"Eesti Teadusfondi uurimistoetus" projekt ETF6469
ETF6469 "Vene eesti kultuuridevahelised suhted. Eesti kultuuripildi tekkelugu (1.01.2005−31.12.2007)", Jelena Nõmm, Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli Narva Kolledž.
ETF6469
Vene eesti kultuuridevahelised suhted. Eesti kultuuripildi tekkelugu
Russian estonian cross cultural relations: The history of the Formatoin of the Estonian culture image
1.01.2005
31.12.2007
Teadus- ja arendusprojekt
Eesti Teadusfondi uurimistoetus
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.3. Ajalooteadused ja arheoloogiaT510 Kronoloogia, vanusemääramise tehnoloogia6.1. Ajalugu (üldajalugu, eelajalugu, arheoloogia, numismaatika, paleograafia, genealoogia jne.)100,0
AsutusRollPeriood
Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli Narva Kolledžkoordinaator01.01.2005−31.12.2007
PerioodSumma
01.01.2005−31.12.2005152 941,18 EEK (9 774,72 EUR)
01.01.2006−31.12.2006156 000,00 EEK (9 970,22 EUR)
01.01.2007−31.12.2007156 000,00 EEK (9 970,22 EUR)
29 715,16 EUR

Meie uurimuse peaeesmärgiks on kirjeldada eesti kultuuripildi kujunemist vene kultuurikandjate teadvuses alates XVI sajandist ja lõpetades kaasaegse situatsiooniga. Uurimus lubab välja selgitada vene kultuuris kujunenud stereotüüpse nägemuse eestlaste etnilisest omapärast, seda, kuidas nägemus teisest kultuurist lülitub oma kultuuri koordinaatsüsteemi. Allikate uurimise käigus selgitatakse välja ja kirjeldatakse mitte ainult juba kujunenud stereotüüpe, vaid ka nende kujunemise põhjuseid (eetilised, religioossed, sotsiaal-poliitilised jt). Projekti koostamise aluseks olev teema on Eestis praktiliselt uurimata. Käesolev teadusprojekt kuulub teadusharuvaheliste uurimuste valdkonda. Tema realiseerumine mõjutaks eeldatavasti piirnevate teadusharude - ajalugu, etnopsühholoogia, kirjandusteadus, semiootika, sotsioloogia terminoloogiat. Nendes teadusharudes kasutatavaid meetodeid kaasatakse erinevate tekstide uurimisel (kroonikad, memuaarid, päevikud, kirjad, reisikirjad, ajalehtede artiklid, ilukirjandus, teaduslik ja õppekirjandus jne). Juurutatav uurimismeetodide süsteem on kasutusel eri kultuuride omavaheliste kommunikatsioonivaldkondade uurimisel nii Lääne teaduses kui ka Tartu-Moskva semiootikakoolkonna töödes. Eeldame, et teostatav uurimistöö laiendab teaduslikult põhjendatud arusaamu vene ja eesti kultuuride omavahelistest kontaktidest ja loodetavasti aitab reguleerida kultuurilisel ja etnilisel pinnal tekkida võivaid konflikte ning luua baasi multikultuurseks hariduseks Eestis. Usume, et uurimistulemused aitavad teha olulisi korrektiive Eesti riigi rahvuspoliitikas, aitavad leida positiivseid mehhanisme stimuleerimaks huvi tõusu eesti keele ja kultuuri vastu selle riigi teistest rahvustest elanike seas.
The main goal of our research is to describe the ways of formation of the image of Estonian culture in the minds of representatives of Russian culture, beginning from the 16th century and up until the current situation. The research will allow to identify stereotypes in Russian culture concerning the ethnic peculiarities of Estonians and the mechanisms responsible for integrating imaginations of a foreign culture into the system of the own culture. The analysis of the sources will reveal and document not only these stereotypes but also the reasons for their development (ethnic, religious, social- political and others). The topic of the research is largely unstudied in Estonia. This scientific project belongs to the field of interdisciplinary research. Realizing it means to make use of the terminology from other disciplines such as history, ethno-psychology, literature studies, semiotics and sociology. The methods particular to those sciences will be used to analyze various documents (chronicles, memoirs, diaries, letters, essays, newspapers articles, scientific literature, textbooks, etc.). The methodology used corresponds to the western tradition of research in the field of cross-cultural communications, as well as to the traditions of cultural research of the Tartu/Moscow semiotic school. This research project aims at creating a larger knowledge of Russian-Estonian cross-cultural communication, as well as neutralize social conflicts based on ethnicity and culture, and will serve as a platform for multi-cultural education in Estonia. We hope that the results of the research will allow for a change of ethnic policy of the Estonian state, and find mechanisms to encourage the interest in Estonian language and culture amongst non-native Estonians.