Meelis Mihkla

6.07.1955
6177544
53418143
meelis.mihkla@eki.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.03.2016–...    Eesti Keele Instituut, Osakonnajuhataja, vanemteadur (1,00)
2008–29.02.2016    Eesti Keele Instituut, Vanemteadur (1,00)
2005–2007    Eesti Keele Instituut, Teadur (0,85)
1993–2006    Eesti Keele Instituut, haldusdirektor (1,00)
01.01.1980–31.12.1992    Küberneetika Instituudi Arvutustehnika Erikonstrueerimisbüroo, insener-programmeerija
01.01.1977–31.12.1980    Keele ja Kirjanduse Instituut, vaneminsener
 
 
Haridustee
2005–2008    Tartu Ülikool, doktorikool "Keeleteadus ja -tehnoloogia", üldkeeleteadus, filosoofiadoktor
2000–2001    Tartu Ülikool, eesti keel, MA
1973–1978    Tallinna Polütehniline Instituut (Tallinna Tehnikaülikool), automatiseeritud juhtimissüsteemid, elektriinsener
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2013−...    ISCA liige
2008−...    EKI teadusnõukogu liige
2007−...    Eesti Rakenduslingvistika Ühingu liige
2005−...    Emakeele Seltsi liige
2004−2008    Riikliku programmi "Humanitaar- ja loodusteaduslikud kogud" juhtkomitee liige
1996−2006    EKI teadusnõukogu liige

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2003, Meelis Mihkla, Eesti Vabariigi teaduspreemia, tehnikateaduste alal "Eesti keele tekst-kõne süntees"
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.6. Filoloogia ja lingvistika; PÕHISUUND: kõnesüntees, kõneprosoodia, kõneüksuste andmebaasid
 
 
Lisainfo
10.–14.08.2015: XVIII rahvusvaheline foneetikakongress (Glasgow, Šotimaa), ühisettekanne H. Sahkai ja M.-L. Kalvikuga “Acoustic correlates of emphasis in Estonian”.

26.-27.09.2014: rahvusvaheline konverents HLT - Balti perspektiiv (Kaunas, Leedu), ühisettekanne I. Heina, I. Kiisseli, A. Räpi, R. Sirtsu ja T. Valdnaga "A System of Spoken Subtitles for Estonian Television".

25.–26.10.2013: XXVIII foneetikapäevad (Turu, Soome), ühisettekanne H. Sahkai ja M.-L. Kalvikuga “Perception of broad, narrow and contrastive focus in Estonian”.

25.–29.08.2013: XIV rahvusvahelise kõnekommunikatsiooni assotsiatsiooni konverents (Lyon, Prantsusmaa), ühisettekanne H. Sahkai ja M.-L. Kalvikuga “Prosody of contrastive focus in Estonian”.

15.–17.08.2012: XI rahvusvaheline konverents Nordic Prosody (Tartu, Eesti) ühisettekanne H. Sahkai ja M.-L. Kalvikuga “Prosodic effects of information structure in Estonian”.

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2017
5.2.
2016
5.2.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
3.4.
2015
4.1.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
1.1.
2014
3.4.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
3.1.
2013
5.2.
2013
1.1.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
6.3.
2012
1.2.
2011
3.4.
2011
3.4.
2011
6.3.
2011
6.3.
2011
1.1.
2010
3.1.
2010
3.1.
2010
3.2.
2010
5.2.
2010
1.3.
2009
1.3.
2009
3.4.
2009
3.4.
2008
5.2.
2008
6.3.
2008
6.3.
2008
1.1.
2007
2.3.
2007
3.4.
2007
3.4.
2007
1.2.
2006
3.4.
2006
3.4.
2006
1.1.
2005
3.2.
2005
3.2.
2005
3.4.
2005
1.2.
2004
3.4.
2004
3.4.
2004
1.2.
2003
1.2.
2003
3.2.
2003
3.4.
2003
6.3.
2003
1.2.
2002
1.2.
2002
3.2.
2002
3.4.
2001
3.4.
2001
3.4.
2001
3.2.
2000
3.4.
2000
3.2.
1999
3.4.
1999
1.1.
1998
1.1.
1984
1.3.
1982

Meelis Mihkla

6.07.1955
6177544
53418143
meelis.mihkla@eki.ee

Career

Institution and occupation
01.03.2016–...    Institute of the Estonian Language, Head of the department / Senior Researcher (1,00)
2008–29.02.2016    Institute of the Estonian Language, Senior Researcher (1,00)
2005–2007    Institute of the Estonian Language, Researcher (0,85)
1993–2006    Institute of the Estonian Language, vice-director (1,00)
01.01.1980–31.12.1992    Institute of Cybernetics, engineer-programmer
01.01.1977–31.12.1980    Institute of Language and Literature, engineer
 
