Meelis Mihkla

6.07.1955
6177544
53418143
meelis.mihkla@eki.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.03.2016–...    Eesti Keele Instituut, Osakonnajuhataja, vanemteadur (1,00)
2008–29.02.2016    Eesti Keele Instituut, Vanemteadur (1,00)
2005–2007    Eesti Keele Instituut, Teadur (0,85)
1993–2006    Eesti Keele Instituut, haldusdirektor (1,00)
01.01.1980–31.12.1992    Küberneetika Instituudi Arvutustehnika Erikonstrueerimisbüroo, insener-programmeerija
01.01.1977–31.12.1980    Keele ja Kirjanduse Instituut, vaneminsener
 
 
Haridustee
2005–2008    Tartu Ülikool, doktorikool "Keeleteadus ja -tehnoloogia", üldkeeleteadus, filosoofiadoktor
2000–2001    Tartu Ülikool, eesti keel, MA
1973–1978    Tallinna Polütehniline Instituut (Tallinna Tehnikaülikool), automatiseeritud juhtimissüsteemid, elektriinsener
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2013−...    ISCA liige
2008−...    EKI teadusnõukogu liige
2007−...    Eesti Rakenduslingvistika Ühingu liige
2005−...    Emakeele Seltsi liige
2004−2008    Riikliku programmi "Humanitaar- ja loodusteaduslikud kogud" juhtkomitee liige
1996−2006    EKI teadusnõukogu liige

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2003, Meelis Mihkla, Eesti Vabariigi teaduspreemia, tehnikateaduste alal "Eesti keele tekst-kõne süntees"
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.6. Filoloogia ja lingvistika; PÕHISUUND: kõnesüntees, kõneprosoodia, kõneüksuste andmebaasid
 
 
Lisainfo
10.–14.08.2015: XVIII rahvusvaheline foneetikakongress (Glasgow, Šotimaa), ühisettekanne H. Sahkai ja M.-L. Kalvikuga “Acoustic correlates of emphasis in Estonian”.

26.-27.09.2014: rahvusvaheline konverents HLT - Balti perspektiiv (Kaunas, Leedu), ühisettekanne I. Heina, I. Kiisseli, A. Räpi, R. Sirtsu ja T. Valdnaga "A System of Spoken Subtitles for Estonian Television".

25.–26.10.2013: XXVIII foneetikapäevad (Turu, Soome), ühisettekanne H. Sahkai ja M.-L. Kalvikuga “Perception of broad, narrow and contrastive focus in Estonian”.

25.–29.08.2013: XIV rahvusvahelise kõnekommunikatsiooni assotsiatsiooni konverents (Lyon, Prantsusmaa), ühisettekanne H. Sahkai ja M.-L. Kalvikuga “Prosody of contrastive focus in Estonian”.

15.–17.08.2012: XI rahvusvaheline konverents Nordic Prosody (Tartu, Eesti) ühisettekanne H. Sahkai ja M.-L. Kalvikuga “Prosodic effects of information structure in Estonian”.

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2017
5.2.
2016
5.2.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
3.4.
2015
4.1.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
1.1.
2014
3.4.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
3.1.
2013
5.2.
2013
1.1.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
6.3.
2012
1.2.
2011
3.4.
2011
3.4.
2011
6.3.
2011
6.3.
2011
1.1.
2010
3.1.
2010
3.1.
2010
3.2.
2010
5.2.
2010
1.3.
2009
1.3.
2009
3.4.
2009
3.4.
2008
5.2.
2008
6.3.
2008
6.3.
2008
1.1.
2007
2.3.
2007
3.4.
2007
3.4.
2007
1.2.
2006
3.4.
2006
3.4.
2006
1.1.
2005
3.2.
2005
3.2.
2005
3.4.
2005
1.2.
2004
3.4.
2004
3.4.
2004
1.2.
2003
1.2.
2003
3.2.
2003
3.4.
2003
6.3.
2003
1.2.
2002
1.2.
2002
3.2.
2002
3.4.
2001
3.4.
2001
3.4.
2001
3.2.
2000
3.4.
2000
3.2.
1999
3.4.
1999
1.1.
1998
1.1.
1984
1.3.
1982

