Birgit Maasing

16.10.1977
731 3018
birgit.maasing@emu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2008–...    Eesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut, Lektor (1,00)
01.09.2005–31.08.2008    Eesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut, spetsialist (0,50)
 
 
Haridustee
2005–2007    Eesti Maaülikool, Majandus- ja sotsiaalinstituut, majandusarvestus ja finantsjuhtimine, magister
2001–2005    Eesti Põllumajandusülikool, Majandus- ja sotsiaalinstituut, raamatupidamine ja rahandus, bakalaureus
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2014−2015    Õppekvaliteedi hindamise töögrupp

Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.12. Majandusteadus; CERCS ERIALA: S180 Majandus, ökonomeetrika, majandusteooria, majanduslikud süsteemid, majanduspoliitika

Birgit Maasing

16.10.1977
731 3018
birgit.maasing@emu.ee

Career

Institution and occupation
2008–...    Estonian University of Life Sciences, Institute of Economy and Social Sciences, Lecturer (1,00)
01.09.2005–31.08.2008    Estonian University of Life Sciences, Institute of Economy and Social Sciences, specialist (0,50)
 
 
Education
2005–2007   
2001–2005   
 
 
R&D related managerial and administrative work
2014−2015   

Qualifications

 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.12. Economics; CERCS SPECIALTY: S180 Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy