"Sihtfinantseerimine" projekt SF0432153s02
SF0432153s02 "Puude stressitaluvuse ökofüsioloogilised alused: puitumisprotsesside ja produktsioonidünaamika struktuur-funktsionaalsed seosed (1.01.2002−31.12.2006)", Malle Mandre, Eesti Maaülikool, Metsandus- ja maaehitusinstituut.
SF0432153s02
Puude stressitaluvuse ökofüsioloogilised alused: puitumisprotsesside ja produktsioonidünaamika struktuur-funktsionaalsed seosed
Ecophysiological basis of stress tolerance of trees: structural-functional relationships of lignification processes and production dynamics
1.01.2002
31.12.2006
Teadus- ja arendusprojekt
Sihtfinantseerimine
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
1. Bio- ja keskkonnateadused1.5. MetsandusteadusB430 Metsakasvatus, metsandus, metsandustehnoloogia4.1. Põllumajandus, metsandus, kalandus ja nendega seonduvad teadused (agronoomia, loomakasvatus, kalakasvatus, metsakasvatus, aiandus jne.)100,0
PerioodSumma
01.01.2002−31.12.2002660 000,00 EEK (42 181,69 EUR)
01.01.2003−31.12.2003704 000,00 EEK (44 993,80 EUR)
01.01.2004−31.12.2004950 000,00 EEK (60 716,07 EUR)
01.01.2005−31.12.2005976 000,00 EEK (62 377,77 EUR)
01.01.2006−31.12.20061 004 000,00 EEK (64 167,30 EUR)
274 436,63 EUR

"Töö sisuks on anda ökofüsioloogiline põhjendus ja selgitada erinevate puuliikide ja puistute aineringe varieeruvuse mõju produktsioonidünaamikale ja puitumisprotsessidele erinevates ekstreemsetes looduslikes kasvukohtades (luited, rabad) ja tööstusmaastikel (Kirde-Eesti). Eesmärgiks on mõista lignifikatsiooni sõltuvust mineraaltoitumistingimustest ja toitainete kompositsioonist puudes, süsivesikutest kui lähteainetest rakukestaainete (hemitselluloosid, tselluloos, ligniin) biosünteesis, võtmeensüümide (fenüülalaniini ammooniumlüaas, peroksüdaas) isoensümaatilisest kompositsioonist ja osast vastupanus erinevatele stressitingimustele. Selgitatakse lignifikatsiooni mõju puude kasvule, biomassi formeerumisele ja stressitaluvusele ning puidu põhikomponentide optimaalsed suhted, mis tagavad puude produktiivsuse. Tööde teostamiseks on valitud vaatlusalad industriaalse saaste tagajärjel kujunenud kriisipiirkondades, looduslikult ekstreemsetes kasvukohtades luidetel ja rabas ning kontrollpunktid optimaalsetes kasvutingimustes; rajatud katseistandused vegetatsioonikatsete läbiviimiseks erinevate okaspuuliikidega, omandatud vajalik aparatuur ning biokeemiliste analüüside metoodika. Töö tulemused avaldatakse artiklitena rahvusvahelistes eelretsenseeritavates ja vabariiklikes väljaannetes. "
.