"Muu" projekt Lep13043
Lep13043 "Elektrilevi kesk- ja madalpingevõrgu varustuskindluse näitajad ja muutuste mõjurid erinevates varustuskindluse piirkondades üleminekul kaablivõrgule (19.03.2013−15.10.2013)", Juhan Valtin, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Energeetikateaduskond, Elektroenergeetika instituut, Kõrgepingetehnika õppetool.
Lep13043
Elektrilevi kesk- ja madalpingevõrgu varustuskindluse näitajad ja muutuste mõjurid erinevates varustuskindluse piirkondades üleminekul kaablivõrgule
Distribution reliability indices and change-drivers for low and medium voltage networks in different service reliability areas of Elektrilevi OÜ on transition to cable network
Elektrilevi kesk- ja madalpingevõrgu varustuskindluse näitajad ja muutuste mõjurid erinevates varustuskindluse piirkondades üleminekul kaablivõrgule
19.03.2013
15.10.2013
Teadus- ja arendusprojekt
Muu
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
4. Loodusteadused ja tehnika4.17 Energeetikaalased uuringudT140 Energeetika 2.2. Elektroenergeetika, elektroonika (elektroenergeetika, elektroonika, sidetehnika, arvutitehnika ja teised seotud teadused)100,0
AsutusRiikTüüp
Elektrilevi OÜ
PerioodSumma
19.03.2013−15.10.201318 000,00 EUR
18 000,00 EUR
siseriiklik leping

Töös antakse ülevaade jaotusvõrkude varustuskindluse olemusest, määratletakse varustuskindluse piirkonnad ja neile esitatavad nõuded ning hinnatakse erinevate piirkondade varustuskindluse indekseid. Käsitletakse elektrivõrgu rikkelisuse vähendamist, hinnatakse toitekatkestustest tingitud majanduslikku kahju ja vaadeldakse kaabelvõrgule ülemineku tasuvust. Antakse soovitused varustuskindluse piirkondade tüüpkooslustele.
An overview of the nature of electric distribution networks is given. Service reliability areas as well as requirements to them are and are specified. Distribution reliability indices for different service reliability areas are evaluated. Ways to reduce number and duration of faults in distribution networks are treated, economic loss due to power outages is estimated and the profitability of transition to cable network is observed. Recommendation on typical network compositions for different service reliability areas are given.
KirjeldusProtsent
Alusuuring10,0
Rakendusuuring80,0
Katse- ja arendustöö10,0