"Eesti Teadusfondi uurimistoetus" projekt ETF6539
ETF6539 (ETF6539) "Ferroelektriliste ja ülijuhtivate kilede omadused elektri- ja magnetväljas ning fotoindutseeritud nähtused (1.01.2005−31.12.2007)", Peet Konsin, Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut.
ETF6539
Ferroelektriliste ja ülijuhtivate kilede omadused elektri- ja magnetväljas ning fotoindutseeritud nähtused
Properties of ferroelectric and superconducting films in electric, magnetic fields and photoinduced phenomena
1.01.2005
31.12.2007
Teadus- ja arendusprojekt
Eesti Teadusfondi uurimistoetus
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
4. Loodusteadused ja tehnika4.10. FüüsikaP265 Pooljuhtide füüsika 1.2. Füüsikateadused (astronoomia ja kosmoseteadus, füüsika ja teised seotud teadused)100,0
PerioodSumma
01.01.2005−31.12.2005147 058,82 EEK (9 398,77 EUR)
01.01.2006−31.12.2006150 000,00 EEK (9 586,75 EUR)
01.01.2007−31.12.2007150 000,00 EEK (9 586,75 EUR)
28 572,27 EUR

Ferroelektriliste omaduste mikroskoopilise elektron-võre teooria arendamine oksiidperovskiitides ja nende kiledes. Vaba energia koefitsientide arvutamine elektron-foonon teoorias ja nende sõltuvuse leidmine elektri-, valgus väljadest. Transversaalse elektrivälja ja ferroelektrilise välja efektide arvutamine metall-isolaator-ülijuht ja metall-ferroelektrik-ülijuht struktuurides tugevate elektron-elektron korrelatsioonidega. Fotoindutseeritud efektide uurimine kvantparaelektrikutes (SrTiO3, CaTiO3, KTaO3) välises elektriväljas. MgB2-s fluktuatsioon ja elektrivälja efektide uurimine. Fotoindutseeritud efektide uurimine fotoferroelektrikutes elektron-võre teooria raames oksiidperovskiitides. Korrelatsioonipikkuste sõltuvuse laengukandjate kontsentratsioonist arvutamine kupraatides originaalsete Ginzburg-Landau võrrandite abil. Fotoindutseeritud efektide arvutamine ülijuhtides. Kriitilise magnetvälja Hc2 sõltuvuse elektri- ja valguse väljadest arvutamine kupraatides. Ferroelektriliste ja ülijuhtivate kilede elektron-fonoonse teooria loomine. Arendatavad teooriad võivad osutuda kasulikeks aktuaatorite, sensorite, transistorite ja mäluelementide füüsikas.
The development of the microscopic electron-lattice theory of ferroelectric properties in oxide perovskites and their films. The calculation of the coefficients of the free energy and their dependences on electric and light fields in the electron-lattice theory. The calculation of the transverse electric field effects in metal-insulator-superconductor and metal-ferroelectric-superconductor structures with strong electron-electron correlations. The study of photoinduced effects in quantum paraelectrics (SrTiO3, CaTiO3, KTaO3) under DC electric field. The investigation of fluctuation and transverse electric field effects in MgB2. The study of photoinduced effects in photoferroelectrics in the frames of the electron-lattice theory in perovskite oxides. The calculation of the dependences of correlation lengths on carrier concentration in cuprates on the basis of original Ginzburg-Landau equations. The study of photoinduced effects in superconductors. The study of the dependences of the critical magnetic field Hc2 on electric and light fields in cuprates. The creation of an electron-phonon theory for ferroelectric and superconducting films. The theories may be useful in physics of actuators, sensors, transistors and memory elements.