See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Riiklik programm: Eesti keel ja rahvuslik mälu (EKRM)" projekt EKRM04-28
EKRM04-28 (EKRM04-28) "Monumenta Antiquae muistendiköited (1.01.2004−31.12.2008)", Mare Kõiva, Eesti Kirjandusmuuseum.
EKRM04-28
Monumenta Antiquae muistendiköited
1.01.2004
31.12.2008
Teadus- ja arendusprojekt
Riiklik programm: Eesti keel ja rahvuslik mälu (EKRM)
AsutusRollPeriood
Eesti Kirjandusmuuseumkoordinaator01.01.2004−31.12.2008
PerioodSumma
01.01.2007−31.12.2007180 000,00 EEK (11 504,10 EUR)
01.01.2004−31.12.2004120 000,00 EEK (7 669,40 EUR)
01.01.2005−31.12.2005180 000,00 EEK (11 504,10 EUR)
01.01.2006−31.12.2006180 000,00 EEK (11 504,10 EUR)
01.01.2008−31.12.2008364 000,00 EEK (23 263,84 EUR)
65 445,54 EUR

Muistendid kui erilised tekstid on kultuuri komponendid, mille kaudu väljendatakse eetikat ja maailmavaadet. Nende uurimine on vajalik kultuurisiseselt, et saada teadlikuks omaenda rahva teadvuses toimuvast. Uurimistulemuste abil on võimalik vahendada eestlaste enesereflektsiooni teistelegi, tutvustades eesti muistendiuurimusi oma kultuuri sfäärist laiemal alal. Minevikku on jäänud rida tekke- ja seltusmuistendeid. Kuid nagu varasematel aegadel, jätkub ka nüüd muistendite jutustamine - otsitakse kompensatsiooni tegelikus elus puudu jäävale, jutustatakse tegelikuks võimatu ja siit edasi: talumatu jutustatakse talutavaks, arusaamatu arusaadavaks. Muistendiuurimine kätkeb endas võimalusi jõuda põhjalike rahvaelu iseloomustuste ja sügavamate üldistusteni. Käesolev projekt jätkab eelmise riikliku programmi raames alustatud tööd suure muistendikorpuse loomisel ja Monumenta-sarja akadeemiliste muistendiköidete ettevalmistamisel. Töö toimub järgmistel teemadel: aarded, vete-ja koduhaldjad (Tönn), mütoloogilised haigused (maa-alused, halltõbi), libahunt, puude ja järvedega seotud pärimus. Umbes poolte teemade juures on muistendite kõrval üles kujutatud uskumusteateid, poolnarratiive, arheoloogilisi ja ajaloolisi teateid, maagilisi ja utilitaarseid tarbetekste jmt, mis liidetakse avaldatavasse tekstikorpusese. Projektiga digitaliseeritakse j a korrastatakse 1) Eesti erinevates arhiivides leiduv vastavasisuline rahvajutuaines, 2) luuakse selle alaosana vastavasisulise trükise ja visuaalsete andmekandjate indekseeritud korpus, 3) luuakse e-indeksid ja üldandmebaas, 4) valmistatakse ette muistendimonumentad ja nende juurde kuuluvad elektroonilised online ning CD-DA formaadis väljundid. Konkreetsed tööd: a) Valikteemadel 19. sajandi suurte rahvaluule kogujate (M. J. Eisen ja J. Hurt) käsikirjalistest kogudest ning erinevate 19. ja 20. sajandi seltside ja institutsioonide (sh TÜ eesti keele arhiiv, EKI ES murdearhiiv, ERMi kogud jt.) kogude ammendav digitaliseerimine. Käesoleval juhul tuleb ERA arhiivist mikrofilmide vahendusel sisestada ja kontrollida ca 200 000 leheküljel leiduv aines, kuna vanad käsikirjad on kulumise tõttu käsutamiseks suletud. 2003. aasta kogemuse põhjal saab üldistada, et see aeglustab kogu protsessi 50-70 % võrra. Teiste kogude maht on väiksem ning töö toimub originaalkäsikirjadega. b) Tekstide koondamine helikandjatelt ja videosalvestustelt, nende litereerimine, redigeerimine. c) Sisestatud tekstide kollatsioneerimine ja redigeerimine väljaande ettevalmistamisel. d) Andmestiku autentsuse kontrollimine. Rahvajutu-trükise suhete jälgimiseks 19.-20. sajandi muistenditrükiste, spetsiaalsete rahvajutuväljaannete, vastavate õpikupeatükkide, kalendrikirjanduses avaldatu jm. koondamine, digitaliseerimine, indekseerimine ja liitmine elektroonilisse korpusesse. e) Visuaalsete andmete (jooniste, skeemide, fotode) koondamine, skaneerimine ja integreerimine andmekorpusse. f) Metaandmete ühtlustamine KNABi jm abivahendite abil. Topograafiliste, isikunimede jm üleskirjutusega seotud andmete ühtlustamine ja täiendamine. g) Teksti tüpoloogiliste üksuste võrdlemine ja korrastamine, h) Muistendite e-indeksite loomine, KNABi eeskujul. i) Rahvapärimuse andmebaaside spetsiifilise tarkvara ja rakenduste arendamine. Muistendi täistekstide ammendav andmebaas vajab mitmeid täiendusi ning viimistlust, enne kui see uurijasõbralikuks muutub ning kõiki vajadusi rahuldab.