See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Muu" projekt LHVEE18267
LHVEE18267 "Keele ja kirjanduse valdkonna oskustasemete e-hindamise süsteemi arendamine (1.05.2018−31.01.2021)", Helin Puksand, Tartu Ülikool, Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, eesti ja üldkeeleteaduse instituut.
LHVEE18267
Keele ja kirjanduse valdkonna oskustasemete e-hindamise süsteemi arendamine
Development of an e-evaluation system for levels of competence in the field of language and literature
1.05.2018
31.01.2021
Teadus- ja arendusprojekt
Muu
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.6. Filoloogia ja lingvistikaH350 Keeleteadus6.2 Keeled ja kirjandus100,0
PerioodSumma
01.05.2018−31.01.2021135 000,00 EUR
135 000,00 EUR
Riigihange/hinnapakkumine

Projekti eesmärgiks on välja töötada keele ja kirjanduse valdkonna (eesti ja vene keel emakeelena ehk L1) oskustasemeid hindav elektrooniliste hindamisvahendite süsteem, kuhu kuuluvad eesti ja vene keele tasemetööd ning põhikooli lõpu- ja riigieksam (riigieksam ainult eesti keeles). Põhi- ja gümnaasiumiharidus peab võimaldama õpilastel täiskasvanuna igapäevaelus edukalt hakkama saada, osaleda ühiskondlikus elus ja tööturul ning elukestvas õppes. Selleks tuleb üldhariduskoolis arendada erinevate valdkondade pädevusi, sh keelepädevust. Eesti elukestva õppe strateegia 2020 (https://www.hm.ee/kestva-oppe-strateegia-2020) on seadnud eesmärgiks eri valdkondade pädevuste omandatuse taseme hindamise (sealhulgas e-hindamise) haridussüsteemis. E-hindamise kasutamine toetab digipädevuse kasvu laiemalt ning loob samas mitmekesiseid ja otstarbekaid võimalusi õpitulemuste hindamise tõhususe suurendamiseks nii mõõtmise kvaliteedi kui läbiviimise protseduuride osas. E-hindamise rakendamine on oluline, sest see võimaldab kõikidele huvirühmadele laialdase juurdepääsu oskustaseme määratlemisele, tagades samas võimekuse mõjusa kiirusega andmete kogumiseks, töötlemiseks ja tagasiside esitamiseks. Eesti ja vene keele oskustasemed on kirjeldatud L2 tasemel, kuid ka emakeele (L1) või hariduskeele oskuse tasemed vajavad eraldi kirjeldamist ja hindamist. Seetõttu on ühtse hindamiskontseptsiooni ja elektrooniliste hindamisvahendite süsteemi loomine väga tähtis, sest kontseptsioon ja kõik selle juurde kuuluvad kirjeldused ning seletused annavad ka õpetajatele üldise orientiiri, mida mingil eluetapil ja tasemel keelekasutaja oskama peaks, et elus vajalikul ja/või soovitul tasemel toime tulla. Asjatundliku tagasiside andmine õpilaste keele ja kirjanduse oskustasemete kohta võimaldab õpetajatel ja teistel koolis töötavatel spetsialistidel kindlaks teha õpilaste erinevusi, et neid õppetöö korraldamisel võimalikult efektiivselt arvestada ning märgata õpiraskuste esinemist, mis eeldavad sekkumist ja tugispetsialistide abi (nt logopeed, eripedagoog ja koolipsühholoog). Seega on vajalik välja arendada keele ja kirjanduse valdkonna oskustasemete hindamise kontseptsioon, keeleoskuse tasemete struktuur ning oskustasemete praktiliste oskustena sõnastatud kirjeldused, hindamismetoodika ja -vahendid, tuginedes asjakohastele teadustööde tulemustele, mille edasine rakendamine põhineb keskselt SA Innove poolt toetatud andmekogumise, -analüüsi ja tagasiside süsteemil.
KirjeldusProtsent
Rakendusuuring100,0