"Mobilitas Pluss Postdoctoral Researcher Grant / Mobilitas Pluss järeldoktoritoetus" projekt MOBJD13
MOBJD13 "Ökoloogiliste koosluste funktsionaalne täielikkus: integreeritud tõenäosuslik käsitlus seletamaks ökosüsteemide stabiilsust (1.03.2017−31.12.2018)", Carlos Perez Carmona, Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, ökoloogia ja maateaduste instituut.
MOBJD13
Ökoloogiliste koosluste funktsionaalne täielikkus: integreeritud tõenäosuslik käsitlus seletamaks ökosüsteemide stabiilsust
Functional completeness of ecological communities: an integrated probabilistic framework linked to ecosystem stability
1.03.2017
31.12.2018
Teadus- ja arendusprojekt
Mobilitas Pluss Postdoctoral Researcher Grant / Mobilitas Pluss järeldoktoritoetus
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
1. Bio- ja keskkonnateadused1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogiaB270 Taimeökoloogia 1.5. Bioteadused (bioloogia, botaanika, bakterioloogia, mikrobioloogia, zooloogia, entomoloogia, geneetika, biokeemia, biofüüsika jt100,0
PerioodSumma
01.03.2017−31.12.201866 635,79 EUR
66 635,79 EUR

Elurikkuse püsimise mehhanismide uurimisel on viimasel aastatel olnud palju abi kahest erinevast lähenemisest: ühelt poolt elupaiga-spetsiifilise liigifondi ning tumeda elurikkuse teooriast ja teiselt poolt ökoloogilise koosluste funktsionaalse mitmekesisuse uuringutest. Mõlemad käsitlused on olnud väga edukad aga arenenud siiani suuresti iseseisvalt. Käesoleva projekti eesmärgiks on need kaks lähenemist omavahel integreerida ühtsesse tõenäosusi kasutavasse süsteemi. Töötatakse välja uudne ökoloogiliste koosluste funktsionaalse täielikkuse kontseptsioon ja luuakse tarkvara lahendused selle tarvis. Seda kontseptsiooni kasutatakse kahe alaeesmärgi saavutamiseks. Esimene uurib taksonoomilise ja funktsionaalse koosluse täielikkuse levikut kontinentaalses skaalas. Teine leiab peamised faktorid, mis määravad koosluste ja liikide stabiilsuse ökosüsteemides. Käesolev projekti tulemusena saab selgemaks üks ökoloogia põhilisi küsimusi: mis mõjurid määravad ära koosluse kokkupaneku ja stabiilsuse.
In the last years, two families of approaches have expanded our knowledge on the mechanisms that maintain biodiversity: those considering habitat-specific species pools and dark diversity (DD), and approaches based on the functional diversity (FD) of communities. However, despite their potential, these lines of research have been mostly disconnected to date. This project aims to merge the DD and FD concepts into a single probabilistic framework. We will develop the novel concept of functional completeness of ecological communities, as well as software tools to implement it. These tools will be applied in two subprojects: the first one focusing on the distribution in functional and taxonomic completeness at a continental scale, and the second aiming to understand the factors determining the temporal stability of communities and species. This project will provide valuable insights into the factors that determine community assembly and stability, one of the main objectives of Ecology.
Projekt on andmud meile uusi teadmisi tumedast elurikkusest. Edenemine on seotud metodoloogilise arendustööga, mille tulemusi oleme testinud nii virtuaalsetel kui reaalsetel bioloogilistel kooslustel. Oleme välja arendanud uue, hüpergeomeetrilisel distributsioonil põhineva meetodi, mis on andnud teiste levinumate meetoditega võrreldes paremaid tulemusi. Samuti oleme alustanud tööd tumeda mitmekesisuse funktsionaalse aspekti defineerimise ning selle ulatuse määratlemisega. Mainitu võimaldab jälgitavat ning tumedat elurikkust elupaikades võrrelda ning käsitleda eripalgelisi ökoloogia-alaseid küsimusi. Oleme loonud uudse vahendi hindamaks funktsionaalset eripalgelisust igasuguses ruumilises või organisatsioonilises mõõtmes. Kõik projekti raames välja töötatud meetodid on dokumenteeritud ning avalikult ja tasuta kättesaadavad R tarkvara paketina (https://cran.r-project.org/web/packages/TPD/index.html). Nimetatud meetodeid testitakse projekti raames koondatud Eesti rohumaade kooslustest pärineva reaalse andmestikuga. Oleme kogunud informatsiooni ka tuhandete koosluste moodustumise ning liikide tunnuste kohta, mille tulemusena saame analüüse laiendada makroökoloogilisele skaalale. Ent olulisim – oleme projekti raames loonud laiapõhjalise rahvusvahelise koostöövõrgustiku tumeda elurikkuse ning selle mõjutajate analüüsimiseks globaalses mõõtmes (DarkDivNet, sh >110 uurimisala kuuel kontinendil). Võrgustikku koordineerivad Tartu ülikooli teadurid koostöös rahvusvaheliste ekspertide paneeliga. Käesoleva projekti tulemusi on esitletud mitmetel konverentsidel, sealhulgas korraldasime tumeda mitmekesisuse teemalise erisessiooni 2018 International Association for Vegetation Science sümpoosiumil. Veel enam, oleme avaldanud >5 teadusartiklit ökoloogia valdkonna kõige mõjukamates ajakirjades. Mitmed artiklid on hetkeseisuga ka töös.