Tarmo Soomere

11.10.1957
6204176
tarmo.soomere@cs.ioc.ee
E-4393-2016
0000-0003-2900-0840

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2017–...    Tallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Ehituse ja arhitektuuri instituut, Professor (0,20)
01.01.2017–...    Tallinna Tehnikaülikool, Loodusteaduskond, Küberneetika instituut, Juhtivteadur (0,50)
08.12.2014–07.12.2019    Eesti Teaduste Akadeemia, President (teenistusleping) (0,50)
01.01.2012–...    Klaipeda Ülikool, külalisprofessor (alates november 2012)
01.01.2016–31.12.2016    Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Keskkonnatehnika instituut, Keskkonnakaitse aluste õppetool, Professor (0,25)
01.01.2011–31.12.2011    Ranniku-uuringute Instituut, Geesthacht, Alexander von Humboldti fondi stipendiaat (juunist septembrini 2011)
01.01.2010–31.12.2010    James Cooki Ülikooli külalisteadlane & auprofessor, Townsville, Austraalia (01.07-30.11.2010)
01.07.2009–28.02.2010    Laser Diagnostic Instruments AS, BONUS+ projekti BalticWay koordinaator (0,50)
02.01.2009–31.12.2016    Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Küberneetika Instituut, Juhtivteadur, Lainetuse dünaamika labori juhataja (0,60)
01.09.2005–31.08.2010    Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Mehaanikainstituut, Hüdro- ja aeromehaanika õppetool, rannikutehnika professor (0,25)
2005–31.12.2008    Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Küberneetika Instituut, Vanemteadur (1,00)
01.01.2005–31.12.2005    Ranniku-uuringute Instituut, Geesthacht, Alexander von Humboldti fondi stipendiaat (märtsist juunini 2005)
01.01.2005–31.12.2008    Oslo Ülikooli Rakendusmatemaatika Tippkeskus (nov. 2005-veebr. 2006; juuni 2006-jaanuar 2007; oktoober 2008)
2002–2004    Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Meresüsteemide Instituut, vanemteadur, rannikumere sektori juhataja (2003-2004), asedirektor (1,00)
01.01.1999–31.12.2000    Uppsala ülikool, Visby stipendiaat (01.07.1999-30.06.2000)
01.01.1994–31.12.1997    Hamburgi Ülikooli Max Plancki Meteoroloogia Instituudis Alexander von Humboldti fondi stipendiaat
01.01.1992–31.12.2002    Eesti Mereinstituut, merefüüsika osakond, vanemteadur
01.01.1990–31.12.1992    Eesti NSV TA Ökoloogia ja Mereuuringute Instituudi merefüüsika osakond, vanemteadur
01.01.1990–31.12.1991    vanemõpetaja (0,5) Kaliningradi Tehnilise Kalatööstusliku Merekooli Tallinna kaugõppekateedris
01.01.1986–31.12.1990    Eesti NSV TA Termofüüsika ja Elektrofüüsika Instituudi Läänemere osakond, vanemteadur
01.01.1983–31.12.1986    Eesti NSV TA Termofüüsika ja Elektrofüüsika Instituudi Läänemere osakond, nooremteadur
01.01.1980–31.12.1983    P.P. Širšovi nim Okeanoloogia Instituut, aspirant
 
