See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)" projekt ETF8550
ETF8550 "Tuuleelektrijaamade agregeeritud mudelite analüüs ja arendamine (1.01.2011−31.12.2012)", Ivo Palu, Tallinna Tehnikaülikool, Energeetikateaduskond.
ETF8550
Tuuleelektrijaamade agregeeritud mudelite analüüs ja arendamine
Analysis and development of wind power plant generic models
1.01.2011
31.12.2012
Teadus- ja arendusprojekt
Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
4. Loodusteadused ja tehnika4.17. Energeetikaalased uuringudT140 Energeetika 2.2. Elektroenergeetika, elektroonika (elektroenergeetika, elektroonika, sidetehnika, arvutitehnika ja teised seotud teadused)50,0
4. Loodusteadused ja tehnika4.8. Elektrotehnika ja elektroonikaT190 Elektrotehnika 2.2. Elektroenergeetika, elektroonika (elektroenergeetika, elektroonika, sidetehnika, arvutitehnika ja teised seotud teadused)50,0
AsutusRollPeriood
Tallinna Tehnikaülikool, Energeetikateaduskondkoordinaator01.01.2011−31.12.2012
PerioodSumma
01.01.2011−31.12.20117 200,00 EUR
01.01.2012−31.12.20127 200,00 EUR
14 400,00 EUR

Vastavalt Eesti elektrimajanduse arengukavale võib aastaks 2018 tuuleenergeetika osakaaluks olla 30% installeeritud võimsusest. Mida suurem on tuulikute osakaal energiasüsteemis seda suuremat mõju omavad nad süsteemi talitlusele. Samas mõjutab energiasüsteemi töökindlust ka elektrivõrkudes esinevad häired. Eesti ülekandevõrgus esineb kahetsusväärselt palju lühiseid, ulatudes mõningatel aastatel kuni sajani. Juhul kui elektrituulikud on paigaldatud hajutatuna üle terve võrgu, võib iga häiring olla mõne sellise seadme jaoks kriitiline ja kujutada endas ohtu kogu süsteemi töökindlusele. Olemasolevad suured soojuselektrijaamad on häiringute suhtes immuunsemad võrreldes elektrituulikutega. Et olla teadlik võimalikest võrgu häiringutest ja tagada üldine töökindlus koostatakse võrgu arvutamiseks erinevaid mudeleid. Mida täpsemad on mudelid, seda täpsem on saadav tulemus ja seda paremini võib prognoosida võrgu käitumist häiringute korral. Just siinkohas ilmnevad antud grandi tugevused, milleks on hetkeolukorra kaardistamine läbi täpse ja mitme mõõteseadmega võrgus toimuvate häiringute ja normaaltalitlus parameetrite mõõtmine, tuuleparkide täpsete mudelite koostamine ja arendamine ning saadud ja olemasolevate mudelite verifitseerimine. Käesolevast projektist saavad kasu nii tuulepargi arendajad ja tootjad, süsteemi operaatorid kui ka kõik teised uurimisasutused, kes sarnaste probleemidega tegelevad. Täpsed mudelid võimaldavad vähendada kulutusi seadmetele ja fokuseerida tehtavaid investeeringuid töökindluse tagamiseks. Käesoleva projekti eesmärgid ja tegevused võib kokku võtta järgnevalt: • Kirjanduses saadaval olevate tuuliku tüüpide mudelite analüüs ning tuuleelektrijaamade üldistatud mudelite modelleerimine erinevates elektrisüsteemi võrguarvutustarkvarades. • Koostatud üldiste mudelite käitumise analüüs erinevates tarkvarades nii püsitalitluses kui ka mitmesuguste võrguhäiringute korral. • Eesti elektrisüsteemi ühendatud tuulelektrijaamade elektriliste parameetrite (pinge, vool, võimsus, transiendid, flikker jms) mõõtmine ja tulemuste analüüs. • Mõõdetud tuuleelektrijaamade mudelite verifitseerimine. • Välja töötada tuuleelektrijaamade üldised mudelid mida on võimalik kasutada elektrivõrgu talitluse modellerimisel nii elektrivõrgu plaaneerimisel kui ka operatiivsel juhtimisel. Projekti tulemused avalikustatakse rahvusvahelistel konverentsidel, eelretsenseeritavates ajakirjades ja ka kohalikes ajakirjades projekti ja tulemuste tutvustamiseks.
According to new Estonian Electricity Sector Development Plan, 30% share of wind generation in total installed capacity is foreseen by 2018. The larger the percentage of wind turbines in generation portfolio the more effect they have on the system operation. On the same time electrical power system security is influenced by occurrence of faults in the network. In Estonia the number of faults in a year is around hundred. In case the power generating units are placed all over the system every fault can cause a situation where system security is endangered. Existing big thermal power plants in Narva, Estonia are relatively more tolerant to different disturbances compared to newer wind parks, connected in recent years. To secure the adequate system operation and avoid blackouts the system must be modelled in different situations using the appropriate and reliable models. Therefore using the right models for system planning is extremely important. This is the position for current grant to investigate current situation by measuring grid faults, develop adequate models and validate the models of wind power plants. The benefit is mutual for grid operators and for wind park owners, as more precise models could help to avoid unreasonable investment in generation units and it clarifies the investment need for grid owner. The results are also beneficial for researchers in the same field. The project objectives could be outline as follows: • Research and development of the wind parks dynamic generic models in different electrical network calculation software’s based on information available in the literature for different types of wind turbines. • Analysis of the composed generic models in different software’s based on their behavior in different network schemes and contingencies. • Performing measurements of different electrical parameters (voltage, current, power, transients etc.) directly from wind parks connected into Estonian power system and analysis of the results. • Validation of the composed models based on information received from measurements. • Develop wind park dynamic generic models that can be used for modeling the electrical network operation during network long-term and short-term planning but also for operational planning. Project results will be published in international conferences and per-reviewed journals and in local magazines.