See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Muu" projekt 416L
416L "Põlevkivi kaevandamise AS-i ettevõtete tööst tulenevate hüdrogeoloogiliste muutuste prognoosi koostamine (15.03.2004−15.10.2004)", Alo Adamson, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Energeetikateaduskond, Mäeinstituut, Maavarade kaevandamise õppetool.
416L
Põlevkivi kaevandamise AS-i ettevõtete tööst tulenevate hüdrogeoloogiliste muutuste prognoosi koostamine
Compiling hydrogeological prognoses due to Eesti Polevkivi Ltd. enterprises working
Põlevkivi kaevandamise AS-i ettevõtete tööst tulenevate hüdrogeoloogiliste muutuste prognoosi koostamine
15.03.2004
15.10.2004
Teadus- ja arendusprojekt
Muu
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
4. Loodusteadused ja tehnika4.14. Tootmistehnika ja tootmisjuhtimineT340 Kaevandamine/mäendus2.3. Teised tehnika- ja inseneriteadused (keemiatehnika, lennundustehnika, mehaanika, metallurgia, materjaliteadus ning teised seotud erialad: puidutehnoloogia, geodeesia, tööstuskeemia, toiduainete tehnoloogia, süsteemianalüüs, metallurgia, mäendus, tekstiilitehnoloogia ja teised seotud teadused).100,0
AsutusRiikTüüp
Eesti Põlevkivi AS/ Estonian Oil Shale Company
PerioodSumma
15.03.2004−15.10.2004400 000,00 EEK (25 564,66 EUR)
25 564,66 EUR
muu - > siseriiklik leping

Narva karjääri Viivikonna jaoskonna mäetöö ei ole pohjustanud olulisi keskkonnamojutusi. Mäetööde moju ei muutu oluliseks ka siis kui saadakse taotletav Sirgala II laiend. Vastupidi, polevkivi kaevandamine parandab keskkonna seisundit, sest korrastatakse endise Oru hüljatud turbaväljad, Infiltratsioonibasseini suunatav Vasavere joe vesi ei mojuta oluliselt Kurtna järvede vee kvaliteeti. Valgjärve veetaseme koikumine ei ole mojutanud vesilobeelia asurkonda järves. Narva karjääri mäetööd ei mojuta Puhatu looduskaitseala veereziimi ei praegu ega prognoositavas tulevikus, 400 m laiune puhverala on piisav. Aidu karjääri veeärastuse probleemid on seotud suletud ja veega täitunud kaevandustega. Suletud kaevanduste (välja arvatus Ahtme) vee tase on stabiliseerunud tänu väljavooludele ja vee imbumisele kaevandustesse. Kvaternaari suhteline veepide on oluline pinna- ja pinnasevee hoidja, mistottu allmaakaevandamine ei kuivenda märgalasid. Peale kaevanduse sulgemist touseb sulfaatide sisaldus kaevanduse mäeeraldise pohjavees rohkem kui kaks korda ja hakkab kohe langema, kuni stabiliseerub joogiveele lubatud piirnormi lähedal. Eesti Polevkivi poolt teostatav veeseire on andnud küllaldasi lähteandmeid selleks, et hinnata kaevandusvee seisund normaalseks ja pidada keskkonnamoju ebaoluliseks.
Oil shale mining in Viivikonna of Narva surface mine has not essential environmental impact. Mining impact will not essential even in case of receive applicable Sirgala II expansion. Opposite, oil shale mining will improve environmental conditions because of former Oru abandoned peat fields will repair. Water of Vasavere river directed infiltration basin not impact water quality of Kurtna lakes. Water level fluctuation in l.Valgejärv has not impact to water lobelia population in lake. Mining in Narva surface mine not impact water regime in Puhatu protection area nowadays and in prognoses because of sufficient 400 m width buffer zone. Aidu surface mine dewatering problems mainly connected with abandoned and water filled mines. Water level of abandoned mines (expect Ahtme) is stabilised because of outflows and water recharge into mines. Underground mining does not drying the wetlands because of Quatemary aquiclude. After mine closuring content increasing two times in groundwater. Narural dilution of mining solutions will ensure that groundwater returns to its pre-mining quality over time and that mining initiatives will have no impact on potential sources of driking water in the area. Oil shale mining activities are highly regulated, requiring extensive surface and ground water sampling and monitoring. Hydrological impacts must be taken into consideration as a part of the mining process, therefore, oil shale company study and monitor the quality of surface and underground water resources during and after mining activity to ensure minimal hydrological impacts
KirjeldusProtsent
Rakendusuuring100,0