 
Haridustee
1980–1983    P.P. Širšovi nim Okeanoloogia Instituut, aspirant
1977–1980    Moskva Riiklik Ülikool, mehaanika-matemaatikateaduskond, matemaatik (1980)
1974–1977    Tartu Ülikool, matemaatikateaduskond
1964–1974    Kohila Keskkool
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2015−...    Institutsionaalse uurimistoetuse "Lainetuse dünaamika ja rannikutehnika" IUT33-3 juht
2015−...    Journal of Marine Science and Application, toimetuskolleegiumi liige
2014−...    Eesti Teaduste Akadeemia Toimetised, kaastoimetaja
2013−...    TTÜ Küberneetika Instituudi teadusnõukogu liige
2013−...    Fundamental and Applied Hydrophysics (Фундаментальная и прикладная гидрофизикa), toimetuskolleegiumi liige
2012−...    Estonian Journal of Earth Sciences, toimetaja (okeanoloogia)
2012−...    Euroopa Merekomitee, aseesimees
2011−...    Boreal Environment Research, toimetuskolleegiumi liige
2010−...    Oceanologia, toimetuskolleegiumi liige
2009−...    TTÜ Küberneetika Instituudi lainetuse dünaamika labori juhataja
2008−...    Eesti TA esindaja Euroopa Akadeemiate Teadusnõukoja (EASAC) Keskkonnapaneelis
2008−...    Journal of Marine Systems, toimetuskolleegiumi liige
2007−...    Eesti esindaja Euroopa (Teadusfondi) Merekomitees
2007−...    Eesti Teaduste Akadeemia mereteaduste komisjoni esimees
2005−...    Läänemere Okeanograafide Konverentsi juhtkomitee liige
1998−...    ETF grantide 3504 (1998-99), 4025 (2000-2003), 5762 (2004-2007), 7413 (2008-2011) ja 9125 (2012-2015) hoidja
1993−...    ajakirjade Climate Dynamics, Monthly Weather Review, Tellus, Proceedings of the Royal Society, Mathematical and Physical Sciences, Boreal Environment Research, Journal of Sea Research, Limnology and Oceanography, Ocean Dynamics, jt. välisretsensent
2012−2013    IX Läänemere mereteaduse kongressi (Klaipeda, 26-30 august 2013) juhtkomitee liige
2011−2014    sihtfinantseeritava teema SF0140007s11 “Lainetuse dünaamika ja rannikutehnika” juht
2011−2011    VIII Läänemere mereteaduse kongressi (StPetersburg, 22-26 august 2011) juhtkomitee liige; plenaaristungi 2 konviiner; sektsiooni "Interplay of physical, biological and geological processes in various spatial and temporal scales" konviiner
2011−2011    BalticWay suvekool "Preventiivsed meetodid ranniku kaitseks" (Klaipeda, 18-20 sept. 2011) peakorraldaja
2010−2010    Alexander von Humboldti kollokviumi "Läänemeri kui sild" (Tallinn, 2-4 sept. 2010) peakorraldaja
2009−2009    Rahvusvahelise seminari "Foresight studies into global dynamics and policies" (Tallinn, 18-19 august 2009) peakorraldaja
2009−2010    Rahvusvaheline konverents "The Baltic Sea Geology-10" (StPetersburg, 24-28 august 2010), juhtkomitee liige
2009−2014    Eesti Teaduste Akadeemia informaatika ja tehnikateaduste osakonna juhataja
2009−2011    Rahvusvahelise teadusprojekti BONUS+ BalticWay (2009-2011) koordinaator
2008−2009    Rahvusvahelise konverentsi "Complexity of Nonlinear Waves" peakorraldaja (koos A.Berezovskiga)
2008−2009    Sektsiooni "Interplay of wave dynamics, marine ecosystem and coastal processes" konviiner (koos Ira Didenkulova'ga) VII Läänemere mereteaduse kongressil (Tallinn, 17-21 august 2009)
2007−2007    Rahvusvahelise suvekooli "Lained ja rannikuprotsessid" peakorraldaja (Tallinn, 25.08-09.09.2007)
2007−2009    VII Läänemere mereteaduse kongressi (Tallinn, 17-21 august 2009) korralduskomitee liige
2006−2007    Sektsiooni "Physics of waves and interfaces" konviiner Läänemere mereteaduse kongressil (Rostock 2007)
2005−2009    EU FP7 Marie Curie võrgustik SEAMOCS (2005-2009), Eesti töörühma vastutav täitja
2004−2015    TTÜ mitmefaasiliste keskkondade füüsika teaduslaboratooriumi nõukogu liige
2003−2004    teema 0822523s03 “Rannikumere dünaamika ja optika” juht
2003−2003    Euroopa Liidu DG XII kutsete FP6-2002-Infrastructures-1 and FP6-2002-Mobility-1 Marie-Curie Research Training Networks, 2003 teadusekspert
2003−2003    rahvusvahelise doktorikooli "Nonlinear Processes in Marine Sciences" (Hageri 2003) orgkomitee esimees
2003−2010    TTÜ Küberneetika Instituudi teadusnõukogu liige
2003−2004    TTÜ Meresüsteemide Instituudi rannikumere sektori juhataja
2002−2004    TTÜ Meresüsteemide Instituudi asedirektor
2002−2005    TTÜ Meresüsteemide Instituudi teadusnõukogu liige
2001−2013    Eesti TA Toimetised. Tehnikateadused - erinumbrite külalistoimetaja (02/2001, 03/2003, 03/2007, 03/2008, 03/2009)
1998−2002    teema 0200793s98 “Turbulentsete protsesside ja mittelineaarsete lainete dünaamika” juht
1995−1997    Euroopa Liidu teadusprojekti “Nõrgalt mittelineaarsed Rossby lained” vastutav täitja (Grenoble/Tallinn);
1988−1988    üleliidulise noorte teadlaste geostroofilise hüdrodünaamika alase suvekooli (Tallinn 1988) orgkomitee esimees

