappelKaitstud2007Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
Carl Fleschi vaated viiulimängu sõrmestusküsimustele, nende aktuaalsus ja rakendamine tänapäeva viiulikunstisMirjam KeremdoktorikraadKristel PappelKaitstud2007Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
Die deutschsprachigen Dichter-Librettisten des 20. Jahrhunderts - Hugo von Hofmannsthal und Ingeborg BachmannErss, Mariamagistrikraad (teaduskraad)Kristel Pappel; Ave MattheusKaitstud2003Tallinna Ülikool
Dünaamika kujundamise võimalused basso continuo realisatsioonisKristiina AredoktorikraadKristel PappelJuhendamiselEesti Muusika- ja Teatriakadeemia
Eesti balleti rajaja Rahel Olbrei: loometegevus, retseptsioon, pärandEinasto, HeilidoktorikraadKristel PappelKaitstud2016Tallinna Ülikool, Humanitaarteaduste instituut
Eesti viiuldajate esitusstiilist 1930. aastatelMarie-Helen AavakividoktorikraadKristel PappelJuhendamiselEesti Muusika- ja Teatriakadeemia
Estonia teatri ooperi- ja operetilavastused Saksa okupatsiooni ajal: repertuaar ja retseptsioonAgnes ToomlamagistrikraadKristel PappelKaitstud2009Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
Hanno Kompuse Wagneri-lavastused 1925-1935 rahvusvahelise lavastamistraditsiooni taustalMaarja KindelmagistrikraadKristel PappelKaitstud2011Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
Igor Bezrodnõi tegevus viiulipedagooginaIvi OtsdoktorikraadKristel PappelJuhendamiselEesti Muusika- ja Teatriakadeemia
Klavessiinikäsitlusest tänapäeva eesti heliloojate teoste näitelImbi TarumdoktorikraadKristel PappelKaitstud2012Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
Kolm klaveritriot eesti muusikaelus: tegevus ja repertuaarMaarit SaarmäedoktorikraadKristel PappelJuhendamiselEesti Muusika- ja Teatriakadeemia
Kultuuriliselt konstrueeritud mehelikkuse variatsioonid Eesti popmuusikasUusma, Hannaliisa; Hannaliisa UusmadoktorikraadKristel Pappel; Barbi PIlvreJuhendamiselEesti Muusika- ja Teatriakadeemia
Kõlakujunduse võimalused viiulimängus Yfrah Neamani aplikatuuride põhjalSigrid Kuulmann-MartindoktorikraadKristel PappelKaitstud2014Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
Operett Tallinna Linnateatris 1868-1878Kristel MetsmagistrikraadKristel PappelKaitstud2010Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
Pianisti ja balletiartistide ansamblilise tegevuse eripärastAnneli TohverdoktorikraadKristel PappelJuhendamiselEesti Muusika- ja Teatriakadeemia
Pianisti tööprotsess kaasaja klaverikontsertide esitamisel Erkki-Sven Tüüri ja Helena Tulve teoste näitelMihkel PolldoktorikraadKristel PappelKaitstud2016Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
Suvekontserdid Georg Schnéevoigti juhatusel 20. sajandi alguse TallinnasSandra KalmannmagistrikraadKristel PappelKaitstud2015Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
Tallinna Muusikaühingu tekkimine ja selle tegevus kontserdielu korraldamisel aastatel 1835-1845Tiinamai KeskpaikmagistrikraadKristel PappelKaitstud2008Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
Uued suunad eesti muusikateatris 1990. aastate teisel poolel Peeter Jalaka lavastuste näitelKristiina KiismagistrikraadKristel PappelKaitstud2014Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
Virtuoossuse funktsioonidest 19. sajandil Chopini ja Godowsky etüüdide põhjalMati MikalaidoktorikraadKristel PappelKaitstud2010Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia