This website uses cookies to store user session information. By using our website you consent to our terms of use. Read more
I agree
"Personal research funding: Start-up grant (PSG)" project PSG312
PSG312 "Metal Oxide-based Catalyst Materials from Recycled Li-ion Batteries for Metal-air Battery and Fuel Cell Applications (1.01.2019−31.12.2022)", Ivar Kruusenberg, National Institute of Chemical Physics and Biophysics.
PSG312
Liitiumioonakude jäätmetest metalloksiidsete katalüsaatormaterjalide valmistamine metall-õhk patareide ja kütuseelementide tarvis
Metal Oxide-based Catalyst Materials from Recycled Li-ion Batteries for Metal-air Battery and Fuel Cell Applications
1.01.2019
31.12.2022
R&D project
Personal research funding: Start-up grant (PSG)
ETIS classificationSubfieldCERCS classificationFrascati Manual classificationPercent
4. Natural Sciences and Engineering4.11. Chemistry and Chemical TechnologyP401 Electrochemistry 1.4 Chemical sciences50,0
4. Natural Sciences and Engineering4.12. Process Technology and Materials ScienceT140 Energy research 2.10 Nano-technology35,0
1. Biosciences and Environment1.9. Research into Substances Hazardous to the EnvironmentP305 Environmental chemistry 1.4 Chemical sciences15,0
PeriodSum
01.01.2019−31.12.201981 250,00 EUR
01.01.2020−31.12.2020104 500,00 EUR
01.01.2021−31.12.2021104 500,00 EUR
290 250,00 EUR

Kasutatud liitiumioonakud sisaldavad keskkonnaohtlike materjale ning kemikaale, mis võivad saastada nii õhku kui ka vett. Nendeks keskkonnaohtlikeks aineteks on ioonsed vedelikud, nano-süsinik materjalid ja rasked metallid nagu Co, Ni, Mn, Cu jt. Liitiumioonakude ümbertöötlemise ja taaskasutamise peamisteks limiteeringuteks on erinevate aku osade ning materjalide teineteisest eraldamise tehniline keerukus ning kõrge hind. Antud projekti üks peamiseid eesmärke on majanduslikult tasuva ning efektiivse meetodi leidmine, eraldamaks kasutatud liitiumioonakudest metalloksiidid ning süsinikpulber. Teadustöö lõppeesmärgiks on sünteesida eelpool mainitud ümbertöödeldud materjalidest uudsed ning elektrokatalüütiliselt aktiivsed katalüsaatormaterjalid metall-õhk akude ning madalatemperatuursete kütuseelementide tarvis.
Used lithium-ion batteries are environmental hazards which contain chemicals and materials that can pollute water and soil. Such pollutants are: organic solvents, nano-carbon powders, and harmful heavy metals, like Co, Ni, Mn, Cu, and etc. The main limitations for the effective recycling of the Li-ion battery materials have been the technical difficulties to separate and treat different materials so that they can be re-used, along with the high cost of that process. One of the main objectives of this project is to develop cost-effective recycling methods to re-use metal-oxides and carbon powders from spent lithium-ion batteries. Our final goal is to synthesize highly active and novel catalyst materials from these recycled materials for the metal-air batteries and low-temperature fuel cells.