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2015, Tarmo Soomere, Läti Teaduste Akadeemia, välisliige
2015, Tarmo Soomere, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku II järgu teeneterist
2014, Tarmo Soomere, Valgetähe III klassi teenetemärk
2013, Tarmo Soomere, Baltimaade Teaduste Akadeemiate medal silmapaistvate tulemuste eest Eesti, Läti ja Leedu mereteaduse alases koostöös
2013, Tarmo Soomere, Teadusajakirjanduse sõbra auhind Ökul
2013, Tarmo Soomere, Riigi teaduspreemia (tehnikateadused) uurimuste tsükli „Merelt lähtuvate ohtude kvantifitseerimine ja minimeerimine Läänemere ranniku kontekstis“ eest
2012, Tarmo Soomere, TTÜ aasta teadlane 2011
2011, Tarmo Soomere, BONUS+ eriauhind avalikkuse kaasamise eest Nord Streami gaasitoru keskkonnamõju hindamise arutelusse
2011, Tarmo Soomere, Eesti teaduse populariseerimise auhinna riiklik konkurss 2011: parim teadust ja tehnoloogiat populariseeriv teadlane, ajakirjanik, õpejata vms.
2010, Tarmo Soomere, Austraalia Rahvuslik Mereteaduste Võrgustik, külalisteadlane
2010, Tarmo Soomere, James Cooki Ülikooli külalisteadlane & auprofessor, Townsville, Austraalia (01.07-30.11.2010)
2009, Tarmo Soomere, Avaloeng, Australasian Coasts and Ports Conference, Wellington, Uus-Meremaa, 16-18 september 2009
2009, Tarmo Soomere, Academia Europaea, liige
2007, Tarmo Soomere, Balti Assamblee teaduspreemia
2007, Tarmo Soomere, Eesti Teaduste Akadeemia, akadeemik
2005, Tarmo Soomere, Aasta Inimene (Postimees)
2002, Tarmo Soomere, Riigi teaduspreemia (tehnikateadused, kollektiivi liige)
2000, Tarmo Soomere, Nikolai Alumäe Akadeemiline Loeng
1994, Tarmo Soomere, Alexander von Humboldti fondi stipendiaat (1994-1997)
1993, Tarmo Soomere, Euroopa Geofüüsika Seltsi noorte teadlaste publikatsioonipreemia
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.15. Ehitus- ja kommunaaltehnika; CERCS ERIALA: T220 Tsiviilehitus, Hüdrotehnoloogia, avameretehnoloogia, pinnasemehhaanika ; PÕHISUUND: Rannikutehnika ja rannikuprotsessid
VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.2. Maateadused; PÕHISUUND: mittelineaarsete pinnalainete teooria, tuule- ja laevalainete mõõtmine ja modelleerimine, meremeteoroloogia, solitonilaadsete lainete interaktsiooni problemaatika, lainetuse dünaamika rannikutehnikas, lainetuse poolt indutseeritud rannikuprotsessid, varem ka kahemõõtmelise anisotroopse turbulentsi ja Rossby lainete teoreetiline ja eksperimentaalne uurimine, lainete kineetiline teooria.
VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.2. Maateadused; CERCS ERIALA: P500 Geofüüsika, füüsikaline okeanograafia, meteoroloogia ; PÕHISUUND: Lainetuse dünaamika ja modelleerimine

