Detailide kvaliteedi kontroll
Detailide kvaliteedi kontroll, Eesti Maaülikool, Tõnu Leemet.
Teenus
Detailide kvaliteedi kontroll
Quality control of parts

  • {{row.Name}}
Konsultatsioon: • masinaelementide mõõtmine 3D koordinaatmõõtemasinaga • masinaelementide mõõtmine kujuhälbetestriga.
Consultations: - measuring machine elements with 3D coordinate measuring machine; - measuring machine elements with portable 3D laser scanner; - measuring geometrical tolerances; - tolerances and fits; - surface roughness determination; - dimension chains calculation.
tootearendus; product development; masinaehitus; machine building; masinaelemendid; machine elements
  • Töötlev tööstus
Adapter; Töötlev tööstus
56659869, tonu.leemet@emu.ee