Reelika Rätsep

9.12.1987
(+372) 555 76 786
reelika.ratsep@emu.ee
G-4110-2017
0000-0002-8673-9978

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2017–...    Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Polli aiandusuuringute keskus, Aiakultuuride biokeemia teadur (1,00)
2015–31.12.2016    Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Polli aiandusuuringute keskus, tehnik (1,00)
2011–2016    Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, aianduse osakond; Doktorant (1,00)
2009–2012    Kanepi Aiand OÜ, Aiandusspetsialist (0,75)
13.03.2008–13.08.2008    Kanepi Aiand OÜ, Praktikant (0,25)
2008–2009    Kanepi Aiand OÜ, Aiandusspetsialisti õpilane (0,50)
 
 
Haridustee
2011–2016    Eesti Maaülikool; Filosoofiadoktor põllumajanduse erialal (PhD)
2009–2011    Eesti Maaülikool; Põllumajandusteaduste magister aianduse erialal (M.Sc)
2006–2009    Eesti Maaülikool; Põllumajandusteaduste bakalaureus aianduse erialal (B.Sc)
1999–2006    Jõgeva Ühisgümnaasium; Põhi- ja keskharidus
1994–1998    J.V. Veski-nimeline Maarja Keskkool; Algharidus
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2017−...    ISHS (International Society of Horticultural Science) liige
2017−...    ISANH (International Society of Antioxidants in Nutrition and Health) liige
2016−...    Retsensent ajakirjale Agronomy Research
2015−...    Retsensent ajakirjale International Journal of Agriculture Sciences
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
Posterettekanne (kaasautorid E. Vool, K. Karp) teemal "Influence of Humic Fertilizer on the Strawberry Cultivar 'Darselect' ", 7th International Strawberry Symposium, 18.-22.02.2012, Peking, Hiina;
Posterettekanne (esimene autor E. Vool, kaasautorid K.Karp, R. Rätsep) teemal "Effect of canopy pruning on the grape maturity parameters in Estonian conditions" konverentsil: International Conference Neubrandenburg and VitiNord 2012 – wine and thermophile plants in northern climates, 28.11-1.12.2012, Neubrandenburg/ Szczecin, Saksamaa/Poola.;
NOVA Ph.D. kursus "Understanding, assessing and improving ecosystem services in Global North and South – focus on agro-ecological farming system development", 2.-6.06.2013, Aarhus University, Ishoj, Taani;
Täiendkoolitus: "Teaching Academic Subjects in English", 10.02.-21.04.2014, Keelekeskus, Eesti Maaülikool;
Suuline ettekanne teemal: "Aedmaasikas – made in China" (Veebruaris 2012 Hiinas toimunud konverentsi kokkuvõte), 12.02.14, aianduse teadusseminari raames;
Suuline ettekanne teemal "Yield maturity parameters of hybrid grapevine (Vitis sp.) cultivar 'Zilga' ", konverentsil 20th Annual International Scientific Conference "Research for Rural Development 2014", 21.-23.05.2014, Latvia University of Agriculture, Jelgava, Läti;
Suuline ettekanne teemal "Effect of post-harvest mowing on strawberry (Fragaria x ananassa Duch.) growth and yield grown on plastic mulch", konverentsil 21st Annual International Scientific Conference "Research for Rural Development 2015", 13.-15.05.2015, Latvia University of Agriculture, Jelgava, Läti;
