"Muu" projekt SSH-2007-3.1.1, grant no 217523
SSH-2007-3.1.1, grant no 217523 "Kuidas demograafiline areng mõjutab põlvkondadevahelist solidaarsust, heaolu ja sotsiaalset integratsiooni: MULTLINKS (1.03.2008−1.03.2011)", Allan Puur, Eesti Kõrgkoolidevaheline Demouuringute Keskus.
SSH-2007-3.1.1, grant no 217523
SSH-2007-3.1.1, grant no 217523
Kuidas demograafiline areng mõjutab põlvkondadevahelist solidaarsust, heaolu ja sotsiaalset integratsiooni: MULTLINKS
How demographic changes shape intergenerational solidarity, well-being, and social integration: A multilinks framework: MULTILINKS
How demographic changes shape intergenerational solidarity, well-being, and social integration: A multilinks framework: MULTILINKS
1.03.2008
1.03.2011
Teadus- ja arendusprojekt
Muu
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.11. SotsiaalteadusedS250 Demograafia5.4. Teised sotsiaalteadused (sotsiaal- ja kultuurantropoloogia, etnoloogia, demograafia, inim-, majandus- ja sotsiaalgeograafia, munitsipaal- ja regionaalplaneering, haldusjuhtimine, õigusteadus, lingvistika, politoloogia, sotsioloogia jne.100,0
AsutusRiikTüüp
Euroopa Komisjon, 7.Raamprogramm
PerioodSumma
01.03.2008−01.03.20111 880 721,00 EEK (120 199,98 EUR)
120 199,98 EUR
Euroopa Komisjon, 7.Raamprogramm

MULTILINKS eesmärgiks on käsitleda rahvastikupõlvkondade solidaarsust, integratsiooni ja heaolu erinevates Euroopa ühiskondades, kujundatuna makro- ja mikrosotsiaalse konteksti poolt. Projektil on lähtekohta võib iseloomustada järgnevalt. Esiteks, rahvastikuvananemine puudutab kõiki earühmi, lisaks eakatele ka noori ja keskealisi. Teiseks, põlvkondade vahel eksisteerivad kahepoolsed mõjustussuhted. Kolmandaks, põlvkondadevaheliste suhete analüüs peab arvestama mitme paralleelse suhteüksuse ja tasandiga, alustes indiviidist, indiviidipaarist ja perekonnast ja lõpetades reaalpõlvkondade, regioonide ja riikidega. Kolmeaastase projekti raames on nimetatud probleemiringi uurimiseks moodustatud kaheksast partnerinstituudi teadureist meeskond, projekti tegevus toimub kuues allsuunas. Põhiliseks andmealuseks on Euroopa Põlvkonnauuring (GGP).
Objective of the MULTILINKS is to investigate how changing social context, from macro-societal to micro-interpersonal, affect social integration, well-being and intergenerational solidarity across different European nations. The approach of the project builds from three key premises. First, ageing affects all age groups: the young, the middle-aged and the old. Second, there are critical interdependencies between family generations. Three, research must distinguish recognize and distinguish between different analytical levels: the individual, dyad, family, region, historical generation, region and country. A consortium of eight partners organised in six teams carry out the project. The project is based on the Generations and Gender Program, a system of cross-national comparative surveys and contextual databases, which aims at improving the knowledge base for policy-making in UNECE countries.