 
Education
2005–2008    University of Tartu, general linguistics, PhD
2000–2001    University of Tartu, Estonian language, MA
1973–1978    Tallinn University of Technology, automatic control systems, engineer
 
 
R&D related managerial and administrative work
2013−...    member of ISCA
2008−...    member of scientific council of the Institute of Estonian Language
2007−...    member of Estonian Applied Linguistics Society
2005−...    member of Mother Tongue Estonian Society
2004−2008    member of leading comitee of National programme "Files of Arts and Natural Science"
1996−2006    member of scientific council of the Institute of Estonian Language

Qualifications

 
 
Honours & awards
2003, Meelis Mihkla, National Science Price, in the field of technical sciences "Estonian text-to- speech synthesis"
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.6. Philology and Linguistics; SPECIALITY: speech synthesis, speech prosody, databases of speech units
 
 
Additional information
10.–14.08.2015: 18th International Congress of the Phonetic Sciences (Glasgow, Scotland), presentation “Acoustic correlates of emphasis in Estonian” (co-authors H. Sahkai, M.-L. Kalvik).

26.-27.09.2014: The Sixth International Conference of Human Language Technologies - The Baltic Perspective (Kaunas, Lithuania), presentation "A System of Spoken Subtitles for Estonian Television" (co-authors I. Hein, I. Kiissel, A. Räpp, R. Sirts and T. Valdna).

25.–26.10.2013: XXVIII Fonetiikan päivät (Turku, Finland), presentation “Perception of broad, narrow and contrastive focus in Estonian” (co-authors H. Sahkai, M.-L. Kalvik).

25.–29.08.2013: The 14th Annual Conference of the International Speech Communication Association (Lyon, France), presentation “Prosody of contrastive focus in Estonian” (co-authors H. Sahkai, M.-L. Kalvik).

15.–17.08.2012: The XI International Conference Nordic Prosody (Tartu, Estonia), presentation “Prosodic effects of information structure in Estonian” (co-authors H. Sahkai, M.-L. Kalvik).