Suuline ettekanne teemal "Grapes in Nordic conditions", konverentsil: "Законодательные, нормативные и технологические основы развития виноградарско-винодельческой отрасли", 6.11.2014, Tairov'i-nimeline viinamarjakasvatuse ja veinitegemise instituut, Odessa, Ukraina
;
Enesetäiendus välisülikoolis - Environmental Sciences, O.M. Beketov National University of Urban Economy, Kharkiv, Ukraina (8.09.2014-27.02.2015);
Koolitus: "Korrektne eesti keel", Eesti Maaülikooli avatud ülikool, 6.11.2015;
Suuline ettekanne teemal “Puuviljade ja marjade biokeemiline koostis mõjutatuna kasvatustehnoloogiatest”, Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorantide esimesel aastakonverentsil, 19.11.2015, Eesti Maaülikool;
Koolitus: “Mesindus”, 4.03.2016, Eesti Maaülikool;
Posterettekanne (Kaasautorid Ave Kikas, Kersti Kahu, Liina Arus, Hedi Kaldmäe, Asta-Virve Libek) teemal "Qualitative properties of the fruits of blackcurrant Ribes nigrum L. genotypes in conventional and organic cultivation", 3rd international scientific conference „Sustainable Fruit Growing: From Plant to Product”, 17.-18.08.2016, toimumiskohad Riia-Dobele, korraldaja Läti Põllumajandusülikooli aianduse instituut, Läti Vabariik;
Posterettekanne "Antioxidant activity and the content of total polyphenols in Rubus idaeus L. water extracts", autorid R.Rätsep, P.Raudsepp, H.Kaldmäe, L.Arus, U.Bleive, 2.-4.11.2016, konverentsil The Food Factor I Barcelona Conference, Barcelona Ülikool, Hispaania;
Koolituskursus "1st Berry School in Malaga", 21.-24.03.2017, Malaga Ülikool, Malaga, Hispaania;
Posterettekanne "Stability of anthocyanins and the variability of their content in some fruits and vegetables cultivated in Estonia" (autorid P.Raudsepp, E.Libek, R.Rätsep, A.Kikas, A-V.Libek, L.Arus, H.Kaldmäe, U.Bleive), konverentsil 11th Baltic Conference on Food Science and Technology "FOODBALT 2017", 27.-28.04.2017, Läti Põllumajandusülikool, Jelgava, Läti;
Posterettekanne teemal "Extraction of polyphenols from dried blackcurrant (Ribes nigrum L.) leaves" (kaasautorid U.Bleive, H.Neppo, H.Kaldmäe, K.Kahu, A.Kikas, A.Aluvee), konverentsil "11th World Congress on Polyphenols Applications", 20.-21.06.2017, Viin, Austria ;
Posterettekanne teemal "Supercritical CO2 extraction of raspberry seed oil" (autorid R.Rätsep, U.Bleive, H.Neppo, M-L.Tammik, H.Kaldmäe, A.Aluvee, A.Kikas, L.Arus, P.Pääso), konverentsil 4th North and East European Congress on Food, 10.-13.09.2017, Kaunas, Leedu.;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2010, Reelika Rätsep, Aasta Tegu 2010. Eesti Maaülikooli üliõpilaste võistlustöö "Ajas muutuv vanaema lillepeenar" Tallinna lillefestivalil 2010. aasta suvel
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.6. Põllumajandusteadus; CERCS ERIALA: B390 Taimekasvatus, aiandus, taimekaitsevahendid, taimehaigused

