"Eesti Teadusfondi uurimistoetus" projekt ETF8872
ETF8872 "Rasvkoe põletik: adipokiinide ja immuunrakkude mõju südame-veresoonkonnahaiguse markeritele rasvtõve, insuliinresistentsuse ja metaboolse sündroomiga isikutel (1.01.2011−31.12.2012)", Margus Lember, Tartu Ülikool, Arstiteaduskond.
ETF8872
Rasvkoe põletik: adipokiinide ja immuunrakkude mõju südame-veresoonkonnahaiguse markeritele rasvtõve, insuliinresistentsuse ja metaboolse sündroomiga isikutel
Adipose tissue inflammation: effect of adipokines and immune cell components on markers of cardiovascular disease in human obesity, insulin resistance and metabolic syndrome
1.01.2011
31.12.2012
Teadus- ja arendusprojekt
Eesti Teadusfondi uurimistoetus
ValdkondAlamvaldkondCERCS erialaFrascati Manual’i erialaProtsent
3. Terviseuuringud3.1. BiomeditsiinB480 Endokrinoloogia, sekretsioonisüsteemid, diabetoloogia 3.1. Biomeditsiin (anatoomia, tsütoloogia, füsioloogia, geneetika, farmaatsia, farmakoloogia, kliiniline keemia, kliiniline mikrobioloogia, patoloogia)100,0
AsutusRollPeriood
Tartu Ülikool, Arstiteaduskondkoordinaator01.01.2011−31.12.2012
PerioodSumma
01.01.2011−31.12.20118 280,00 EUR
01.01.2012−31.12.20128 280,00 EUR
16 560,00 EUR

Rasvumise metaboolsed ja kardiovaskulaarsed tagajärjed tekivad peamiselt tsentraalse (abdominaalse) rasvumise tagajärjel. Nii nahaalusest kui ka vistseraalsest rasvkoest vabaneb suur hulk põletikku soodustavaid molekule ja bioaktiivseid mediaatoreid (adipokiine), mis mõjutavad glükoosi ja lipiidide ainevahetust ning isu ja soodustavad insuliinresistentsuse ja südame-veresoonkonnahaiguste teket. Tsentraalse rasvumise ja insuliinresistentsuse erinevad kliinilised alatüübid on metaboolne sündroom (MS) ja polütsüstiliste munasarjade sündroom (PCOS). Loommudelites on näidatud, et rasvumisega seotud adipokiinide düsregulatsioon on seotud põletikuga rasvkoes, milles osalevad makrofaagid ja T-lümfotsüüdid. Rasvumise ja metaboolse sündroomiga inimestel on mõned viimase aja uuringud kirjeldanud rasvkoe erinevaid makrofaagide alarühmi ja nende alarühmade muutusi lühikese jälgimisperioodi jooksul bariaatrilise kirurgia operatsiooni läbiteinud patsientidel. Pikema jälgimisperioodi jooksul peale bariaatrilist kirurgiat tekkivaid muutusi rasvkoe immuunrakkude (makrofaagide, CD4+ ja CD8+ T-lümfotsüütide ja regulatoorsete T-lümfotsüütide) koosseisus pole varem kirjeldatud. Samuti puuduvad andmed seoste kohta rasvkoe põletiku rakuliste komponentide ja varase ateroskleroosi struktuursete ning funktsionaalsete komponentide (unearteri intima-meedia paksus, arteriaalne jäikus) vahel. Planeeritud uurimistöö peamised eesmärgid on järgmised: - võrrelda erinevaid rasvkoe immuunrakkude alarühmi metaboolsete häiretega (haigusliku rasvumise, MS-i ja PCOS-i) isikutel ja tervetel kontrollidel ning kirjeldada seoseid rasvkoe immuunrakkude alarühmade ja rasvkoe põletiku seroloogiliste markerite vahel; - hinnata intima-meedia paksuse ja arteriaalse jäikuse kui südame-veresoonkonnahaiguse varaste markerite seoseid rasvkoe põletiku rakuliste ja seroloogiliste markeritega metaboolsete häiretega isikutel; - jälgida bariaatrilise kirurgilise operatsiooni läbiteinud haigetel rasvkoe immuunkeskkonna muutusi lühema (3 kuud) ja pikema (üks ja kaks aastat) aja jooksul ja; - hinnata bariaatrilise kirurgia patsientidel kehakaalu vähenemise foonil pikema jälgimisperioodi jooksul rasvkoe immuunrakkude koostises ja rasvkoe põletiku seroloogilistes markerites tekkivate muutuste mõju intima-meedia paksusele ja arteriaalsele jäikusele. Rasvkoe põletiku rakuliste komponentide iseloomustamine rasvtõve, MS-i ja PCOS-iga isikutel aitab kaasa nende seisundite patogeneesi tundmaõppimisele.
Metabolic and cardiovascular consequences of obesity are mainly determined by central (abdominal) obesity. Both subcutaneous and visceral adipose tisse (AT) releases a large number of proinflammatory molecules and bioactive mediators (adipokines) modulating glucose and lipid metabolism, appetite, and promoting insulin resistance and cardiovascular disease (CVD). Different clinical subtypes of central obesity with insulin resistance include metabolic syndrome (MS) and polycystic ovary syndrome (PCOS). Evidence from animal models suggests that obesity-related adipokine dysregulation is based on inflammation, associated with macrophage and T cell infiltration in AT. In human obesity and metabolic syndrome, there are few recent studies describing different macrophage subsets in AT of affected individuals, and short-term changes in these subsets during weight-loss following bariatric surgery. However, long-term follow-up data on dynamic changes in different AT immune cell subpopulations (macrophages, CD4+ and CD8+ T cells, and T regulatory cells) after bariatric surgery are missing, and there are no previous studies on associations of cellular components of AT inflammation with structural and functional markers for early atherosclerosis, such as carotid intima-media thickness and arterial stiffness. Main aims of the planned research are following: - to compare different AT immune cell subsets in patients with metabolic disorders (morbid obesity, MS and PCOS) and in healthy controls, and to describe associations between AT immune cell subsets and serological markers of AT inflammation; - to estimate associations of intima-media thickness and arterial stiffness as early markers for cardiovascular disease with cellular and serological markers of AT inflammation in patients with metabolic disorders; - to follow short- (3 months) and long-term (one and two years) changes in the immune milieu of AT in patients undergoing bariatric surgery, and; - to estimate long-term effects of changes in AT immune cell subsets and serological markers of AT inflammation on intima-media thickness and arterial stiffness during weight-loss in patients undergoing bariatric surgery. A comprehensive characterisation of cellular components of AT inflammation and their associations with CVD in humans with obesity, metabolic syndrome and PCOS will help to elucidate missing links in the pathogenesis of CVD in these diseases.