vallimae@tlu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.11.2018–31.05.2019   
Tallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut, Nooremteadur (0,60)
01.12.2017–31.08.2018   
Tallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut, Nooremteadur (0,50)
2010–2011   
Tallinna Ülikool, Riigiteaduste Instituut, Erakorraline lektor (0,10)
01.09.2009–01.09.2015   
Tallinna Ülikool, Tallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut, kodanikeühiskonna uurimis- ja arenduskeskus (KUAK), (0,70)
2005–2009   
Tallinna Ülikool, Teadur (0,50)
 
 
Haridustee
2004–...   
Riigi- ja poliitikateaduste doktoriõpe, Tallinna Ülikool
2001–2004   
Tallinna Ülikooli (TLÜ/TPÜ) magistriõpe (MA politoloogias)
1994–2001   
Tartu Ülikooli sotsiaalteaduskonna bakalaureuseõpe (BA politoloogias)

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2011, Tanel Vallimäe, SA Archimedes, DoRa T8 stipendium välislähetuseks (ettekanne ja töö raamatukogus, Helsingi Ülikool)
2010, Tanel Vallimäe, SA Archimedes, ESF DoRa T6 Doktorantide semester välismaal (Helsingi Ülikool, CEREN)
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.13. Riigiteadused; CERCS KLASSIFIKAATOR: S170 Poliitikateadused, administreerimine

Lõppenud projektid

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
2.5.
2018
2.5.
2018
2.5.
2016
2.5.
2016
2.5.
2016
6.7.
2016
3.2.
2015
6.7.
2015
2.5.
2014
2.5.
2013
2.5.
2013
2.5.
2013
6.7.
2013
6.1.
2012
6.3.
2012
6.7.
2012
6.7.
2012
2.5.
2010
2.5.
2010
6.3.
2010
6.7.
2010
6.7.
2010
2.2.
2009
1.3.
2008
6.7.
2008
6.3.
2007
6.7.
2006
6.7.
2005
6.7.
2003
22.04.2019
vallimae@tlu.ee

Career

Institutions and positions
01.11.2018–31.05.2019   
Tallinn University, School of Governance, Law and Society, Junior Researcher (0,60)
01.12.2017–31.08.2018   
Tallinn University, School of Governance, Law and Society, Junior Researcher (0,50)
2010–2011   
Tallinn University, Institute of Political Science and Governance, Extraordinary Lecturer (0,10)
01.09.2009–01.09.2015   
Tallinn University, Researcher (0,70)
2005–2009   
Tallinn University, Researcher (0,50)
 
 
Education
2004–...   
Government and Politics (PhD), Tallinn University
2001–2004   
MA in Political Science (Tallinn University)
1994–2001   
BA in Political Science (University of Tartu)

Qualifications

 
 
Honours & awards
2011, Tanel Vallimäe, SA Archimedes, DoRa T8 stipendium välislähetuseks (ettekanne ja töö raamatukogus, Helsingi Ülikool)
2010, Tanel Vallimäe, SA Archimedes, ESF DoRa T6 Doktorantide semester välismaal (Helsingi Ülikool, CEREN)
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.13. Political Science and Administration; CERCS CLASSIFICATION: S170 Political and administrative sciences
 
 