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2017
1.1.
2017
3.4.
2016
3.4.
2016
3.4.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
3.1.
2015
3.1.
2015
3.5.
2015
1.1.
2014
1.2.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.4.
2014
3.4.
2014
6.3.
2014
3.4.
2012
3.5.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
6.3.
2012

Reelika Rätsep

9.12.1987
(+372) 555 76 786
reelika.ratsep@emu.ee
G-4110-2017
0000-0002-8673-9978

Career

Institution and occupation
01.01.2017–...    Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences, Polli Horticultural Research Centre, Researcher (1,00)
2015–31.12.2016    Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences, Polli Horticultural Research Centre, technician (1,00)
2011–2016    Estonian University of Life Sciences, PhD (1,00)
2009–2012    Kanepi Aiand OÜ, Horticultural specialist (0,75)
13.03.2008–13.08.2008    Kanepi Aiand OÜ, Practical training (0,25)
2008–2009    Kanepi Aiand OÜ, Student of horticultural specialist (0,50)
 
 
Education
2011–2016    Doctor of Philosophy in Agriculture (PhD)
2009–2011    Master of Sciences (MSc) in Horticulture
2006–2009    Bachelor degree (BSc) in Horticulture
1999–2006    High school
1994–1998    Elementary School
 
 
R&D related managerial and administrative work
2017−...    A member of ISHS (International Society of Horticultural Science)
2017−...    A member of ISANH (International Society of Antioxidants in Nutrition and Health)
2016−...    Reviewer in the journal of Agronomy Research
2015−...    Reviewer of International Journal of Agriculture Sciences
 
 
Additional career information
Poster presentation (co-authors E. Vool, K. Karp) entitled "Influence of Humic Fertilizer on the Strawberry Cultivar 'Darselect' ", on the 7th International Strawberry Symposium, 18.-22.02.2012, Beijing, China;
Poster presentation (corresponding author E.Vool, co-authors K.Karp, R. Rätsep) entitled "Effect of canopy pruning on the grape maturity parameters in Estonian conditions" on the International Conference Neubrandenburg and VitiNord 2012 – wine and thermophile plants in northern climates, 28.11-1.12.2012, Neubrandenburg/ Szczecin, Germany/Poland.;
Attending the NOVA Ph.D. course "Understanding, assessing and improving ecosystem services in Global North and South – focus on agro-ecological farming system development", 2.-6.06.2013, Aarhus University, Ishoj, Denmark;
Professional training course: "Teaching Academic Subjects in English", 10.02.-21.04.2014, Language Centre of Estonian University of Life Sciences;
Oral presentation on horticultural seminar (12.02.14) entitled "Strawberry - made in China" (short summary presentation about attending the 7th Strawberry Symposium in Beijing, China in February 2012);
Oral presentation entitled "Yield maturity parameters of hybrid grapevine (Vitis sp.) cultivar 'Zilga' " on the 20th Annual International Scientific Conference "Research for Rural Development 2014", 21.-23.05.2014, Latvia University of Agriculture, Jelgava, Latvia;
Oral presentation entitled "Effect of post-harvest mowing on strawberry (Fragaria x ananassa Duch.) growth and yield grown on plastic mulch", on the 21st Annual International Scientific Conference "Research for Rural Development 2015", 13.-15.05.2015, Latvia University of Agriculture, Jelgava, Latvia;
Oral presentation entitled "Grapes in Nordic conditions", on the conference: "Законодательные, нормативные и технологические основы развития виноградарско-винодельческой отрасли", 6.11.2014, held at the Institute of Vine Growing and Winemaking named after Tairov, Odessa, Ukraine
;
Professional training on Environmental Sciences, obtaining experiences at O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Ukraina (8.09.2014-27.02.2015);
;
Oral presentation entitled “Fruit and berry biochemical composition affected by cultivation techniques”, at the 1st Conference of the doctoral students of the Institute of Agricultural and Environmental Sciences, 19.11.2015, Estonian University of Life Sciences;
Introduction course to "Apiculture", 4.03.2016, Estonian University of Life Sciences;
Poster presentation (co-authors Ave Kikas, Kersti Kahu, Liina Arus, Hedi Kaldmäe, Asta-Virve Libek) entitled "Qualitative properties of the fruits of blackcurrant Ribes nigrum L. genotypes in conventional and organic cultivation", at the 3rd International Scientific Conference „Sustainable Fruit Growing: From Plant to Product”, 17.-18.08.2016, held at Riia-Dobele, organized by the Institute of Horticulture of Latvia University of Agriculture, Latvia;
Poster presentation entitled "Antioxidant activity and the content of total polyphenols in Rubus idaeus L. water extracts", by the authors R.Rätsep, P.Raudsepp, H.Kaldmäe, L.Arus, U.Bleive, 2.-4.11.2016, attending The Food Factor I Barcelona Conference at the University of Barcelona, Spain;
Course "1st Berry School in Malaga", 21.-24.03.2017, University of Malaga, Malaga, Spain;
Poster presentation entitled: "Stability of anthocyanins and the variability of their content in some fruits and vegetables cultivated in Estonia" (authors P.Raudsepp, E.Libek, R.Rätsep, A.Kikas, A-V.Libek, L.Arus, H.Kaldmäe, U.Bleive), on the 11th Baltic Conference on Food Science and Technology "FOODBALT 2017", 27.-28.04.2017, Latvia University of Agriculture, Jelgava, Latvia;
Poster presentation entitled "Extraction of polyphenols from dried blackcurrant (Ribes nigrum L.) leaves" (co-authors U.Bleive, H.Neppo, H.Kaldmäe, K.Kahu, A.Kikas, A.Aluvee), on the "11th World Congress on Polyphenols Applications", 20.-21.06.2017, Vienna, Austria;
Poster presentation entitled "Supercritical CO2 extraction of raspberry seed oil" (authors R.Rätsep, U.Bleive, H.Neppo, M-L.Tammik, H.Kaldmäe, A.Aluvee, A.Kikas, L.Arus, P.Pääso), on the 4th North and East European Congress on Food, 10.-13.09.2017, Kaunas, Lithuania.;

