See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)" projekt ETF6749
ETF6749 "Magmalised protsessid Fennoskandia litosfääris: kombineeritud uuring kasutades väli-, laboratoorset ja modelleerimisandmestikku" (1.01.2006−31.12.2009); Vastutav täitja: Alvar Soesoo; Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Geoloogia Instituut; Finantseerija: Sihtasutus Eesti Teadusfond ; Eraldatud summa: 54 667 EUR.
ETF6749
Magmalised protsessid Fennoskandia litosfääris: kombineeritud uuring kasutades väli-, laboratoorset ja modelleerimisandmestikku
Magmatic processes in the lithosphere: a combined field, laboratory and modeling study
1.01.2006
31.12.2009
Teadus- ja arendusprojekt
Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
4. Loodusteadused ja tehnika4.2. Maateadused601 1.4. Maateadused ja sellega seotud keskkonnateadused (geoloogia, geofüüsika, mineroloogia, füüsiline geograafia ning teised geoteadused, meteoroloogia ja ning teised atmosfääriteadused, klimatoloogia, okeanograafia, vulkanoloogia, paleoökoloogia100,0
PerioodSumma
01.01.2007−31.12.2007216 000,00 EEK (13 804,92 EUR)
01.01.2006−31.12.2006216 000,00 EEK (13 804,92 EUR)
01.01.2008−31.12.2008216 000,00 EEK (13 804,92 EUR)
01.01.2009−31.12.2009207 360,00 EEK (13 252,72 EUR)
54 667,48 EUR

Eesti kristalsete aluskorrakivimite uurimine ja kaasaegsete füüsikalis-keemiliste meetodite kasutamine maakoore uurimisel on viimastel aastakümnetel olnud ebapiisav. Käesoleva projekti põhieesmärgiks on: (1) kõrge resolutsiooniga geokeemilis-füüsikaliste mikroanalüüsi meetodite rakendamine Fennoskandia, sh. Eesti kivimite omaduste, tekke ja evolutsiooni sõlmküsimuste lahendamiseks. Uuring haarab: (a) Eesti aluskorra ja sellega seonduvate granuliitide komplekside vanuste, ülessulamisepohhide ajastuse ja ulatuse, geokeemia ja isotoopkoostise uuringuid; (b) shoshoniitse magmatismi ruumiliste, ajaliste ja arengulooliste seoste selgitamine nii Svekofennia hilisorogeense kui anorogeense rabakivimagmatismi kontekstis Fennoskandia lõunaosas. Selleks analüüsitakse Sm-Nd, Rb-Sr, Ar-Ar ja U-Th-Pb isotoopsüsteeme kui ka väga väikese kontsentratsiooniga jälgelemente kivimis ning uudse lähenemisena ka erinevates mineraaliosades. Kasutatavad meetodid hõlmavad kõrge tundlikkusega induktiivseostatud plasmaemissiooni ja termoioniseeritud spektromeetria ja laserablatsioonitehnika. Projekti tulemusteks on: (1) Eesti aluskorra põhiliste plokkide vanuseliste suhete selgitamine ja võimalik korrelatsioon ülejäänud Fennoskandia aladega; (2) shoshoniitse magmatismi ajalis-ruumilised suhted, magmakolde geokeemia ja magma tekke, evolutsiooni ja võimaliku seose selgitamine Fennoskandia kilbil teadaoleva shoshoniitse vööndiga; (3) ülessulamisprotsesside olemuse ja võimaliku ulatuse selgitamine Balti-Valgevene granuliitse vööndi põhjaosas, selle dateerimine; (4) täpismeetoditel saadud geokeemilise informatsiooni kasutamine Eesti aluskorra võimaliku metallogeneesi prognoosiks. Põhiülesande täitmiseks rakendatakse erinevaid modelleerimistehnikaid (analoog- ja numbriline modelleerimine). Geoprotsesside modelleerimisvahendite edasiarendamine on projekti üheks alaeesmärgiks. Sama tähtsaks projekti tulemiks on kaasaegsete meetodite alase oskusteabe ja kogemuse toomine Eestisse läbi magistrantide ja doktorantide sellesuunalise väljaõppe. Kaasaegsete füüsikalis-keemiliste meetodite valdamine annab aluse reaalseks koostööks välisteadlastega ning võimalike ühisgrantide taotlemise Euroopas ja mujal ning samuti on see kooskõlas Euroopa Liidu teaduspoliitika põhisuundadega.
In recent decades, the crystalline basement of Estonia has been insufficiently studied and too little use has been made of modern physical and chemical methods in the investigation of the earth’s crust. The main goals of the present project are as follows: (1) using high-resolution methods of geochemical and physical microanalysis in the study of the properties, origin and evolution of Fennoscandian crystalline rocks. To achieve this aim the following studies will be carried out: (a) the age, timing and extent of melting processes, geochemical and isotope composition of the Estonian Precambrian basement, incl. granulite complexes; (b) shoshonitic magmatism in Fennoscandia (incl. Estonia) – temporal and spatial relations, evolution history in the context of Svecofennian post- and late orogenic, and anorogenic rapakivi magmatism in Fennoscandia. For that purpose, Sm-Nd, Rb-Sr and U-Th-Pb isotope systems but also trace elements (REE), but also in different parts of minerals (a new approach) will be analyzed. The methods to be used include high-resolution ICP-MS and TIMS, and laser-ablation techniques; (2) Central to the proposal is the integration of different methods: geochemical and numerical modeling, analogue modeling and field observations. Experiments with rock analogues will focus on the microscopic distribution and segregation of melt during progressive melting, while other experiments will investigate the larger scale processes of transport and accumulation and the non-linear dynamics and system characteristics of transport and accumulation. Both lines of research are linked by numerical modeling, where chemical and mechanical modeling techniques will be combined to systematically investigate the physics and chemistry of magma segregation, accumulation and transport. The results obtained enable us: (1) elucidation of age relations between main blocks of the Estonian crystalline basement and possible correlation with the Fennoscandian complexes; (2) elucidation of spatial-temporal relations of shoshonitic magmatism, geochemistry of parental magma, explanation of the formation of magma, evolution and possible relations with the shoshonitic zone known on the Baltic Shield; (3) elucidation of the essence and extent of melting processes in the northern part of the Baltic–Belarussian granulitic belt; its geochronology; (4) application of the geochemical information derived by means of modern physico-chemical methods in forecasting potential metallogenesis of the Estonian basement. The training of MSc and PhD candidates allows the theoretical knowledge and practical experience obtained through using modern methods to be introduced in Estonia. This is also in good agreement with the main trends of the EU research and development policy.