"Eesti Teadusfondi uurimistoetus" projekt ETF6190
ETF6190 (ETF6190) "Struktuurimaatriksite teooriast lähtuv tootearenduse metoodika tagamaks liittehnoloogiate sünergial põhineva toodete toimekvaliteedi ja konkurentsivõime (1.01.2005−31.12.2007)", Vello Reedik, Tallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskond.
ETF6190
Struktuurimaatriksite teooriast lähtuv tootearenduse metoodika tagamaks liittehnoloogiate sünergial põhineva toodete toimekvaliteedi ja konkurentsivõime
Structural-Matrix-Based Methodology of Product Development Vouching for Performance Quality and Competitive Power of Products Designed on Basis of Using the Allied Technologies Synergy Effects
1.01.2005
31.12.2007
Teadus- ja arendusprojekt
Eesti Teadusfondi uurimistoetus
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
4. Loodusteadused ja tehnika4.13. Mehhanotehnika, automaatika, tööstustehnoloogiaT455 Mootorid ja ajamid 2.3. Teised tehnika- ja inseneriteadused (keemiatehnika, lennundustehnika, mehaanika, metallurgia, materjaliteadus ning teised seotud erialad: puidutehnoloogia, geodeesia, tööstuskeemia, toiduainete tehnoloogia, süsteemianalüüs, metallurgia, mäendus, tekstiilitehnoloogia ja teised seotud teadused).100,0
AsutusRollPeriood
Tallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskondkoordinaator01.01.2005−31.12.2007
PerioodSumma
01.01.2005−31.12.2005100 000,00 EEK (6 391,16 EUR)
01.01.2006−31.12.2006102 000,00 EEK (6 518,99 EUR)
01.01.2007−31.12.2007102 000,00 EEK (6 518,99 EUR)
19 429,14 EUR

Urimistöö eesmärgiks on viia lõpule interdistsiplinaarsete, liittehnoloogiate sünergiat põhineva toodete projekteerimise metoodika kavandamine. Kavandatav uurimistöö põhineb originaalsel ideel - võttes aluseks liittehnoloogiate positiivse ja negatiivse sünergia hindamise kvantitatiivsed karakteristikud, leida võimalus nende sünergeetilise tasakaalu reguleerimiseks ja optimeerimiseks, tagamakssel teel projekteeritud toodete ja süsteemide konkurentsivõimelise toimekvaliteedi. Eelmiste ETF grantide toel on selles valdkonnas koostatud kaks doktoriväitekirja. Tervikliku projekteerimismetoodikani jõudmiseks oleks taotletava grandi toel vaja viia lõpule veel kahe doktoriväitekirja koostamine, mis kataksid kahe, seni veel lahendamata probleemide valdkonna. Esiteks tuleb metoodikasse tuua majanduslik dimensioon, tagamaks projekteeritavate toodete konkurentsivõime, mis põhineb optimaalsetel tootearenduse ja toote tegelikul maksumuse suhtel. Teiseks on liittehnoloogiate sünergiapõhiseks sünteesiks vaja ka uut metoodilist lähenemisviisi kvaliteeditehnoloogiale, integreerimaks toodete projekteerimisel neisse toimekvaliteedi ja selle tagamise organisatoorse külje. Uurimistöö tulemused peavad olema tootmises koheselt rakaendatavad, võimaldades juba toodete projekteerimise algetappidel sorteerida võimalikest lahenditest välja need, mis oleksid turul konkurentsivõimelised. Senised töö tulemused on leidnud rahvusvahelistel foorumitel julgustava toetuse. Käesolevas taotluses kavandatu lõpuleviimine võimaldaks asuda monograafia koostamisele, mis võimaldaks tuua ära metoodika tervikkirjelduse.
The aim of the present research is to complete the with development of a methodology of interdisciplinary products design based on the synergy of allied technologies. The present research is based on an original idea - taking the evaluation of the quantitative characteristics of positive and negative synergy of allied technologies as a basis to develop the design methodologies making it possible to regulate the synergy balance to develop products of enchanted functional quality and competitive power. By support of the previous ETF grants two doctoral dissertations on this area of research have been completed. In order to reach the complete design methodology and to cover the areas of still unsolved problems it is necessary to finish two other doctoral dissertations. At first, it is necessary to enrich the methodology with business dimensions granting the competitive power of designed products on the basis of the optimal ratio of product development cost to production cost. Secondly, for the synergy-based synthesis of allied technologies it is necessary to find a new approach to the quality assurance technology to integrate at product design its performance quality and supporting organisational measures. The results of the present research must be ready for industrial use enabling at early stages of product development to select out the solutions, which are competitive on the market. The results of the previous research in this area have had an encouraging support at international scientific forums. After completing the present research it will be possible to start writing a monograph including the entire description of the elaborated methodology.