See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)" projekt ETF7441
ETF7441 "Täidesaatvate agentuuride ning avaliku- ja erasektori koostöö valitsemine: koordinatsioon ja kontroll Eesti avalikus sektoris (1.01.2008−31.12.2011)", Tiina Randma-Liiv, Tallinna Tehnikaülikool, Sotsiaalteaduskond.
ETF7441
Täidesaatvate agentuuride ning avaliku- ja erasektori koostöö valitsemine: koordinatsioon ja kontroll Eesti avalikus sektoris
Governance of executive agencies and public-private partnerships: coordination and control in the Estonian public sector
1.01.2008
31.12.2011
Teadus- ja arendusprojekt
Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.13. RiigiteadusedS170 Poliitikateadused, administreerimine 5.4. Teised sotsiaalteadused (sotsiaal- ja kultuurantropoloogia, etnoloogia, demograafia, inim-, majandus- ja sotsiaalgeograafia, munitsipaal- ja regionaalplaneering, haldusjuhtimine, õigusteadus, lingvistika, politoloogia, sotsioloogia jne.100,0
AsutusRollPeriood
Tallinna Tehnikaülikool, Sotsiaalteaduskondkoordinaator01.01.2008−31.12.2011
PerioodSumma
01.01.2008−31.12.2008211 200,00 EEK (13 498,14 EUR)
01.01.2009−31.12.2009202 752,00 EEK (12 958,21 EUR)
01.01.2010−31.12.2010202 800,00 EEK (12 961,28 EUR)
01.01.2011−31.12.201112 961,20 EUR
52 378,83 EUR

„Uue haldusjuhtimise“ (New Public Management) ideedest tulenevalt on viimastel aastakümnetel toimunud traditsiooniliselt suurte ja monoliitsete riigistruktuuride spetsialiseerumine, mis on viinud terve haldusorganisatsiooni strukturaalse ümberkorraldamiseni paljudes arenenud riikides. Selle tulemuseks on olnud märkimisväärne agentuuride ja muude autonoomsete organisatsioonide loomine, millele delegeeritakse avaliku sektori funktsioone ja millest enamus tegutseb väljaspool otsest keskvalitsuse (ministeeriumide) kontrolli. Uurimisprojekti eesmärgiks on kaardistada Eesti avaliku sektori organisatsioon ning koguda ja süstematiseerida rahvusvaheliselt võrreldavad andmed Eesti täidesaatvate agentuuride autonoomia, koordineerimise ja kontrolli ning tulemusjuhtimise kohta. Selleks viiakse läbi rahvusvahelise avaliku halduse võrgustiku COBRA (Common Public Organization Data Base for Research and Analysis) uuring. COBRA uuringu fookus on erinevatel avaliku sektori organisatsioonitüüpidel (ulatudes kesksetest valitsusüksustest ametite ja inspektsioonideni, avalik-õiguslike organisatsioonideni, riigiomandis olevate ettevõteteni, valitsuse loodud sihtasutusteni, avaliku ja erasektori koostööni ning ka valitsusüleste agentuurideni). Võrgustik on töötanud välja ühtse metoodika kogumaks andmeid avalike organisatsioonide autonoomia, koordineerimise, kontrolli ning tulemusjuhtimise kohta. Eesti uuring viiakse läbi kasutades kombinatsiooni kvantitatiivsetest meetoditest ja kvalitatiivsetest juhtumianalüüsidest. Eesti analüüs peaks oodatavalt saama suure tähelepanu osaliseks, sest tegemist on esimese uue EL liikmesriigiga, kus COBRA uuring ellu viiakse, mis võimaldab rõhutada regiooni spetsiifilisi omapärasid ning täiendada uurimismetoodikat Kesk- ja Ida-Euroopa riikide jaoks. Uurimisprojekti tulemusena on kavas avaldada vähemalt kolm artiklit eelretsentseeritavates ajakirjades. Praktilisest perspektiivist pakub uurimisprojekt teoreetilist ja empiirilist informatsiooni võimalikest uutest haldusreformide suundadest Eestis.
As a result of market-oriented New Public Management reforms in many developed countries, the traditionally large and monolithic government administrations have been subject to a strong specialization in recent decades. This has resulted in a large-scale establishment of agencies and other autonomous bodies that have been devolved from, and operate at arm’s length from the core government (ministries). Consequently, the nature of public sector organisation has radically changed. This research project aims to map the organisation of the Estonian public sector and to produce internationally comparable data on the autonomy, coordination and control, and performance management of the Estonian executive agencies. The study will be linked to the COBRA (Common Public Organization Data Base for Research and Analysis) network. This network has developed a common methodology for gathering data on the autonomy, coordination and control, and performance management of public organizations. The Estonian study will be conducted using a combination of quantitative survey and qualitative case studies. The Estonian case study is expected to receive great interest since it is the first new EU member state where the COBRA study will be carried out by that allowing to highlight specific characteristics of the region and helping to improve the research methodology for the CEE countries. The aim is to publish at least three peer-reviewed articles on the basis of this project. From a practical perspective, the research project will provide theoretical and empirical information about possible new directions in public management reforms in Estonia.