"Aparatuuri toetus" projekt SF0180114As08AP11
SF0180114As08AP11 "Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180114As08 raames (1.01.2011−31.12.2012)", Enn Seppet, Tartu Ülikool, Arstiteaduskond.
SF0180114As08AP11
Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180114As08 raames
1.01.2011
31.12.2012
Infrastruktuuriprojekt
Aparatuuri toetus
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
3. Terviseuuringud3.1. BiomeditsiinB520 Üldpatoloogia, patoloogiline anatoomia 3.1. Biomeditsiin (anatoomia, tsütoloogia, füsioloogia, geneetika, farmaatsia, farmakoloogia, kliiniline keemia, kliiniline mikrobioloogia, patoloogia)100,0
AsutusRollPeriood
Tartu Ülikool, Arstiteaduskondkoordinaator01.01.2011−31.12.2012
PerioodSumma
01.01.2012−31.12.201263 911,65 EUR
63 911,65 EUR

Projekti eesmärgiks on uurida energeetilise metabolismi süsteemide (oksüdatiivne fosforüülimine ja energiaülekanne) südame- ja skeletilihastes südamepuudulikkuse, neurodegeneratiivsete haiguste ja vananemise tingimustes. Uurimistöö põhiobjektiks on permeabiliseeritud lihaskiud, mis on eraldatud inimese südamekojast ja skeletilihasest (m. vastus lateralis) ning hiire/roti südame ja skeletilihastest, milles uuritakse mitokondrite hingamisahela komplekside talitlust ja funktsionaalseid seoseid mitokondriaalsete kinaaside ja oksüdatiivse fosforüülimise ning perifeerste kinaaside ja ATPaaside vahel seoses mitokondrite Ca2+ akumuleerimisvõimega ning kinaaside, tsütoskeletivalkude ja lahutavatae valkude ekspressiooniga ning lihase kontraktiilse funktsiooniga. Vananeva lihase uurimisel on erilise tähelepanu all mTOR- ja AMPK-vahendatud teede ning pro- ja antiinflammatoorsete tsütokiinide rollid rakusisese energeetilise metabolismi moduleerimisel.
The aim of the project is to assess the function of the systems of energy metabolism (oxidative phosphorylation and energy transfer) in cardiac and skeletal muscle cells in conditions of heart failure, neurodegenerative diseases and ageing. The basic objects investigated are the permabilized muscle fibers from human atrium and skeletal muscle (m. vastus lateralis) and from mice/rat cardiac and skeletal muscles in which the functions of the mitochondrial respiratory chain complexes and functional couplings of mitochondrial kinases to oxidative phosphorylation and peripheral kinases to ATPases in relation to mitochondrial capacity to accumulate Ca2+, expression of kinases, cytoskeletal proteins, uncoupler proteins and contractile function will be studied. In studies of ageing muscles a special attention is payed to the roles of mTOR- and AMPK-mediated pathways and pro- and antiinflammatory cytokines in modulating the intracellular energy metabolism.