See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
1.05.1970
mai.poldaas@ut.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2016–...   
Tartu Oskar Lutsu nimeline Linnaraamatukogu, arendusjuht (1,00)
2007–2013   
Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia, raamatukogundus ja infokeskkonnad õppekava programmijuht (1,00)
2004–2016   
Tartu Ülikool, lektor (1,00)
1998–2004   
Tallinna Ülikool, Tallinna Pedagoogikaülikooli Raamatukogu, infotehnoloogia koordinaator (1,00)
1995–1997   
Eesti Rahvusraamatukogu, Parlamendiinfo keskus, juhtiv spetsialist (e-andmebaaside alal) (1,00)
1994–1995   
Eesti Rahvusraamatukogu, Teatme ja infoanalüüsi keskus, vanembibliograaf (0,50)
 
 
Haridustee
2013–2018   
Tartu Ülikool, meedia ja kommunikatsiooni doktorantuur
1996–2000   
Tallinna Pedagoogikaülikool, infoteaduse magistrantuur
1993–1995   
Tallinna Pedagoogikaülikool, Infoteaduste osakond, raamatukogu- ja infoteadus
1989–1992   
Viljandi Kultuurikolledž, raamatukogundus
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
1998−...   
Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu liige (sh koolituse toimkonna liige, 2021-2022 Tartumaa Kogu usaldusisik)
2020−2022   
EV Kultuuriministeeriumi Rahvaraamatukogude Nõukogu liige
2018−2019   
Nordplus Adult projekt NPAD-2018/10240 "Age should not be a limit: teaching digital skills for elderly people" - projektijuht
2018−2018   
Riigihange nr 191039 "Muuseumide ja raamatukogude külastajate ja mittekülastajate uuring" - raamatukogude suuna analüütik/ ekspert hanke võitnud AS Emor tiimis
2016−2017   
Academic Reading Format International Study (ARFIS) - Eesti esindaja ja Eestis uuringu läbi viimine
2012−2013   
Eesti kultuuripoliitika raamatukogunduse valdkonna arengusuundade väljatöötamise töörühma liige
2009−2017   
Raamatukoguorganisatsioonide ja institutsioonide Liit (International Federation of Library Associations and Institutions / IFLA), Hariduse ja koolituse toimkonna alalise komitee liige (Eesti esindaja)
2009−2013   
TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia nõukogu liige
2007−2013   
Euroopa Raamatukogu- ja Infoalase Hariduse ja Uuringute Assotsiatsiooni (European Association for Library and Information Education and Research / EUCLID) TÜ VKA esindaja
2007−2011   
HIBOLIRE (The Nordic-Baltic-Russian Network on the History of Books, Libraries and Reading) liige
2002−2004   
külalislektor Viljandi Kultuuriakadeemias
1998−2003   
Tallinna Pedagoogikaülikooli Raamatukogu nõukogu liige
1998−2004   
osakoormusega lektor Tallinna Pedagoogikaülikoolis
1998−2004   
TPÜ esindaja ELNET Konsortsiumis (sh Innopaci tehnilise töögrupi, e-teavikute töögrupi ja infoportaali töögrupi liige, virtuaalraamatukogu projekti juht)
 
 
Lisainfo
Valdkonna populariseerimiseks postitan vahel oma erialaseid tähelepanekuid blogis: http://infoharidus.blogspot.com

Aastate jooksul olen juhendanud üle 100 üliõpilasuurimuse (üle 80 seminari- ja 30 lõputöö) erinevates infotöö kontekstides.

Täiendkoolitusi:
August 2018 - Rahvusvaheline suvekool Tartu Ülikooli juures "Digitaalsed meetodid humanitaar- ja sotsiaalteadustes", 3 EAP;
September 2010 - NORSLIS doktorikool Uppsala Ülikooli juures "Infofilosoofia", 5 EAP;
2009-2010 - Tallinna Ülikooli avatud ülikooli kursus "Õppejõudude baaskoolitus. Õppimine ja õpetamine kõrgkoolis", 6 EAP;
November 2009 - NORSLIS doktorikool Tallinna Ülikooli juures "Infoteaduste teooriad, metodoloogiad ja uurimismeetodid", 5 EAP;
Sügis 2005 - Tartu Ülikooli e-kursus "Veebipõhise õppe tuutorite koolituskursus", 2 EAP;
Märts 2004 - Helvetia Balti Partnerite OÜ koolitus "Projektijuhi baaskursus"

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2012, Mai Põldaas, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia tänukiri raamatukogunduse ja infokeskkondade õppekava juhtimise ja rahvusvahelise koostöö edendamise eest infouuringute valdkonnas
2010, Mai Põldaas, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia tänukiri olulise panuse eest infohariduse osakonna õppetöösse ja arengusse
2003, Mai Põldaas, Tallinna Pedagoogikaülikooli aukiri üliõpilastööde eduka juhendamise eest
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.14. Kommunikatsiooni- ja infoteadused; CERCS KLASSIFIKAATOR: H100 Dokumentatsioon, informatsioon, raamatukogundus, arhiivindus
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.14. Kommunikatsiooni- ja infoteadused; CERCS KLASSIFIKAATOR: S265 Meedia ja kommunikatsiooniteadused
 
 
Lisainfo
Doktoritöö teema: rahvaraamatukogu roll 21. sajandi infokeskkonnas Eestis

