See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Ühiskondlikud väljakutsed" projekt TKA17073
TKA17073 "Ühine teenuseinnovatsioon Euroopas (1.12.2017−30.11.2020)", Zsolt Bugarszki, Tallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut.
TKA17073
Ühine teenuseinnovatsioon Euroopas
Co-creation of Service Innovations in Europe
Co-creation of Service Innovations in Europe
CoSIE
1.12.2017
30.11.2020
Teadus- ja arendusprojekt
Ühiskondlikud väljakutsed
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.11. SotsiaalteadusedS215 Sotsiaalsed probleemid ja heaolu, sotsiaalkindlustus5.9 Teised sotsiaalteadused100,0
AsutusRiikTüüp
Euroopa KomisjonEuroopa Liit
PerioodSumma
01.12.2017−30.11.2020198 062,50 EUR
198 062,50 EUR

Üha enam lähtutakse avalike teenuste arendamisel printsiibist, et seda on vajalik teha teenuseosutajate ja teenusekasutajate koostöös. Käesolev projekt panustab ühisele avalike teenuste arendamisele läbi demokraatlike dimensioonide ja sotsiaalse kaasatuse, ühendades koostööle erinevad kodanike grupid ja huvipoolte esindajad. Erinevate andmeallikate (avaandmed, sotsiaalmeedia) ühendamisel innovatiivsete info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatega üheksas piloteerivas partnerasutuses, tutvustatakse ühise teenuseinnovatsiooni eksperimenteerimise kultuuri ja võimalusi. CoSIE projekti kaks katuseesmärki on: (1) arendada teenuseid, lähtuvalt teenuste lõppkasutajate ja nende informaalsete tugivõrgustike prioriteetidest; (2) kaasata kodanikke, eelkõige nö "raskesti kaasatavaid", ühisesse avalike teenuste disainimisse. Ala-eesmärkideks on (1) töötada välja praktilised ressursid, mis koondavad teadmust uudsete võimaluste kohta avalike teenuste operatsionaalste protesside ümberdefineerimiseks, (2) luu ja osutada üheksas reaalses pilootasutuses valikut avalikke teenuseid, kombineerides avaliku sektori, kodanikuühiskonna ja eraettevõtjate koostööinitsiatiive; (3) koondada piloteerijate kogemused ja visualiseerida innovatiivsed ja toimivad töömeetodid, et jagada ja väärtustada hea valitsemise uusi ideid ja mudeleid; (4) rakendada innovatiivseid lähenemisi, et ühiselt arendada ja pakkuda konkreetsetele kohalikele kontekstidele ja teenusekasutajagruppidele sobivaid teenuseid; (5) tagada jätkusuutlikkus kogukonna võrgustikesse jäävate kohalike dialoogi loovate koolitajate ja teenusekasutajate kaasamise kaudu, (6) mobiliseerida praktikasse piloteeritud ja valideeritud uut teadmist, luues teenuseosutajatele ja nende partneritele kättesaadavad ja kasutajasõbralikud teekaardid avalike teenuste ühiseks arendamiseks.
There is growing consensus that public services can be improved through experiments which bring together service providers and their users. This proposal is for H2020-SC6-Co-Creation-2016-217: Applied co-creation to deliver public services. The CoSIE project contributes to democratic dimensions and social inclusion through co-creating public services by engaging diverse citizen groups and stakeholders. Utilizing blended data sources (open data, social media) with innovative deployment of ICT (data-analytics, Living Lab, Community reporting) in nine pilots, the project introduces the culture of experiments that encompasses various stakeholders for co-creating service innovations. The CoSIE project has two overarching aims: i) advance the active shaping of service priorities by end users and their informal support networks, ii) engage citizens, especially groups often called ‘hard to reach’, in the collaborative design of public services. The aims are divided into six objectives: 1) develop practical resources grounded in asset based knowledge to support new ways for public service actors to re-define operational processes, 2) produce and deliver nine real-life pilots to co-create a set of relational public services with various combinations of public sector, civil society and commercial actors, 3) draw together cross-cutting lessons from pilots and utilise innovative visualisation methods to share and validate new ideas and models of good governance, 4) apply innovative approaches appropriate to local contexts and user groups to gather the necessary user insight to co-create services, 5) ensure sustainability by establishing local trainers for animating dialogue and collating user voice, embedded in community networks, 6) mobilise new knowledge from piloting and validating by creating an accessible, user friendly roadmap to co-creation for service providers and their partners. The project will be implemented as a joint venture with 24 partners from 10 EU countries.
KirjeldusProtsent
Katse- ja arendustöö80,0
Rakendusuuring20,0
AsutusRollRiikTüüpKommentaar
Turku University of Applied ScienceskoordinaatorSoome Vabariik