20.10.1988
6203965
sigridkalle@gmail.com

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
10.01.2020–...   
Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Ärikorralduse instituut, Lektor (0,85)
21.01.2019–30.06.2019   
Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus, Praktikant, analüütik (0,50)
01.01.2017–09.01.2020   
Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Ärikorralduse instituut, Lektor (1,00)
01.02.2012–31.12.2016   
Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Ärikorralduse instituut, Töökeskkonna ja -ohutuse õppetool, Lektor (1,00)
01.04.2011–31.01.2012   
Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Ärikorralduse instituut, spetsialist (0,40)
01.01.2009–31.12.2009   
Cambrex Tallinn, AS. Keemik, praktikant
 
 
Haridustee
01.09.2018–...   
Infosüsteemide analüüs ja kavandamine
2012–08.11.2018   
Keemia ja geenitehnoloogia, doktor (PhD)
2012–2013   
Inseneripedagoogika täiendõpe
2010–2011   
Tallinna tehnikaülikool, Rakenduskeemia ja biotehnoloogia, spetsialiseerumisega Töötervishoiule, M. Sc (cum laude)
2007–2010   
Tallinna tehnikaülikool, Rakenduskeemia ja biotehnoloogia, B.Sc
1999–2007   
Keila gümnaasium, hõbemedal
 
 
Lisainfo
2019 Kursuse "Digitarkus" läbimine;
12.06.2017 Koolitus "Kemikaalide ohutus ettevõttes" Juunika koolitus, Tallinn, Eesti;
2016 E-kursuse kvaliteedimärk ("Töökeskkond ja ergonoomika, ingl. k.);
2016 Bakalauruse töö juhendamine, Nele Kapten "Enamlevinud tervist edendavad tegevused töökohal ja nende seos töötajate töörahuloluga".;
Koolitus: Juhtimissüsteemi siseaudiitor EVS 18001/ OHSAS 18001 ja ISO 19011:2011 standardi nõuete põhjal, 09-10.06.2014, Metrosert, Tallinn.;
Konverentsi EDUCON (Engineering Education towards Excellence and Innovation) 2015 üks korraldajatest;
Aktiivselt osalemine TTÜ Ergonoomia labori akrediteerimisprotsessis, mõõtmistes, juhendite kaasajastamises;
;
Kursus: Tööhügieen ja uus Euroopa kemikaaliseadusandlus, NIVA, 19.05-22.05.2014, Soome
;
2014 EAK (Eesti akrediteerimiskeskus) assessori koolitus, Pedase, Eesti;

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2018
3.1.
2017
5.1.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
3.1.
2016
5.1.
2016
5.2.
2016
1.1.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
3.1.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2013
1.1.
2012
6.6.
2012
15.01.2020
20.10.1988
6203965
sigridkalle@gmail.com

Career

Institutions and positions
10.01.2020–...   
Tallinn University of Technology , School of Business and Governance, Department of Business Administration, Lecturer (0,85)
21.01.2019–30.06.2019   
IT and Development Centre. Ministry of the Interior, Estonia, Trainee, analyst (0,50)
01.01.2017–09.01.2020   
Tallinn University of Technology , School of Business and Governance, Department of Business Administration, Lecturer (1,00)
01.02.2012–31.12.2016   
Tallinn University of Technology , School of Business and Governance, Department of Business Administration, Chair of Labour Environment and Safety, Lecturer (1,00)
01.04.2011–31.01.2012   
Tallinn University of Technology , School of Business and Governance, Department of Business Administration, Other staff (0,40)
01.01.2009–31.12.2009   
Other staff
 
 
Education
01.09.2018–...   
2012–08.11.2018   
Chemistry and gene technology, PhD
2012–2013   
2010–2011   
Tallinn university of Technology, Applied chemistry and biotechnology, M. Sc. (cum laude)
2007–2010   
Tallinn university of Technology, Applied chemistry and biotechnology, B. Sc.
1999–2007   
Keila Gymnasium
 
 
Additional information
;
;
2016 Quality mark of an e-course;
2016 Supervisor for Bachelor thesis, Nele Kapten "Most common health promotion activities in the workplace and their relationship with employee job satisfaction".;
;
;
Course: Occupational Hygiene and the new European Chemical Legislation, NIVA, 19.05-22.05.2014, Finland;
;

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2018
3.1.
2017
5.1.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
3.1.
2016
5.1.
2016
5.2.
2016
1.1.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
3.1.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2013
1.1.
2012
6.6.
2012
15.01.2020