Lõppenud projektid

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
3.1.
2016
3.1.
2016
6.1.
2016
6.3.
2016
6.3.
2016
6.6.
2016
6.6.
2016
6.6.
2016
6.6.
2016
6.6.
2016
6.6.
2016
6.6.
2016
6.7.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.2.
2015
3.1.
2015
3.1.
2015
6.6.
2015
6.6.
2015
6.6.
2015
6.6.
2015
6.6.
2015
6.6.
2015
6.8.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.2.
2014
3.4.
2014
3.4.
2014
3.4.
2014
3.4.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
6.6.
2014
6.6.
2014
6.6.
2014
6.6.
2014
6.6.
2014
6.6.
2014
6.6.
2014
6.6.
2014
6.6.
2014
6.6.
2014
6.6.
2014
6.7.
2014
6.7.
2014
6.8.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
3.4.
2013
3.4.
2013
3.4.
2013
3.4.
2013
4.1.
2013
6.3.
2013
6.6.
2013
6.6.
2013
6.6.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.2.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.5.
2012
4.2.
2012
6.3.
2012
6.7.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.2.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.2.
2011
4.1.
2011
4.2.
2011
6.3.
2011
6.3.
2011
6.3.
2011
6.3.
2011
6.3.
2011
6.3.
2011
6.7.
2011
6.7.
2011
6.7.
2011
6.8.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.2.
2010
3.1.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
3.4.
2010
3.4.
2010
3.4.
2010
3.4.
2010
3.5.
2010
6.3.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
2.5.
2009
3.1.
2009
3.1.
2009
3.1.
2009
3.1.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
4.1.
2009
4.1.
2009
4.2.
2009
6.3.
2009
6.8.
2009
6.8.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.2.
2008
1.2.
2008
1.3.
2008
3.1.
2008
3.1.
2008
3.1.
2008
3.1.
2008
3.4.
2008
4.1.
2008
6.3.
2008
6.3.
2008
6.8.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
1.2.
2007
1.2.
2007
3.1.
2007
3.5.
2007
4.1.
2007
6.3.
2007
6.3.
2007
6.3.
2007
6.6.
2007
6.6.
2007
6.8.
2007
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
1.2.
2006
1.3.
2006
1.3.
2006
3.2.
2006
3.4.
2006
3.4.
2006
3.4.
2006
3.4.
2006
3.4.
2006
6.3.
2006
6.3.
2006
6.3.
2006
6.3.
2006
6.3.
2006
6.3.
2006
6.3.
2006
6.6.
2006
6.6.
2006
6.7.
2006
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2005
1.2.
2005
3.4.
2005
6.3.
2005
6.3.
2005
6.3.
2005
6.3.
2005
6.3.
2005
6.3.
2005
6.6.
2005
1.1.
2004
1.2.
2004
1.1.
2003
1.1.
2003
1.1.
2003
1.1.
2003
1.2.
2003
1.2.
2003
1.2.
2003
1.2.
2003
1.3.
2003
1.3.
2003
3.1.
2003
3.3.
2003
4.1.
2003
6.6.
2003
1.1.
2002
1.3.
2002
3.2.
2002
1.1.
2001
1.2.
2001
1.2.
2001
1.2.
2001
1.2.
2001
4.1.
2001
6.6.
2001
6.6.
2001
1.2.
1999
1.2.
1999
3.4.
1999
1.2.
1996
1.1.
1995
3.4.
1995
6.6.
1994
6.6.
1994
1.1.
1993
1.1.
1992
2.3.
1992
1.1.
1991
1.1.
1991
1.2.
1990
3.4.
1990
3.4.
1990
1.1.
1989
3.4.
1989
1.1.
1987
1.1.
1987
3.4.
1985
1.1.
1984
1.1.
1984
2.3.
1984
3.4.
1984
3.4.
1984
1.1.
1983
1.2.
1983
2.2.
1983

