Andres Trikkel

18.07.1959
620 2872
andres.trikkel@ttu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2017–...    Tallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituut, Vanemteadur (0,50)
01.01.2017–...    Tallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituut, Professor (0,50)
01.01.2017–...    Tallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituut, laboratooriumi juhataja (1,00)
01.09.2006–31.12.2016    Tallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond, Anorgaaniliste materjalide teaduslaboratoorium, Vanemteadur (0,50)
01.09.2006–31.12.2016    Tallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond, Materjaliteaduse instituut, Füüsikalise keemia õppetool, Professor (0,50)
2002–2006    Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Keemiainstituut, Anorgaanilise keemia õppetool, Dotsent (1,00)
01.01.1998–31.12.2002    Anorgaanilise ja üldkeemia õppetooli lektor
01.01.1992–31.12.1998    Anorgaanilise ja üldkeemia õppetooli assistent
01.01.1988–31.12.1992    Anorgaanilise tehnoloogia labori teadur, anorgaanilise ja analüütilise keemia kateedri assistent
01.01.1987–31.12.1988    Mineraalväetiste labori teadur
01.01.1986–31.12.1987    Mineraalväetiste labori nooremteadur
01.01.1982–31.12.1983    Mineraalväetiste labori insener
 
 
Haridustee
1995–1999    doktoriõpe TTÜ-s
1983–1986    aspirantuur anorgaanilise tehnoloogia erialal TTÜ anorgaanilise ja analüütilise keemia kateedris
1977–1982    TTÜ, keemiatööstuse põhiprotsessid ja keemiaküberneetika -1982 keemiatehnoloogiainsener
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2015−...    Anorgaaniliste materjalide teaduslaboratooriumi juhataja
2015−...    Teadusteema IUT3319 juht
2006−...    Teaduskonna nõukogu liige
 
 
Loometöö
Loengutegevus ja olemasolevad õppmaterjalid hõlmavad järgmisi õppeained: üldine keemia, anorgaaniline keemia, elementide keemia, füüsikaline ja kolloidkeemia, materjaliõpetus, anorgaaniline tehnoloogia, termodünaamika, elektrokeemia, korrosioon ja korrosioonikaitse, termiline analüüs. ;
Paljude õppematerjalide autor ning koostab püsivalt õppematerjalide veebilehekülge, toimetab keemia põhialuste, füüsikalise keemia ja termodünaamika e-õppe kursust;
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
IGIP liige;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2010, Andres Trikkel, Eesti vabariigi teaduspreemia laureaat uurimisgrupi (Rein Kuusik - uurimisgrupi juht, Tiit Kaljuvee, Andres Trikkel) koosseisus
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.11. Keemia ja keemiatehnika; CERCS ERIALA: T350 Keemiatehnoloogia ja -masinaehitus; PÕHISUUND: Anorgaaniliste ainete keemia ja tehnoloogia, termilised protsessid,termogravimeetrilised uurimismeetodid, keevkihi tehnoloogia,põlemisprotsessid ja nendes tekkivate gaasidekuivpuhastusmeetodid, põlevkivienergeetika ja keskkond,põlevkivituhkade reaktsioonid
 
 
Lisainfo
Põlevkivituhkde uurimismeetodid, süsiniku püüdmis- ja ladustamistehnoloogiad.

Lõppenud projektid

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2016
3.1.
2016
1.1.
2015
3.2.
2015
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2012
3.1.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
3.2.
2010
1.1.
2009
3.1.
2009
3.1.
2009
3.2.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
3.1.
2008
3.2.
2008
3.1.
2007

