See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)" projekt ETF8698
ETF8698 "Uute asümmeetriliste iminofosfatraanide süntees, analüüs ja rakendamine (1.01.2011−31.12.2014)", Riina Aav, Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond.
ETF8698
Uute asümmeetriliste iminofosfatraanide süntees, analüüs ja rakendamine
Synthesis, Characterization and Application of New Asymmetric Iminophosphoranes
1.01.2011
31.12.2014
Teadus- ja arendusprojekt
Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
4. Loodusteadused ja tehnika4.11. Keemia ja keemiatehnikaP390 Orgaaniline keemia 1.3. Keemiateadused (keemia ja muud seotud teadused)50,0
4. Loodusteadused ja tehnika4.11. Keemia ja keemiatehnikaP300 Analüütiline keemia 1.3. Keemiateadused (keemia ja muud seotud teadused)50,0
PerioodSumma
01.01.2011−31.12.20117 200,00 EUR
01.01.2012−31.12.20127 200,00 EUR
01.01.2013−31.12.20137 200,00 EUR
01.01.2014−31.12.20147 200,00 EUR
28 800,00 EUR

Käesolev projekt keskendub uut tüüpi orgaaniliste aluste iminofosforaanide sünteesi ja omaduste uurimisele. Hetkel puudub üldine meetod tugevalt aluseliste proasafosfatraanimiinide sünteesiks. Süntees planeeritakse teostada põhinedes Kirsanovi meetodile, millega saaks ühistest vaheühenditest sünteesida laia kogumi erinevaid iminophosphoraane. Iminofosforaane uuritakse mitmete analüütiliste ja arvutuslike meetoditega, mis hõlbustab leida uutele ühenidtele rakenduse. Rakendust otsitakse nii iminofosforaanidele kui ka nende konjugeeritud hapetele. Projekti raames täiustatakse kvantitaavset 31P-NMR meetodit ja kirjeldatakse asafosfatraani ringi geomeetrilist ning elektroonset mõju iminofosforaanidele. Projekti üldiseks eesmärgiks on leida uued meetodid enantiomeerselt puhaste orgaaniliste ühendite sünteesiks.
This project is focusing on the synthesis of new iminophosphoranes and the study of their properties. At the moment there is no general method for synthesis of iminophosphoranes bearing proazaphosphatrane cage moiety. In this project the synthetic method for that will be developed, based on Kirsanov reaction. A library of different iminophosporanes will be synthesized and their geometry and reactivity will be studied with number of analytical methods. Quantitative analysis with 31P-NMR method are going to be improved and applied in this study. The influence of azaphosphatrane cage to geometric and electronic properties of iminophosphoranes will be studied analytically and computationally. And the application of new chiral iminophosphoranes and their conjugated acids will be tested in various reactions. The general goal of this project is finding new methods for enantioselective organic reactions.
Esimestel projekti aastatel töötati välja iminofosfatraanide sünteesi ning anlüüsi meetodeid. Monokristall röntgendifraktsioonanalüüsile toetudes leiti, et iminofosfatraanide kristallstruktuur näitab vähese transannulaarse interaktsiooni olemasolu, samas leiti, et uuritud ühendite 31P-NMR keemiline nihe ei anna piisavat alust transannulaarse interaktsiooni kohta järelduste tegemiseks. Projekti raames määrati orgaanlise ühendi kristallstruktuur (Werner et al. Acta Cryst. 2011). Fosfaatanioonide kontsentratsiooni määramiseks leiti kvantitatiivne 31P-NMR analüüsii meetod, rakendades uut 31P-NMR standardainet (Kõllo et.al. Anal. Methods 2013). Iminofosfatraanide rakendamine asümmetriliste katalüsaatoritena ei andnud positiivset tulemust. Töö käigus asümmeetriliste amiinidega, leiti, et tsükloheksüüldiamiinist on võimalik selektiivselt sünteesida kiraalset makrotsüklililist ühendit - tsükloheksüülpoolkukurbituriili, mis on võimeline endaga siduma madalmolekulaarseid orgaanilisi ühendeid, näiteks karboksüülhappeid, samuti halogeniide (Aav et.al Org. Lett., 2013, 15, 3786). Projekti käigus õnnestus sünteesida kiraalne fosfoonamiid - vaheühend, mis on rakendatav sekosteroolide sünteesil (Kõllo et al. Tetrahedron 2014). Jätkati tööd kiraalsete lämmastikühenditega, kuna iminofosfatraanidele asümmeetrilist rakendust ei leitud, siis uuriti tsüklilisi poolkukurbituriile. Õnnestus eraldada esimene seni teadaolev 8-ühikuline kiraalne pookukurbituriil, ning samuti detekteeriti uute 7-10-ühikuliste homoloogide olemasolu ning kirjeldati nende struktuur arvutuskeemia abil. (Fomitšenko et. al Supramolecular Chem. 2014). Kiraalse tsükloheksüülpookukurbit[6]uriili komplekseerumist gaasifaasis uuriti arvutuskeemia ning ioon-mobiilsus mass-spektromeetriliselt, kus tuvastati, et see makrotsükkel moodustab suluühendeid (inclusion compounds) anioonidega, samas kui katioonid kompleseeruvad vastasioonina väljaspool makrotsüklit. (Öeren et al. PCCP 2014). Projekti käigus kaitses bakalureuse kraadi 4 üliõpilast, magistri kraadi 3 üliõpilast ja doktori kraadi 1 üliõpilane.