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.2.
2021
6.3.
2020
3.2.
2019
5.2.
2019
2.5.
2018
5.2.
2018
5.2.
2018
6.3.
2018
6.3.
2017
6.3.
2017
3.1.
2016
5.2.
2016
1.2.
2015
1.2.
2015
5.2.
2015
6.3.
2015
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2013
6.3.
2012
6.6.
2007
6.3.
2005
6.3.
2004
6.6.
2000
6.7.
2000
3.5.
1999
3.5.
1998
5.2.
1998
6.6.
1998
6.3.
1997
6.3.
1996
6.3.
1996
6.3.
1996
6.3.
1996
6.3.
1995
6.3.
1995
6.7.
1995
5.09.2021
1.05.1970
mai.poldaas@ut.ee

Career

Institutions and positions
2016–...   
Tartu Public Library, Development Manager (1,00)
2007–2013   
University of Tartu, Viljandi Culture Academy, University of Tartu, Programme Manager on Librarianship and Information Environments (1,00)
2004–2016   
University of Tartu, Lecturer (1,00)
1998–2004   
Tallinn University, Tallinn Pedagogical University Library, Information Technology Coordinator (1,00)
1995–1997   
National Library of Estonia, Center of Information Services for Members of Parliament, Leading Specialist (in work with electronic databases) (1,00)
1994–1995   
National Library of Estonia, Reference and Information Analysis Center, Senior Reference Librarian (0,50)
 
 
Education
2013–2018   
University of Tartu, PhD studies in Media and Communication
1996–2000   
Tallinn Pedagogical University, Master studies in Information Science
1993–1995   
Tallinn Pedagogical University, Department of Information Studies, Library and Information Science
1989–1992   
Viljandi Culture College, Librarianship
 
 
R&D related managerial and administrative work
1998−...   
Member of Estonian Librarians Association
2020−2022   
Member of the Board of Public Libraries at Estonian Ministry of Culture
2018−2019   
Project Manager for Nordplus Adult project NPAD-2018/10240 "Age should not be a limit: teaching digital skills for elderly people"
2018−2018   
An analyst and expert for the context of libraries in plc Emor team for Public procurement Nr 191039 "The study of visitors and non-visitors of museums and libraries"
2016−2017   
Academic Reading Format International Study (ARFIS) - representative of Estonia and carrying out the survey in Estonia
2012−2013   
Member of the working group of Estonian Cultural Policy (librarianship context)
2009−2017   
International Federation of Library Associations and Institutions / IFLA, Section for Education and Training, Member of Standing Committee
2009−2013   
Board Member of University of Tartu Viljandi Culture Academy
2007−2013   
European Association for Library and Information Education and Research / EUCLID, Contact person for University of Tartu Viljandi Culture Academy
2007−2011   
Member of HIBOLIRE (The Nordic-Baltic-Russian Network on the History of Books, Libraries and Reading)
2002−2004   
Visiting Lecturer at Viljandi Culture Academy
1998−2003   
Board Member of Tallinn Pedagogical University Library
1998−2004   
Part-time Lecturer at Tallinn Pedagogical University
1998−2004   
Representative of Tallinn Pedagogical University at ELNET Consortium (Estonian Libraries Network Consortium)
 
 
Additional information
Recent further trainings:
August 2018 - International summer school at University of Tartu "Digital Methods in Humanities and Social Sciences", 3 ECTS;
September 2010 - Nordic Research School in Library and Information Science course "Philosophy of Information" held in Uppsala University, 5 ECTS;
2009-2010 - "Learning and teaching in university" course for lecturers at Tallinn University, 6 ECTS;
November 2009 - Nordic Research School in Library and Information Science course "Theories, Methodologies and Research Methods in Information Sciences" held in Tallinn University, 5 ECTS

Qualifications

 
 
Honours & awards
2012, Mai Põldaas, A letter of thanks for curriculum of Librarianship and Information Environments management and for developing international cooperation on information research by University of Tartu Viljandi Culture Academy
2010, Mai Põldaas, A letter of thanks for important contribution to teaching and development by University of Tartu Viljandi Culture Academy
2003, Mai Põldaas, A honor certificate for successful supervision of student research by Tallinn Pedagogical University
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.14. Communication and Information Sciences; CERCS CLASSIFICATION: H100 Documentation, information, library science, archivistics
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.14. Communication and Information Sciences; CERCS CLASSIFICATION: S265 Press and communication sciences
 
 
Additional information
Topic for PhD thesis: the role of a public library in the 21st century information environment in Estonia

Publications

Category
Year
Publication
 
1.2.
2021
6.3.
2020
3.2.
2019
5.2.
2019
2.5.
2018
5.2.
2018
5.2.
2018
6.3.
2018
6.3.
2017
6.3.
2017
3.1.
2016
5.2.
2016
1.2.
2015
1.2.
2015
5.2.
2015
6.3.
2015
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2013
6.3.
2012
6.6.
2007
6.3.
2005
6.3.
2004
6.6.
2000
6.7.
2000
3.5.
1999
3.5.
1998
5.2.
1998
6.6.
1998
6.3.
1997
6.3.
1996
6.3.
1996
6.3.
1996
6.3.
1996
6.3.
1995
6.3.
1995
6.7.
1995
5.09.2021