Projects in progress

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2017
1.1.
2017
3.4.
2016
3.4.
2016
3.4.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
3.1.
2015
3.1.
2015
3.5.
2015
1.1.
2014
1.2.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.4.
2014
3.4.
2014
6.3.
2014
3.4.
2012
3.5.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
6.3.
2012
  • Leitud 9 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
1.1.5.2.1.2.L170017PKPAChaga e. musta pässiku (Inonotus obliquus) vedelikekstraktsiooni efektiivsuse ja kuivekstraktide stabiilsuse selgitamine ning valitud ühendite sisalduse analüüsid 01.02.201701.12.2017Uko BleiveEesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Polli aiandusuuringute keskus4 131,90 EUR
1.1.7.4.1.PM170160PKPAKaunase Tehnoloogiaülikooli toidutehnoloogia osakonna professori Petras Rimantas Venskutonise ja tema töörühma kaasamine taimse bioressursi täieliku väärindamise alase teadus- ja arendustöö kvaliteedi tõstmise eesmärgil01.09.201731.08.2018Ave KikasEesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Polli aiandusuuringute keskus13 800,00 EUR
ETFETF9363Mahekasvatustehnoloogiate mõju mustika ja viinamarja viljade bioaktiivsete ühendite sisaldusele01.01.201230.06.2016Ele VoolEesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut61 440,00 EUR
1.1.5.2.1.5.F15130PKPAPlantValor taimse tooraine väärindamise alase teaduskoostöö ja innovatsioonivõimekuse tõstmine01.11.201531.12.2019Piia Pääso; Aret VooremäeEesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Polli aiandusuuringute keskus699 936,64 EUR
SFSF0170057s09Taimekaitse jätkusuutlikule taimekasvatusele01.01.200931.12.2014Marika MändEesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut1 212 478,43 EUR
1.1.5.2.1.5.8-2/T10085PKPK (EU39041)Teadmistepõhiste tervise- ja loodustoodete kompetentsikeskus14.05.201030.11.2010Ave KikasEesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Polli aiandusuuringute keskus31 955,82 EUR
MUU8F160138PKPAUute puuviljakultuuride kasvatus-, koristus- ja töötlemistehnoloogiate arendamine01.07.201631.12.2022Liina Arus; Reelika RätsepEesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Polli aiandusuuringute keskus169 080,00 EUR
MUUL170036PKPAVaarikas Rubus sp. seemneõli töötlemistehnoloogia arendus 16.02.201731.01.2018Ave KikasEesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Polli aiandusuuringute keskus29 290,00 EUR
1.1.5.2.1.2.8L160189PKPA (EU50768)Õunviljaliste puuviljade mahla bioaktiivsete näitajate hindamine uute toodete väljatöötamise eesmärgil15.09.201628.02.2017Kristine VolensEesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Polli aiandusuuringute keskus5 000,00 EUR
  • Leitud 24 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Kikas, Ave; Kahu, Kersti; Arus, Liina; Kaldmäe, Hedi; Rätsep, Reelika; Libek, Asta-Virve (2017). Qualitative Properties of the Fruits of Blackcurrant Ribes nigrum L. Genotypes in Conventional and Organic Cultivation. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B. Natural, Exact, and Applied Sciences., 71 (3), 190−197.10.1515/prolas-2017-0032.1.1.
