See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)" projekt ETF5932
ETF5932 "Adenosiiniderivaatide ebatraditsioonilised signaalrajad alamates loomades" (1.01.2004−31.12.2007); Vastutav täitja: Merike Kelve; Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut; Finantseerija: Sihtasutus Eesti Teadusfond ; Eraldatud summa: 51 970 EUR.
ETF5932
Adenosiiniderivaatide ebatraditsioonilised signaalrajad alamates loomades
Non-traditional cellular signaling of adenosine derivatives in lower animals
1.01.2004
31.12.2007
Teadus- ja arendusprojekt
Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
1. Bio- ja keskkonnateadused1.12. Bio- ja keskkonnateadustega seotud uuringud, näiteks biotehnoloogia, molekulaarbioloogia, rakubioloogia, biofüüsika, majandus- ja tehnoloogiauuringudB434 Agrokeemia 1.5. Bioteadused (bioloogia, botaanika, bakterioloogia, mikrobioloogia, zooloogia, entomoloogia, geneetika, biokeemia, biofüüsika jt100,0
AsutusRollPeriood
Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituutkoordinaator01.01.2004−31.12.2007
PerioodSumma
01.01.2005−31.12.2005200 000,00 EEK (12 782,33 EUR)
01.01.2004−31.12.2004200 000,00 EEK (12 782,33 EUR)
01.01.2006−31.12.2006204 000,00 EEK (13 037,98 EUR)
01.01.2007−31.12.2007209 160,00 EEK (13 367,76 EUR)
51 970,40 EUR

Meie poolt merekäsnades avastatud, ATP-st kui substraadist lähtuvate metaboolsete radade produkte võib vaadelda signaali ülekandvate molekulidena. Esimene neist radadest, mis sisaldab 2',5'- oligoadenülaatide (2-5A) sünteesi, on esimeses etapis katalüüsitav ensüümi poolt, mis erineb kõigist senituntud (selgroogsete) 2-5A süntetaasidest, vajamata aktivatsiooniks dsRNA juuresolekut. Kui imetajate organismis kantakse interferoonist lähtuv signaal 2-5A kaudu selle seni ainsale teadaolevale sihtmärkvalgule - latentsele endoribonukleaasile - siis käsna organismis on signaali kulgemise rada veel teadmata. Käsnas 2-5A poolt reguleeritava(te) valgu (valkude) identifitseerimine ja iseloomustamine (nii valgu kui geeni tasemel) on käesoleva projekti esmaseid ülesandeid. Erinevate käsnaliikide edasise uurimise tulemusena saadava käsna tervikliku 2-5A süsteemi iseloomustamine annab loodetavasti vastuse küsimusele tema funktsioonist ja selle võimalikust arengust evolutsiooni käigus: kui lähedane võiks see olla imetajate vastava süsteemi (seni teadaolevate) rolli(de)ga. Vastamaks viimasele küsimusele, planeerime selles projektis uurida 2-5A sünteesivat ensüümi meie jaoks uues evolutsioonilise bioloogia mudelorganismis - meritupes Ciona intestinalis. Esialgse tööhüpoteesina näeme 2-5A rolli signaalmolekulina, mis osaleb organismi kaitsefunktsioonis. Teine meie poolt avastatud ATP konverteeriv unikaalne nukleosidaasne aktiivsus võiks samuti reaktsiooniprodukti - adeniini - kaudu osaleda signaaliülekandes. Käesoleva projekti raames planeerime puhta ATP N-glükosidaasi eraldamise merekäsnast Axinella polypoides (ja tõenäoliselt ka ühest mageveekäsnast) ning tema geeni ja genoomse struktuuri väljaselgitamise. Uue ensüümi aminohappeline järjestus võimaldab leida talle koha ensüümide (või laiemalt: valkude) klassifikatsioonis ja otsida võimalikke sugulasvalke teistes organismides, sealhulgas inimeses. Uurimistöö hõlbustamiseks (s.h. adeniini ja adenosiinnukleotiidide retseptorite otsimiseks käsnarakkudel) planeerime juurutada oma laboris mageveekäsna kultuuri. Lõppeesmärk ATP N-glükosidaasi uurimisel on selle, nukleotiidide metabolismi põhiprintsiipidega näilises vastuolus oleva, erakordselt kõrge eriaktiivsusega ensüümi loodusliku funktsiooni väljaselgitamine. Käesoleva projekti raames loodame leida vastuse ka küsimusele, kas käsnarakkudes esinev ATP konverteerimine 2-5A-ks ühelt poolt ja ATP N-glükosidaasi poolt katalüüsitav ATP otsene lagundamine adeniiniks (koos ADP-ribosüültsüklaasi rajaga) on alternatiivsed, teineteist välistavad ATP utiliseerimise teed või võivad nad kulgeda (samades) rakkudes samaaegselt.
The products of ATP consuming metabolic pathways, which we discovered in marine sponges, may be considered as signal-transducing molecules. The first stage of the first pathway, the synthesis of 2',5'-oligoadenylates (2-5A), is catalysed by the enzyme different from any other known (vertebrate) 2-5A synthetases as it does not require dsRNA for its activation. While in mammals the signal is transduced via 2-5A from interferon to the only known target protein, latent endoribonuclease, then in sponges the signal pathway remains unknown. One of the primary tasks of this project is to identify and characterise the protein(s) regulated by 2-5A in the sponge both on the protein and gene level. The characterisation of the complete 2-5A system in sponges as the result of further studies of different sponge species will answer the question about its functions in sponges and its potential evolutionary development: it is still to be established how close these functions can be to the presently known role(s) of the relevant mammalian systems. In order to answer this question, we plan to study the 2-5A synthetase in a new model organism for evolutionary biology, in the ascidian Ciona intestinalis. Our initial working hypothesis is the role of 2-5A as a signal molecule, participating in the organism defence function. The other, ATP-converting unique nucleosidase activity discovered by us could also participate in the signal transduction via its reaction product, adenine. In this study we plan to isolate pure ATP N-glycosidase from the marine sponge Axinella polypoides (and possibly from a freshwater sponge) and then define its gene and genomic structure. The analysis of the deduced amino acid sequence would indicate the position of the novel enzyme in the classification of enzymes (or proteins in general) and to find its potential relatives in other organisms (including human). We plan to establish a freshwater sponge culture in our lab, in order to enhance research (including the adenine and adenosine nucleotide receptor studies on sponge cells). Our final aim in ATP N-glycosidase studies is to define its natural function. The enzyme seemingly defies the basic principles of nucleotide metabolism and has unusually high specific activity. In this project we also hope to answer the question arisen from our previous experimental work: whether ATP-conversion in sponge cells to 2-5A from one side, and ATP direct degradation into adenine, catalysed by ATP N-glycosidase (together with ADP-ribosyl cyclase pathway) from the other side, are mutually exclusive alternative pathways of ATP-utilisation or they can simultaneously exist in the same cells.