Tarmo Soomere

11.10.1957
6204176
tarmo.soomere@cs.ioc.ee
E-4393-2016
0000-0003-2900-0840

Career

Institution and occupation
01.01.2017–...    Tallinn University of Technology , School of Engineering, Department of Civil Engineering and Architecture, Professor (0,20)
01.01.2017–...    Tallinn University of Technology , School of Science, Department of Cybernetics, Research Professor (0,50)
08.12.2014–07.12.2019    Estonian Academy of Sciences, President (0,50)
01.01.2012–...    Visiting Professor, Klaipeda University (from November 2012)
01.01.2016–31.12.2016    Tallinn University of Technology , Faculty of Civil Engineering, Department of Environmental Engineering , Chair of Environmental Protection, Professor (0,25)
01.01.2011–31.12.2011    Institute for Coastal Research, GKSS Geesthacht as Alexander von Humboldt visitor (June-Sept 2011)
01.01.2010–31.12.2010    Visiting scholar & Honorary Professor, James Cook University, Townsville, Australia (01.07-30.11.2010)
01.07.2009–28.02.2010    Laser Diagnostic Instruments Ltd., Baltic-wide research project BONUS+ BalticWay, coordinator (0,50)
02.01.2009–31.12.2016    Tallinn University of Technology , Institute of Cybernetics at TUT, Research Scientist, Head of Wave Engineering Laboratory (0,60)
01.09.2005–31.08.2010    Tallinn University of Technology , Faculty of Civil Engineering, Department of Mechanics, Chair of Fluid and Aeromechanics, Professor of Coastal Engineering (0,25)
2005–31.12.2008    Tallinn University of Technology , Institute of Cybernetics at TUT, Senior Researcher (1,00)
01.01.2005–31.12.2005    Institute for Coastal Research, GKSS Geesthacht as Alexander von Humboldt Fellow (March-June 2005)
01.01.2005–31.12.2008    Centre of Mathematics for Applications, University of Oslo (Nov 2005-Feb 2006 & June 2006-Jan 2007 & Oct 2008)
2002–2004    Tallinn University of Technology , Institute of Marine Systems at TUT, Senior Researcher, Head, Dept. of Coastal Sea (2003-2004), Vice-Director (1,00)
01.01.1999–31.12.2000    Uppsala University, Dept. of Meteorology, as Visby Fellow (01.07.1999-30.06.2000)
01.01.1994–31.12.1997    Max Planck Institute of Meteorology, Hamburg University as Alexander von Humboldt Fellow
01.01.1992–31.12.2002    Estonian Marine Institute, Dept. of Marine Physics, senior scientist 1992-2002; project leader 1998-2002
01.01.1990–31.12.1992    Institute of Ecology and Marine Research, Dept. of Marine Physics, senior scientist
01.01.1990–31.12.1991    Senior lecturer (0.5), Kaliningrad Technical Fishery Marine School, Tallinn chair
01.01.1986–31.12.1990    Institute of Thermophysics and Electrophysics, Estonian Acad. Sci., Dept. of Baltic Sea, senior scientist
01.01.1983–31.12.1986    Institute of Thermophysics and Electrophysics, Estonian Acad. Sci., Dept. of Baltic Sea, junior scientist
01.01.1980–31.12.1983    P.P. Shirshov Institute of Oceanology, post-graduate student
 
