"RITA2" projekt ITI12
ITI12 (RITA2/057) "Krüptograafia majandusharu arenguvõimalused Eestis (7.08.2018−6.01.2019)", Mari Seeba, Cybernetica AS.
RITA2/057
RITA2/057
ITI12
Krüptograafia majandusharu arenguvõimalused Eestis
Development possibilities of the cryptography economy sector in Estonia
7.08.2018
6.01.2019
Teadus- ja arendusprojekt
RITA2
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.12. MajandusteadusS180 Majandus, ökonomeetrika, majandusteooria, majanduslikud süsteemid, majanduspoliitika5.2 Majandusteadus ja ärindus70,0
4. Loodusteadused ja tehnika4.6. ArvutiteadusedP170 Arvutiteadus, arvutusmeetodid, süsteemid, juhtimine (automaatjuhtimisteooria)1.2 Arvutiteadus ja informaatika30,0
AsutusRollPeriood
Cybernetica ASkoordinaator07.08.2018−06.01.2019
PerioodSumma
07.08.2018−06.01.201940 999,00 EUR
40 999,00 EUR

Krüptograafia arengus on juba lähitulevikus näha suuri muutusi, eriti mis puudutab kvantarvutite tehnoloogia arenguid. Seega täna loodud turvalised lahendused ei ole seda kindlasti kümne aasta pärast. Samas on hüppeliselt tõusnud krüptograafia rakenduste arv (näiteks plokiahela tehnoloogia kasutuselevõtt rahanduses, erinevad ID-kaardi rakendused). Eesti riik on erinevate krüptograafia lahenduste laialdane kasutaja ning Eesti kodanike digielustiil sõltub suuresti nende lahenduste turvalisusest. Riigi julgeoleku seisukohalt on krüptograafia lahendused kriitilised komponendid terviksüsteemis ning nendest sõltub riigisaladuse ja salastatud välisteabe kaitse kogu selle elutsükli jooksul. Käesoleva uuringu eesmärgiks on, lähtudes kvantarvutite ja muude krüptograafiliste tehnoloogiate arengust ning nende võimsusest tulenevatest riskidest andmete kaitses ja Eesti riiklikest krüptograafia arendamise ning sertifitseerimise vajadustest, tuvastada Eesti krüptograafia valdkonnaga seotud avaliku, era- ning kolmanda sektori võimalused krüptograafia arendamiseks ja sertifitseerimiseks ning välja töötada ettepanekud selle võimaldamiseks riiklikul tasandil. Uuring vastab järgmistele küsimustele: *. millised on Eesti riiklike institutsioonide võtmevajadused krüptograafiliste laheduste osas, sealhulgas krüptograafiliste lahenduste arendamise osas (lahenduste arendamine, hindamine, sertifitseerimine, akrediteerimine); *. milline on Eesti krüptograafia arendamise hetkevõimekus kolmes vaates: era- ja kolmanda sektori võimekus uusi lahendusi arendada, hinnata ja sertifitseerida; avaliku sektori institutsioonide võimekus uusi lahendusi tellida, hinnata, sertifitseerida ning rakendada ja vastavaid sertifitseerimisasutusi akrediteerida; haridussüsteemi võimekus kompetentseid spetsialiste sektorisse koolitada. *. millised on Eesti erasektori võimalused krüptograafia arendamise protsessi võimalike turuniššide osas, lähtudes valdkonna arengutrendidest ning kaardistatud vajadustest ja võimekustest; *. millised oleks, kaardistatud võimalustest lähtuvalt, võimalikud teenusmudelid ja nende arendamise maksumusmudelid, mida avalik, era- või kolmas sektor saaks rakendada riiklike vajaduste rahuldamiseks, samas tagades erasektori kõrge konkurentsivõime ja ekspordipotentsiaali; *. milliseid muutusi tuleks teha valdkonda reguleerivates ja suunavates seadustes, poliitikates ning strateegiates ja milliseid ümberkorraldusi valdkonnaga seotud struktuurides (haridussüsteemis, riiklikus süsteemis, ettevõtete kogukonnas), eesmärgiga luua parim keskkond kaardistatud võimaluste ja teenusmudelite elluviimiseks? Milliseid riigipoolseid investeeringuid see vajab.
Major new developments in cryptography are expected to take place in near future, especially related to the progress of quantum computing. Hence currently secure solutions are not expected to remain secure in 10 years. At the same time, the number of applications of cryptography has sharply risen (e.g. the use of blockchain technologies in finance; different applications of ID-card). Estonia is a major user of cryptographic solutions and the lifestyle of Estonian citizens is largely dependent on the security of these solutions. Cryptographic solutions are critical components in systems for national security, and they provide the basis of protecting state secrets and classified foreign information during its whole life-cycle. Following the developments of quantum computing and other cryptographic techniques and the risks their power poses on data security, as well as from the Estonian national needs for developing and certifying cryptography, the goal of the current study is to determine the abilities of the Estonian public, private, and third sector to develop and certify cryptographic solutions, as well as propose state-level methods for facilitating the increase in these abilities. The study answers the following questions: *. What are the key requirements of Estonian governmental institutions with respect to cryptographic solutions, including their development, certification, accreditation. *. What are the current capabilities of cryptography development in Estonia --- the capability of the private and the third sector to build, evaluate, and certify new solutions; the capability of the public sector institutions to procure, evaluate, certify, and deploy new solution and accredit the certifying institutions; the capability of the educational sector to train new specialists. *. Considering the development trends, and the mapped out needs and capabilities, which market niches of cryptography development are the most promising for the Estonian private sector. *. Considering the mapped out opportunities, what are the possible service models, and the cost models for the development of those services, to be used by the public, private, and third sector to satisfy the state needs, while ensuring the competitiveness and export ability of the private sector. *. What changes are necessary in the laws regulating the area, in policies and strategies. How the relevant societal structures (educational system, governance, the enterprising community) should be reformed, such that the mapped out opportunities and service models could be executed? What kind of investments from the state are needed?
KirjeldusProtsent
Rakendusuuring100,0