See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)" projekt ETF7813
ETF7813 "Keskkonnamuutlikkuse interaktiivne mõju mereökosüsteemide struktuurile ja funktsioneerimisele (1.01.2009−31.12.2012)", Helen Orav-Kotta, Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut, Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond.
ETF7813
Keskkonnamuutlikkuse interaktiivne mõju mereökosüsteemide struktuurile ja funktsioneerimisele
Combined impacts of environmental variability on structure and functioning of marine ecosystems
1.01.2009
31.12.2012
Teadus- ja arendusprojekt
Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
1. Bio- ja keskkonnateadused1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogiaB260 Hüdrobioloogia, mere-bioloogia, veeökoloogia, limnoloogia 1.5. Bioteadused (bioloogia, botaanika, bakterioloogia, mikrobioloogia, zooloogia, entomoloogia, geneetika, biokeemia, biofüüsika jt100,0
PerioodSumma
01.01.2009−31.12.2009194 365,00 EEK (12 422,19 EUR)
01.01.2010−31.12.2010194 365,00 EEK (12 422,19 EUR)
01.01.2011−31.12.201112 422,40 EUR
01.01.2012−31.12.201212 422,40 EUR
49 689,18 EUR

Projekti eesmärgiks on võrrelda keskkonnamuutlikkuse interaktiivset mõju ökosüsteemide struktuurile ja funktsioneerimisele Läänemere eri elupaikades. Uuritavateks abiootilisteks protsessideks on mehhaaniline häiring, hoovuste kiirus, vee kihistumine, settimiskiirus, hapnikupuudus, soolsusrežiim, reostus ning biootilisteks protsessideks võõrliikide sissetoomine, primaar- ja sekundaarproduktsioon, bentilise ja planktilise süsteemi interaktsioonid, herbivooride toitumisaktiivsus, konkurents ja kisklus. Projekti käigus uuritakse, millised tegurid mõjutavad ökosüsteemide tundlikkust looduslikule ja inimtekkelisele muutlikkusele. Ehkki projektiuuringud kontsentreeruvad peamiselt Läänemere piirkonnale, võimaldab meta-analüüside kasutamine tulemusi siduda globaalsemasse konteksti. Uurimisrühma põhitäitjad arendavad aktiivset koostööd erinevate uurimisrühmadega Euroopas ja seetõttu on meeskonnal vaba juurdepääs paljudele Euroopa merebioloogia andmebaasidele. Meta-analüüside abil võrreldakse erinevate regioonide, alamregioonide, ökosüsteemide ja elupaikade vaatlus- ja katsetulemusi. Sellest tulenevalt on projekti tulemused üldised ja ulatuslikult rakendatavad vähemalt Euroopa mastaabis. Taotletava projekti üheks eesmärgiks on luua teadmiste pagas keskkonnamuutlikkuse interaktiivsest mõjust mereelustikule ning nende teadmiste kaudu toetada innovaatilisi keskkonnaplaneeringuid. Töötatakse välja innovaatilisi keskkonnamuutuste indikaatoreid ning selgitatakse, kuidas neid efektiivselt kasutada. Uurimistulemused aitavad taastada inimtegevuse poolt rikutud ökosüsteeme ja avastada ohustatud merealasid. Sellest tulenevalt on projektil väga suur rakenduslik tähtsus Euroopa Liidu Veepoliitika Raamdirektiivi, Loodusdirektiivi, Merestrateegia ja IMO soovituste täideviimisel.
The aim of the project is to measure the combined impacts of environmental variability on the structure and functioning of ecosystems across different habitats of the Baltic Sea. Among abiotic processes we study mechanical disturbance, current flow, water stratification, sedimentation, oxygen deficiency, salinity regime, pollution, and among biotic processes the introduction of invasive alien species, primary and secondary production, benthic-pelagic coupling, herbivory, competition and predation. We identify factors that cause differences among ecosystems in sensitivity to natural and anthropogenic pressures. Although, this project mainly concentrates on the Baltic Sea basin, meta-analyses will be used to link our finding to more global context. The key investigators of the group perform vivid collaboration with many marine research centres around the Europe and have free access to many European databases on marine ecosystems. Meta-analyses are used to compare results from different regions, sub-regions, ecosystems or habitats. Therefore the results of this project will be generic and can be applied at least at Pan-European scale. The aim of this project is to provide the knowledge base of the integrated impacts of multiple pressures and to support innovative environmental planning. Indicators of change will be identified and guidelines provided how they should be used effectively. Findings will help to restore good environmental status of currently damaged ecosystems, highlight those under threat and therefore support implementation of the EU Water Framework and Habitat Directives, Marine Strategy and IMO guidelines.