See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Institutsionaalne uurimistoetus" projekt IUT1-15
IUT1-15 "Liginullenergia hoonete lahendused ja nende rakendamine hoonete renoveerimisel (1.01.2013−31.12.2018)", Targo Kalamees, Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Ehitiste projekteerimise instituut, Tallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Ehituse ja arhitektuuri instituut.
IUT1-15
Liginullenergia hoonete lahendused ja nende rakendamine hoonete renoveerimisel
Nearly-zero energy solutions and their implementation on deep renovation of buildings
1.01.2013
31.12.2018
Teadus- ja arendusprojekt
Institutsionaalne uurimistoetus
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
4. Loodusteadused ja tehnika4.15. Ehitus- ja kommunaaltehnikaT230 Hooneehitus2.1. Ehitusteadused (ehitusprojekteerimine, ehitustehnika, tööstus- ja tsiviilehitus ning teised seotud teadused)100,0
PerioodSumma
01.01.2013−31.12.2013179 000,00 EUR
01.01.2014−31.12.2014179 000,00 EUR
01.01.2015−31.12.2015179 000,00 EUR
01.01.2016−31.12.2016179 000,00 EUR
01.01.2017−31.12.2017179 000,00 EUR
01.01.2018−31.12.2018179 000,00 EUR
1 074 000,00 EUR

Eesti energiatarbimise näitajad on suuremad kui teistes Euroopa riikides. 40% lõppenergiakasutusga sisaldavad hooned suurt energiasäästu potensiaali. Liginullenergiahoone kontseptsioon (nZEB) on realistlik lahendus uute ja olemasolevate hoonete energiatõhususe parandamiseks. Käesolev projekt on rangelt keskendunud loomaks uusi lahendusi ja näiteid liginullenergiahoonete rajamiseks ja kontseptsiooni rakendamiseks hoonete jätkusuutlikul ja kulutõhusal renoveerimisel. Parem sisekliima, energiatõhususe paranemine, mõju keskkonnale, kulutõhusus ja pikem kasutusiga võetakse arvesse liginullenergiahoonete ja renoveerimislahenduste hindamisel. Uurimisprojekti tulemused on olulised Eesti ja EL raames. Käesolev taotlus annab oma panuse saavutamaks EL eesmärke Euroopa 2020 strateegias nutikale, jätkusuutlikule ja osavõtvale majanduskasvule.
Estonia's energy consumption indicators are often higher than these in other European countries. Buildings account for 40% of the final energy use being the largest single potential for energy savings. Nearly zero energy buildings (nZEB) are realistic solution for the reduction of energy use in the new and existing built environment.. The project is strictly focused on solutions and examples about nearly zero energy buildings as well sustainable and cost-effective energy-renovation of dwelling to low-energy level. Better indoor climate, energy performance, environmental impact, cost effectiveness, and longer service life will be taken into account in solutions of nZEB and deep renovation. The outcomes of the research project are significant for the Estonia or EU scale. This proposal contributes to EU objective of 20% primary energy savings in 2020 that is one of the five headline targets of the Europe 2020 Strategy for smart, sustainable and inclusive growth.
Uurimisteema põhitegevused ja –tulemused võib jaotada suurusjärgus kaheks: • lahendused energiatõhususe taseme liginullenergiahoone saavutamiseks • energiatõhususe lahenduste rakendamine hoonete renoveerimisel Liginullenergiahoonete valdkonnas töötati välja energiabilansi süsteemipiiride ning liginullenergiahoonete energiatõhususe taseme saavutamiseks vajalikud tehnilised lahendused. Ligiullenergiahooneid vaadeldi energia efektiivse kasutamise ja tootmisega seotud probleemipõhise teemana, mis koondas enda alla hoonete energiatõhususe, ehitusfüüsika, sisekliima, tehnosüsteemide, teatud osa arhitektuuris, ehitusmajanduse ning taastuvenergia lokaal- ja hajatootmise lahendused. Kuna ei ole olemas ühtegi üksikut lahendust või tehnoloogiat, mis teeks hoonest nullenergiahoone, siis oli vajalik kõigi nende valdkondade multi- ja interdistsiplinaarne koostöö. Uurimistöö tulemusena on välja pakutud rekonstrueeritavate eluhoonete kuluoptimaalsed energiatõhususe tasemed. Dünaamilise energiasimulatsioonianalüüsi põhjal välja arendatud süsteemid ja lahendused saab katsetati reaalsetesse hoonetes või laboritingumustes. Uurimistöö osutas Eesti eluasemefondi renoveerimisvajaduse ja töötas välja teaduslikult põhjendatud renoveerimislahendused. Uurimistöö näitas, millises ulatuses piirdetarindite renoveerimisvajadus sõltub kliimakoormusest ja milline on prognoositav jääkkasutusiga ilma hooneid renoveerimata. Lisaks arendati välja uued innovaatilised lahendusteed, mis võimaldavad tõsta rekonstrueeritavate hoonete kvaliteeti, kiirust ja mahtu. Täiendavat tehnoloogia arenguhüpet pakub ühtse kontseptsiooniga masstoodetavate, kokkupandavate ja multifunktsionaalsete renoveerimiseks mõeldud moodulelementide kasutamine. Uuringu tulemused näitavad piirdetarindite niiskustehnilise toimivuse aga ka võimalike vigade tekkimise riski. Uurimustöö tõi välja renoveeritud korterelamutes energiatõhususe ja sisekliima eesmärkide saavutamise ulatuse ja mittesaavutamise põhjused.