Vystavna, Y.; Zaichenko, L.; Klimenko, N.; Rätsep, R. (2017). Trace metals transfer during vine cultivation and winemaking processes. Journal of the Science of Food and Agriculture, 1−23.10.1002/jsfa.8318.1.1.
Arus, L.; Kaldmäe, H.; Rätsep, R.; Kikas, A. (2016). Effect of storage time on fruit biochemical composition of blue-berried honeysuckle (Lonicera caerula L.) cultivars. In: Arturs Stalažs (Ed.). 3rd international scientific conference „Sustainable Fruit Growing: From Plant to Product” RPD Abstracts Vol. 2.3rd international scientific conference „Sustainable Fruit Growing: From Plant to Product”, Riia-Dobele, 17.-18.08.2016. Riia, Läti.3.4.
Arus, L.; Libek, A.-V.; Kaldmäe, H.; Rätsep, R.; Kikas, A. (2016). Improvement of raspberry cultivars in Estonia. In: Arturs Stalažs (Ed.). 3rd international scientific conference „Sustainable Fruit Growing: From Plant to Product” RPD Abstracts Vol. 2.3rd international scientific conference „Sustainable Fruit Growing: From Plant to Product”, Riia-Dobele, 17.-18.08.2016. Riia, Läti.3.4.
Kikas, A.; Kahu, K.; Arus, L.; Kaldmäe, H.; Rätsep, R.; Libek, A.-V. (2016). Qualitative properties of the fruit of blackcurrant genotypes in conventional and organic growing. In: Arturs Stalažs (Ed.). 3rd international scientific conference „Sustainable Fruit Growing: From Plant to Product” RPD Abstracts Vol. 2.3rd international scientific conference „Sustainable Fruit Growing: From Plant to Product”, Riia-Dobele, 17.-18.08.2016. Riia, Läti.3.4.
Vystavna, Yuliya; Rätsep, Reelika; Klymenko, Nina; Drozd, Olena; Pidlisnyuk, Valentina; Klymenko, Mykola (2015). Comparison of soil-to-root transfer and translocation coefficients oftrace elements in vines of Chardonnay and Muscat white grown in thesame vineyard. Scientia Horticulturae, 192, 89−96.10.1016/j.scienta.2015.05.019.1.1.
Rätsep, R.; Moor, U.; Vool, E.; Karp, K. (2015). Effect of post-harvest flame-defoliation on strawberry (Fragaria × ananassa Duch.) growth and fruit biochemical composition. Zemdirbyste-Agriculture, 102 (4), 403−410.10.13080/z-a.2015.102.051.1.1.
Maante, M.; Vool, E.; Rätsep, R.; Karp, K. (2015). The effect of genotype on table grapes soluble solids content. Agronomy Research, 13 (1), 141−147.1.1.
Vool, E.; Rätsep, R.; Karp, K. (2015). Effect of Genotype on Grape Quality Parameters in Cool Climate Condition. In: Acta Horticulturae (353−358).. Belgium: ISHS.3.1.
Rätsep, R., Karp, K., Vool, E. (2015). EFFECT OF POSTHARVEST MOWING ON STRAWBERRY ‘DARSELECT’ GROWTH AND YIELD GROWN ON PLASTIC MULCH. In: Santa Treija, Signe Skujeniece (Ed.). Annual 21st ISC Research for Rural Development 2015 (51−57). Jelgava, Latvia: Latvia University of Agriculture. (Volume 1).3.1.
Maante, M.; Vool, E.; Rätsep, R.; Karp, K. (2015). Viinamarjade kvaliteedi mõjutamise võimalused. Agronoomia 2015 (185−190).. Tartu: Ecoprint.3.5.
Rätsep, Reelika; Karp, Kadri; Vool, Ele; Tõnutare, Tõnu (2014). Effect of pruning time and method on hybrid grapevine (Vitis sp.) 'Hasanski Sladki' berry maturity in a cool climate conditions. Acta Scientiarum Polonorum - Hortorum Cultus, 13 (6), 99−112.1.1.