 
Education
1980–1983    P.P. Shirshov Institute of Oceanology, post-graduate student
1977–1980    M.V.Lomonossov Moscow State University, Faculty of Mechanics and Mathematics, dipl. mathematician (1980)
1974–1977    University of Tartu, Faculty of Mathematics
1964–1974    Kohila Secondary School
 
 
R&D related managerial and administrative work
2015−...    Institutional block grant "Wave dynamics for coastal engineering and management" IUT33-3, responsible scientist
2015−...    Journal of Marine Science and Application, member of editorial board
2014−...    Proceedings of the Estonian Academy of Sciences, associate editor
2013−...    member of the Scientific Council of the Institute of Cybernetics at TUT
2013−...    Fundamental and Applied Hydrophysics, Editorial Board, member
2012−...    Estonian Journal of Earth Sciences, associate editor (oceanology)
2012−...    European Marine Board, vice-chair
2011−...    Boreal Environment Research, Editorial Board, member
2010−...    Oceanologia, Editorial Board, member
2009−...    Head of Laboratory of Wave Engineering, Institute of Cybernetics at TUT
2008−...    European Academies Scientific Advisory Council (EASAC) Environment Steering Panel, member
2008−...    Journal of Marine Systems, Editorial Board, member
2007−...    Estonian representative in the European Marine Board (formerly: of the European Science Foundation)
2007−...    Chair of the Marine Board of the Estonian Academy of Sciences
2005−...    member of the CBO (Conference of Baltic Oceanographers) steering committee
1998−...    principal investigator of grants 3504 (1998-99), 4025 (2000-2003), 5762 (2004-2007), 7413 (2008-2011) and 9125 (2012-2015) of the Estonian Science Foundation
1993−...    scientific referee of journals Climate Dynamics, Monthly Weather Review, Tellus, Proc. Roy. Soc., Mathematical and Physical Sciences, Boreal Environment Research, Ocean Dynamics, Journal of Coastal Research, Oceanologia, Ocean Engineering, etc.
2012−2013    Member of steering committee of the 9th Baltic Sea Science Congress (Klaipeda, 26-30 August 2013)
2011−2014    responsible scientist of target financed project SF0140007s11 "Wave dynamics for coastal engineering"
2011−2011    Member of steering committee of the 8th Baltic Sea Science Congress (StPetersburg, 22-26 August 2011); conviner of Plenary Session 2 and section "Interplay of physical, biological and geological processes in various spatial and temporal scales"
2011−2011    Organizer of the BalticWay summer school "Preventive methods for coastal protection" (Klaipeda, 18-20 Sept. 2010)
2010−2010    Organizer of the Estonian-Finnish Alexander von Humboldt Colloquium "The Baltic Sea as bridge" (Tallinn, 2-4 Sept. 2010)
2009−2009    Organizer of the international workshop "Foresight studies into global dynamics and policies" (Tallinn, 18-19 August 2009)
2009−2010    International conference "The Baltic Sea Geology-10" (StPetersburg, 24-28 August 2010), member of the advisory board
2009−2014    Head of Division of Informatics and Engineering, Estonian Academy of Sciences
2009−2011    Baltic-wide research project BONUS+ BalticWay (2009-2011), coordinator
2008−2009    International conference on Complexity of Nonlinear Waves, Co-organizer
2008−2009    Conviner of section "Interplay of wave dynamics, marine ecosystem and coastal processes" (jointly with Ira Didenkulova) at the 7th Baltic Sea Science Congessl (Tallinn, 17-21 august 2009)
2007−2007    Head of the organizing committee of the international summer school "Waves and coastal processes" (Tallinn, 25.08-09.09.2007)
2007−2009    VII Baltic Sea Science Congress (Tallinn, 17-21 august 2009), member of organizing committee
2006−2007    Conviner of section "Physics of waves and interfaces" at the Baltic Sea Science Congress, Rostock 2007
2005−2009    EU FP7 Marie Curie Research and Training Network SEAMOCS (2005-2009), responsible scientist for the Estonian team
2004−2015    member of the Scientific Council of the Laboratory of Multiphase Flows at TUT
2003−2004    responsible scientist of target financed project "Dynamical and optical processes in coastal sea (0822523s03, Estonia, 2003-2007
2003−2003    expert evaluator for the EU DG XII (calls FP6-2002-Infrastructures-1 and FP6-2002-Mobility-1 Marie-Curie Research Training Networks, 2003)
2003−2003    Chairman of the Scientific Committee of the international advanced study school "Nonlinear processes in marine sciences" (Oct. 2003).
2003−2010    member of the Scientific Council of the Institute of Cybernetics at TUT
2003−2004    Head of Department of Coastal Sea, Marine Systems Institute at TUT
2002−2004    vice-director, Marine Systems Institute at TUT
2002−2005    member of the Scientific Council, Marine Systems Institute at TUT
2001−2013    guest editor of special issues of Proc. Estonian Acad. Sci. Engineering (02/2001, 03/2003, 03/2007, 03/2008, 03/2009);
1998−2002    responsible scientist of target financed project “Dynamics of turbulent processes and nonlinear waves” (0200793s98, 2003-2007, Estonia)
1995−1997    Responsible scientist of the EU grant “Weakly nonlinear Rossby waves” (Grenoble/Tallinn)
1988−1988    Chairman of the Organizing Committee of the all-union summer in geophysical hydrodynamics (1988);

