See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Sihtfinantseerimine (SF)" projekt SF0132492s03
SF0132492s03 (SF0132492s03) "Veebipõhise konstruktivistliku õpihaldussüsteemi pedagoogilised lähtealused ja rakendusmudelid Eesti kõrghariduse kontekstis (1.01.2003−31.12.2005)", Peeter Normak, Tallinna Ülikool, Matemaatika ja Loodusteaduste Instituut.
SF0132492s03
Veebipõhise konstruktivistliku õpihaldussüsteemi pedagoogilised lähtealused ja rakendusmudelid Eesti kõrghariduse kontekstis
Pedagogical foundations and implementation models for constructivist web-based environments in Estonian higher education context
1.01.2003
31.12.2005
Teadus- ja arendusprojekt
Sihtfinantseerimine (SF)
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.10. KasvatusteadusedS270 Pedagoogika ja didaktika5.3. Haridusteadused50,0
4. Loodusteadused ja tehnika4.7. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaT180 Telekommunikatsioonitehnoloogia 2.2. Elektroenergeetika, elektroonika (elektroenergeetika, elektroonika, sidetehnika, arvutitehnika ja teised seotud teadused)50,0
PerioodSumma
01.01.2004−31.12.2004348 000,00 EEK (22 241,25 EUR)
01.01.2003−31.12.2003348 000,00 EEK (22 241,25 EUR)
01.01.2005−31.12.2005386 000,00 EEK (24 669,90 EUR)
69 152,40 EUR

Teema raames läbiviidud uuringud võib jagada kolme probleemideringi: 1. Viidi läbi järgmised kaardistusuuringud: a) Eesti ülikoolide õppejõudude e-õppe alased valmisolekud ja toevajadus;  b) koostöös välispartneritega e-õppe alaste valmisolekute ja koolitusvajaduste võrdlev kaardistusuuring; c)  ülikooliõppejõudude õppimiskäsitlused ja infopädevused. Töötati välja raamistik infopädevuse õpetamiseks kaugkoolitust pakkuvates ülikoolides. Loodi praktikakogukondade teooriast ja elektrooniliste tugisüsteemide teooriast lähtuv e-kursuste õpidisaini tugisüsteemi mudel ning viidi lõpule Eesti E-ülikooli vajaduste analüüs. Õppejõudude e-õppe alaste hoiakute, kogemuste ja pädevuste longituuduuringuks töötati välja e-õppe baromeetri nime kandev veebipõhine küsimustik. Mahukale empiirilisele andmestikule tuginedes töötati välja kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete meetodite kombineeritud kasutamise mudelid kasvatusteaduslikus ning infoteaduste alases uurimustöös. Viidi läbi e-õppe rakendatavuse uuring nelja Kesk-Aasia vabariigi ülikoolides ja koolides. 2. Koostati e-õppe kvaliteedisüsteemi alused, mis sisaldavad e-kursuste ja õpiobjektide kvaliteedimõõdikuid, monitooringu metoodikat ja e-õppe alaste haridustehnoloogiliste pädevuste nõudeid. Töötati välja metoodika e-kursuste formatiivse evalvatsiooni läbiviimiseks; metoodikat rakendati rahvusvahelise ülikoolide konsortsiumi Aduline loodud kursuste evalveerimiseks. 3. Töötati välja konstruktivistliku e-õppekeskkonna kontseptsioon (õpikeskkonna kontseptuaalne disain ja õpikeskkonna kasutajaliidese disaini nõuded), mis sai aluseks õpihaldussüsteemi IVA arendamisel. Viidi läbi IVA pilootkatsetused nii Eestis kui üle-euroopalise kõrgkoolipedagoogika-alase doktorikooli EUDORA suveülikoolides.
Research can be divided into three problem areas: 1. The following studies were performed: a) e-learning readyness and support/training needs of teachers in Estonian universities; b) a comparative study about e-learning readyness and needs, in cooperation with six foreign universities; c) information literacy and learning styles of universuty teachers. A framework for teaching information literacy in distance teaching institutions was developed. Based on the theory of communities of practice and on the theory of electronic performance support systems, a model of support system for designing e-courses was developed. A needs analysis of Estonian e-university was performed. A  web-based questionnaire has been developed for longitudial study of e-learning related attitudes, experiences and competences. Based on extensive empirical data, models for combined usage of qualitative and quantitative research methods in educational and information sciences were developed. An e-learning applicability study in schools and universities of four republics of Central Asia was peformed.    2. An e-learning quality sustem consisting of quality indicators of e-courses and learning objects, monitoring methodology and educational technology competence indicators was composed. A methodology for formative evaluation of e-courses was developed that was later used for evaluation of courses developed by international consortium of universities Aduline. 3. A conceptual model of a Web-based constructivist learning environment was developed (conceptual design of a learning management system and requirements for user interface design of LMS) that was taken as a basis for development of LMS IVA. IVA was then pilot-tested in Estonia and also in international summer schools of European Doctorate in Interactive Learning EUDORA.