Meelis Mihkla

6.07.1955
6177544
53418143
meelis.mihkla@eki.ee

Career

Institution and occupation
01.03.2016–...    Institute of the Estonian Language, Head of the department / Senior Researcher (1,00)
2008–29.02.2016    Institute of the Estonian Language, Senior Researcher (1,00)
2005–2007    Institute of the Estonian Language, Researcher (0,85)
1993–2006    Institute of the Estonian Language, vice-director (1,00)
01.01.1980–31.12.1992    Institute of Cybernetics, engineer-programmer
01.01.1977–31.12.1980    Institute of Language and Literature, engineer
 
 
Education
2005–2008    University of Tartu, general linguistics, PhD
2000–2001    University of Tartu, Estonian language, MA
1973–1978    Tallinn University of Technology, automatic control systems, engineer
 
 
R&D related managerial and administrative work
2013−...    member of ISCA
2008−...    member of scientific council of the Institute of Estonian Language
2007−...    member of Estonian Applied Linguistics Society
2005−...    member of Mother Tongue Estonian Society
2004−2008    member of leading comitee of National programme "Files of Arts and Natural Science"
1996−2006    member of scientific council of the Institute of Estonian Language

Qualifications

 
 
Honours & awards
2003, Meelis Mihkla, National Science Price, in the field of technical sciences "Estonian text-to- speech synthesis"
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.6. Philology and Linguistics; SPECIALITY: speech synthesis, speech prosody, databases of speech units
 
 
Additional information
10.–14.08.2015: 18th International Congress of the Phonetic Sciences (Glasgow, Scotland), presentation “Acoustic correlates of emphasis in Estonian” (co-authors H. Sahkai, M.-L. Kalvik).

26.-27.09.2014: The Sixth International Conference of Human Language Technologies - The Baltic Perspective (Kaunas, Lithuania), presentation "A System of Spoken Subtitles for Estonian Television" (co-authors I. Hein, I. Kiissel, A. Räpp, R. Sirts and T. Valdna).

25.–26.10.2013: XXVIII Fonetiikan päivät (Turku, Finland), presentation “Perception of broad, narrow and contrastive focus in Estonian” (co-authors H. Sahkai, M.-L. Kalvik).

25.–29.08.2013: The 14th Annual Conference of the International Speech Communication Association (Lyon, France), presentation “Prosody of contrastive focus in Estonian” (co-authors H. Sahkai, M.-L. Kalvik).

15.–17.08.2012: The XI International Conference Nordic Prosody (Tartu, Estonia), presentation “Prosodic effects of information structure in Estonian” (co-authors H. Sahkai, M.-L. Kalvik).

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2017
5.2.
2016
5.2.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
3.4.
2015
4.1.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
1.1.
2014
3.4.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
3.1.
2013
5.2.
2013
1.1.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
6.3.
2012
1.2.
2011
3.4.
2011
3.4.
2011
6.3.
2011
6.3.
2011
1.1.
2010
3.1.
2010
3.1.
2010
3.2.
2010
5.2.
2010
1.3.
2009
1.3.
2009
3.4.
2009
3.4.
2008
5.2.
2008
6.3.
2008
6.3.
2008
1.1.
2007
2.3.
2007
3.4.
2007
3.4.
2007
1.2.
2006
3.4.
2006
3.4.
2006
1.1.
2005
3.2.
2005
3.2.
2005
3.4.
2005
1.2.
2004
3.4.
2004
3.4.
2004
1.2.
2003
1.2.
2003
3.2.
2003
3.4.
2003
6.3.
2003
1.2.
2002
1.2.
2002
3.2.
2002
3.4.
2001
3.4.
2001
3.4.
2001
3.2.
2000
3.4.
2000
3.2.
1999
3.4.
1999
1.1.
1998
1.1.
1984
1.3.
1982