See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Sihtfinantseerimine" projekt SF0172613s03
SF0172613s03 "Eesti mullad: omadused, ökoloogia, seisundi hindamine, säästlik kasutamine, taksonoomia. (1.01.2003−31.12.2007)", Raimo Kõlli, Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut.
SF0172613s03
Eesti mullad: omadused, ökoloogia, seisundi hindamine, säästlik kasutamine, taksonoomia.
Soils of Estonia: properties, ecology, evaluation of status, sustainable management, taxonomy.
1.01.2003
31.12.2007
Teadus- ja arendusprojekt
Sihtfinantseerimine
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
1. Bio- ja keskkonnateadused1.6. PõllumajandusteadusB410 Mullateadus, põllumajanduslik hüdroloogia 4.1. Põllumajandus, metsandus, kalandus ja nendega seonduvad teadused (agronoomia, loomakasvatus, kalakasvatus, metsakasvatus, aiandus jne.)100,0
PerioodSumma
01.01.2003−31.12.2003480 000,00 EEK (30 677,59 EUR)
01.01.2004−31.12.2004539 000,00 EEK (34 448,38 EUR)
01.01.2005−31.12.2005539 000,00 EEK (34 448,38 EUR)
01.01.2006−31.12.2006539 000,00 EEK (34 448,38 EUR)
01.01.2007−31.12.2007539 000,00 EEK (34 448,38 EUR)
168 471,11 EUR

Tasakaalustatud keskkonnaseisundi tagamiseks, efektiivse põllu- ja metsamajandusliku tootmise korraldamiseks, pedoökoloogiliselt õigeks territooriumi kasutamiseks peaks ühiskond haldama mullastikuline teavet nii lokaalsel kui riigi tasemel ja omama mullastikku puutuvate andmete  kasutamise oskused. Lähtuvalt sellest on projekti põhieesmärkideks: (1) põllu- ja metsamuldade omaduste süsteemne kajastamine kõige detailsemal s.o. pedoni tasemel; (2) muldade ökoloogia  selgitamine erinevate maakasutusviiside korral; (3) muldade seisundi hindamise printsiipide ja kriteeriumide uurimine; (4) muldade omadustest ja talitlustest lähtuva säästliku muldade kasutamise põhimõtete väljatöötamine ja (5) Eesti muldade  taksonoomia arendamine. Projekti arendamise teoreetiliseks aluseks on (1) lokaalsuse printsiip ja (2)  muldkatte ümbritseva keskkonnaga tihedais seostes arenemise printsiip. Metodoloogilisest aspektist lähtudes toetub projekt pikaajalistel uurimisalade ja põldkatsete võrgus tehtavatele väliuurimistele, mudel- ja nõukatsete korraldamisele ning  olemasolevate andmekogude läbitöötamisele, täiendamisele ja uute loomisele. Instituudil on olemas muldade analüüsi laboratoorium koos kvalifitseeritud laborantide ja uurimise alustamiseks vajaliku aparatuuriga. Projektis osaleb 4 kõrgesti kvalifitseeritud õppejõudu ning  9 doktori- ja 5 magistrikraadi taotlejat. Projekti tulemused aitavad teaduspõhiselt arendada loodussäästvat põllu- ja metsamajanduslikku tootmist, mis on ühtaegu nii keskkonnasõbralik kui ka efektiivne. Taksonoomilisest aspektist lähtudes luuakse süsteemne ülevaade (mudel) Eesti peamiste post- ja sünlitogeensete mineraal- ja turvasmullaliikide omadustest, ökoloogiast ja säästlikust kasutamisest.
To assure equilibrium environmental status, to arrange an effective agricultural and forest management and to organise ecologically sound utilisation of territory the society must own know-how about soil concern information on the whole state as well as on local levels. The Estonian society's perception of soil must be perfected at actual time. The main goals of the project are: (1) to give a systematic characterisation of arable and forest soil properties on pedon  level, (2) to study soil ecology in dependence of land use peculiarities, (3) to elaborate the criteria and principles for soil status evaluation, (4) to elaborate the ways for sustainable soil use and (5) to develop the Estonian soil taxonomy. The theoretical base of the research  form from two essential principles:  (1) locality of soil concern  problems and (2) development of soils in tight concordance with local environmental conditions. The main data treated in project are originated from long-term experimental and field treatment areas network, from model experiments and from different databases, some of which will be updated in the course of research. The Department of Soil Science & Agrochemistry EAU has relatively well furnished laboratory and experienced laboratory assistants for the starting of project.  In the project are participated 4 highly qualified soil scientists as well as 8 workers applying doctor of science  and 5 master of science degree. The results of the project enable to develop scientifically well-founded methods for soil cover use in agriculture and forestry, which is effective and friendly for nature. From the taxonomic view point the systemic overview or model about Estonian post- and synlithogenic mineral- and organic soil species properties, ecology and sustainable use are created.