Completed projects

Publications

Category
Year
Publication
 
2.5.
2018
2.5.
2018
2.5.
2016
2.5.
2016
2.5.
2016
6.7.
2016
3.2.
2015
6.7.
2015
2.5.
2014
2.5.
2013
2.5.
2013
2.5.
2013
6.7.
2013
6.1.
2012
6.3.
2012
6.7.
2012
6.7.
2012
2.5.
2010
2.5.
2010
6.3.
2010
6.7.
2010
6.7.
2010
2.2.
2009
1.3.
2008
6.7.
2008
6.3.
2007
6.7.
2006
6.7.
2005
6.7.
2003
22.04.2019
  • Leitud 18 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusFinantseerijapoolne rahastamine
MUUF/2912Avalike teenistujate pädevuse tõstmine Eesti ühiskonna arengute analüüsimisel 01.09.201231.03.2013Tanel VallimäeTallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut1 411,20 EUR
SFSF0402739s06Demokraatia kinnistumine mitmekultuurilises ühiskonnas01.01.200631.12.2011Raivo VetikTallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut431 366,50 EUR
MUURU, 20007 (9.6-4/2234)Diskrimineerimine Eestis: elanikkonnaküsitlus02.04.200707.12.2007Mikko Kari LagerspetzTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut, Kodanikeühiskonna Uurimis- ja Arenduskeskus11 231,64 EUR
RITA2RITA2/030Eesti keelest erineva emakeelega täiskasvanute eesti keele õpe lõimumis- ja tööhõivepoliitikas: kvaliteet, mõju ja korraldus01.11.201720.04.2018Epp KallasteEesti Rakendusuuringute Keskus CentAR OÜ; Tallinna Ülikool79 000,00 EUR
ETFETF8646Eesti kodanikeühenduste strateegilised valikud: avalik huvi, eestkoste ja professionaliseerumine01.01.201131.12.2013Mikko Kari LagerspetzTallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut34 200,00 EUR
MUURU/3609 (Riigieelarvelise eraldise kasutamise leping)Eesti kodanikuühiskonna arengukontseptsiooni (EKAK) eesmärkide mõju hindamise ja saavutamise indikaatorid01.06.200915.11.2009Mikko Kari LagerspetzTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut, Kodanikeühiskonna Uurimis- ja Arenduskeskus15 977,91 EUR
MUUF/2212 (TLÜ senati teaduskomisjoni istungi protokoll nr 15 23.04.2012)Eesti riik ja tema kodanik 03.09.201231.08.2013Tallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut6 220,00 EUR
MUUTA37409Kodanikualgatuse organiseerimine Eestis: ressursid ja perspektiivid osalemaks otsustusprotsessides Eesti ja Euroopa tasanditel30.03.200931.12.2009Mikko Kari LagerspetzTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut, Kodanikeühiskonna Uurimis- ja Arenduskeskus5 144,89 EUR
MUUAU/7811Kodanikualgatust toetavad väärtused ja käitumismustrid Eesti elanikkonnas 2011-201201.06.201130.06.2012Erle RikmannTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut, Kodanikeühiskonna Uurimis- ja Arenduskeskus42 642,00 EUR
MUUTRU18135A Kodanikuühiskonna arengukava mõjude hindamine 17.09.201831.05.2019Erle RikmannTallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut20 000,00 EUR
MUUAU31108Kodanikuühiskonna rahastamise kontseptsiooni koostamine, analüüs praktikatest (KÜRA)26.06.200831.10.2008Tanel VallimäeTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut18 046,73 EUR
MUURU/13112Lõimumisvaldkonna sotsiaalsete gruppide uuring15.10.201215.09.2013Erle RikmannTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut76 479,00 EUR
MUUTA, 18307 (CITA-CT-2006-028504)Mitmekesisus Euroopa Avalikkuses EUROSPHERE01.02.200731.01.2012Mikko Kari LagerspetzTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Eesti Humanitaarinstituut108 309,41 EUR
RITA2TRU17128A (TÖÖVÕTULEPING nr 6-9/141 )Rakendusuuringu "Eesti keelest erineva emakeelega täiskasvanute eesti keele õpe lõimumis- ja tööhõivepoliitikas: kvaliteet, mõju ja korraldus" läbiviimine 20.10.201720.04.2018Triin RoosaluTallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut, Rahvusvaheliste sotsiaaluuringute keskus31 500,00 EUR
MUUTKA15025Teadlase karjäärimudeli arendamine naiste karjääritee toetamiseks01.09.201431.03.2016Maaris Raudsepp; Triin RoosaluTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut49 921,18 EUR
MUUTRU15066AVene töökeelega vabaühenduste tegevusvõimekuse uuringu läbiviimine20.05.201501.03.2016Triin RoosaluTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut19 033,20 EUR
MUUTA/4810 (Stipendium No E10-2.02-01-01-02)Venekeelsed kodanikuühendused ja Eesti kodanikuühiskond: paralleelsed maailmad või vaikne integratsioon?01.05.201030.09.2010Tanel VallimäeTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut4 305,60 EUR
ETFETF7720Venelaste teise põlvkonna integratsioon Eestis01.01.200831.12.2010Raivo VetikTallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut; Tallinna Ülikool, Riigiteaduste Instituut36 504,80 EUR