Tööstusomand

Tööstusomand

Andres Trikkel

18.07.1959
620 2872
andres.trikkel@ttu.ee

Career

Institution and occupation
01.01.2017–...    Tallinn University of Technology , School of Engineering, Department of Materials and Environmental Technology, Senior Researcher (0,50)
01.01.2017–...    Tallinn University of Technology , School of Engineering, Department of Materials and Environmental Technology, Professor (0,50)
01.01.2017–...    Tallinn University of Technology , School of Engineering, Department of Materials and Environmental Technology, Head of Laboratory (1,00)
01.09.2006–31.12.2016    Tallinn University of Technology , Faculty of Chemical and Materials Technology, Laboratory of Inorganic Materials, Senior Researcher (0,50)
01.09.2006–31.12.2016    Tallinn University of Technology , Faculty of Chemical and Materials Technology, Department of Materials Science, Chair of Physical Chemistry, Professor (0,50)
2002–2006    Tallinn University of Technology , Faculty of Science, Department of Chemistry, Chair of Inorganic Chemistry, Associate Professor (1,00)
01.01.1998–31.12.2002    Lecturer, Dept. of Inorganic and General Chemistry, TUT
01.01.1992–31.12.1998    Assistant lecturer, Dept. of Inorganic and General Chemistry, TUT
01.01.1986–31.12.1987    Research assistant, Dept. of Inorganic and Analytical Chemistry, TUT
01.01.1982–31.12.1983    Engineer, Laboratory of Mineral Fertilisers, TUT
 
 
Education
1995–1999    TUT, doctoral studies
1983–1986    TUT, post graduate studies in inorganic technology
1977–1982    TUT, Faculty of Chemistry, chemical engineering - 1982 engineer in chemical technology
 
 
R&D related managerial and administrative work
2015−...    Head of the Laboratory of Inorganic Materials
2015−...    Principal investigator of IUT3319
2006−...    Member of council of faculty
 
 
Creative work
Lecturing activity and materials for students cover the following topics: general chemistry, inorganic chemistry, chemistry of elements, physical and colloidal chemistry, materials science, inorganic technology, electrochemistry, engineering thermodynamics, corrosion and corrosion protection, thermal analysis.;
Author of several materials for students and holds up web page with these materials, e-learning in chemistry for engineers, physical chemistry and thermodynamics;
 
 
Additional career information
IGIP member;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2010, Andres Trikkel, Laureate of the scientific award of Estonian Republic as a member of the research team of Rein Kuusik (team leader) Tiit Kaljuvee and Andres Trikkel
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.11. Chemistry and Chemical Technology; CERCS SPECIALTY: T350 Chemical technology and engineering ; SPECIALITY: Inorganic chemistry and technology, thermal processes,thermogravimetric methods of analysis, fluidized bed technology,combustion processes and flue gas purification methods, oil shaleenergetics and environment, reactions of oil shale processing solidwastes
 
 
Additional information
Investigation methods of oil shale ashes. Technologies for carbon capture and storage (CCS).

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2016
3.1.
2016
1.1.
2015
3.2.
2015
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2012
3.1.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
3.2.
2010
1.1.
2009
3.1.
2009
3.1.
2009
3.2.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
3.1.
2008
3.2.
2008
3.1.
2007

