"Personaalse uurimistoetuse rühmagrant" projekt PRG111
PRG111 "Lisandi ja põhiaine omaduste vastasmõju uudsetes optilistes materjalides: fundamentaalsed ja rakenduslikud aspektid (1.01.2018−31.12.2022)", Mikhail Brik, Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, füüsika instituut.
PRG111
Lisandi ja põhiaine omaduste vastasmõju uudsetes optilistes materjalides: fundamentaalsed ja rakenduslikud aspektid
Interrelations between the properties of impurities and hosts in novel optical materials: fundamental and applied aspects
1.01.2018
31.12.2022
Teadus- ja arendusprojekt
Personaalse uurimistoetuse rühmagrant
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
4. Loodusteadused ja tehnika4.10. FüüsikaP260 Tahke aine: elektrooniline struktuur, elektrilised, magneetilised ja optilised omadused, ülijuhtivus, magnetresonants, spektroskoopia1.3 Füüsikateadused100,0
PerioodSumma
01.01.2018−31.12.2018200 000,00 EUR
01.01.2019−31.12.2019200 000,00 EUR
400 000,00 EUR

Projekti põhifookuseks on lisandi ioonide (kiirgustsentrite) ja põhiaine interaktsiooni fundamentaal- ja rakendusaspektide kompleksne teoreetiline ja eksperimentaalne uurimine. Sellel eesmärgil valiti mitmed isostruktuursete ühendite grupid, et uurida katioonide asendamise või tahkete lahuste koostise mõju puhaste ja lisandatud materjalide elektroonsete ja optilistele omadustele. Selgitatakse välja defektide või lisandi iooni ja ligandide vaheliste keemiliste sidemete mõju luminestsentstsentrite omadustele ja energia ülekande efektiivsusele. Uuringu fundamentaalne aspekt on suunatud materjalide optiliste omaduste ning struktuurse ja keemilise koostise vaheliste sõltuvuste väljaselgitamisele. Praktiline aspekt on seotud uuritavate materjalide laialdase kasutamisega valgustuse ja stsintillatsiooni seadmetes. Projekti raames teostatud tööde tulemusena pakutakse parendatud omadustega uusi optilisi materjale valgustuse ja stsintillatsiooni rakenduste jaoks.
The project will be focused on complex experimental and theoretical studies of the fundamental and applied aspects of interactions between dopant ions (emitting centres) and crystalline host materials. Several groups of isostructural compounds are selected for this purpose to study effects of cation substitution or solid solution on the electronic and optical properties of the neat and doped materials. The influence of defects or chemical bonds between impurity ions and ligands on the luminescence properties and energy transfer efficiency will be considered. The project’s applied aspects are related to the use of the studied systems in lighting and scintillating devices, whereas the fundamental ones are aimed at identification and explanation of the relations between the optical properties of the studied materials and their structure and chemical composition. As a result, novel optical materials with improved characteristics for lighting and scintillating applications will be proposed.