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2017
5.2.
2016
5.2.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
3.4.
2015
4.1.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
1.1.
2014
3.4.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
3.1.
2013
5.2.
2013
1.1.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
6.3.
2012
1.2.
2011
3.4.
2011
3.4.
2011
6.3.
2011
6.3.
2011
1.1.
2010
3.1.
2010
3.1.
2010
3.2.
2010
5.2.
2010
1.3.
2009
1.3.
2009
3.4.
2009
3.4.
2008
5.2.
2008
6.3.
2008
6.3.
2008
1.1.
2007
2.3.
2007
3.4.
2007
3.4.
2007
1.2.
2006
3.4.
2006
3.4.
2006
1.1.
2005
3.2.
2005
3.2.
2005
3.4.
2005
1.2.
2004
3.4.
2004
3.4.
2004
1.2.
2003
1.2.
2003
3.2.
2003
3.4.
2003
6.3.
2003
1.2.
2002
1.2.
2002
3.2.
2002
3.4.
2001
3.4.
2001
3.4.
2001
3.2.
2000
3.4.
2000
3.2.
1999
3.4.
1999
1.1.
1998
1.1.
1984
1.3.
1982
  • Leitud 14 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
SFSF0050023s09Eesti keele alusuuringud keeletehnoloogiliste rakenduste teenistuses 01.01.200931.12.2014Meelis MihklaEesti Keele Instituut520 915,53 EUR
HLKHLK04-26Eesti murrete ja soome-ugri keelte heliarhiivi digitaliseerimine ja väljapanek Internetti01.01.200431.12.2008Meelis MihklaEesti Keele Instituut90 398,29 EUR
EKKTTEKKTT06-2Eestikeelne korpuspõhine kõnesüntees01.01.200631.12.2010Meelis MihklaEesti Keele Instituut284 262,40 EUR
ETFETF7998Eestikeelse kõne rütmilisuse peegeldused grammatilistes ja leksikaalsetes struktuurides (ja vice versa)01.01.200931.12.2012Meelis MihklaEesti Keele Instituut50 064,92 EUR
EKTEKT60Heliraamatute genereerija ja Digari helindamisliides01.01.201431.12.2015Meelis MihklaEesti Keele Instituut74 310,00 EUR
IUTIUT35-1Kõnestiilid, lauseprosoodia ja fonoloogiline varieerumine: kirjeldus, teooria ja modelleerimine01.01.201531.12.2020Meelis MihklaEesti Keele Instituut222 000,00 EUR
EKTEKT84Kõnesünteesi täiustamine ja kasutusvõimaluste laiendamine01.01.201531.12.2017Indrek KiisselEesti Keele Instituut120 884,00 EUR
EKTEKT20Kõnesünteesiliidesed01.01.201131.12.2014Meelis MihklaEesti Keele Instituut264 000,00 EUR
EKTEKT95Multimeedia vormis e-raamatute publitseerimine01.01.201631.12.2017Meelis MihklaEesti Keele Instituut35 000,00 EUR
EKTEKT37Subtiitrite helindamise ja tele-eetrisse edastamise tarkvaralahendus01.01.201231.12.2013Meelis MihklaEesti Keele Instituut57 560,00 EUR
EKRMEKRM05-47Tarkvara rakendusalad: Kõne prosoodia statistiline modeileerimine eestikeelsele tekst-kõne sünteesile01.01.200531.12.2005Meelis MihklaEesti Keele Instituut9 586,75 EUR
MUUTeksti morfoloogilise analüüsi ja ühestamise moodul Windowsile01.01.201101.12.2011Meelis MihklaEesti Keele Instituut0,00 EUR
TKTK145TK145 Eesti-uuringute tippkeskus 01.01.201501.03.2023Meelis MihklaEesti Keele Instituut53 109,00 EUR
SFSF0052488s03Tänapäeva eesti keele leksikaalne ja grammatiline struktuur01.01.200331.12.2007Urmas SutropEesti Keele Instituut683 726,82 EUR
  • Leitud 68 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Mihkla, Meelis; Hein, Indrek; Hiiepuu, Andrus; Kiissel, Indrek; Ruusalepp, Raivo; Sinisalu, Urmas (2017). Raamat sünnib kuulata. Keel ja Kirjandus, 2, 114−129.1.1.
Mihkla, Meelis (2016). Kõnestiilid, lauseprosoodia ja fonoloogiline varieerumine. Eesti-uuringute interdistsiplinaarsed dialoogid. Toim. A. Niinemets. Tartu: EKM Teaduskirjastus, 25.5.2.
Tamuri, Kairi; Mihkla, Meelis (2016). Rõõmu, kurbuse ja viha väljendamisest eestikeelses sünteeskõnes. Eesti-uuringute interdistsiplinaarsed dialoogid. Toim. A. Niinemets. Tartu: EKM Teaduskirjastus, 37−38.5.2.
Sahkai, Heete; Mihkla, Meelis; Kalvik, Mari-Liis (2015). Emfaas ja fookus eesti keeles. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri / Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 6 (3), 97−122.1.1.
Tamuri, Kairi; Mihkla, Meelis (2015). Expression of basic emotions in Estonian parametric text-to-speech synthesis. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri / Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 6 (3), 145−168.10.12697/jeful.2015.6.3.06.1.1.
Mihkla, Meelis; Sahkai, Heete; Kalvik, Mari-Liis (2015). Acoustic correlates of emphasis in Estonian. Proceedings of the 18th International Congress of Phonetic Sciences, Glasgow, August 6-10, 2015. 1−5.3.4.
Sahkai, Heete; Mihkla, Meelis; Pajupuu, Hille (2015). Kõneuurimise suundi / Aspects of speech studies. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri / Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 6 (3), 1−136.10.12697/issn1736-8987.4.1.
Mihkla, Meelis; Sahkai, Heete; Kalvik, Mari-Liis (2015). Acoustic correlates of emphasis in Estonian. Book of Abstracts of the 18th International Congress of Phonetic Sciences (ICPhS), 10-14 Aug 2015, Glasgow, Scotland. University of Glasgow, A-113−A-114.5.2.
