See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)" projekt ETF7405
ETF7405 "Rahvusvahelistumise mõju ettevõtete innovaatilisusele" (1.01.2008−31.12.2011); Vastutav täitja: Urmas Varblane; Tartu Ülikool, Majandusteaduskond; Finantseerija: Sihtasutus Eesti Teadusfond ; Eraldatud summa: 65 373 EUR.
ETF7405
Rahvusvahelistumise mõju ettevõtete innovaatilisusele
The impact of internationalisation on the innovativeness of firms
1.01.2008
31.12.2011
Teadus- ja arendusprojekt
Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)
ETIS valdkondETIS alamvaldkondCERCS valdkondFrascati Manuali valdkondProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.12. MajandusteadusS180 Majandus, ökonomeetrika, majandusteooria, majanduslikud süsteemid, majanduspoliitika5.2 Majandusteadus ja ärindus100,0
AsutusRollPeriood
Tartu Ülikool, Majandusteaduskondkoordinaator01.01.2008−31.12.2011
PerioodSumma
01.01.2008−31.12.2008276 000,00 EEK (17 639,61 EUR)
01.01.2009−31.12.2009264 960,00 EEK (16 934,03 EUR)
01.01.2010−31.12.2010240 960,00 EEK (15 400,15 EUR)
01.01.2011−31.12.201115 399,60 EUR
65 373,39 EUR

Eesti majandusruumi väiksuse tõttu on ettevõtete rahvusvahelistumine hädaavajalik. Kiire konvergentsiprotsessiga on kaasnenud kiire tööjõukulude kasvu, mis vähendab Eesti firmade konkurentsivõimet maailmaturul. Küsitlused näitavad ka Eesti ettevõtete tagasihoidlikku innovaatilisust. See on kujundanud teravdatud tähelepanu innovaatilisuse suurendamisele küsimustele. Firmade innovaatilise võimekuse uurimine on tunnustatud uurimissuund, aga erinevate rahvusvahelistumise meetodite ja ettevõtete innovaatilisusele vahelisi seoseid on seni väga tagasihoidlikult uuritud. Antud uurimisprojekt toetub mõttele ühendada kahe uurimisvaldkonna (ettevõtete rahvusvahelistumine ja innovatsioonivõimekuse) põhilised teoreetilised seisukohad ja selle alusel välja pakkuda ja kontrollida hüpoteese võimalike seoste kohta erinevate rahvusvahelistumise meetodite ja mustrite ning ettevõtete ja nende võrgustike innovaatilisuse vahel. Täpsemalt pööratakse projektis suurt tähelepanu alljärgnevatele uurimisteemadele: sissepoole (import, riiki tehtud välismaised otseinvesteeringud) ja väljapoole (otsene ja kaudne eksport, allhange, riigist välja tehtud otseinvesteeringud) suunatud rahvusvahelistumise mõju ettevõtete innovaatilisusele; rahvusvahelistumise taseme (ekspordi, sisse- ja väljapoole tehtud investeeringute osakaal jne) mõju ettevõtete innovaatilisusele ning sisemiste ja väliste tegurite mõju rahvusvahelistumise ja innovaatilisuse vahelistele seostele. Analüüs on kavas teostada kahel tasandil: ettevõtte- (ettevõtete innovatsiooni- ja rahvusvahelistumise strateegiate muutused ja nende vahelised seosed) ja võrgustikutasandil (erinevate võrgustikes toimuvate tegevuste mõju nende liikmete innovaatilisusele). Uuritakse ka teadmiste ja muude ressursside ülekannet multinatsionaalsete emaettevõtete ja nende tütarettevõtete vahel. Autorid pööravad tähelepanu võrgustikes toimuvatele muutustele ja probleemidele, mis võivad tekkida mõnda võrgustikku kuulumisel. Uuritakse, kuidas võrgustikud võiks suurendada firmade innovaatilisust ja aidata neil välisturgudele siseneda. Uurimuse informatsiooniline aluseks on Eesti ettevõtete innovatsioonilisust kajastav andmebaas Community Innovation Survey, ettevõtete majandusnäitajate andmebaas, küsitluse “Välisinvestor“ tulemused, intervjuud ja juhtumianalüüsi materjalid. Grant on loogiline jätk senisele uurimistööle, mis on uurinud otseste välisinvesteeringute rolli Eesti majanduses ja sisend-väljund seoste olulisust ettevõtete rahvusvahelistumises.
Due to the smallness of the Estonian economy internationalisation of firms is inevitable. Rapid catching up process has caused rapid growth of labour costs, which is reducing the competitiveness of Estonian firms on the international markets. Recent surveys have shown that Estonian firms are not innovative enough. It has created rising attention to the problems of the growth of firms’ innovativeness. The analysis of the innovative capacity of the firms is a fully acknowledged field of research, but the impact of different internationalisation methods on the innovativeness have not yet received considerable research attention. The current project is based on the idea of combination the theoretical foundations of two large research streams (internationalisation and innovativeness of firms) in order to propose and control research propositions about the potential linkages between various methods and patterns of internationalisation and innovativeness of firms and their networks. Considerable attention is paid to the following research themes: the impact of inward (imports, inward FDI) and outward (indirect and direct exports, outsourcing, outward FDI) internationalisation on the innovativeness of firms; the impact of the degree of internationalisation (relative importance of exports, inward or outward investments for the firm etc) on the innovativeness of firms; the impact of internal and external factors and actors on the interrelationships between internationalisation and innovativeness. The analysis is conducted on two levels: on the level of individual firms (the changes in firms’ innovation and internationalisation strategies and the interconnections between them) and on the level of networks (the impact of different forms of networking activities on of their members’ innovativeness). The exchange and transfer of knowledge and other resources between multinationals and their subsidiaries are also studied. The authors will also pay attention to the transformation of networks and the problems arising from belonging to certain networks. It is also studied how networks could increase firms’ innovativeness and assist them in entering foreign markets. Informational base of the research are database about the innovativeness and financial indicators of firms, results of the survey “Foreign Investor”, interviews and case study materials. Grant is a logical continuation of the previous research about the role of foreign direct investments in Estonian economy.