This website uses cookies to store user session information. By using our website you consent to our terms of use. Read more
I agree
"Personal Research Funding (PUT)" project PUT589
PUT589 "Genetic diversity of grassland plants: the effect of spatiotemporal landscape changes (1.01.2015−31.05.2021)", Tsipe Aavik, University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Ecology and Earth Sciences.
PUT589
Taimede geneetilise mitmekesisuse seos maastiku ajalis-ruumiliste muutustega
Genetic diversity of grassland plants: the effect of spatiotemporal landscape changes
1.01.2015
31.05.2021
R&D project
Personal Research Funding (PUT)
Start-up project
ETIS classificationSubfieldCERCS classificationFrascati Manual classificationPercent
1. Biosciences and Environment1.4. Ecology, Biosystematics and -physiologyB270 Plant ecology 1.5. Biological sciences (biology, botany, bacteriology, microbiology, zoology, entomology, genetics, biochemistry, biophysics, other allied sciences, excluding clinical and veterinary sciences)60,0
1. Biosciences and Environment1.3. GeneticsB220 Genetics, cytogenetics 1.5. Biological sciences (biology, botany, bacteriology, microbiology, zoology, entomology, genetics, biochemistry, biophysics, other allied sciences, excluding clinical and veterinary sciences)40,0
PeriodSum
01.01.2015−31.12.201532 400,00 EUR
01.06.2016−31.12.201637 800,00 EUR
01.01.2017−31.12.201759 400,00 EUR
01.01.2018−31.12.201864 800,00 EUR
01.01.2020−31.12.202037 800,00 EUR
01.01.2021−31.05.202127 000,00 EUR
259 200,00 EUR

Kasvukohtade killustumine on üks olulisemaid elurikkust ohustavaid tegureid, kuid selle mõju taimede geneetilisele mitmekesisusele ning evolutsioonilisele potentsiaalile on ebaselge. Kaasaegsed DNA sekveneerimismeetodid võimaldavad kirjeldada arvukaid nii neutraalseid kui adaptiivseid geneetilisi markereid. See avardab märkimisväärselt võimalusi uurida killustumise geneetilisi tagajärgi ning sellest sõltuvat evolutsioonilist potentsiaali. Projekti eesmärk on hinnata looduskaitseliselt väärtuslike loopealsete ajalis-ruumiliste muutuste mõju taimede geneetilisele mitmekesisusele. Et analüüsida ajaloolise ja kaasaegse maastiku struktuuri mõju nii neutraalsele kui ka adaptiivsele geneetilisele mitmekesisusele, kasutame järgmise põlvkonna sekveneerimist ning maastikugenoomikat, mis kombineerib populatsioonigenoomilisi ja maastikuökoloogilisi meetodeid. Projekt suurendab teadmisi killustumise mõjust elurikkusele ja võimaldab planeerida tulemuslikku pool-looduslike koosluste kaitset.
Fragmentation is one of the major threats to biodiversity. However, genetic consequences of fragmentation and its evolutionary impact are not fully understood. DNA sequencing techniques enable the detection of numerous molecular markers in neutral and adaptive parts of genome. This offers great opportunities for answering questions about the effects of fragmentation on genetic diversity and its evolutionary consequences. We will use a system of alvar grasslands in Estonia to examine the effect of fragmentation on the genetic diversity of grassland plants. We will apply novel tools of next-generation sequencing and landscape genomics – a discipline combining population genomics with landscape ecology – to assess the role of current and historic landscape structure on neutral as well as adaptive genetic diversity of plants. The results of the project will advance knowledge of the consequences of fragmentation for biodiversity and are relevant for effective grassland conservation.