"Aparatuuri toetus" projekt SF0180049s09AP12
SF0180049s09AP12 "Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180049s09 raames (1.01.2012−31.12.2013)", Jaak Jaagus, Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut.
SF0180049s09AP12
Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180049s09 raames
1.01.2012
31.12.2013
Infrastruktuuriprojekt
Aparatuuri toetus
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
1. Bio- ja keskkonnateadused1.10. Geograafia ja regionaaluuringudP510 Füüsiline geograafia, geomorfoloogia, mullateadus, kartograafia, klimatoloogia 1.4. Maateadused ja sellega seotud keskkonnateadused (geoloogia, geofüüsika, mineroloogia, füüsiline geograafia ning teised geoteadused, meteoroloogia ja ning teised atmosfääriteadused, klimatoloogia, okeanograafia, vulkanoloogia, paleoökoloogia50,0
4. Loodusteadused ja tehnika4.2. MaateadusedP510 Füüsiline geograafia, geomorfoloogia, mullateadus, kartograafia, klimatoloogia 1.4. Maateadused ja sellega seotud keskkonnateadused (geoloogia, geofüüsika, mineroloogia, füüsiline geograafia ning teised geoteadused, meteoroloogia ja ning teised atmosfääriteadused, klimatoloogia, okeanograafia, vulkanoloogia, paleoökoloogia50,0
PerioodSumma
01.01.2013−31.12.201361 009,00 EUR
61 009,00 EUR

Uurimuse fookuses on Eesti maastike ajalis-ruumiline dünaamika, nii pikaajalised kliimatingimuste muutumisest tulenevad looduslikud muutused kui maastikku muutev inimtegevus. Muutuste analüüsiks kasutatakse koos traditsioonilistega ka uusi autorite poolt välja töötatud ruumianalüüsi meetodeid. Peamised eesmärgid: 1) Arktika ja Eesti kliima pikaajaliste muutuste ja neid põhjustavate tegurite uurimine, pikkade kliimaridade analüüs, Arktika ja Eesti kliima kõikumiste ja muutuste vaheliste seoste kindlaksmääramine ja võimalike muutuste prognoos; 2) klimaatiliste ja maastikuliste nähtuste hinnangulise kaardistamise, seoste tuvastamise ja ajalis-ruumilise modelleerimise meetodite arendamine ning nende võrdlus efektiivsuse, üldistusvõime, kasutuslihtsuse ja müratundlikkuse aspektist; 3) maastiku ajalis-ruumiliste muutuste analüüs, ruumiline modelleerimine ja prognoosimine seoses kliimamuutuste, maakasutuse, asustustiheduse, teiste inimtegevuse ilmingute ning looduslike protsessidega.
The study focuses on Estonian landscapes in their spatio-temporal dynamics, both long-term natural changes mostly caused by climate change and human impact on landscapes. Traditional methods of spatial analysis together with new ones developed by the authors are applied to analyse the landscape changes. The main objectives: 1) detailed analysis of long-term changes in the Arctic and Estonian climates, analysis of long climatic time series, determination of relations between fluctuations in the Arctic and in Estonia, prediction of possible changes; 2) development of methods for predictive mapping, detection of relations and spatio-temporal modelling of climatic and landscape phenomena, comparison of models from the aspects of efficiency, generalisation, usability and sensibility to noise; 3) analysis of spatial and temporal changes, spatial modelling and prediction of landscape changes related to climate change, land use, population density, and other human caused and natural processes.