Industrial property

Industrial property
  • Leitud 24 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
SFSF0140082s08 Karbonaat- ja fosfaatpõhiste anorgaaniliste süsteemide keemia ja rakendused 01.01.200831.12.2013Rein KuusikTallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond802 264,57 EUR
MUUG5151 (ETF5151)Aktiivsüsi põlevkivi poolkoksist01.01.200231.12.2004Rein KuusikTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond, Keemiatehnika instituut, Keskkonnakaitse ja keemiatehnoloogia õppetool16 297,47 EUR
ETFETF7548Ammooniumnitraadi modifitseerimine01.01.200831.12.2011Tiit KaljuveeTallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond36 089,88 EUR
MUUT246 (0140246s98)Anorgaaniliste loodus- ning sünteesmaterjalide keemia ja rakendused01.01.199831.12.2002Rein KuusikTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond, Keemiatehnika instituut, Keskkonnakaitse ja keemiatehnoloogia õppetool160 418,24 EUR
SFSF0142518s03Anorgaaniliste mitmekomponentsete süsteemide keemia ja rakendused01.01.200331.12.2007Rein KuusikTallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond389 445,63 EUR
MUUAR12003CO2 heitme vähendamine põlemisõhu hapnikurikkamaks muutmisega keevkihtkatlas01.01.201231.12.2014Tõnu PihuTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskond, Soojustehnika instituut, Soojusjõuseadmete õppetool689 970,00 EUR
MUULep16094Glaukoniit-liivakivi valitud proovide termoanalüütilised uuring23.08.201627.10.2017Andres TrikkelTallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituut9 965,00 EUR
MUUV319Keemiline tsirkulaarpõletus19.01.200631.12.2008Rein KuusikTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond, Anorgaaniliste materjalide teaduslaboratoorium94 959,93 EUR
MUUG5606 (ETF5606)Kloori- ja väävliühendite koosmõju Eesti põlevkivi, tema poolkoksi ning nende baasil saadavate kütusesegude termooksüdatsioonil01.01.200331.12.2005Tiit KaljuveeTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond, Anorgaaniliste materjalide teaduslaboratoorium12 782,33 EUR
MUUG4262 (ETF4262)Magneesiumiühendite osalus ja kemism lubimaterjalide sulfatiseerimisel01.01.200031.12.2002Tiit KaljuveeTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond, Keemiatehnika instituut, Keskkonnakaitse ja keemiatehnoloogia õppetool11 184,54 EUR
IUTIUT33-19Multikomponentsete mineraal-orgaaniliste süsteemide käitlemise alused: keemia, modelleerimine ja kestlik kasutus01.01.201531.12.2020Andres TrikkelTallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond, Anorgaaniliste materjalide teaduslaboratoorium; Tallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituut270 000,00 EUR
MUUV215Nordic CO2 Sequestration20.06.200330.06.2007Rein KuusikTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond, Anorgaaniliste materjalide teaduslaboratoorium43 496,99 EUR
MUUV139Poolkoksi utiliseerimine (energeetika)01.09.200030.09.2002Rein KuusikTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond, Keemiatehnika instituut, Keskkonnakaitse ja keemiatehnoloogia õppetool10 785,09 EUR
MUU027FPõlevkivi poolkoksi ja tema tuha kasutusvõimaluste uurimine03.04.200028.02.2001Rein KuusikTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Keemiainstituut, Anorgaanilise keemia õppetool15 837,31 EUR
MUUAR10127Põlevkivi põletamisega kaasnevate tahkjäätmete uute kasutusalade alused01.01.201131.12.2014Rein KuusikTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond, Anorgaaniliste materjalide teaduslaboratoorium; Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Ehitustootluse instituut; Tallinna Tehnikaülikool, Energeetikateaduskond, Mäeinstituut; Tallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond, Polümeermaterjalide instituut470 965,00 EUR
MUULep12115Põlevkivi termooksüdatsioon - hapnikus-põletamise alusnähtused, 1 ja 201.08.201230.06.2016Andres TrikkelTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond, Anorgaaniliste materjalide teaduslaboratoorium130 025,00 EUR
MUU323LPõlevkivituha karboniseerimine10.04.200301.02.2008Rein KuusikTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond, Anorgaaniliste materjalide teaduslaboratoorium107 301,07 EUR
