See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Riiklik programm: Eesti keel ja kultuurimälu" projekt EKKM11-247
EKKM11-247 (EKKM11-247) "Tallinna ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudi toimetiste taseme tõstmine (1.01.2011−31.12.2013)", Reili Argus, Tallinna Ülikool.
EKKM11-247
Tallinna ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudi toimetiste taseme tõstmine
Raising the level of the journal Proceedings of the Institute of Estonian Language and Culture
1.01.2011
31.12.2013
Teadus- ja arendusprojekt
Riiklik programm: Eesti keel ja kultuurimälu
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.6. Filoloogia ja lingvistikaH350 Keeleteadus6.2. Keeleteadus ja kirjandus100,0
AsutusRollPeriood
Tallinna Ülikoolkoordinaator01.01.2011−31.12.2013
PerioodSumma
01.01.2011−31.12.20112 300,00 EUR
01.01.2012−31.12.20122 300,00 EUR
01.01.2013−31.12.20132 300,00 EUR
6 900,00 EUR

Projekti eesmärk on 1) muuta Tallinna ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudi toimetised perioodiliseks väljaandeks ning 2) esitada taotlus liita väljaanne bibliograafilistesse andmebaasidesse. Tallinna ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudi toimetised on ilmunud 2004. aastast (nr 1 ilmus nime „Tallinna Pedagoogikaülikooli eesti filoloogia osakonna toimetised” all, alates 2009. aastast on lingvistika-alaseis artikleid sisaldav väljaanne olnud eelretsenseeritav ning sel on olnud rahvusvaheline toimetuskolleegium. Paralleelselt on TLÜ eesti keele ja kultuuri instituut andnud välja ka kirjandusteaduslikke kirjutisi sisaldavaid kogumikke. Aastast 2011 on kavas liita seni ilmunud kogumikud ühise Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudi toimetiste sarja alla. Toimetised ilmuksid kaks korda aastas: üks, kirjandusteaduslikke kirjutisi sisaldav number kevadel, teine, lingvistikaalaseid kirjutisi sisaldav sügisel. Toimetistel oleks üks peatoimetaja ning igal numbril omakorda vastavalt numbri üldisele temaatikale tegevtoimetaja. Toimetiste sarja senist, lingvistikaalast kolleegiumi (liikmed: Lars Gunnar Larsson (Uppsala), Maisa martin (Jyväskylä), Kaili Müürisepp (Tartu), Helle Metslang (Tartu/Tallinn), Meelis Mihkla (Tallinn), Renate Pajusalu (Helsinki/Tartu), Helena Sulkala (Oulu), Urmas Sutrop (Tallinn/Tartu),. Maria Voeikova (Viin/Sankt-Peterburg)) täiendatakse kirjandusteaduse alaste liikmetega teiste riikide ja teiste ülikoolide vastava ala teadlastega. Toimetused on oma kolleegiumide kaudu seotud juhtivate lingvistidega ja kirjandusteadlastega ning nende koduülikoolidega. Selline seotus tagab kontrolli kaastööde taseme üle ja hoiab ka teiste ülikoolide teadlasi kursis ajakirjas avaldatu ning avaldamise võimalustega. On aga oluline, et toimetuskolleegium ei suhtleks pelgalt elektronposti kaudu, rahvusvahelise kolleegiumi liikmete kokkusaamine oleks publikatsioonide vastuvõtmise ja hindamise põhimõtete väljatöötamise, tuleviku kavandamise ja probleemide arutamise jaoks äärmiselt vajalik. Toimetiste sarjas avaldatakse lingvistika ja kirjandusteaduse eri valdkondade uuringuid, nii rakenduslikke kui ka teoreetilisema suunaga kirjutisi. Eriti oluliseks tuleb pidada eesti keele, eesti keele kui teise keele ja kirjanduse õppimise ja õpetamisega seotud uuringuid, sest just heal tasemel didaktikauuringute väljaandmise koht praegustel vastava ala uurijatel Eestis puudub. Kõigi mainitud uurimisvaldkondade teadlik arendamine on eesti keele ja kirjandusuurimuse eduka arengu seisukohast ülioluline, seetõttu on tähtis julgustada autoreid nimetatud valdkondadega tegelema ja uurimistulemusi publitseerima. Siiani on toimetistes avaldatud artiklid olnud eesti, soome ja inglise keeles, ka edaspidi võivad autorid esitada artikli eesti, inglise või soome keeles. Muukeelne resümee peab olema inglise- ja soomekeelsetel artiklitel eesti, eestikeelsetel artiklitel inglise keeles. Iga toimetiste artiklit arvustab anonüümselt nii väljaande kolleegiumist kui ka väljastpoolt kaks retsensenti. Retsensioonid arhiveerib toimetus. Kaastöid ei honoreerita. Kaastöö ei tohi olla varem avaldatud ei perioodilistes väljaannetes ega konverentsikogumikes, samuti ei tohi kaastöö samal ajal olla esitatud avaldamiseks üheski vormis, v.a akadeemilise kraadi või diplomi taotlemiseks esitatud tööna, ettekandeteesidena või loenguna. Tallinna ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudi toimetiste toimetusel tuleb luua veebileht, olemasolevatest kaastööde vormistamise juhendist kujundada ühtne, nii lingvistika kui ka kirjandusteaduslike ja didaktilise suunitlusega kirjutiste jaoks sobiv juhend, mis oleks kättesaadav toimetiste veebilehel. Toimetiste sarja kolleegiumi avakogunemine on vajalik edasiste publitseerimispõhimõtete ning kirjutiste hindamiskriteeriumite väljatöötamiseks. Toimetiste suurema loetavuse huvides ja Ida-Euroopa lingvistika osakaalu rahvusvahelises teadusinfo vahetuses suurendamiseks on vajalik Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudi toimetiste liitmine bibliograafiliste andmebaasidega (MLA (Modern Language Association of America) andmebaas, Alalise Rahvusvahelise Lingvistide Komitee valikbibliograafia "Linguistic Bibliography", Kesk-ja Ida-Euroopa teadusajakirjade andmebaas Central and Eastern European Online Library (CEEOL)). Toimetus esitab taotluse kaasata toimetiste sari ERIHi andmebaasi. Kui arvestada ERÜ aastaraamatu kogemusi bibliograafilistesse andmebaasidesse jõudmisel, peab ajakirja akadeemilist taset ja perioodilise ilmumise suutlikkust tõestama vähemalt kolme järjestikuse köitega, mis aastakirja puhul vältab seega kõige vähem kolm aastat.