Qualifications

 
 
Honours & awards
2015, Tarmo Soomere, Latvian Academy of Sciences, foreign member
2014, Tarmo Soomere, State decoration: The III class Order of the White Star
2013, Tarmo Soomere, Medal of the Baltic Academies of Sciences for outstanding results in research cooperation between Estonia, Latvia and Lithuania in marine sciences
2013, Tarmo Soomere, The friend of science journalism award Ökul by Estonian Science Writers Association
2013, Tarmo Soomere, Estonian National Science Prize (engineering)
2012, Tarmo Soomere, Scientist of the Year 2011, Tallinn University of Technology
2011, Tarmo Soomere, BONUS+ Award 2011 for the best public engagement activity: special mention for outstanding public engagement effort and high level key stakeholder involvement related to the topic of the environmnetal impact assessment of the Nord Stream pipeline
2011, Tarmo Soomere, Estonian Science Communication Awards 2011: the best scientist, journalist or teacher that communicates science and technology
2010, Tarmo Soomere, Australian National Network in Marine Sciences, visiting scholar
2010, Tarmo Soomere, Visiting scholar & Honorary Professor, James Cook University, Townsville, Australia (01.07-30.11.2010)
2009, Tarmo Soomere, Keynote speaker of the Australasian Coasts and Ports Conference, Wellington, New Zealand, 16-18 September 2009
2009, Tarmo Soomere, Academia Europaea, member
2007, Tarmo Soomere, The Baltic Assembly Prize for Science
2007, Tarmo Soomere, Fellow, Estonian Academy of Sciences
2005, Tarmo Soomere, Person of the Year (daily newspaper Postimees)
2002, Tarmo Soomere, Estonian National Science Prize (engineering, as a member of the research group)
2000, Tarmo Soomere, Nikolai Alumäe Academic Lecture
1994, Tarmo Soomere, Alexander von Humboldt Fellow (1994-1997)
1993, Tarmo Soomere, Young Scientist’s Publication Award, European Geophysical Society
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.15. Construction and Municipal Engineering; CERCS SPECIALTY: T220 Civil engineering, hydraulic engineering, offshore technology, soil mechanics ; SPECIALITY: Coastal engineering; coastal processes
FIELD OF RESEARCH: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.2. Geosciences; SPECIALITY: Theory of nonlinear surface waves, measurement and modelling of wind and ship-induced waves, marine meteorology, interactions of solitonic waves, wave dynamics in coastal engineering applications, wave-induced coastal processes, earlier interests: theoretical and experimental studies of two-dimensional anisotropic turbulence and Rossby waves, kinetic theory of weakly nonlinear waves,
FIELD OF RESEARCH: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.2. Geosciences; CERCS SPECIALTY: P500 Geophysics, physical oceanography, meteorology ; SPECIALITY: Dynamics and modelling of surface waves
 