MUUG3662 (ETF3662)Põlevkivituhk CO2 sorbendina01.01.199931.12.2001Rein KuusikTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond, Keemiatehnika instituut, Keskkonnakaitse ja keemiatehnoloogia õppetool10 864,98 EUR
MUULep7017Põlevkivituhk kaltsiumkarbonaadi toormena08.03.200715.02.2008Rein KuusikTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond, Anorgaaniliste materjalide teaduslaboratoorium28 888,07 EUR
ETFETF6195Ringlevas keevkihis tekkivad põlevkivituhad happeliste gaaside sorbendina01.01.200531.12.2007Andres TrikkelTallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond21 714,93 EUR
MUULep7096BSüsihappegaasi heitkoguste mineraalse sidumise ja geoloogilise ladustamise võimaluste hindamine tehnoloogiliselt, geoloogiliselt ja toksikoloogiliselt12.10.200715.12.2007Rein KuusikTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond, Anorgaaniliste materjalide teaduslaboratoorium6 391,16 EUR
ETFETF7379Süsinikdioksiidi mineraliseerimisprotsesside modelleerimine01.01.200831.12.2011Andres TrikkelTallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond37 084,29 EUR
MUULep6014KLTeostatavus- ja tasuvusuuringu koostamine ja läbiviimine kaevanduse ja põlevkivitöötlemise tehase rajamiseks Jordaanias. Heitmed.(KL osa)15.03.200715.08.2007Tiit KaljuveeTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond, Anorgaaniliste materjalide teaduslaboratoorium6 750,35 EUR
MUUKIK17083Uuring tööstusjäätmetest ehituslike täitematerjalide saamiseks koos CO2 sidumisega21.12.201601.06.2018Mai UibuTallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituut66 914,97 EUR
  • Leitud 68 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Yörük, C. R.; Trikkel, A.; Kuusik, R. (2016). Prediction of Flue Gas Composition and Comparative Overall Process Evaluation for Air and Oxyfuel Combustion of Estonian Oil Shale, Using Aspen Plus Process Simulation. Energy & Fuels, 30 (7), 5893−5900.10.1021/acs.energyfuels.6b00022.1.1.
Yörük, C. R.; Meriste, T.; Trikkel, A.; Kuusik, R. (2016). Oxy-fuel Combustion of Estonian Oil Shale: Kinetics and Modeling. In: Energy Procedia (124−133). Elsevier.10.1016/j.egypro.2016.01.013.3.1.
Yörük, C. R.; Meriste, T.; Trikkel, A.; Kuusik, R. (2015). Thermo-oxidation characteristics of oil shale and oil shale char under oxy-fuel combustion conditions. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 121 (1), 509−516.10.1007/s10973-015-4484-5.1.1.
Yörük, C.R.; Normann, F.; Filip, J.; Trikkel, A.; Kuusik, R. (2015). Applicability of the FB reactor of Aspen Plus for CFB Oxy-fuel Combustion of Estonian Oil Shale: Gas and Solid Hydrodynamics. 1: 22nd International conference on fluidized bed conversion, June 2015, Turku, Finland. Ed. D. Bankiewicz, M. Mäkinen, P. Yrjas. VTT, 150−159.3.2.
Trikkel, A.; Meriste, T.; Yörük, C. R.; Kuusik, R. (2015). Thermal analysis of oxy-combustion of Estonian oil shale: Kinetics of process stages. Book of Abstracts: 3rd Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry, Ljubljana, Slovenia, 25-28 August 2015. Ed. Rotaru, A.; Korošec, R. C. 59.5.2.
Yörük, C. R.; Meriste, T.; Trikkel, A., Kuusik, R. (2014). Thermo-oxidation characteristics of oil shale and oil shale char under oxy-fuel combustion conditions. ESTAC 11, 11th European Symposium on Thermal Analysis and Calorimetry, August 17-21, Espoo, Finland.. 5.2.
Klimova, I.; Kaljuvee, T.; Mikli, V.; Trikkel, A. (2013). Influence of some lime-containing additives on the thermal behavior of urea. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 111 (1), 253−258.10.1007/s10973-012-2244-3.1.1.
Kaljuvee, T.; Keelman, M.; Trikkel, A.; Petkova, V. (2013). TG-FTIR-/MS analysis of thermal and kinetic characteristics of some coal samples. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 113 (3), 1063−1071.10.1007/s10973-013-2957-y.1.1.
Meriste, T.; Yörük, C. R.; Trikkel, A.; Kaljuvee, T.; Kuusik, R. (2013). TG–FTIR analysis of oxidation kinetics of some solid fuels under oxy-fuel conditions. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 114 (2), 483−489./10.1007/s10973-013-3063-x.1.1.
