See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
"Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)" projekt ETF6815
ETF6815 (ETF6815) "Eesti metsade produktiivsuse monitooring satelliitkaugseire abil (1.01.2006−31.12.2009)", Tiit Nilson, Tartu Observatoorium.
ETF6815
Eesti metsade produktiivsuse monitooring satelliitkaugseire abil
Monitoring the productivity of Estonian forests by satellite remote sensing
1.01.2006
31.12.2009
Teadus- ja arendusprojekt
Eesti Teadusfondi uurimistoetus (ETF)
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaatorFrascati Manual’i klassifikaatorProtsent
1. Bio- ja keskkonnateadused1.5. Metsandusteadus601 4.1. Põllumajandus, metsandus, kalandus ja nendega seonduvad teadused (agronoomia, loomakasvatus, kalakasvatus, metsakasvatus, aiandus jne.)34,0
4. Loodusteadused ja tehnika4.3. Kosmoseuuringud ja astronoomia601 1.2. Füüsikateadused (astronoomia ja kosmoseteadus, füüsika ja teised seotud teadused)33,0
1. Bio- ja keskkonnateadused1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogia601 1.5. Bioteadused (bioloogia, botaanika, bakterioloogia, mikrobioloogia, zooloogia, entomoloogia, geneetika, biokeemia, biofüüsika jt33,0
AsutusRollPeriood
Tartu Observatooriumkoordinaator01.01.2006−31.12.2009
PerioodSumma
01.01.2007−31.12.2007246 000,00 EEK (15 722,27 EUR)
01.01.2006−31.12.2006240 000,00 EEK (15 338,80 EUR)
01.01.2008−31.12.2008246 000,00 EEK (15 722,27 EUR)
01.01.2009−31.12.2009236 160,00 EEK (15 093,37 EUR)
61 876,71 EUR

Testitakse Monteith’i hüpoteesi paikapidavust Eesti metsade primaarproduktsiooni (puidu aastase juurdekavu) hindamiseks ja selle kaudu kaugseire abil metsade produktiivsuse hindamise metoodikat. Selle hüpoteesi kohaselt on taimekoosluse aastane netto-produktsioon võrdeline selle taimkatte poolt vegetatsiooniperioodil neelatud fotosünteetiliselt aktiivse kiirgusega. Viimase hindamiseks kasutatakse kosmilise kaugseire abil hinnatavaid suurusi, näiteks NDVI indeksit ja selle ajalist muutumist vegetatsiooniperioodi jooksul. Töö peamisteks lähtematerjalideks on Eestis olemasolevad metsanduslikud andmebaasid, (TAKSIK, statistilise metsakorralduse andmed ja EPMÜs loodud prof. A. Kiviste kasvukäiguproovitükkide andmebaas) ning teiselt poolt kõrgema lahutusega (Landsat TM, SPOT, IKONOS) ja keskmise lahutusega (MODIS) satelliidisüsteemide multispektraalsed pildid ja MODISe taimkatte produktsiooniga seotud valmisproduktid. Tuletatakse vastavad empiirilised seosed, kasutatakse statistilist KNN-meetodit ja tuletatakse seosed metsade heleduskarakteristikute ja juurdekasvu vahel ka teoreetilise metsa heleduse mudeli abil. Viimane on loodud grandi meeskonna poolt. Testitakse MODISe valmisproduktide sobivust Eesti metsade juurdekasvu hindamisel. Töö on otseselt suunatud Eesti metsade produktiivsuse kui ühe olulise süsinikubilansi komponendi hindamise ja monitooringu meetodite väljatöötamisele ja ühtlasi Kioto protokolli nõuete täitmise kontrolli võimaliku metoodika testimisele.
The Monteith hypothesis is tested with respect to the estimation of primary production (yearly wood increment)in Estonian forests and to the methods of estimation forest productivity by means of remote sensing metods. According to the hypothesis, the yearly net primary production of a plant community is proportional to the amount of photosynthetically active radiation (PAR) absorbed by the community during the active vegetation period. Absorbed PAR and its course during the vegetation period can be estimated using satellite remote sensing methods typically through its relation with the imagery-derived vegetation indices such as NDVI. As the main source data for the research, the existing in Estonia forestry databases (TAKSIK of the National Forest Inventory, databases of the statistical forest inventory and of permanent forest yield sampleplots created by prof. A. Kiviste in the Estonian Agricultural University) and the sets of higher resolution (Landsat TM, SPOT, IKONOS) and medium resolution (MODIS) multispectral satellite images and vegetation productivity-related products of MODIS. The respective relations are derived empirically and theoretically by making use of a forest reflectance model created by the grant team. Also, the multi source KNN-method is used to estimate the forest productivity. The applicability of the MODIS products to estimate the wood increment of Estonian forests is tested. The reseach is directly related to the elaboration of methods of estimation of productivity of Estonian forests as an essential component of the carbon budget and to the testing of a possible method of meeting the needs of the Kioto protocol.