See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Teadus- ja arendusasutuste uurimisteemade sihtfinantseerimine (SF)" projekt SF0132492s03
SF0132492s03 (SF0132492s03) "Veebipõhise konstruktivistliku õpihaldussüsteemi pedagoogilised lähtealused ja rakendusmudelid Eesti kõrghariduse kontekstis (1.01.2003−31.12.2005)", Peeter Normak, Tallinna Ülikool, Matemaatika ja Loodusteaduste Instituut.
SF0132492s03
Veebipõhise konstruktivistliku õpihaldussüsteemi pedagoogilised lähtealused ja rakendusmudelid Eesti kõrghariduse kontekstis
Pedagogical foundations and implementation models for constructivist web-based environments in Estonian higher education context
1.01.2003
31.12.2005
Teadus- ja arendusprojekt
Teadus- ja arendusasutuste uurimisteemade sihtfinantseerimine (SF)
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.10. KasvatusteadusedS270 Pedagoogika ja didaktika5.3 Haridusteadused50,0
4. Loodusteadused ja tehnika4.7. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaT180 Telekommunikatsioonitehnoloogia 2.2. Elektroenergeetika, elektroonika (elektroenergeetika, elektroonika, sidetehnika, arvutitehnika ja teised seotud teadused)50,0
PerioodSumma
01.01.2004−31.12.2004348 000,00 EEK (22 241,25 EUR)
01.01.2003−31.12.2003348 000,00 EEK (22 241,25 EUR)
01.01.2005−31.12.2005386 000,00 EEK (24 669,90 EUR)
69 152,40 EUR

Teema raames läbiviidud uuringud võib jagada kolme probleemideringi: 1. Viidi läbi järgmised kaardistusuuringud: a) Eesti ülikoolide õppejõudude e-õppe alased valmisolekud ja toevajadus;  b) koostöös välispartneritega e-õppe alaste valmisolekute ja koolitusvajaduste võrdlev kaardistusuuring; c)  ülikooliõppejõudude õppimiskäsitlused ja infopädevused. Töötati välja raamistik infopädevuse õpetamiseks kaugkoolitust pakkuvates ülikoolides. Loodi praktikakogukondade teooriast ja elektrooniliste tugisüsteemide teooriast lähtuv e-kursuste õpidisaini tugisüsteemi mudel ning viidi lõpule Eesti E-ülikooli vajaduste analüüs. Õppejõudude e-õppe alaste hoiakute, kogemuste ja pädevuste longituuduuringuks töötati välja e-õppe baromeetri nime kandev veebipõhine küsimustik. Mahukale empiirilisele andmestikule tuginedes töötati välja kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete meetodite kombineeritud kasutamise mudelid kasvatusteaduslikus ning infoteaduste alases uurimustöös. Viidi läbi e-õppe rakendatavuse uuring nelja Kesk-Aasia vabariigi ülikoolides ja koolides. 2. Koostati e-õppe kvaliteedisüsteemi alused, mis sisaldavad e-kursuste ja õpiobjektide kvaliteedimõõdikuid, monitooringu metoodikat ja e-õppe alaste haridustehnoloogiliste pädevuste nõudeid. Töötati välja metoodika e-kursuste formatiivse evalvatsiooni läbiviimiseks; metoodikat rakendati rahvusvahelise ülikoolide konsortsiumi Aduline loodud kursuste evalveerimiseks. 3. Töötati välja konstruktivistliku e-õppekeskkonna kontseptsioon (õpikeskkonna kontseptuaalne disain ja õpikeskkonna kasutajaliidese disaini nõuded), mis sai aluseks õpihaldussüsteemi IVA arendamisel. Viidi läbi IVA pilootkatsetused nii Eestis kui üle-euroopalise kõrgkoolipedagoogika-alase doktorikooli EUDORA suveülikoolides.
Research can be divided into three problem areas: 1. The following studies were performed: a) e-learning readyness and support/training needs of teachers in Estonian universities; b) a comparative study about e-learning readyness and needs, in cooperation with six foreign universities; c) information literacy and learning styles of universuty teachers. A framework for teaching information literacy in distance teaching institutions was developed. Based on the theory of communities of practice and on the theory of electronic performance support systems, a model of support system for designing e-courses was developed. A needs analysis of Estonian e-university was performed. A  web-based questionnaire has been developed for longitudial study of e-learning related attitudes, experiences and competences. Based on extensive empirical data, models for combined usage of qualitative and quantitative research methods in educational and information sciences were developed. An e-learning applicability study in schools and universities of four republics of Central Asia was peformed.    2. An e-learning quality sustem consisting of quality indicators of e-courses and learning objects, monitoring methodology and educational technology competence indicators was composed. A methodology for formative evaluation of e-courses was developed that was later used for evaluation of courses developed by international consortium of universities Aduline. 3. A conceptual model of a Web-based constructivist learning environment was developed (conceptual design of a learning management system and requirements for user interface design of LMS) that was taken as a basis for development of LMS IVA. IVA was then pilot-tested in Estonia and also in international summer schools of European Doctorate in Interactive Learning EUDORA.