Vool, E.; Rätsep, R.; Karp, K.; Kruus, M.; Luik, A.; Veromann, E.; Mänd, M. (2014). Does Thinning of Old Apple Trees Improve Fruit Quality and Decrease Pest Incidence? International Journal of Fruit Science, 1−14.10.1080/15538362.2014.906151.1.2.
Vool, E.; Rätsep, R.; Karp, K. (2014). Effect of fertilizing on grapevine fruit maturity in Northern conditions. In: Acta Horticulturae (231−236).. Belgium: ISHS.3.1.
Rätsep, R.; Vool, E.; Karp, K. (2014). Influence of Humic Fertilizer on the Quality of Strawberry Cultivar 'Darselect'. In: Acta Horticulture (911−916).. China: ISHS.3.1.
Rätsep, Reelika; Karp, Kadri; Vool, Ele (2014). Yield Maturity Parameters of Hybrid Grapevine (Vitis sp.) Cultivar Zilga. In: Santa Treija, Signe Skujeniece (Ed.). Annual 20th ISC Research for Rural Development 2014 (44−50).. Jelgava, Latvia: Latvia University of Agriculture.3.1.
Vool, E.; Ojaperv, K.; Rätsep, R.; Karp, K. (2014). Effect of genotype on grape quality parameters in a cool climate conditions. Program and Abstracts Book: 11th International Conference on Grapevine Breeding and Genetics; Yanqing, Peking; 29. juuli -2. august 2014. Hiina, 272−273.3.4.
Vool, E.; Rätsep, R.; Karp, K.; Bachman, K.; Moor, U. (2014). The quality of grapes in open field and in protected cultivation conditions. In: Proceedings of the international conference “Horticulture in quality and culture of life” (839−846).. Mendel University of Agriculture and Forestry BRNO.3.4.
Rätsep, Reelika; Karp, Kadri; Vool, Ele (2014). Kvaliteetne ja maitsev lauaviinamari Eesti tootjalt: Rakendusuuringud marjakasvatuses. Aiandusfoorum 2014 (18−21).. Eesti Põllumajandus- ja Kaubanduskoda.6.3.
Rätsep, R.; Karp, K.; Vool, E. (2012). Kas võralõikus parandab õunte kvaliteeti? L. Metspalu, A. Luik (Toim.). Teaduselt mahepõllumajandusele: Konverentsi „Mahepõllumajanduse arengusuunad – teadlaselt mahepõllumajandusele“ toimetised (82−85).. Eesti Maaülikool.3.4.
Rätsep, R.; Vool, E.; Karp, K. (2012). Huumusväetise Humistar mõju maasikasaagi biokeemilisele koostisele ja taimede kasvule. Agronoomia 2012. Tartu: AS Rebellis, 213−220.3.5.
Vool, E.; Pedastsaar, P.; Rätsep, R.; Karp, K.; Püssa, T. (2012). Effect of fertilizing on grapevine fruit quality and cultivar effect on wine in northern conditions. Book of Abstracts (elektrooniline): 10th International Symposium on Vaccinium and other Superfruits, Holland, Maastricht, 17.-21. juuni. Holland, 91.5.2.
Rätsep, Reelika; Vool, Ele; Karp, Kadri (2012). Influence of Humic Fertilizer to the Quality of Strawberry Cultivar Darselect. Book of Abstracts.: ISHS VII International Strawberry Symposium, 18-22 February, 2012. Ed. Zhang Li. Beijing, China; Peking, Hiina: China Agriculture Press, 408.5.2.
Rätsep, Reelika; Karp, Kadri; Vool, Ele (2012). Väärikad ja eakad õunapuud meie aedades. Eesti Loodus, 9, 30−31.6.3.
  • Leitud 1 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
Kasvukoha mõju viinapuude (Vitis sp.) saagi kvaliteedileKati BachmanmagistrikraadReelika RätsepKaitstud2014Eesti Maaülikool