Yörük, C. R.; Meriste, T.; Trikkel, A.; Kuusik, R. (2013). Kinetics of oil shale thermo-oxidation under oxy-fuel conditions. TCCS7; Trondheim Conference on CO2 Capture, Transport and Storage; June 4-6, Trondheim, Norway. 5.2.
Tamm, K.; Kivi, I.; Anderson, E.; Trikkel, A.; Möller, P.; Nurk, G.; Lust, E. (2012). Influence of Graphite Pore Forming Agents on the Structural and Electrochemical Properties of Porous Ni-CGO Anode. Journal of the Electrochemical Society, 159 (12), F849−F857.10.1149/2.067212jes.1.1.
Trikkel, A., Kaljuvee, T., Soesoo, A., Kuusik, R. (2012). Estonian dolomites: Occurrence, resources, characterisation and new prospects for application. In: Veress, B., Szigethy, J. (Ed.). Horizons in Earth science research (147−196).. New York: Nova Science Publisher Inc..3.1.
Meriste, T.; Yörük, C.R.; Trikkel, A; Kuusik, R. (2012). TG-FTIR analysis of oxidation kinetics of some solid fuels under oxy-fuel conditions. ICTAC 15 - 15th International Congress on Thermal Analysis and Calorimetry, August 20-24, 2012. Osaka, Japan,.5.2.
Kaljuvee, T.; Keelmann, M.; Trikkel, A.; Petkova, V. (2012). TG-FTIR/MS analysis of thermal and kinetic characteristics of some coal samples. ICTAC 15 - 15th International Congress on Thermal Analysis and Calorimetry, August 20-24, 2012. Osaka, Japan,.5.2.
Klimova, I.; Kaljuvee, T.; Türn, L.; Bender, V.; Trikkel, A.; Kuusik, R. (2011). Interactions of ammonium nitrate with different additives:thermodynamic analysis. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 105 (1), 13−26.10.1007/s10973-011-1514-9.1.1.
Kaljuvee, T.; Keelmann, M.; Trikkel, A.; Kuusik, R. (2011). Thermooxidative decomposition of oil shales. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 105 (2), 395−403.10.1007/s10973-010-1033-0.1.1.
Klimova, I.; Kaljuvee, T.; Trikkel, A. (2011). Influence of lime-containing additives on the thermal behaviour of urea. Book of Abstracts: 1st Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry; Craiova, Romania; 7-10 September 2011. 361.5.2.
Trikkel, A.; Keelmann, M.; Kaljuvee, T.; Kuusik, R. (2010). CO2 and SO2 uptake by oil shale ashes: effect of pre-treatment on kinetics. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 99 (3), 763−769.dx.doi.org/10.1007/s10973-009-0423-7.1.1.
Rudjak, I.; Kaljuvee, T.; Trikkel, A.; Mikli, V. (2010). Thermal behaviour of ammonium nitrate prills coated with limestone and dolomite powder. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 99 (3), 749−754.10.1007/s10973-009-0391-y.1.1.
Kuusik, R.; Uibu, M.; Velts, O.; Trikkel, A.; Kallas, J. (2010). CO2 trapping from flue gases by oil shale ash aqueous suspension: Intensification and modeling of the process. Proceedings of the Third International Conferencee on Accelerated Carbonation for Environmental and Materials Engineering: ACEME10, Turku, Finland, Nov. 29 - Dec. 1, 2010. Ed. Zevenhoven, R. Åbo Akademi University Printing Press, 227−235.3.2.
Klimova, I.; Kaljuvee, T.; Türn, L.; Trikkel, A.; Kuusik, R. (2010). Interactions of ammonium nitrate with different additives: thermodynamic analysis. Program&Abstracts of 21st IUPAC International Conference on Chemical Thermodynamics ICCT-2010: 21st IUPAC International Conference on Chemical Thermodynamics ICCT-2010; Tsukuba, Japan; July 31-August 6, 2010. 242.5.2.
Kaljuvee, T.; Keelmann, M.; Trikkel, A.; Kuusik, R. (2010). Thermooxidative decomposition of oil shales. Abstract book ESTAC10: 10th European Symposium on Thermal Analysis and Calorimetry; Rotterdam, The Netherlands; August 22-27, 2010. 145.5.2.
Kuusik, R.;Trikke, A.; Kaljuvee, T. (2010). Uuriusi happeliste gaaside emissiooni piiramiseks energeetikas. Richard Villems (Toim.). Eesti Vabariigi teaduspreemiad 2010 (86−109).. Tallinn: Teaduste Akadeemia Kirjastus.6.3.
Kaljuvee, T.; Rudjak, I.; Edro, E.; Trikkel, A. (2009). Heating rate effect on the thermal behavior of ammonium nitrate and its blends with limestone and dolomite. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 97 (1), 215−221.10.1007/s10973-009-0263-5.1.1.
