"Aparatuuri toetus" projekt IUT1-7AP13
IUT1-7AP13 "Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema IUT1-7 raames (1.01.2013−31.12.2014)", Marina Trapido, Tallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond.
IUT1-7AP13
Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema IUT1-7 raames
Small-scale research infrastructure modernization for the project IUT1-7
1.01.2013
31.12.2014
Infrastruktuuriprojekt
Aparatuuri toetus
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
1. Bio- ja keskkonnateadused1.8. Keskkonnaseisundit ja keskkonnakaitset hõlmavad uuringudT270 Keskkonnatehnoloogia, reostuskontroll1.4. Maateadused ja sellega seotud keskkonnateadused (geoloogia, geofüüsika, mineroloogia, füüsiline geograafia ning teised geoteadused, meteoroloogia ja ning teised atmosfääriteadused, klimatoloogia, okeanograafia, vulkanoloogia, paleoökoloogia20,0
4. Loodusteadused ja tehnika4.11. Keemia ja keemiatehnikaT350 Keemiatehnoloogia ja -masinaehitus1.3. Keemiateadused (keemia ja muud seotud teadused)70,0
1. Bio- ja keskkonnateadused1.9. Keskkonnaohtlikke aineid käsitlevad uuringudP305 Keskkonnakeemia 1.3. Keemiateadused (keemia ja muud seotud teadused)10,0
PerioodSumma
01.01.2014−31.12.201452 250,00 EUR
52 250,00 EUR

Üheks Euroopa Liidus kiiret lahendust nõudvaks probleemiks on mikrosaasteainete sisaldus veekogudes, reovees ja põhjavees. Mikrosaasteainete levikut hüdrosfääri on võimalik vältida ainult reovee süvapuhastusega, milleks sobivad kõige paremini süvaoksüdatsiooniprotsessid (AOP), mille peamine eelis on saasteainete kiire keemiline oksüdatsioon. Projekti eesmärgiks on laiendada AOP-de rakendusi keskkonna kaitses prioriteetsete ja uute esilekerkivate mikrosaasteainete eest. Antud projekti raames töötatakse välja tehnoloogiad nende ainete kõrvaldamiseks veest/reoveest ja pinnasest. Samuti on kavas parandada erinevate protsesside efektiivsust saasteainete eemaldamisel uute oksüdeerijate ja katalüsaatorite kasutuselevõtuga ja taastuvate energiaallikate (päikesekiirguse) kasutamisega energiaallikana kasutades protsesside optimeerimisel keemiatehnikapõhist lähenemisviisi. Uuringute tulemused on teoreetiliseks aluseks nende tehnoloogiate juurutamisel mikrosaasteainete kõrvaldamiseks.
Micropollutants in water bodies, streams and groundwater are considered as a very urgent problem in the European Union. It is possible to avoid spreading of micropollutants in the water bodies and streams only through advanced purification of wastewater. Advanced oxidation technologies (AOTs) are the most suitable technologies as their main advantage is a rapid chemical oxidation of contaminants. The current project aims to extend AOTs application to environment protection from priority pollutants and emerging micropollutants. The goal is to elaborate technologies for their removal from water/wastewater and soil. The improvement the efficiency of AOPs will be achieved by introducing novel oxidants, catalysts and renewable energy sources (solar radiation) to power the process. The chemical engineering approach to optimisation of processes will be used. The outcome of the research will provide the scientific basis and recommendations for AOPs implementation for micropollutants’ control.