 

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
3.1.
2016
3.1.
2016
6.1.
2016
6.3.
2016
6.3.
2016
6.6.
2016
6.6.
2016
6.6.
2016
6.6.
2016
6.6.
2016
6.6.
2016
6.6.
2016
6.7.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.2.
2015
3.1.
2015
3.1.
2015
6.6.
2015
6.6.
2015
6.6.
2015
6.6.
2015
6.6.
2015
6.6.
2015
6.8.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.2.
2014
3.4.
2014
3.4.
2014
3.4.
2014
3.4.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
6.6.
2014
6.6.
2014
6.6.
2014
6.6.
2014
6.6.
2014
6.6.
2014
6.6.
2014
6.6.
2014
6.6.
2014
6.6.
2014
6.6.
2014
6.7.
2014
6.8.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
3.4.
2013
3.4.
2013
3.4.
2013
3.4.
2013
4.1.
2013
6.3.
2013
6.6.
2013
6.6.
2013
6.6.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.2.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.5.
2012
4.2.
2012
6.3.
2012
6.7.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.2.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.2.
2011
4.1.
2011
4.2.
2011
6.3.
2011
6.3.
2011
6.3.
2011
6.3.
2011
6.3.
2011
6.3.
2011
6.7.
2011
6.7.
2011
6.7.
2011
6.8.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.2.
2010
3.1.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
3.4.
2010
3.4.
2010
3.4.
2010
3.4.
2010
3.5.
2010
6.3.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
2.5.
2009
3.1.
2009
3.1.
2009
3.1.
2009
3.1.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
4.1.
2009
4.1.
2009
4.2.
2009
6.3.
2009
6.8.
2009
6.8.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.2.
2008
1.2.
2008
1.3.
2008
3.1.
2008
3.1.
2008
3.1.
2008
3.1.
2008
3.4.
2008
4.1.
2008
6.3.
2008
6.3.
2008
6.8.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
1.2.
2007
1.2.
2007
3.1.
2007
3.5.
2007
4.1.
2007
6.3.
2007
6.3.
2007
6.3.
2007
6.6.
2007
6.6.
2007
6.8.
2007
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
1.2.
2006
1.3.
2006
1.3.
2006
3.2.
2006
3.4.
2006
3.4.
2006
3.4.
2006
3.4.
2006
3.4.
2006
6.3.
2006
6.3.
2006
6.3.
2006
6.3.
2006
6.3.
2006
6.3.
2006
6.3.
2006
6.6.
2006
6.6.
2006
6.7.
2006
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2005
1.2.
2005
3.4.
2005
6.3.
2005
6.3.
2005
6.3.
2005
6.3.
2005
6.3.
2005
6.3.
2005
6.6.
2005
1.1.
2004
1.2.
2004
1.1.
2003
1.1.
2003
1.1.
2003
1.1.
2003
1.2.
2003
1.2.
2003
1.2.
2003
1.2.
2003
1.3.
2003
1.3.
2003
3.1.
2003
3.3.
2003
4.1.
2003
6.6.
2003
1.1.
2002
1.3.
2002
3.2.
2002
1.1.
2001
1.2.
2001
1.2.
2001
1.2.
2001
1.2.
2001
4.1.
2001
6.6.
2001
6.6.
2001
1.2.
1999
1.2.
1999
3.4.
1999
1.2.
1996
1.1.
1995
3.4.
1995
6.6.
1994
6.6.
1994
1.1.
1993
1.1.
1992
2.3.
1992
1.1.
1991
1.1.
1991
1.2.
1990
3.4.
1990
3.4.
1990
1.1.
1989
3.4.
1989
1.1.
1987
1.1.
1987
3.4.
1985
1.1.
1984
1.1.
1984
2.3.
1984
3.4.
1984
3.4.
1984
1.1.
1983
1.2.
1983
2.2.
1983