"Aparatuuri toetus" projekt SF0140028s09AP13
SF0140028s09AP13 "Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0140028s09 raames (1.01.2013−31.12.2014)", Hans Luik, Tallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond.
SF0140028s09AP13
Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0140028s09 raames
1.01.2013
31.12.2014
Infrastruktuuriprojekt
Aparatuuri toetus
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
4. Loodusteadused ja tehnika4.11. Keemia ja keemiatehnikaT350 Keemiatehnoloogia ja -masinaehitus1.3. Keemiateadused (keemia ja muud seotud teadused)100,0
PerioodSumma
01.01.2014−31.12.201427 835,00 EUR
27 835,00 EUR

Uuritakse Eesti fossiil- ja taastuvkütuste termokeemilist vedeldamist ja vääristamist eesmärgiga kasutada neid kompleksselt ja senisest ratsionaalsemalt. Luuakse teaduslikud ja tehnoloogilised alused põlevkivi, turba, biomassi ja plastjäätmete erimite ning nende segude jäätmeväheseks konversiooniks mittetavapäraseks naftaks uute efektiivsete termilise lahustamise ja hüdrogeenimise meetodite väljatöötamisega. Uuritakse bi- ja multilateraalseid interaktsioone ja sünergismi kütuste ja nende segude sub- ja superkriitilisel ekstraktsioonil. Töötatakse välja hüdrogeeniva krakkimise ja hüdrogeeniva puhastuse meetodid uudsete katalüsaatorite rakendamisega, et modifitseerida primaarne viskoosne ja hapnikurikas ekstrakt süsivesinikerikkaks õliks.Tuletatakse matemaatilised mudelid, millega ligikaudselt kirjeldatakse oluliste faktorite koosmõju produktide saagisele ja koostisele uuritavates komplitseeritud protsessides. Töö tulemused on aluseks põlevloodusvarade teadmistepäraseks vääristamiseks.
Liquefaction and upgrading of Estonian fossil and renewable fuels and fuel blends with the aim of their more rational and appropriate utilisation will be investigated. Scientific and technological fundamentals to maximum conversion of oil shale, peat, varieties of biomass and plastic wastes into non-conventional petroleum by using novel thermal dissolution, hydrogenation and co-processing methods will be created. Bi- and multilateral interactions occurring between components at sub- and supercritical extraction and at upgrading of the viscous extracts by hydrogenation will be investigated. Probable positive synergistic effects in the yield and composition of the liquid product will be described. Mathematical models will be deduced for approximate description of the joint effect of the main factors on the yield and composition of the products in the complicated processes. The results obtained represent the science-based fundamentals for upgrading available natural fuel resources.