See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)" projekt ETF6492
ETF6492 (ETF6492) "Retseptor - G valk komplekside regulaatormehhanismide uurimine (1.01.2005−31.12.2008)", Ago Rinken, Tartu Ülikool, Füüsika-keemiateaduskond, Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond.
ETF6492
Retseptor - G valk komplekside regulaatormehhanismide uurimine
Studies on the regulatory mechanisms of receptor - G protein complexes
1.01.2005
31.12.2008
Teadus- ja arendusprojekt
Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
4. Loodusteadused ja tehnika4.11. Keemia ja keemiatehnikaT411 Radiofarmaatsiatehnoloogia 2.3. Teised tehnika- ja inseneriteadused (keemiatehnika, lennundustehnika, mehaanika, metallurgia, materjaliteadus ning teised seotud erialad: puidutehnoloogia, geodeesia, tööstuskeemia, toiduainete tehnoloogia, süsteemianalüüs, metallurgia, mäendus, tekstiilitehnoloogia ja teised seotud teadused).50,0
3. Terviseuuringud3.1. BiomeditsiinB760 Psühhonoomika 3.1. Biomeditsiin (anatoomia, tsütoloogia, füsioloogia, geneetika, farmaatsia, farmakoloogia, kliiniline keemia, kliiniline mikrobioloogia, patoloogia)50,0
AsutusRollPeriood
Tartu Ülikool, Füüsika-keemiateaduskondkoordinaator01.01.2005−31.12.2007
Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskondkoordinaator01.01.2008−31.12.2008
PerioodSumma
01.01.2006−31.12.2006218 280,00 EEK (13 950,63 EUR)
01.01.2005−31.12.2005214 000,00 EEK (13 677,09 EUR)
01.01.2007−31.12.2007218 280,00 EEK (13 950,63 EUR)
01.01.2008−31.12.2008218 280,00 EEK (13 950,63 EUR)
55 528,98 EUR

Projekti eesmärgiks on kirjeldada närviülekandes osalevate retseptorite ja nendega seotud G valkude vahel moodustuvate komplekside regulatsioonimehhanisme molekulaarsel tasemel. See võimaldab paremini mõista heptatransmembraansete retseptorite osalusel toimuva signaaliülekande mehhanisme ning avada uued võimalused selle suunatud moduleerimiseks. See oleks ka uute ravimite ja ravistrateegia potensiaalseks märklauaks. Projektis kasutatakse mudelsüsteemidena nii väikeste monoamiinide spetsiifilisi retseptoreid (muskariinsed, dopaminergilised, serotonergilised) kui ka peptiidide (melanokortiin) retseptoreid. Põhitähelepanu pööratakse retseptorite, RGS valkude, membraanide ja ioonide mõjule G valkude aktivatsioonile ning sellega seotud signaaliülekande efektiivsusele. Projekti käigus planeeritakse: o uurida agonistide ja nukleotiidide sidumise kineetikat R-G kompleksidele ning leida nende protsesside regulatsioonimehhanism. Leida membraanide füüsikaliste omaduste, retseptorite oligomerisatsiooni ja G valkude regulaatorite (RGS valkude) mõju kompleksi moodustumisele ning signaali ülekande efektiivsusele. o uurida erinevate metalliioonide mõju G valkude α alaühikute võimele siduda nukleotiide ja interakteeruda erinevate retseptorite alatüüpidega. Lisaks teadaolevale Mg2+ sidumiskohale Gi valgus, püüatakse lokaliseerida alatüüp-spetsiifilisi Me2+ sidumiskohti teiste G valkude ja/või retseptorite struktuuris ning leida nende osa spetsiifilises signaali ülekande mehhanismis. o leida regulatsioonimehhanismid, mis põhjustavad aju monoamiini retseptorite signaaliülekande hüpo- ja hüperaktiivsust erinevate patoloogiate korral. Selleks võrreldakse 6-hüdroksüdopamiini (Parkinsoni haiguse loommudel), paraklooramfetamiini, DSP-4 ja teiste närvisüsteemi spetsiifiliste toksiinidega töödeldud rottide ajudes retseptoritega seotud signaalsüsteemides tekkivaid erinevusi ja püütakse leida nende biokeemilised põhjused.
The aim of the project is to characterize regulatory mechanisms of formation of complexes between neurotransmitter receptors and G proteins. Better understanding of mechanisms of signal transduction via 7-TM receptors may open new possibilities for fine modulation of this system, which would be a target of new drugs or treatments. We'll use receptors of small ligands (muscarinic, dopaminergic, serotonergic) as well as receptors of peptides (melanocortin) as model systems in the project. The main attention will be paid on the role of receptors, RGS proteins, membranes and ions on the activation of G proteins and corresponding signal transduction. Within the project we plan to: o study regulatory mechanisms of ligand and nucleotide binding to R-G complex. Determine the role of properties of membranes, receptor oligomerization and G protein regulators (RGS proteins) on the formation of the complex and signal transduction efficacy. o study the influence of different ions on the ability α subunits of G proteins to bind nucleotides and interact with different subtypes of receptors. In addition to known Mg2+ binding site in the structure of Gi, we try to lokalize other Me2+-specific binding sites in structures of other G proteins and/or receptors, and determine their role in specific signal transduction systems. o find regulatory mechanisms causing hypo- and hyperactivity of signal transduction of monoamine receptors in the brain in the case of different pathologies. We compare signal transduction systems of animals treated with 6-hydroxydopamine (animal model of Parkinson disease), parachloramphetamine, DSP-4 or other specific toxins and try to find biochemical nature of appeared differences.