Trikkel, A.; Keelmann, M.; Aranson, A.; Kuusik, R. (2009). CO2 Rebinding by Oil Shale CFBC Ashes: Effect of Pre-treatment. Proceedings of the 20th International Conference on Fluidized Bed Combustion, II: 20th International Conference on Fluidized Bed Combustion, May 18-21, 2009, Xian, China. Ed. Guangxi Yue; Hai Zhang; Changsui Zhao; Zhongyuang Luo. Beijing, China: Springer, 1123−1129.3.1.
  • Leitud 10 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
Abatement of CO2 emissions in Estonian oil shale-based power productionUibu, MaidoktorikraadRein Kuusik; Andres TrikkelKaitstud2008Tallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond, Anorgaaniliste materjalide teaduslaboratoorium
CO2 capture capacity of different lime-containing materials and its changes in Ca-Looping.Übner, RagnardoktorikraadAndres Trikkel; Rein KuusikJuhendamiselTallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond, Anorgaaniliste materjalide teaduslaboratoorium
Eesti põlevkivi hapnikuspõletamise alusedMeriste, TõnisdoktorikraadAndres Trikkel; Rein KuusikJuhendamiselTallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond, Anorgaaniliste materjalide teaduslaboratoorium
Experimental and Modeling Studies of Oil Shale Oxy-fuel CombustionYörük, Can RüstüdoktorikraadAndres Trikkel; Rein KuusikKaitstud2016Tallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond, Anorgaaniliste materjalide teaduslaboratoorium
Lubimaterjalide tsükliline karboniseerimineKaar, LiismagistrikraadRein Kuusik; Andres TrikkelKaitstud2010Tallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond, Anorgaaniliste materjalide teaduslaboratoorium
Lubjakivi ja dolomiidi reaktsioonivõime muutused CO2 tsüklilisel sidumiselÜbner, RagnarmagistrikraadAndres TrikkelKaitstud2015Tallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond, Anorgaaniliste materjalide teaduslaboratoorium
Modification of Ammonium Nitrate FertilizerKlimova, IrinadoktorikraadTiit Kaljuvee; Andres TrikkelKaitstud2014Tallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond, Anorgaaniliste materjalide teaduslaboratoorium
Oxy-fuel combustion of oil shaleYörük, Can RüstümagistrikraadAndres Trikkel; Rein KuusikKaitstud2012Tallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond
Põlevkivi hapnikus-põletamise alusedLukk, MärtenmagistrikraadAndres TrikkelKaitstud2015Tallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond, Anorgaaniliste materjalide teaduslaboratoorium
Põlevkivi keevkihis põletamisel tekkiva tuha karboniseerimine süsteemis gaas-tahkeAranson, AljonamagistrikraadAndres TrikkelKaitstud2008Tallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond, Anorgaaniliste materjalide teaduslaboratoorium
  • Leitud 6 kirjet
TüüpPrioriteedi numberPrioriteedi kuupäevPrioriteedi klassifikaatorPealkiriAutoridFailAsutused
Kasulik mudelU20060007322.12.2006Rahvusvaheline (IPC)Meetod aluselise reovee neutraliseerimiseks suitsugaasis sisalduva süsinikdioksiidigaRein Kuusik; Mati Uus; Mai Uibu; Gennadi Stroganov; Olev Parts; Andres Trikkel; Valeriy Pepoyan; Aleksander Terentiev; Endel KalnapenkTallinna Tehnikaülikool;
Eesti Energia Narva Elektrijaamad AS
Patentne leiutisEE20060004122.12.2006Rahvusvaheline (IPC)Meetod aluselise reovee neutraliseerimiseks suitsugaasis sisalduva süsinikdioksiidigaRein Kuusik; Mati Uus; Mai Uibu; Gennadi Stroganov; Olev Parts; Andres Trikkel; Valeriy Pepoyan; Aleksander Terentiev; Endel KalnapenkTallinna Tehnikaülikool;
Eesti Energia Narva Elektrijaamad AS
Patentne leiutisP2009000408.06.2009Rahvusvaheline (IPC)Meetod CO2 kõrvaldamiseks suitsugaasidest kaltsiumiühendeid sisaldavate tööstusheitmete toimelRein Kuusik; Mai Uibu; Mati Uus; Olga Velts-Jänes; Andres Trikkel; Rain VeinjärvTallinna Tehnikaülikool;
Eesti Energia Narva Elektrijaamad AS
Patentne leiutisSU1991490627230.01.1991Rahvusvaheline (IPC)Meetod fosfokipsi termotöötlemiseksRein Kuusik; Andres TrikkelTallinna Tehnikaülikool
Patentne leiutisSU1987426350216.06.1987Rahvusvaheline (IPC)Способ получения сульфида кальцияRein Kuusik; Andres Trikkel; Mihkel VeidermaTallinna Tehnikaülikool
Patentne leiutisSU199048227807.05.1990Rahvusvaheline (IPC)Способ получения суперфосфата с микроэлементамиRein Kuusik; Ludmilla Viisimaa; Grigori Berezin; Andres TrikkelTallinna Tehnikaülikool