Sahkai, Heete; Mihkla, Meelis; Kalvik, Mari-Liis (2015). Dialoogilisus kõnes: infostruktuuri prosoodia. Dialoogid - I. Kommunikatsioon, poliitika, tekstiloome. 59. Kreutzwaldi päevade konverentsi kava ja teesid. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 7−8.5.2.
Mihkla, Meelis; Hein, Indrek; Kiissel, Indrek; Räpp, Artur; Sirts, Risto; Valdna, Tanel (2014). A System of Spoken Subtitles for Estonian Television. Frontiers in Artificial Intelligence and Applications, 19−26.10.3233/978-1-61499-442-8-19.1.1.
Sahkai, Heete; Kalvik, Mari-Liis; Mihkla, Meelis (2014). Perception of focus size and focus type in Estonian. XXVIII Fonetiikan päivät. Turku 25.-26. lokakuuta 2013. Konferenssijulkaisu. Ed. Jähi, Katri; Taimi, Laura. Turku: Turun yliopisto, 72−79.3.4.
Sahkai, Heete; Kalvik, Mari-Liis; Mihkla, Meelis (2013). Prosody of contrstive focus in Estonian. INTERSPEECH-2013, 315−319.1.1.
Mihkla, Meelis; Hein, Indrek; Kiissel, Indrek; Räpp, Artur; Sirts, Risto; Valdna, Tanel (2013). Subtiitrite helindamine - kas, kuidas, kellele ja milleks? [Spoken subtitles - if, how, for whom and why?]. Keel ja Kirjandus, 11, 819−828.1.1.
Sahkai, Heete; Kalvik, Mari-Liis; Mihkla, Meelis (2013). Prosodic effects of the information structure in Estonian. Proceedings of International Conference: Nordic Prosody XI, Tartu, 15.-17.08.2012. Ed. E. L. Asu-Garcia. Peter Lang Verlag, 323−332.3.1.
Sahkai, Heete; Kalvik, Mari-Liis; Mihkla, Meelis (2013). Prosody of contrastive focus in Estonian. Interspeech 2013 : 14th Annual Conference of the International Speech Communication Association, Lyon, France, 25-29 August, Conference Program & Abstract Book. Lyon, France: International Speech Communication Association, 65.5.2.
Tamuri, Kairi; Mihkla, Meelis (2012). Emotions and speech temporal structure. Linguistica Uralica, 3, 209−217.1.1.
Tamuri, Kairi; Mihkla, Meelis (2012). Emotions and speech temporal structure. Fonetiikan päivät 2012 - Phonetics Symposium 2012. Proceedings: XXVII Fonetiikan päivät 2012 – Phonetics Symposium 2012. 17-18 February 2012, Tallinn, Estonia. Ed. Einar Meister. Tallinn: TUT Press, 55−60.3.2.
Mihkla, Meelis; Hein, Indrek; Kalvik, Mari-Liis; Kiissel, Indrek; Sirts, Risto; Tamuri, Kairi (2012). Estonian speech synthesis: applications and challenges/Синтез речи эстонского языка: применение и вызовы. In: A. E. Kibrik (Ed.). Computational Linguistics and Intellectual Technologies, Papers from the Annual International Conference "Dialogue" (2012) (443−453).. Moskva: РГГУ.3.2.
Langemets, Margit; Kerge, Krista; Mihkla, Meelis; Alas, Ene; Kaivapalu, Anneatrin; Vider, Kadri; Nemvalts, Peep; Pajusalu, Renate; Verschik, Anna; Argus, Reili (2012). 11. rakenduslingvistika konverents. Keel ja Kirjandus, 715−719.6.3.
Mihkla, Meelis; Hein, Indrek; Kiissel, Indrek; Orusaar, Margit; Räpp, Artur (2011). Kõnetempo eelistused ja audiosüsteem nägemispuudega inimestele [Preferences of speech rate and an audio system for the visually impaired]. Keel ja Kirjandus, LIV (5), 334−342.1.2.
Piits, Liisi; Mihkla, Meelis (2011). Influences of contextual predictability and lexical prosody on Estonian word duration. Proceedings of the 17th International Congress of Phonetic Sciences: The 17th International Congress of Phonetic Sciences (ICPhS XVII), Hong Kong, China, August 17-21, 2011. Ed. Wai-Sum Lee & Eric Zee. Hong Kong: City University of Hong Kong, 1598−1601.3.4.
Mihkla, Meelis; Kalvik, Mari-Liis (2011). Significant features of Estonian word prosody. Proceedings of the 17th International Congress of Phonetic Sciences: The 17th International Congress of Phonetic Sciences (ICPhS XVII), Hong Kong, China, August 17-21, 2011. Ed. Wai-Sum Lee & Eric Zee. Hong Kong: City University of Hong Kong, 1378−1381.3.4.
Metsmägi, Iris; Mihkla, Meelis; Norvik, Piret; Oja, Vilja; Soosaar, Sven-Erik (2011). 11. rahvusvaheline fennougristide kongress. Keel ja Kirjandus, 1, 70−74.6.3.
Metsmägi, Iris; Mihkla, Meelis; Norvik, Piret; Oja, Vilja; Rjabina, Jelena; Soosaar, Sven-Erik (2011). XI Международный конгресс финно-угроведов. Linguistica Uralica, XLVII (1), 66−73.6.3.
Kalvik, Mari-Liis; Mihkla, Meelis; Kiissel, Indrek; Hein, Indrek (2010). Estonian: Some Findings for Modelling Speech Rhythmicity and Perception of Speech Rate. Text, Speech and Dialogue. Ed. Sojka, Petr; Horak, Ales; Kopecek, Ivan; Pala, Karel. Berlin/Heidelberg: Springer Verlag, 314−321. (Lecture Notes in Artificial Intelligence (LNAI), Subseries of Lecture Notes in Computer Science).1.1.
  • Leitud 2 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
Eesti kõneprosoodia süntees neurovõrkude abilFišel, MarkmagistrikraadMare Koit; Meelis MihklaKaitstud2006Tartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond, Arvutiteaduse instituut, Keeletehnoloogia õppetool
Helitute konsonantide koartikulatsiooninähtused eesti keelesErmus, LiisdoktorikraadPire Teras; Meelis MihklaJuhendamiselTartu Ülikool